تاثیر چابکی سازمانی بر مولفه‌های توانمندساز ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از طریق توانمندسازی روان‌شناختی

ساناز سروری؛ علی فهیمی نژاد؛ باقر مرسل؛ مصطفی طیبی ثانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.689.1462

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر مولفه‌های توانمندساز ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی از طریق توانمندسازی روان‌شناختی بود. روش تحقیق پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی تشکیل می‌دادند که ...  بیشتر

راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد: تلفیق رویکرد آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM

الهام بهزادی سیف آباد؛ سید احسان امیرحسینی؛ رسول نظری؛ علی پیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2013.2430

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد تلفیقی آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM بود. جامعه‌ آماری پژوهش خبرگان بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. با استفاده از دو روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌ برفی تا رسیدن به اشباع نظری (205 نفر) نمونه‌گیری ادامه پیدا کرد. ابزار پژوهش، چک‌لیست محقق ...  بیشتر

تدوین مدل ساختاری تفسیری توسعه راهبردهای استعدادیابی در ورزش ایران

عسگر قنبری؛ مجید خوروش؛ احمدرضا عسکری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2133.2523

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری تفسیری توسعه راهبردهای استعدادیابی در ورزشی ایران انجام گردید. این پژوهش از نظر روش، همبستگی و به لحاظ هدف، کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری آن شامل مدیران مراکز استعدادیابی، فدراسیون‌ها، مربیان و افراد فعال در حوزه استعدادیابی ورزشی بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر نمونه بصورت تصادفی ...  بیشتر

بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران‌ ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور

جلال عزیزی؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ محسن اسمعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1280.1886

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل مدیریت جهادی برالتزام رفتاری مدیران ورزشی کشور بر پایة رهنمودهای رهبر انقلاب در ورزش کشور بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و جامعة آماری شامل کلیة مدیران ارشد کشور (900 =N) که با استفاده از روش تصادفی ساده و بر اساس جدول کوکران نمونة آماری پژوهش تعیین شد (300 =n). ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامة محقق ساخته که ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر برطنین برند لیگ برتر فوتبال ایران: یک مطالعه کیفی

زهرا مرادی سرکارآباد؛ علی‌محمد صفانیا؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ علیمحمد امیرتاش؛ علی زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2215.2584

چکیده
  طنین برند شاخصی است که رابطه میان مشتری و برند را مشخص می کند و همچنین میزان احساساتی است که مشتریان در ذهن خود با برند برقرار می کنند و یا میزان همنوایی و هم صدایی که بین خود و برند احساس می کنند. از این‌رو هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر برطنین برند لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری ...  بیشتر

ورزش و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

محسن بهمنی؛ رضا صابونچی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2197.2570

چکیده
  چکیدهدر میان مفاهیم مختلف مرتبط با ورزش، امنیت ملی را می‌توان یکی از مهمترین آنها دانست. هدف از پژوهش حاضر بررسی جایگاه ورزش در تقویت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده‌ها توصیفی از نوع کیفی بود؛ نمونه مطالعاتی برابر با جامعه آماری و برابر با 13 متخصص حوزه علوم ورزشی و علوم ...  بیشتر

مستند سازی دانش تجربی مدیران ورزشی: رویکرد کلان به توسعه اقتصادی در ورزش کشور ایران

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1922.2365

چکیده
  روش پژوهش مطالعة موردی کیفی است و مشارکت‌کنندگان مدیران ورزشی کشور هستند. ابزار مورد استفاده برای شناسایی عوامل مدل توسعه اقتصادی، مصاحبه نیمه ساختمند) با گروه های کانونی (و مطالعه اسناد بوده است. برای تامین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی لینوکلن و گوبا استفاده شد. مدل پارادایمی این پژوهش بر اساس الگوی پارادایمی استراوس و کوربین ...  بیشتر

عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور

علیرضا زارع؛ بهزاد ایزدی؛ دنی راشر؛ جیف دیکسون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2203.2573

چکیده
  هدف این پژوهش عوامل موثر بر دیپلماسی اقتصادی در ورزش کشور بود. روش پژوهش مطالعة موردی کیفی است و مشارکت‌کنندگان مدیران ورزشی کشور هستند. با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری هدفمند و تکنیک اشباع نظری، آگاهی دهندگان کلیدی )شامل13نفر ( برای شناسایی چارچوب مدل دیپلماسی اقتصادی انتخاب شده اند و با آنها مصاحبه به عمل آمده است .ابزار مورد استفاده ...  بیشتر

تحلیل تماتیک چالش های اقتصادی توسعه ورزش استان های غرب ایران

بهروز حیدرزاده؛ سعید صادقی بروجردی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ جواد شهلائی باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2260.2619

