سنجش نقش ورزش در برساخت گرایش‌های هویت‌خواهانه

سید محمد تقی رئیس السادات؛ افشین متقی؛ سیدنصراله سجادی؛ حسین ربیعی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 185-202

چکیده
  ورزش به­ مثابه یک واقعیت و رفتار اجتماعی می­تواند فضایی برای تجلی و بازنمایی کنش­ها و رفتارهای هویت­خواهانه باشد. این امر، به­ویژه در جهان ارتباطاتی و اطلاعاتی امروز و محبوبیت فزاینده­ شماری از ورزش­ها، قابل تامل است. هویت‌خواهی از مهترین شاخص‌های ملی‌گرایی است. در عصر حاضر با وجود گرایش کشورها به سمت جهانی شدن، ملی‌گرایی ...  بیشتر

تحلیل جامعه‌شناختی رویکردهای نوین ورزش های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین‌الملل

کیگاوس سعیدی؛ بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدعلی اصلانخانی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 217-238

چکیده
  امر ورزش امروزه محدوده وسیعی را متوجه خود نموده است. اینک ورزش نماد صلح و همزیسـتی، تحمـل و یکدیگرپذیری و زمینه ساز و سازماندهی کننده ارتباطات اقوام در سطح جهان زیر چتـر صلح پذیری و امنیت است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل جامعه­شناختی رویکردهای نوین ورزش های المپیکی در توسعه صلح و دوستی بین­الملل است. روش پژوهش حاضر از نوع کمی و کیفی، ...  بیشتر

نقش ورزش در ارتقای حس وطن‌پرستی

امین خطیبی؛ سید حسین مرعشیان؛ اسماعیل ویسیا

دوره 18، شماره 46 ، اسفند 1398، ، صفحه 79-98

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی نقش ورزش در ارتقای حس وطن­پرستی بود که به روش آمیخته اکتشافی در استان خوزستان انجام شد. در بخش اول این تحقیق به منظور شناسایی نقش ورزش، از روش مصاحبه­های کیفی نیمه ساختار یافته با خبرگان استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده در این مرحله، مدل مفهومی تحقیق و پرسشنامۀ نقش ورزش طراحی گردید. پس از اعتباریابی ابزار ...  بیشتر

نقش ورزش در گسترش مناسبات بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران (1392-1376)

فاطمه شاه رضایی؛ رضا شیرزادی

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 35-60

چکیده
  در این پژوهش، به بررسی نقش ورزش در گسترش مناسبات بین‏المللی جمهوری اسلامی ایران طی سال‏های 1376-1392 پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده، تحلیلی- توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز، با استفاده از مطالعات کتاب‏خانه‏ای و ابزار پرسش‏نامه محقق ساخته و مصاحبه‏ گردآوری شده است. در بخش پرسش‏نامه، جامعه آماری شامل مدیران ورزشی، ...  بیشتر

نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم

حسین کردلو؛ سیداحمد سجادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ محمد رمضان زاده

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 61-74

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم می­باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است وجامعة آماری آن، کلیه شهروندان شهرستان کاشان می باشند که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده،  تعداد 250 نفر  به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن ...  بیشتر