مقاله پژوهشی
شناسایی شاخص‌های ازدواج موفق: مطالعه ای کیفی واکتشافی

جواد خدادادی سنگده؛ علی محمد نظری؛ خدابخش احمدی؛ خدابخش حسنی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 9-24

چکیده
  ازدواج سالم و موفق، نقش بنیادین در تشکیل خانواده سالم ایفا می­کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص­های ازدواج موفق به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد. بدین منظور 13 نفر از زوج­های واجد شرایط به روش نمونه­گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه عمیق و اکتشافی در طول یک دوره 12 ماهه مورد مطالعه قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مصرفِ شبکه‌هاى‌اجتماعى ‌مَجازی‌

ذبیح اله صدفى؛ سکینه بابایی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 25-64

چکیده
  در این مقاله، به تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مصرفِ شبکه‌هاى‌اجتماعى‌مَجازی‌ براساس نظریۀ والتر بنیامین و مُدل ارتباطی اقناع رسانه‌اى موریس روزنبرگ و کارل هاولند پرداخته شده است. در مُدل نظرى تحقیق، مفروض اصلى آن است که شبکه‌هاى ‌اجتماعى‌مَجازی به عنوان یک شبکۀ ارتباطى در بستر تکنیک‌های اقناع سازی بر رفتار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه قشربندی سنی و جهت گیری های ارزشی نسل جوان در مقایسه با نسل بزرگسال

مریم قاضی نژاد؛ فاطمه خرامان

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 65-96

چکیده
  مقاله حاضر برگرفته از پیمایشی در زمینه شناخت و تحلیل تفاوت جهت گیریهای ارزشی (فرد گرایانه– جمع گرایانه) در بین دو گروه نسلی جوان و بزرگسال و رابطه آن با موقعیت ساختاری                  (قشربندی) دونسل است. نمونه معتبر آماری شامل 248  فرد (زن و مرد) 60-18 ساله  (در دو گروه نسلی 18-29 و 40-60 سال) ساکن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اعتیاد جوانان به بازی‌های آنلاین: نقش عزت نفس، اضطراب و افسردگی

سجاد امینی منش؛ علی محمد نظری؛ علیرضا مرادی؛ ولی اله فرزاد

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 97-112

چکیده
  اعتیاد به بازی‌های آنلاین از جمله مشکلات رایج در میان نوجوانان و جوانان است که در سال‌های اخیر توجه متخصصان را به خود جلب کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عزت‌نفس، اضطراب و افسردگی در بروز اعتیاد به بازی‌های آنلاین انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش توصیفی مقطعی، کلیه نوجوانان و جوانان پسر شهر تهران بودند که 360 نفر از آن‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر احساس نابهنجاری اجتماعی جوانان بر بیگانگی اجتماعی- سیاسی و احساس ازخودبیگانگی آنها در ایران(تهران) و تاجیکستان(دوشنبه)

مجتبی عباسی قادی؛ امرالله امانی کلاریجانی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 113-132

چکیده
  مقاله حاضر درصدد بررسی تأثیر احساس نابهنجاری اجتماعی جوانان بر بیگانگی اجتماعی- سیاسی و احساس ازخودبیگانگی آنها در ایران و تاجیکستان می باشد. از این منظر، پس از بسط فضای مفهومی موضوع پژوهش، از رویکرد رابرت مرتن، امیل دورکیم و ملوین سیمن به منظور توصیف و تبیین استفاده شده است. با کاربرد روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سبک های هویت، راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و سلامت روانی دانشجویان: مدل معادلات ساختاری

فرشته پورمحسنی کلوری

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 133-150

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سبک­های هویت و راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان بر سلامت روانی دانشجویان انجام گرفت. طرح این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری نیز تمامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بودند که تعداد 250 نفر به روش خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک­های هویت، پرسشنامه راهبردهای نظم­جویی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل ساختاری ورزش‌برای‌همه در ایران با رویکرد تحقیق آمیخته

مرجان صفاری

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 151-166

چکیده
     هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه­بندی مهم­ترین عوامل ساختاری موثر بر همگانی شدن ورزش­های تفریحی در ایران بود. مطالعه حاضر به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد؛ در مرحله اول با روش نمونه­گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به 28 متخصص حوزه ورزش­های تفریحی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی نقش مربیان در ترویج اخلاق ورزشی از دیدگاه ورزشکاران تیم‌های ملی پایه کشور

سعید یوسفی؛ اسماعیل شریفیان؛ کورش قهرمان تبریزی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 167-180

چکیده
  طی سال‌ها همگان بر این باور بودند که ورزش‌های رقابتی موجب ارتقای ورزشکاران از نظر شخصیتی می‌شود، در صورتی که شخصیت به طور خودکار فقط از طریق شرکت در ورزش ساخته نمی‌شود، بلکه ورزشکاران از طریق آموزش‌های مربیان ارز‌ش‌های مثبت را فرا می‌گیرند. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش مربیان در ترویج اخلاق ورزشی در ورزشکاران اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی

صدیقه اسلامی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حسن اسدی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 181-194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدل اشتغال حاصل از توسعه گردشگری ورزشی بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی می باشد که به صورت میدانی اجرا شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه افرادی بوده که حداقل یک کتاب یا دو مقاله علمی پژوهشی در حوزه های مرتبط با اشتغال وگردشگری به چاپ رسانده اند و کارشناسان اداری در حوزه اشتغال و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناخت راهبردی وضعیت موجود ووشو در ایران و ارائه استراتژی، برنامه‌ها و راهکارهای توسعه آن بر اساس مدل SWOT

عباسعلی اکبری؛ محمد جوادی پور؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 195-212

چکیده
  دارا بودن برنامه راهبردی و چشم انداز مشخص، شانس رسیدن به موفقیت را برای هر سازمانی بیشتر خواهد کرد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف شناخت راهبردی وضعیت موجود ووشو در ایران و ارائه استراتژی، برنامه­ها و راهکارهای توسعه آن بر اساس مدل SWOT تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق،  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل بازدارنده شرکت دانش آموزان دختر در فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه

اسفندیار خسروی زاده؛ عزت اله شاه منصوری؛ جمال روشن زاده

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 213-230

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی عوامل بازدارنده شرکت دانش آموزان در فعالیت های ورزشی خارج از مدرسه بود. جامعۀ آماری این تحقیق توصیفی تحلیلی که به شکل پیمایشی انجام شد، کلیه دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اراک بودند(13262 نفر) که بر اساس جدول برآورد حجم نمونه مورگان 372 نفر از آنها به صورت نمونه گیری تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی موانع جذب نیروهای داوطلب ورزشی در آموزش و پرورش شهرستان کرج

حمید آقایی

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، صفحه 231-247

چکیده
  نیروهای داوطلب  یک جزء حیاتی از نیروی کار مورد نیاز برای ارائه برنامه­های ورزشی با کیفیت بالا برای مسابقات ورزشی هستند. در سراسر دنیا، گرو­های وسیعی از مردم وقت خود را صرف فعالیت­های نیروهای داوطلب  می­کنند. انگیزه­های این افراد صرف نظر از از نوع فعالیت­هایشان، کمک به دیگران می­باشد. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ...  بیشتر