نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 . دانشیار،گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ­ای و مداخله ­گر موثر بر ایجاد اشتغال پایدار دانش­ آموختگان علوم ورزشی ایران و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بود. جمع­آوری داده­ها از طریق مصاحبه­ های عمیق و نیمه­ ساختاریافته صورت گرفت که بعد از 16 مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای سنجش اعتبار، انتقال و تایید ­ذیری، یافته ­های پژوهش به مشارکت­ کنندگان ارائه و نقطه ­نظرهای آن­ها اعمال شد. از روش توافق درون­ موضوعی برای قابلیت اعتماد استفاده گردید که 82/0 گزارش شد. یافته­ های مربوط به عوامل زمینه­ای (بسترساز) بیانگر 29 مفهوم اصلی و 4 مقوله فرعی شامل سیاست­گذاری و برنامه ­ریزی، عوامل اقتصادی و مالی، ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت، صلاحیت حرفه­ ای در ورزش و یافته ­های مربوط به عوامل مداخله­گر (تاثیرگذار) بیانگر27 مفهوم اصلی و 5 مقوله فرعی شامل عوامل فناوری، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی، بازسازی جایگاه علوم ورزشی و ارتباطات و شبکه­سازی بود.
در جمع ­بندی کلی پژوهش حاضر، باید گفت که امروزه توجه به مقوله اشتغال پایدار دانش­ آموختگان آموزش ­عالی دیگر تنها یک مقوله فرعی برای دانشگاه و آموزش ­عالی نیست، بلکه به یک مسئله اساسی برای سیاست­گذاران و مسئولان عالی کشور تبدیل شده است. لذا به­­­منظور اتخاذ تصمیم صحیح در زمینه ایجاد و توسعه اشتغال­زایی پایدار برای دانش ­آموختگان علوم ورزشی توسط دست­ اندرکاران حوزه ورزش، نیاز به شناسایی  عوامل زمینه­ ای و محیطی ضروری و مهیا نمودن این شرایط می­باشد.


کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the context and intervening factors affecting the sustainable employment of Iranian sports science graduates

نویسندگان [English]

 • Ali Khaledifard 1
 • Seyedeh Nahid Shetab Bushehri 2
 • Amin Khatibi 3
 • Sedighe Heydarinejad 4

1 PhD Student in Sports Management, Department of Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

3 Teacher assistant at Sport management Department, Sport Sciences faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

4 Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sports Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The study is to identify and analyze the contextual and intervening factors affecting the creation of sustainable employment of sports sciences graduates. It was conducted within the framework of a qualitative approach. The statistical population consisted of experts was aware of the research topic. The sampling method was theoretical. In-depth and semi-structured interviews were conducted with experts to collect the data. The data reached theoretical saturation after 16 interviews. To assess validity and transferability, the research findings were presented to the participants and their points of view were applied. The intra-subject agreement method was used for reliability which was reported about 0/82.
The findings related to contextual factors represented 29 main concepts and 4 sub-categories (Policy and planning, economic and financial factors, university relationship with society and industry, professional competence in sports) and the findings related to intervening factors represented 27 main concepts and 5 sub-categories including (Technological, cultural and social factors, political factors, reconstruction of sports science, communication and networking). Therefore, in order to make the right decision in the field of creating and developing sustainable employment for sports sciences graduates by policymakers in the field of sports, it is necessary to identify the importance of contextual and intervening factors and providing the best conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • contextual factors
 • intervening factors
 • Sports industry
 • Sports Science
 • Sustainable mployment

شناسایی و تحلیل عوامل زمینه­ ای و مداخله ­گر موثر بر اشتغال پایدار دانش ­آموختگان علوم ورزشی ایران

علی خالدی ­فرد[1]

سیده ناهید شتاب بوشهری[2]

 امین خطیبی[3]

 صدیقه حیدری­ نژاد[4]

10.22034/SSYS.2022.1904.2354

 تاریخ دریافت مقاله: 7/4/1400

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:31/6/1400

 