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل تماتیک چالش های اقتصادی توسعه ورزش استان های غرب کشور انجام شد. این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است و از نوع مطالعه اکتشافی نظام‌مند استفاده خواهد شد. گردآوری داده‌ها به روش‌های متعددی مانند مصاحبه، مطالعه کتایخانه‌ای و بررسی اسناد انجام خواهد گرفت. جامعه آماری شامل اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها، پژوهشگران ...  بیشتر

شناسایی پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش کشور بر اساس روش تحلیل تم

سجاد علی پور؛ کیوان شعبانی مقدم؛ اسماعیل شریفیان؛ محمد نیکروان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2416.2741

چکیده
  این پژوهش باهدف شناسایی پیامدهای خصوصی‌سازی در ورزش کشور اجرا شد. روش پژوهش کیفی و تحلیل اکتشافی می‌باشد که با روش تحلیل تم انجام‌شده است. جهت گردآوری اطلاعات، از مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با 19 تن از کارشناسان و متخصصان حوزه ورزش، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی (اعضای هیئت‌علمی) و افراد دارای تجربیات مدیریتی در سازمان‌ها و نهادهای ...  بیشتر

ارائة مدل توانمندسازی مدیران جوان باشگاه‌های ورزشی در زمینه مدیریت تعارض

ابوالحسن ثامری ندافی؛ محمد علی نودهی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2402.2729

چکیده
  هدف از این تحقیق ارائة مدل توانمندسازی مدیران جوان باشگاه‌های ورزشی در زمینه مدیریت تعارض است. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر رویکرد، کیفی است و از روش تحلیل تم (مضمون) استفاده‌شده است. برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل اساتید منتخب آشنا با توانمندسازی مدیران و مدیریت تعارض و برخی مدیران منتخب باشگاه‌های ...  بیشتر

اثرات جهانی شدن بر توسعة ورزش ایران

آیناز آرخی؛ محمدرضا معین فرد؛ پروین شوشی نسب؛ علی بنسبردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2335.2673

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثرات جهانی شدن در توسعه ابعاد مختلف ورزش ایران بود. روش این تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته‌ای است که پس از تایید روایی (آلفا برابر با 952/0) مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیئت علمی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی و متخصصانی که دارای زمینه پژوهشی در مورد ...  بیشتر

ارائه مدل توسعه ائتلاف سازی جنبش های اجتماعی در ورزش

مصطفی نودهی؛ طاهر بهلکه؛ زین العابدین فلاح؛ محمد علی نودهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2412.2737

چکیده
  تحقیق حاضر باهدف ارائه مدل توسعه ائتلاف‌سازی جنبش‌های اجتماعی در ورزش طراحی گردید. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات کیفی بود که به‌صورت میدانی اجرایی گردید. روش کیفی مورداستفاده در تحقیق حاضر از نوع گرانندتئوری بود. مشارکت‌کنندگان در تحقیق حاضر شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بودند. مشارکت‌کنندگان در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری ...  بیشتر

تحلیل و مدل یابی شخصیت تیمی تیم‌های والیبال لیگ برتر ایران

یوسف قاضی اردکانی؛ طیبه زرگر؛ اکبر آفرینش خاکی؛ رضا نیک بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2398.2725

چکیده
  امروزه تیم‌های ورزشی به‌عنوان یک برند سازمانی شخصیتی نهادینه‌شده در اذهان هواداران خود به‌جا می‌گذارند که تا حدود زیادی بر واکنش‌های رفتاری و نگرشی آن‌ها نسبت به این تیم‌ها تأثیرگذار است. این مطالعه بر آن بود که ابعاد شخصیت تیمی در تیم‌های لیگ برتر والیبال را شناسایی و با اولویت‌بندی آن‌ها مدلی مطلوب برای شخصیت تیمی این تیم‌ها ...  بیشتر

فرا ترکیب پژوهش های انجام شده در حوزه ی مسئولیت مدنی درحقوق ورزش ایران

بهنام نقی پور گیوی؛ فاطمه نادریان؛ عبدالله روزفراخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2278.2636

چکیده
  تاکنون مطالعات متعددی در ارتباط با مسئولیت مدنی در ورزش صورت پذیرفته است. به منظور تجمیع‌ دانش و ارائه تصویری جامع برای انتخاب رویکردهای کارآمد در این حیطه، هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل و تفسیر مطالعات علمی پژوهشی‌_ ترویجی انجام شده در ارتباط با مسئولیت مدنی در ورزش ایران از سال 1389 تا سال 1400بود. روش مطالعه کیفی و از توع فراترکیب بود. ...  بیشتر

شناسایی ظرفیت خیرین در ورزش استان البرز با رویکرد تحلیلی داده بنیاد

حسین پورسلطانی زرندی؛ الهام سعیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2710.2958

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی ظرفیت خیرین در ورزش استان البرز با رویکرد تحلیلی داده بنیاد انجام شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی، بر اساس زمان حال‌نگر، از نظر هدف کاربردی و به لحاظ جمع‌آوری اطلاعات میدانی می‌باشد. جامعه‌آماری تحقیق حاضر شامل رؤسا و معاونین فعلی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و رؤسای فعلی ادارات ورزش و جوانان ...  بیشتر

