مقاله پژوهشی
مدل یابی معادلات ساختاری عوامل موثر بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان

مهدی سلیمانی؛ ضیا هاشمی؛ علیرضا محسنی تبریزی؛ هوشنگ نایبی

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 9-32

چکیده
  جوانی به عنوان یک سازه­ اجتماعی، فرهنگی و زیستی، زمینه­ساز و پاسخگوی تغییرات اجتماعی است. از این رو، با توجه به روبه­ رشد بودن بازاندیشی تعاملات جنسی و همینطور افزایش تعاملات بین دو جنس و تغییر در شکل و محتوای آن، هدف از  پژوهش حاضر بررسی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر بازاندیشی تعاملات جنسی جوانان می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد

آزاده ابویی؛ سیدعلیرضا افشانی؛ منوچهر علی نژاد

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 33-58

چکیده
  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی سطح مهارت‌های زندگی جوانان استان یزد انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، جوانان 15 تا 29 ساله شهرهای یزد، اردکان و میبد در استان یزد بودند که براساس سالنامه آماری سال ۱۳۹۵، تعداد کل آنها 211045 نفربود. حجم نمونه بر حسب فرمول کوکران در سه شهر در مجموع ۹۵۳ نفر تعیین شد. شیوه نمونه‌گیری ‌در این مطالعه، خوشه‌ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بی‌تفاوتی اجتماعی جوانان و گسست اجتماعی- فرهنگی(مطالعه‌ پیمایشی جوانان شهر بوکان)

امید قادر زاده؛ مهدی رادمان

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 59-76

چکیده
        بی­تفاوتی اجتماعی به عنوان یک مسئله اجتماعی، مانعی بر سر راه مشارکت سیاسی و اجتماعی به­شمار می­آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بی­تفاوتی اجتماعی جوانان، در چارچوب چشم­انداز وفاق اجتماعی و بر مبنای دستگاه نظری رابرت مرتن انجام شده است. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گردآوری داده­­ها، پرسشنامه می­باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر ارزش های خانوادگی (مورد مطالعه: جوانان شهر تهران)

زهرا حضرتی صومعه

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 77-100

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت تأثیر استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی بر ارزش های خانوادگی در شهر تهران انجام پذیرفت. در قسمت چارچوب نظری از آرای نظریه پردازان شبکه های اجتماعی مجازی چون: ریتزر، ­روکیچ و­ فلور، گیدنز، والدهال و کلاپر، کلی و ولخارت و از دیدگاه های اینگلهارت و کولی در زمینه ارزش های خانوادگی استفاده شده است. روش پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه جامعه پذیری دانشگاهی و مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان جوان دانشگاه تهران

سهراب رشتیانی؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 101-120

چکیده
  گرایش به تحصیلات دانشگاهی در بین جوانان همچنان رو به افزایش بوده و از طرفی در طول سالیان اخیر مشارکت اجتماعی نیز دچار تغییرات بسیار زیادی گردیده است. دانشگاه به عنوان مرکز تولید علم و ارزش، بر فردی ترین تا جمعی ترین رفتار دانشجویان تاثیر می گذارد. هدف این تحقیق، بررسی رابطه جامعه پذیری دانشگاهی و مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه دین داری و گرایش به جرم (مورد مطالعه: جوانان شهر دره شهر)

حسین ملتفت؛ جابر مولایی

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 121-136

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دین داری و گرایش به جرم در بین جوانان شهر دره شهر انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش  شامل جوانان 18 تا 29 سال شهر دره شهر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 376 نفر در نظر گرفته شده است. در این مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره گیری شده و ابزار جمع آوری داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل کسب کرسی های بین المللی در ورزش توسط نمایندگان ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ بهرام بهرامی پور