مقدمه

امروزه با تحولات عظیمی که در صنعت، خدمات و اقتصاد کشورها صورت گرفته است، یکی از نیازهای اساسی رشد انسان، داشتن شغلی است که علاوه­بر تأمین نیازهای مادی بتواند نیازهای روحی او را نیز برآورده کند. این درحالی است که برخوردار نبودن از شغلی مناسب می­تواند مانع رشد و تکامل فردی شود و در نتیجه، باعث بروز انواع آسیب­های روحی و روانی گردد (رضوی، برومند و عظیمی، 1399). از سوی دیگر، کار و اشتغال به­عنوان یک چالش به یکی از مشکلات اساسی دولت­ها تبدیل شده و گسترش بی­رویه آموزش ­عالی، رشد تقاضا و مقوله برابری فرصت­ها، به این چالش افزوده و موجب بیکاری و ناهنجاری اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی گردیده است. در این ­میان و در سال­های اخیر، کشور ایران با مشکلات فراوانی در زمینه اشتغال مواجه بوده است؛ به­طوری که موضوع اشتغال و توانمندی­های شغلی
دانش­آموختگان در زمره تهدیدهای امنیتی و در تقابل با توسعه ملی قرار گرفته است (رضوی، برومند و عظیمی، 1399). این درحالی ­است که یکی از اهداف توسعه هر کشوری، اشتغال مؤثر نیروی انسانی
 به­ویژه دانش­آموختگان آموزش ­عالی است و آموزش ­عالی باید قادر به تربیت افراد آگاه، توانمند و متخصص باشد (تجری و همکاران، 1398). از طرفی، اشتغال و استفاده از ظرفیت­های انسانی یکی از دغدغه­های اصلی تمام جوامع است، چرا که عدم استفاده از ظرفیت­های بالقوه انسانی نه­تنها از طریق افزایش آمار بیکاری، تهدیدی برای مشروعیت و کارآمدی دولت­ها است، بلکه عدم استفاده از این ظرفیت­ها به­معنی عدم بهره­وری در سطح ملی محسوب می­شود (شرفی و همکاران، 1398). در این ­میان، مطالعه بازار کار در کشورهای مختلف نشان می­دهد که بیشتر کشورهای دنیا با مسائل و مشکلات اشتغال درگیرند، ولی تعدد عوامل مشکل­آفرین و ناشناخته بودن برخی از آن­ها در کشورهای جهان سوم موجب پیچیده­تر شدن موضوع گردیده است (جهانگیری و همکاران، 1391). از سوی ­دیگر، موضوع اشتغال در ارتباط مستقیم با توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است و به روند توسعه و پیشرفت جامعه و موفقیت یا عدم­موفقیت برنامه­های توسعه بستگی دارد (شرفی و همکاران، 1398). براساس راهبرد آموزش فنی و حرفه­ای سازمان یونسکو (2021 – 2016) افزایش بیکاری جوانان یکی از مهم­ترین مشکلات اقتصادی جوامع امروز جهان است و به­طور مشابه برای کشورهای کمتر توسعه­یافته و در­حال­توسعه، در طول دهه آینده، باید حداقل 475 میلیون شغل جدید برای جذب 73 میلیون جوان در حال حاضر بیکار و 40 میلیون نفر برای ورود سالانه جدید در بازار کار به­وجود آورد (یونسکو، 2016). در این میان، اشتغال
دانش­آموختگان یکی از مهم­ترین انتظارات جامعه و مباحث روز است که در اسناد ملی و سیاست­های دولت در جهت کاهش بیکاری دانش­آموختگان دانشگاهی بر آن تاکید می­شود (شریفی اسدی و همکاران، 1398).

 