تحلیل عوامل شکست ایران در دعاوی بین المللی ورزش با محوریت فوتبال

هدی افتخاری؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ رضا نیک بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2693.2948

چکیده
  در سال‌های اخیر شکایات و پرونده‌های زیاد کشور ایران در مجامع بین‌المللی سبب پیامدهای منفی بسیاری در زمینه دیپلماسی ایران شده است. بنابراین هدف پژوهش شناسایی عوامل شکست ایران در دعاوی بین‌المللی ورزش با محوریت فوتبال بود، روش با توجه به ماهیت موضوع و اهداف پژوهش به صورت کیفی و مبتنی بر نظریه برخاسته از داده‌ها به روش استراوس و کوربین ...  بیشتر

فقه ورزش؛ ماهیت و ضرورت

علیرضا صانعی؛ سیدمحمدرضا میریوسفی؛ علی احدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2961.3165

چکیده
  فقه ورزش به عنوان شاخه‏ای از شاخه‏های فقه از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است که به تعیین باید و نبایدهای شرعی رفتارهای ورزشکاران، تماشاگران، مدیران و دیگر عوامل انسانی دخیل در عمل ورزش، می‏پردازد. فقه ورزش که نسبت «فقه» و «ورزش» در آن ترکیب، نسبت مضاف و مضافٌ الیه است، درصدد است که در گفتمان «تربیت‏بدنی اسلامی» ...  بیشتر

مدل کیفی نقش ورزش قهرمانی در ایجاد برندملی و تصویرسازی مثبت از کشور ایران در جهان

محمدرضا غلام زاده؛ نصرالله محمدی؛ عظیم صلاحی کجور؛ فرشاد امامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.3090.3248

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش بررسی نقش ورزش قهرمانی در ایجاد برندملی و تصویر‌سازی مثبت از کشور ایران در جهان بود. همچنین پژوهش حاضر بر مبنای جستجوی داده، دارای ماهیت کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی‌دانشگاه در گروه مدیریت ورزشی و بازرایابی، مدیران وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌ ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی)

محبوبه نقوی؛ مهدی آرمندنیا؛ برانوش نیک بین

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 269-288

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1815.2289

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی) بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 23 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسان ورزشی صاحب ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه کسب و کارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی

مجید کریمی؛ نیما ماجدی؛ لیلا صفاری؛ حسین کلهر

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 313-330

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1783.2267

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه کسب و کارهای مجازی در حوزه خدمات ورزشی مبنی بر نظریه داده بنیاد بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (مدیران ورزشی (باشگاه‌ها، هیئت‌ها، فدراسیون‌ها و ...)، مربیان و ورزشکاران فعال در عرصه خدمات ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی ورزشی) ...  بیشتر

بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ورزشی استان گلستان

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 331-346

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1877.2331

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای ورزشی استان گلستان بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه کیفی پژوهش شامل اساتید آگاه مدیریت ورزشی، مدیران با تجربه فعال در صنعت ورزش که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب گردیدند ...  بیشتر

تدوین مرام‌نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی

احدیه صادقی کلانی؛ شیرین زردشتیان؛ شهاب بهرامی؛ مسعود صادقی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.651

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تدوین مرام­نامه اخلاق داوری ورزشی در ایران با رویکرد پدیدارشناسی بود.روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی می باشد که به همین منظور از بین خبرگان و مطلعین حوزه اخلاق داوری در ورزش، 15 نفر از آنها به شیوه­ی نمونه­گیری گلوله برفی، انتخاب شدند و با آن­ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق شد. تحلیل مضمون­ها ...  بیشتر

فهم جامعه شناختی داغ ننگ در ورزش معلولین شهر تهران

ابوالفضل تجرد؛ بهرام قدیمی؛ زهرا علی پور درویشی؛ شهلا حجت؛ معصومه شجاعی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 395-418

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1067.1729

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی و فهم پدیده داغ ننگ در جامعه ورزش معلولین با رویکرد کیفی و مبتنی بر روش نظریه مبنایی انجام شده و می کوشد یک مدل پارادایمی از مفهوم داغ را بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر کنشگران از این مفهوم را در جامعه ورزشکاران معلول ایرانی ارائه دهد.مشارکت کنندگان در این تحقیق 65 ورزشکار معلول از تیم های پارالمپیک می باشند ...  بیشتر

آسیب شناسی و مقایسه موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی؛ بهمن طیبی؛ کیانوش دیلمی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 419-439

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1271.1880

چکیده
  هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی و مقایسه موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان بود. پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نفرات منتخب از بین روسای ادارات ورزش و جوانان، مدیران عامل باشگاه های ورزشی فعال و اعضای مجمع خیرین ...  بیشتر