مقاله پژوهشی
طراحی مدل صحه‌گذاری افراد مشهور ورزشی (آزمون مدل وانگ و اسچین‌بوم در محصولات لبنیاتی شرکت میهن)

نرگس بخشعلی دهکردی؛ رضا نیکبخش؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی محمد صفانیا

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 9-26

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2244.2608

چکیده
  هدف پژوهش آزمون مدل صحه‌گذاری افراد مشهور ورزشی بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری این تحقیق را مصرف‌کنندگانی تشکیل دادند که محصولات لبنیاتی شرکت میهن را (محصولاتی که توسط ورزشکارانی از جمله سید مهدی رحمتی و مهدی مهدوی کیا صحه‌گذاری شده بود) خریده بودند. در این تحقیق حجم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی

هادی کاظمی؛ جواد شهلایی؛ سعید صادقی بروجردی؛ حبیب هنری

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1732.2224

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته‌بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی تدوین و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق و ورزش بودند . این افراد را کارشناسان ورزش و حقوق بودند . ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که توسط اساتید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل کلان روندهای کلیدی مؤثر بر آینده ورزش حرفه‌ای بانوان با رویکرد تحلیل ساختاری

پرستو رضایی؛ محمد پورکیانی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ محسن باقریان

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 39-56

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1607.2137

چکیده
  ورزش حرفه‌ای زنان یکی از چالش‌های حوزه ورزش در کشور به‌شمار می‌رود. برای گذر از این موقعیت و ارائه توسعه آن در آینده لازم است یک سیستم هشدار زودهنگام در این رابطه ارائه و بررسی روندهای پیش‌روی آن برنامه‌های استراتژیک طرح‌ریزی شود. این تحقیق روندهای موثر بر آینده ورزش حرفه‌ای بانوان ایران در آینده را شناسایی و خوشه‌بندی کرده است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی پدیده سقف شیشه‌ای، شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر در مدیریت ورزش زنان ایران

عاطفه حبیبی راد؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سارا کشکر

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1628.2139

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، واکاوی عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر بروز پدیده سقف شیشه‌ای در مدیریت ورزش زنان ایران بود. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیـاد انجـام گرفتـه است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مطالعه اسناد و مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته بود. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته

محمد باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ محمد نیکروان؛ نجف آقایی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1189.1817

چکیده
  امروزه تشکیلات ورزشی هر کشور باید منسجم و مشخص باشد و فعالیت‌ها و اهداف در حال اجرا و پیگیری، باید از استحکام و دلیل منطقی برخوردار باشند. در ساختار و برنامه‌های ورزش یک سازمان، اهمیت فعالیت‌ها، هدف‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تشکیلات باید واضح باشد.هدف این پژوهش تدوین توسعه الگوی عوامل ساختاری و سازمانی ورزش قهرمانی فدراسیون کاراته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز

رضا خجسته اقبال؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 91-110

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.703.1475

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت توسعه فوتبال پایه کشور براساس برنامه فوتبال گرسروتز می‌باشد. روش این پژوهش توصیفی-‌پیمایشی است، و از نوع مطالعات کاربردی می‌باشد که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه‌آماری پژوهش را مدیران و مسئولان فدراسیون و مرکز ملی فوتبال ایران، مدیران مدارس فوتبال برتر و مربیان برتر فوتبال پایه کشور به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش میانجی گری نگرش ورزشی در رابطه علی با جهت گیری ورزشی بازیکنان لیگ والیبال ایران

مژگان احمدیان؛ اکبر آقرینش؛ رضا نیکبخش

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 111-132

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.517.1342

چکیده
  هدف این مطالعه، تبین نقش میانجی گری نگرش ورزشی در رابطه علی نظریه اسنادی با جهت گیری ورزشی بازیکنان لیگ والیبال ایران براساس پست بازیکنان و ارایه مدل بود. روش تحقیق توصیفی و کاربردی، جامعه آماری بازیکنان لیگ والیبال ایران درقالب 24 تیم و 288 نفر بودند. ابزار تحقیق شامل 3 پرسشنامه سبک های اسنادی، نگرش ورزشی ویلیس و جهت گیری ورزشی بود. از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
الگو های ذهنی بازیکنان لیگ یک فوتبال ایران در زمینه عملکرد تیمی با روش کیو