اما آنچه که در مورد بازار کار ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اشتغال پایدار و میزان استمرار فرصت­های شغلی است. اشتغال پایدار به­معنی ثبات و استمرار فرصت­های شغلی و حمایت از افراد
به­منظور ماندن و پیشرفت در یک شغل تعریف شده است (فیض­پور و محدث، 1397). از سوی ­دیگر، اشتغال پایدار و موثر دانش­آموختگان آموزش ­عالی به این معناست که دانش­آموختگان بتوانند شغل مناسب خود را پیدا کنند، از طریق شغل خود بتوانند برای خود، سازمان خود و کشور خود مفید باشند، بین دانش، مهارت و گرایش­های موردنیاز برای تصدی شغل موجود و دانش، مهارت و گرایش­های دانش­آموخته آموزش ­عالی تطبیق لازم وجود داشته باشد و در شغل خود یادگیرنده، خلاق و نوآور و دارای
 بهره­وری لازم در فعالیت مربوطه باشند (مرکز پژوهش­­های مجلس، 1393). براساس گزارش مرکز آمار ایران[5] (1399)، بیش از 4/2 میلیون نفر فاقد شغل در کشور وجود دارد که سهم شایان توجهی از آنان را دانش­آموختگان دانشگاهی تشکیل می­دهند. در این ­میان، یکی از رشته­های دانشگاهی که با وجود داشتن ظرفیت فراوان به­منظور ایجاد اشتغال برای دانش­آموختگان دانشگاهی و جذب نیروهای متخصص، مشکل بیکاری و برخوردار نبودن از دورنمایی روشن در زمینه اشتغال در آن وجود دارد، رشته تربیت ­بدنی و علوم ­ورزشی است (برومند و همکاران، 1390). نبود بازار کار برای دانش­آموختگان علوم­ ورزشی در نظام آموزش ­عالی از یک­طرف و ضعف­های علمی و فناوری در صنعت ورزش و سازمان­های ورزشی در کشور از سوی ­دیگر، سبب شده است تا توسعه علمی و اقتصادی ورزش به­طور اعم و اشتغال
دانش­آموختگان در ورزش به­صورت اخص، مسئله­ای مهم و راهبردی تلقی شود. از این­رو، بازنگری در سیستم آموزش، هدایت و اشتغال دانش­آموختگان علوم­ ورزشی و تحلیل محیط اشتغال در ورزش کشور ضرورت دارد (رضوی، برومند و عظیمی، 1399). تاکنون، آماری دقیق و رسمی از دانش­آموختگان علوم ورزشی بیکار در کشور ارائه نشده است، اما براساس گزارش کارگروه اشتغال در ورزش، بیش از 100 هزار فارغ­التحصیل حوزه علوم ورزشی در کشور وجود دارد (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1399، الف). از طرفی، طبق مطالعات انجام شده در سال 1399، آمار دانش­آموختگان علوم ورزشی از دانشگاه­های دولتی و غیردولتی ایران طی سال­های 1386 الی 1397، حدود 115 هزار نفر  برآورد شده است (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1399، ب). این ­در حالی است­ که ورزش یکی از ابزارهای تاثیرگذار در هدایت نیروهای اجتماعی جهت تحقق توسعه پایدار به ویژه در جوامع با رشد جمعیت بالاست که توان ایجاد ارزش افزوده بیشتری نسبت به سایر عوامل را دارد. همچنین، ورزش یکی از اصلی­ترین ابزار توجه به انسان به­عنوان محور توسعه پایدار و عاملی برای مقابله با پیامدهای منفی شهرنشینی محسوب می­شود (وزارت ورزش و جوانان، 1394).

