نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استادیار رشته مدیریت ورزشی، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 دانشیاررشته مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده

بازاریابی اینترنتی که به آن بازاریابی آنلاین نیز گفته می شود، به کسب در آمد، فروش محصول و ارائه خدمات از طریق اینترنت اطلاق می شود. بازاریابی اینترنتی حوزه وسیعی می باشد چرا که نه تنها شامل بازاریابی از طریق اینترنت می شود، بلکه شامل کلیه فعالیت ها و بازاریابی ها از طریق ایمیل و دیگر وسایل از راه دور است. در برهه کنونی خصوصا از زمان کرونا باشگاه های مطرح جهان نیز برای ایجاد جذابیت های فوتبال ازروش هایی مانند بلیط فروشی آنلاین یا تماشای انلاین فوتبال، تبلیغات و... از این روش استفاده نموده اند. هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه بازاریابی تحت وب و شاخص های فروش وترویج در باشگاههای فوتبال ایران و اسپانیا در بازار هدف است. از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی، از لحاظ موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات تحلیلی مقایسه ای است که بصورت پیمایشی انجام گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که بااستفاده از اطلاعات وب سایت باشگاه های حرفه ای طراحی و توسط اساتید 10 نفر خبره مورد تأیید قرار گرفت. پس از انجام دلفی فازی و غربالگری شاخص‌ها، از تحلیل MICMAC برای شناسایی روابط شاخص‌ها استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده از نقشه اثرات مستقیم تعدادی از شاخص ها از جمله (C11, استفاده از تبلیغات در وب سایت باشگاه جهت جذب حامیان ملی جدید حتی اسپانسر های حامی را نیز هایلایت نشان داده اند) و تبلیغ گسترده باشگاه در وب سایت برای جذب حامیان جدیدC10 ), … در ماتریس مستقل جای گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between sales indicators and web marketing promotion; Iran and Spain football clubs.

نویسندگان [English]

  • Somayeh Hosseini 1
  • ghasem rahimi 2
  • Rasool Nazari 3

1 Faculty of Physical Education, Islamic Azad University of Khorasgan, Isfahan, Iran

2 Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University-Isfahan-Iran

3 Associate Professor, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

AbstractInternet marketing, also known as online marketing, refers to making money, selling a product, and providing services through the Internet. Internet marketing is a broad field because it includes not only Internet marketing, but also all activities and marketing via email and other remote devices. At the present time, especially since the time of Corona, the world's leading clubs have also used this method to create football attractions such as selling tickets online or watching football online, advertisements, etc. The main purpose of this study is to compare web marketing and sales and promotion indicators in Iranian and Spanish football clubs in the target market . In terms of the purpose of the research, it is applied, in terms of the subject and questions of the research, it is a comparative analytical research that was conducted as a survey. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was designed using the information of the professional clubs' website and approved by 10 expert professors. After fuzzy Delphi and index screening, MICMAC analysis was used to identify index relationships. Based on the results of the map, the direct effects of a number of indicators such as (C11, the use of ads on the club's website to attract new national sponsors have even highlighted sponsors) and the club's extensive advertising on the website to attract New sponsors C10)… were placed in the independent matrix.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Web marketing
  • Iranian and Spanish football clubs
  • marketing indicators