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 137-152

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین مدل کسب کرسی های بین المللی در ورزش توسط نمایندگان ایران بود. پژوهش حاضر ازنوع آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه­ها، روسای فدراسیون ورزشی، مدیران، ورزشکاران و نمایندگان صاحب کرسی ورزش بود که در زمینه کرسی های بین المللی، دانش و تجربه لازم را داشتند(495N=). در بخش کیفی پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دوپینگ در حقوق بین‌الملل ورزشی و جایگاه دیوان داوری ورزش در تنسیق رویه بین المللی در این زمینه

آرامش شهبازی؛ پویا برلیان

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 153-168

چکیده
  جهانی شدن موضوع نمی‌شناسد؛ به همان ترتیب که مرزها را در می نوردد و فرهنگ ها و انسان ها را به هم نزدیک می‌کند،‌ به همان سرعت که اقتصاد هر نقطه از جهان را به نقطه دیگر پیوند می زند و به همان شیوه که هر روزه بر وسعت و قلمرو دهکده جهانی می‌افزاید، موجبات همگرایی قوانین و مقررات موجود در موضوعات و حوزه‌های مختلف را نیز فراهم می‌سازد. چنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلسازی معادلات ساختاری قابلیت های بازاریابی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

کریم زهره وندیان؛ هاشم کوزه چیان؛ محمذ احسانی؛ مجتبی امیری

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 169-186

چکیده
  هدف این پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر بود. روش تحقیق آمیخته[1] و با استفاده از روش نظریه داده ‌بنیاد بود. جامعه آماری شامل مدیران بازاریابی باشگاه‌ها، فدراسیون، سازمان لیگ و اساتید متخصص بازاریابی ورزشی دانشگاه‌ها بودند. مشارکت‌کنندگان مرحله کیفی به روش نظری و شیوه گلوله برفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

مهدی سوادی؛ سیروس احمدی

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 187-200

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی در حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، توصیفی– پیمایشی بود و اطلاعات با دو روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی والاچ (1983) و سکوت سازمانی بوراداس و واکولا (2005) گردآوری شد. از میان جامعه آماری (کارشناسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و تدوین راهبردهای توسعه والیبال استان تهران

فرزاد نوبخت؛ علی همتی عفیف؛ حسن قره خانی؛ فاطمه نوبخت

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 201-214

چکیده
  موفقیت هر سازمان ورزشی نیازمند برنامه ریزی راهبردی و ارائه راهبردهای مناسب می باشد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و تدوین استراتژی برای هیئت والیبال استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش شامل هیئت رئیسه و کادر مدیریتی هیئت والیبال، روسای کمیته ها و هیئت های شهرستان های تابعه، مربیان و کارشناسان خبره، اعضای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رتبه بندی شاخص های تاثیرگذار بر فروش محصولات ورزشی از طریق مجازی

معصومه بابایی مبارکه؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ برانوش نیک بین

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 215-226

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، رتبه بندی شاخص های تاثیرگذار بر فروش محصولات ورزشی از طریق فضای مجازی از دیدگاه دانشجویان است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان تربیت بدنی زن و مرد دانشگاه پیام نور استان تهران است که تعداد کل آن ها 1302 نفر بودند (635 زن و 667 مرد). نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 302 نفر تعیین شد که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی از واحدهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل کارایی فعالیت های ورزشی استان های ایران (رویکرد توسعه محور)

سمیرا متقی

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 227-240

چکیده
  مطالعه حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و توسعه محور، به بررسی کارایی فعالیت های ورزشی استان های ایران بپردازد و هماهنگی نهاده ای و ستاده ای ورزشی این استان ها را به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، شاخص های تعداد مجموعه های ورزشی، استخر، مربی فعال و دوره های آموزشی به عنوان شاخص های نهاده ای و شاخص تعداد ورزشکاران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط بین سبک‎ رهبری و تنیدگی شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان

سپیده طاهری؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، صفحه 241-255

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین سبک رهبری و تنیدگی شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می‎باشد. تعداد ۶۰ نفر به عنوان نمونه پژوهش به صورت تمام­شمار در مطالعه مشارکت داشتند. در این پژوهش جهت جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه‎های محقق­ساخته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ...  بیشتر