 از سوی ­دیگر، یکی از ابزارهای مهم برای بهبود شاخص­های توسعه­یافتگی کشور، بهره­گیری از اقتصاد ورزش است؛ زیرا ورزش نه­تنها در سطح ملی یک صنعت درآمدزاست، یلکه می­تواند به توسعه اقتصادهای محلی و کوچک کمک بسیار فراوانی کند (امینی، اتقیا و نوروزی، 1399). بررسی­ها و تجربیات کشور­های مختلف مشخص کرده است که "ایجاد فرصت­های شغلی" از مهم­ترین اثرات مستقیم اقتصادی صنعت ورزش به­­شمار می­رود و همین موضوع باعث شده تا بعضی از کشورها به­دنبال برآورد تعداد فرصت­های شغلی ایجاد شده توسط صنعت ورزش و سهم ورزش از کل اشتغال در کشور خود باشند. به­عنوان مثال، سهم صنعت ورزش از کل اشتغال در هنگ­کنگ 5/2 درصد، استرالیا 7/2 درصد، اسکاتلند 9/1 درصد و نیوزلند 3/1 درصد اعلام شده است (وزارت ورزش و جوانان، 1394). همچنین، طبق گزارش وب سایت یورواستات[6] (2019)، بین سال­های 2012 تا 2017، تقریبا در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشتغال در ورزش به ویژه در بین دانش­آموختگان آموزش ­عالی با سرعت زیادی افزایش یافته؛ به­طوری­که نرخ اشتغال در حوزه ورزش از 7/0 به 8/0 درصد از کل اشتغال اتحادیه اروپا رسیده است که در این ­میان، سهم کشورهای انگلستان و آلمان بیشتر بوده است. از طرفی، جوانان سهم قابل توجهی در اشتغال ورزشی داشتند و 37 درصد این افراد از تحصیلات عالیه دانشگاهی نیز برخوردار بودند. همچنین در گزارشی دیگر از وب سایت یورواستات (2020)، شاغلان حوزه ورزش در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را در سال 2019، بیش از 3/1 میلیون نفرتخمین می­زند که نسبت به سال 2014، معادل 200 هزار نفر شاغل رشد داشته است. از طرفی، طبق مطالعات انجام شده در سال 1399، تعداد شاغلان در صنعت ورزش کانادا حدود 946 هزار نفر در آلمان، حدود 604 هزار نفر در فرانسه، حدود 295 هزار  نفر در انگلستان، حدود 261 هزار نفر در ایتالیا، حدود 213هزار نفر و در استرالیا حدود 163 هزار  نفر گزارش شده است؛ در حالی­که مجموع نیروی انسانی شاغل در حوزه ورزش کشور (شامل وزارت ورزش و جوانان؛ معلمان و اساتید ورزش؛ بازیکنان حرفه­ای؛ داوران، مربیان، پزشکان، تکنسین­ها و ماساژورها؛ شاغلان در ورزش سایر وزارتخانه­ها و نهادها و مؤسسات؛ باشگاه­های ورزشی خصوصی و دولتی؛ فدراسیون­ها و هیئت­های ورزشی و شرکت­ها و تولیدی­های ورزشی) بالغ بر 164 هزار نفر برآورد شده است (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1399، ب). علاوه­بر این، ایجاد خدمات و محصولات ورزشی متناسب با گروه­ها با هر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نمونه گستردگی زیاد صنعت ورزش است (مک­نیف[7]، 2019). به­طور مثال، در بسیاری از جوامع صنعت ورزش به­عنوان یکی از راه­کارهای توسعه اقتصادی یاد می­شود؛ به­عبارتی، صنعت ورزش در بسیاری از کشورهای توسعه­یافته نقش مهمی در مسائل مالی و اقتصادی دارد (کیم[8]، 2020).