سعید صادقی بروجردی؛ رمضان کریمی؛ بهرام یوسفی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.744.1506

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوهای ذهنی فرآیند عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ دسته اول فوتبال ایران انجام گرفت. این پژوهش با دیدمان تلفیقی (کیفی-کمی) و با استفاده از روش شناسی کیو انجام شد. تالار گفتمان پژوهش را 18 نفر (6 نفر از اساتید صاحبنظر رشته مدیریت ورزشی، 6 نفر از مربیان با سابقه و 6 نفر از بازیکنان موفق و با تحصیلات لیسانس و بالاتر) تشکیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
حق بر حریم خصوصی ورزشکاران در مقررات بین‌المللی مقابله ‌با دوپینگ از نگاه دیوان اروپایی حقوق بشر

بیتا حمزوی آزاد؛ محمد ستایش پور

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 153-168

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1390.1963

چکیده
  در دنیای کنونی، حق بر حریم خصوصی به‌عنوان یک قاعده بنیادین، افزون بر اهمیت اخلاقی، از جایگاه حقوقی ویژه‌ای در هر دو گستره‌ی داخلی و بین‌المللی برخوردار است. به فراخور بین‌المللی شدن حقوق بشر، حقوق بین‌الملل کوشیده است تا حق بر حریم خصوصی افراد (تعهدات ایجابی) حفظ شود. در منابع حقوق بین‌المللی، از جمله و به‌ویژه اسناد حقوقی الزام‌آور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی مضامین مربیگری ورزش ایران با رویکرد آمیخته

علیرضا زمانی نوکاآبادی؛ شهرام عروف زاد؛ رسول نظری؛ احمدرضا موجدی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 169-198

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1344.1928

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تایید مضامین مربیگری ورزش با استفاده از رویکرد آمیخته بود. مشارکت-کنندگان بخش کیفی شامل بیست نفر از مربیان و ورزشکاران بودند که معیارهای خاص پژوهش را داشتند، به صورت هدفمند برای مصاحبه‌های عمیق انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کمی با استفاده از داده‌های مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی عوامل مؤثر بر فساد اداری- مالی در سازمان‏های ورزشی

سید احسان امیرحسینی؛ علی نقی انصاری؛ مهرزاد حمیدی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 199-212

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.746.1508

چکیده
  سازمان‏های ورزشی به سبب حیطه وسیع عملکرد و چارچوب فعالیت آن‏ها در سطح جامعه، همواره در معرض ریسک بالای وقوع فساد می‌باشند. از این‏رو در تحقیق حاضر الگوی عوامل موثر بر فساد اداری - مالی در سازمان‏های ورزشی طراحی می‌شود. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور بود که بر اساس فرمول کوکران 300 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر مشارکت در فعالیت‌های خیریه از سوی خیرین ورزش یار

ابراهیم دلدار؛ قدرت الله باقری راغب؛ آزیتا شهپرتوفیق

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 213-228

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.769.1525

چکیده
  مشارکت در فعالیت‌های خیرخواهانه، از جمله امور پسندیده ای است که همه بزرگان دینی، بر آن تأکید دارند. یکی از جنبه‌های مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه، ورزش می‌باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مشارکت در فعالیت‌های خیریه از سوی خیرین ورزش‌یار می-باشد. روش تحقیق حاضر آمیخته بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثرات توسعه سرمایه گذاری بر توانمندسازی اقتصادی صنعت ورزش ایران

ابوالفضل امامی؛ فرشاد امامی؛ مصطفی افشاری

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 229-254

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1522.2113

چکیده
  امروزه صعنت ورزش یکی از صنایع متنوع در تجارت جهانی بوده است. همچنین به لحاظ اقتصادی، یکی از عوامل مهم برای احیای اقتصاد ملی در بسیاری از کشورها به شمار می‌رود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات توسعه سرمایه گذاری بر توانمندسازی اقتصادی صنعت ورزش ایران بود. روش پژوهش آمیخنه اکتشافی بود که در مرحله اول15 نفر از خبرگان ورزشی صاحب نظر به صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی (یک مطالعه آمیخته اکتشافی با روش فراترکیب)

صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 255-274

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.788.1544

چکیده
  هدف از این پژوهش واکاوی نقش دولت در توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی بود. روش انجام آن آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی به منظور شناسایی ابعاد نقش دولت بر توسعه بکارگیری انرژی تجدیدپذیر از روش فراترکیب استفاده گردید. در بخش کمی ابتدا با نطرسنجی خبرگان روایی مدل تائید و سپس با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی به بررسی برازش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل آسیب شناسی برنامه ریزی اوقات فراغت با رویکرد قعالیت بدنی در استان تهران

محسن اسمعیلی؛ طهماسب شیروانی؛ شمس الدین رضایی؛ مصطفی افشاری

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 275-294

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.589.1389

چکیده
  هدف از تحقیق، بررسی و آسیب‌شناسی فرآیند موجود برنامه ریزی در اوقات فراغت مردم استان تهران و ارائه الگوی مطلوب می باشد. روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از تکنیک نظریه داده ‌بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری کلیه صاحب نظران مربوط به برنامه ریزی اوقات فراغت در سازمانهای متولی ورزش استان تهران بودند. نمونه آماری را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین مدل کسب و کار لیگ برتر فوتبال ایران بر اساس هستی شناسی استروالدر

خیام اکبری اصل هاسونی؛ یعقوب بدری آذرین؛ محمدرسول خدادادی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 295-312

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1088.1744

چکیده
  صنعت ورزش با داشتن قابلیت‌های فراوانی در برگزاری رویدادهای ورزشی بخصوص در زمینه لیگهای حرفهای، توان درآمدزایی بسیار بالایی دارد. لیگ برتر فوتبال به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کسب و کارهای صنعت ورزش ایران می باشد. لذا پرداختن به این امر از موضوعاتی است که برای صنعت ورزش کشور بسیار لازم و ضروری است. تحقیق حاضر با هدف تبیین مدل کسب و کار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل استحکام‌بخش ازدواج در فرهنگ ایران

اردشیر کیانی؛ خدابخش احمدی؛ شکوه نوابی نژاد؛ داود تقوایی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 313-334

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1794.2276

چکیده
  ازدواج به منزلة مهمترین و عالیترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد تأکید بوده ونقش بنیادین در تشکیل خانواده سالم ایفا می‌کند وخانواده سالم نیز زیر بنای سلامت جامعه است و ملاک تعیین کننده خانواده سالم، ازدواج موفق است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل استحکام‌بخش ازدواج بادر نظر گرفتن فرهنگ ایرانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی مولفه‌های رهبری عاطفه بنیاد در جهت جذب جوانان با استعداد به مشارکت در برنامه های آموزشی

داریوش حیدری؛ الهام کاویانی؛ فرانک موسوی؛ سوسن لایی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 335-352

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1786.2270

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی الگوی مولفه های رهبری عاطفه بنیاد در جهت جذب جوانان به مشارکت در برنامه های آموزشی است. این پژوهش دارای عوامل کیفی بوده و از روش گراندد تئوری به عنوان روش پژوهش استفاده شده است. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه‌های عمیق و باز (12 مصاحبه با 12 نفر ) ساختاریافته با صاحب نظران و اساتید دانشگاهی می‌باشد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی جرم در بین جوانان استان البرز: مرور سیستماتیک

علی اصغر اسماعیل زاده

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 353-368

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1770.2258

چکیده
  شهر کرج دارای ویژگی های خاصی است که آن را از سایر کلان شهرها متمایز می‌کند از جمله وجود محلات حاشیه نشین و زندان در داخل شهر. هدف مطالعه حاضر، بررسی تعیین کننده های اجتماعی و فرهنگی جرم می باشد که در سال 1399 انجام شده است. روش تحقیق حاضر، فراتحلیل محتوای متون است. جامعه آماری، پژوهش‌های انجام شده در زمینه جرایم و کج‌روی‌های اجتماعی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران (از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیر دولتی شهر زنجان)

پرویز ملکی؛ چنور ظهرابی؛ ذبیح اله صدفی؛ علیرضا جهانگیری

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، صفحه 369-393

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1898.2349

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تبیین جامعه‌شناختی عوامل موثر بر نگرش به عملکرد توسعه‌ای دولتمردان در ایران می‌باشد. این روش بر اساس هدف کاربردی و از نوع پیمایشی بود. 390 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی- شهر زنجان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. شیوه گردآوری داده‌ها میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بود. اعتبار ...  بیشتر