شناسایی مزایا و معایب به‌کارگیری مدیران جوان در سازمان‌های دولتی

علیرضا دهقانپور فراشاه؛ افسانه دهقانپور فراشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2271.2630

چکیده
  جوانان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند؛ این موضوع مزیت برجسته‌ای، برای کشور ایران نسبت به سایر کشور‌های جهان محسوب می‌شود. جوانان، آینده‌ساز کشور هستند و می‌بایست برای آموزش و به‌کارگماری آنان در پست‌های مدیریتی برنامه‌ریزی نمود. در سال‌های اخیر جوان‌گرایی و به‌کارگماری منابع انسانی جوان در پست‌های مدیریتی ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش جوانان عضو سازمان‌های مردم‌نهاد نسبت به آسیب شناختی سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان (مورد نمونه: تهران، اهواز، مشهد، اصفهان، سنندج)

امرالله امانی کلاریجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2257.2616

چکیده
  مقاله حاضر با واکاوی سوابق نظری و تجربی موجود درصدد بررسی و آسیب شناسی شکل‌گیری و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد جوانان بوده است. از این منظر، پس از بسط فضای مفهومی سازمان‌های مردم‌نهاد به طور عام و سمن‌های جوانان به طور خاص به تبیین نظری موضوع با استفاده از رویکردی تلفیقی پرداخته است. با استفاده از روش کمی از نوع پیمایش و ابزار پرسشنامه ...  بیشتر

مطالعه جامعه شناختی تاثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان لارستان سال تحصیلی 97-1396)

فوزیه کاظمی گراشی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ مجید رضا کریمی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 165-186

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش و تاثیر دینداری بر سرمایه اجتماعی جوانان در بین دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم در شهرستان لارستان انجام گرفته است. چارچوب نظری تحقیق با استفاده از نظریات دینداری گلارک و استارک طراحی گردیده است. روش پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی- تبیینی است . جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان ...  بیشتر

تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر همبستگی ملی جوانان

رضا جلالی؛ میعاد صادقی؛ مریم دربانیان

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 127-151

چکیده
  تحقیق حاضر با واکاوی سوابق نظری، تجربی و نیز پژوهشی پیمایشی درصدد بررسی عوامل اجتماعی و سیاسی موثر بر همبستگی ملی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز) بوده است. از این منظر، ضمن مروری بر فضای مفهومی موضوع و مشخص کردن سازه های مفهومی همبستگی ملی، از رویکردی تلفیقی بر گرفته از نظریه ...  بیشتر