به­علاوه، صنعت ورزش یکی از صنایع مهم در عرصه بین­المللی است که امروزه کمک­های فراوانی به اقتصاد جوامع گوناگون کرده است. رشد ورزش در تمامی عرصه­ها و گسترش آن در تمامی گروه­ها سبب شده است تا صنعت ورزش به­عنوان یکی از صنایع مهم در جهان شناخته شود. گستردگی ورزش باعث شده است تا امروز شاهد شکل­گیری صنعت ورزش به­صورت گسترده باشیم (میر، تان، لین و چونگ[9]، 2018). به­طور مثال، بازار جهانی ورزش در سال 2018 به ارزش تقریبی 5/488 میلیارد دلار رسیده است که این رشد در مقایسه با سال 2014 دارای نرخ رشد سالانه 3/4 درصد است و پیش­بینی می­شود تا سال 2022 با نرخ رشد احتمالی 9/5 درصد به ارزش تقریبی 1/614 میلیارد دلار برسد. این موضوع نشان می­دهد که صنعت ورزش به­عنوان یک صنعت مهم و کلیدی در بسیاری از کشورها استفاده شده است (کوکولاکاکیس و گراتون[10]، 2019). همچنین، طبق مطالعات انجام گرفته، سهم صنعت ورزش از تولید ناخالص داخلی کشورها به صورت کلی بین 75/0 تا 4/4 درصد متغیر بوده است (رضایی و صالحی­پور، 1397). به­عبارتی، در کشورهای توسعه­یافته ارزش افزوده صنعت ورزش بخش چشم­گیری از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می­دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، در اشتغال، تفریح و سرگرمی دارد (عاشوری، 1397)، این ­در حالی است که سهم صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1395 به مقدار 5/0 درصد و در سال 1396 به مقدار 6/0 درصد گزارش شده- که به­طور معناداری کمتر از شاخص جهانی است (سازمان برنامه و بودجه، 1397). از طرفی، طبق مطالعات انجام شده در سال 1399، ارزش دارایی یا درآمد سالانه ورزش در ایران حدود 25 هزار میلیارد تومان در مقابل کل تولید ناخالص داخلی کشور[11] (GDP) تخمین زده شده است (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1399، ب). با توجه به مطالب بیان شده، می­توان نتیجه گرفت که جنبه­های اقتصادی ورزش امروزه در جهان بسیار گسترش یافته (نصیرزاده، 1392) و از طرفی، امروزه ورزش جایگاهی مناسب و متنوع برای ایجاد اشتغال و فعالیت­های اقتصادی دارد که با شناخت زمینه­های کاری در آن می­توان فرصت­های جدیدی را به جوانان و جامعه معرفی کرد تا از آن برای پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت (برومند، 1390). بر این ­اساس، یکی از دغدغه­ها و درگیری­های ذهنی مسئولان شناخت عوامل زمینه­ای و مداخله­گر مؤثر بر اشتغال پایدار دانش­آموختگان آموزش ­عالی است. در این راستا، مرکز پژوهش­های مجلس (1393)، در گزارش خود نشان داد که
دانش­آموختگان دانشگاهی در ایران، به­دلیل «ضعف ساختاری نظام اقتصادی، دانش­بری پایین فعالیت­های اقتصادی، سطح پایین فناوری و نوآوری، ضعف کارآفرینی مبتنی بر دانش، کیفیت پایین آموزش عالی، ضعف مهارت­های اشتغال­پذیری و کارآفرینی، عدم تطبیق عرضه و تقاضای سرمایه انسانی و سیاست­های نامناسب در اقتصاد و آموزش عالی، اشتغال و کارآفرینی اثربخشی در اقتصاد کشور ندارند.

