نقش تشکل های غیر دولتی در توسعه حقوق جوانان

رسول منتجب نیا؛ روح اله مدبر؛ داود نوری

دوره 15، شماره 33 ، آذر 1395، ، صفحه 57-75

چکیده
  در دنیای معاصر و با توجه به تحولات هر روزه که در حوزه ارتباطات انسانی رخ داده، روند حرکت جوامع موجب گردیده که نقش دولت ها هر روز کم رنگ تر شود و تحولاتی به وقوع پیوندد. بدیهی است که به موازات تحول جوامع، سناریوهای جدیدی در عرصه های اجتماعی- سیاسی محقق می شود که اولویت های نوین همراه با اتخاذ شیوه ها و ابزارهای جدید همانند استفاده از ظرفیت ...  بیشتر