نقش‌های رسانه ملی در توسعه ورزش‌های همگانی- تفریحی

امیررضا خادم

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 25-34

چکیده
  رسانه­ها در توسعه ورزش و به­ویژه ورزش‌های همگانی- تفریحی نقش مهمی دارند؛ به طوری که پژوهشگران متعددی در این حوزه به مطالعه پرداخته و نقش‌هایی را تعیین نموده­اند. لذا در مطالعه حاضر سعی شده است تا با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) - که می­توان برای هریک از مؤلفه‌ها بالاترین اولویت مؤلفه‌های مسأله را تعیین کرد- به اولویت­بندی ...  بیشتر