 رستمی (1395) «عدم تناسب محتوای آموزشی با نیازهای بازار کار، کیفیت پایین دوره­های کارآموزی، ضعف مشاوره شغلی و عدم­حمایت دولت از اشتغال و کارآفرینی» را چالش­های اشتغال دانش­آموختگان علوم­ ورزشی بیان نمود. قربانی (1397) مقوله­های «شرایط جغرافیایی، فرهنگی، اقتصادی و توانایی کارآفرینان ورزشی» را به­عنوان مهم­ترین مولفه­های عوامل زمینه­ای در اشتغال­زایی در ورزش معرفی کرد. تقیان دینانی (1397) به­ترتیب عوامل «اقتصادی، فنی، فردی، سیاسی و اجتماعی- آموزشی» را در راه­اندازی و توسعه کسب­وکارهای ورزشی دانش­آموختگان علوم ورزشی موثر دانست. تجری و همکاران (1398) مقوله­های «سیاست­گذاری، فضا و امکانات آموزشی، بومی­سازی، اقتصاد و مسائل مالی، توسعه فرهنگی کارآفرینی؛ دوری از سیاست­زدگی، جلوگیری از توسعه کمی رشته، افزایش مسئولیت­پذیری دانشگاه، منع موازی­کاری، برندسازی، اعتبارسنجی، تحقیقات کاربردی، آسیب­شناسی، مدیریت استعداد، ویژگی­های شخصیتی، ارتباطات و شبکه­سازی و بازسازی جایگاه دانشگاه و رشته» را به­ترتیب به­عنوان مهم­ترین
مولفه­های عوامل زمینه­ای و مداخله­گر در اشتغال­زایی دانش­آموختگان علوم تربیتی شناسایی نمودند. خسرومنش و همکاران (1398) مقوله­های «مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیستمی، ضعف صنعت کالا و تجهیزات ورزشی، مشکلات اماکن ورزشی و رقبای ورزش» را به­عنوان مهم­ترین مولفه­های مداخله­گر صنعت ورزش ایران معرفی نمودند. شرفی و همکاران (1398) عوامل «ساختاری و نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی، آموزش و فناوری» را به­عنوان عوامل موثر بر اشتغال پایدار معرفی نمودند. نیازی، نظری و عظیم­زاده (1399) مقوله­های «ویژگی شخصیتی افراد، آموزش، عوامل سیاسی، جذب منابع مالی، تفکر راهبردی مدیران و همکاری بین دستگاهی» را به­ترتیب به­عنوان مهم­ترین مولفه­های عوامل زمینه­ای و مداخله­گر توسعه پایدار کارآفرینی ورزشی شناسایی نمودند. قربانی و صفری (1399) مقوله­های «بسترها و زیرساخت­های پشتیبان، ضعف در تفکر کارآفرینی و حمایت مدیریتی، نفوذ ناکافی ورزش در جامعه، حمایت اجتماعی، نیروی انسانی متخصص، قصد کارآفرینی، حمایت مالی و عوامل سیاسی، اقتصادی و مدیریتی» را به­ترتیب به­عنوان مهم­ترین مولفه­های عوامل زمینه­ای و مداخله­گر در توسعه مشاغل ورزشی ایران معرفی نمودند. نادریان جهرمی و پژوهان (1399) «تطبیق رشته­های دانشگاهی با مشاغل متنوع ورزشی، جهت­دادن به پایان­نامه­ها و رساله­های دانشجویی به موضوعات کارآفرینی و
فناوری اطلاعات در ورزش، ایجاد، دانش، توانش و نگرش مثبت به کارآفرینی، آموزش مبانی کارآفرینی، تجارت الکترونیکی و فرآوری تجارت در حوزه ورزش و استارت­آپ­های ورزشی، ارتقای زیرساخت­های فناوری کشور در حوزه ورزش، حمایت اقتصادی دولت از کسب­وکارهای ورزشی، راه­اندازی منطقه صنعتی مختص تولیدات و تجهیزات ورزشی، آموزش راه­اندازی کسب­وکارها و مشاغل ورزشی، ایجاد و حمایت از توسعه مراکز تحقیق و توسعه و شرکت­های دانش­بنیان در حوزه ورزش، همکاری علمی ورزشی با کشورهای پیشرفته در حوزه ورزش، ارتباط مؤثر صنعت، خدمات و دانشگاه در حوزه ورزش، برگزاری کارگاه­های اثربخش کارآفرینی در ورزش، نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی در ورزش، تاکید بر سواد اطلاعاتی، تکریم نظام­دار دانشجویان کارآفرین، تاکید بر نوآوری­های بومی در کارآفرینی و داشتن اراده و پشتکار، مدیریت زمان، انگیزه فعالیت و شناسایی فرصت­ها و داشتن ابتکار عمل» را به­عنوان مهم­ترین
راه­کارهای ایجاد اشتغال برای دانش­آموختگان علوم­ ورزشی معرفی نمودند. رضوی و همکاران (1400) بیان نمودند که اکوسیستم اشتغال دانش­آموختگان علوم ورزشی از نظام­مندی و کارآمدی مناسبی برخوردار نیست. موری هانتر[12] (2019) دلیل اصلی بیکاری فارغ­التحصیلان آموزش­عالی مالزی را عدم تطابق مدارک تحصیلی آن­ها با نیازهای بازار کار معرفی نمود و تجدید نظر در آموزش عالی و تمایل به آموزش فنی و حرفه­ای را توصیه می­کند. راتن[13] (2019) اختصاص منابع مالی به توسعه صنعت ورزش را مهم­ترین راهبرد ایجاد و توسعه اشتغال­زایی در ورزش معرفی نمود. گوس[14] (2019) پس از بررسی رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای شرق آسیا از عدم اشتغال­زایی مناسب و قابل توجه به­دلیل رشد اقتصادی پایین و نبود منابع مالی کافی در این کشورها خبر داد. آهونن[15] (2019) حمایت دولت از شرکت­های کارآفرین و
کسب­وکارهای کوچک و متوسط در زمینه ورزش­های قهرمانی را موجب توسعه کارآفرینی ورزشی معرفی نمود، این ­در حالی ­است که یکی از حوزه­های مهم در زمینه ایجاد اشتغال جوانان کشور، حوزه ورزش می­باشد که با توجه به پتانسیل بالای آن می­تواند جهت دستیابی به سیاست­های اشتغال­زایی و کاهش نرخ بیکاری نقش بسیار مهمی را ایفا نماید (پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، 1399، ب). به­نظر می­رسد در برابر راهبرد موجود که اشتغال­زایی را در قالب راه­حل­های مقطعی و غیرپایدار دنبال می­کند، نیاز به تغییر راهبردی در این زمینه احساس شده و نیاز به اتخاذ راهبرد ایجاد و توسعه اشتغال پایدار به شدت احساس می­گردد. از این­رو، اگر میزان بازدهی دانش­آموختگان علوم­ ورزشی و جذب آن­ها در مشاغل وابسته به این رشته و همچنین، محتوای دروس و آموخته­های ایشان با نیاز جامعه و بازار کار همخوانی داشته باشد،
می­توان به کارایی و بهره­وری رشته علوم ورزشی در جامعه امیدوار بود (قربانی، 1392). پس ضرورت دارد به شناسایی و تحلیل عوامل زمینه­ای و مداخله­گر موثر بر ایجاد اشتغال پایدار برای این قشر مهم از جامعه حساس بود. اگرچه مسئله اشتغال از دیرباز مورد توجه پژوهشگران کشور قرار گرفته است، اما پژوهش­های اندکی در چارچوب ادبیات اشتغال پایدار دانش­آموختگان دانشگاهی به­طور اعم و
دانش­آموختگان علوم ورزشی به­طور اخص انجام گرفته است. بنابراین، باتوجه به وضعیت نامطلوب اشتغال دانش­آموختگان علوم ورزشی، لزوم برنامه­ریزی و سیاست­گذاری درست در این بخش نمایان است. به­طور کلی، صنعت ورزش در جهان جایگاهی متنوع برای فعالیت­های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار پیدا کرده است.

با وجود این پتانسیل در صنعت ورزش و با توجه به نرخ بیکاری در کشور، پیش­بینی می­شود که در این حوزه چالش­هایی وجود دارد. از این­رو، محقق قصد دارد تا با شناسایی عوامل زمینه­ای و مداخله­گر تاثیرگذار بر ایجاد اشتغال پایدار دانش­آموختگان علوم ورزشی ایران و از طریق اکتشاف، استخراج و تحلیل شاخص­ها و ابعاد مرتبط با موضوع بتواند از یک­سو موجبات بهره­مندی سیاست­گذاران و
دست­اندرکاران حوزه ورزش از نتایج حاصل در راستای اصلاح محیط اشتغال پایدار دانش­آموختگان علوم ورزشی را فراهم نماید- که این امر به نوبه خود منجر به ایجاد و توسعه اشتغال­زایی پایدار در صنعت ورزش خواهد شد- و از سوی دیگر، به سایر پژوهشگران مدیریت ورزشی که نیازمند تفکر سیستمی در حوزه اشتغال پایدار دانش­آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی هستند، کمک نماید تا از آن استفاده کنند.

روش­شناسی پژوهش

پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به روش کیفی و از نوع نظریه زمینه­ای یا مبنایی است. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان، سیاست­گذاران و صاحب­نظران آشنا با موضوع اشتغال در ورزش است که اساتید مدیریت ورزشی، مدیران ارشد اجرایی حوزه ورزش مانند مدیران عالی در وزارت ورزش و جوانان، کارگروه اشتغال در ورزش و سازمان ورزش شهرداری تهران و مدیران ارشد اجرایی حوزه اشتغال مانند کمیسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی کشور را در بر می­گیرد (جدول 2) که مورد مصاحبه کیفی قرار گرفتند. روش نمونه­گیری در این تحقیق، هدفمند به شیوه گلوله برفی بود  که تا مرحله اشباع نظری مفاهیم- یعنی تا حدی که بینش و بصیرتی جدید به­زعم تشخیص و دسته­بندی محقق حاصل نیاید- پیش رفت (16 نفر). ابزار تحقیق، مصاحبه­های کیفی عمیق و نیمه­سازمان­یافته (باز و انعطاف­پذیر) بود. در این روش تحقیق، آزمایش و اعتبارسنجی هیچ فرضیه­ای از پیش تعیین ­نمی­شود و پژوهشگران کیفی، مسئولیت و نقش تفسیر داده­ها مبتنی بر تکرارپذیری مقوله­ای و بسامد بیشتر مقولات و تفسیر دیده­ها، شنیده­ها و خوانده­ها را بر عهده می­گیرند. روایی در پژوهش کیفی، بیشتر بر روی صحت داده­ها (روایی درونی) تاکید دارد تا معنایی که در مطالعات کمی به­کار می­رود. اگر مصاحبه­شوندگان (مشارکت­کنندگان در پژوهش) یافته‌های پژوهش را مورد تأیید قرار دهند، می­توان نسبت به روایی پژوهش بیشتر مطمئن گردید. در این پژوهش، با ارائه بازخورد به مصاحبه­شوندگان و قرار دادن آن‌ها در مسیر پژوهش- به­طوری­که بر نحوه پاسخ­گویی آن‌ها تأثیر نگذارد- در جهت افزایش روایی درونی اقدام شد. در ضمن پس از انجام هر مصاحبه، اطلاعات به­دست آمده تا آن مرحله ارائه ‌شد و در صورتی­که مصاحبه­شونده نکاتی را نسبت به
آن­ها داشت، مورد بحث قرار گرفت. این کار پس از انجام مصاحبه نیز انجام شد تا مصاحبه خالی از هرگونه پیش­ فرض و جهت­گیری انجام شود. همچنین، در پژوهش حاضر جهت بررسی پایایی کدگذاری مصاحبه‌ها از روش پایایی درون موضوعی استفاده شد که بدین منظور از یک متخصص مدیریت ورزشی با سابقه انجام کار کیفی درخواست شد تا با عنوان همکار پژوهش شرکت کند. سپس محقق به کمک همکار، سه مصاحبه را در فاصله یک ماه کدگذاری کردند. نتایج نشان داد که تعداد کل کدها در این سه مصاحبه برابر با 87 مورد و تعداد توافق برابر 36 است. سپس با استفاده از فرمول (تعداد کل توافقات ×2 ÷ تعداد کل کدها ضربدر 100)، درصد توافق درون موضوعی محاسبه گردید. باتوجه به اینکه پایایی کل 82 درصد محاسبه گردید و این میزان پایایی بیش از 60 درصد است، قابلیت اعتماد کدگذاری‌ها مورد تأیید قرار گرفت (جدول 1):

جدول 1: نتایج پایایی بین دو کدگذار

شماره مصاحبه

تعداد کل کدها

تعداد توافق

پایایی

3

35

15

85/0

5

22

9

81/0

13

30

12

80/0

مجموع

87

36

82/0

یافته­های پژوهش

در جدول 2 ویژگی­های جمعیت­شناختی مصاحبه­شوندگان ارائه شده است:

جدول 2: توزیع فراوانی مصاحبه­شوندگان بر اساس ویژگی­های جمعیت­شناختی

متغیر

ویژگی جمعیت­شناختی

فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

مرد

زن

12

4

75%

25%

تحصیلات

دکتری

16

100%

تخصص

اعضای هیئت علمی علوم ورزشی

مدیران ارشد اجرایی حوزه ورزش کشور

مدیران ارشد اجرایی حوزه اشتغال کشور

10

3

3

62%

19%

19%

در مرحله کدگذاری باز ابتدا متن مصاحبه­ها تحلیل محتوای عرفی شدند؛ یعنی متن مصاحبه­ها به­صورت خط به خط تجزیه­وتحلیل شدند. مفاهیم نامربوط و نامناسب حذف، جملات و مفاهیم کلیدی استخراج و مفاهیم مشابه درهم ادغام گردیدند. سپس، در مرحله کدگذاری محوری، مفاهیم مشابهی که در مرحله کدگذاری باز شناسایی شده بودند، دسته­بندی گردیدند و براساس تقارب و مشابهت مفاهیم، زیرطبقات شکل گرفتند. درنهایت، زیرطبقات تشکیل ­شده براساس مدل نظریه برپایه[16]، طبقات اصلی را به­وجود آوردند. در مجموع، تعداد 56 مفهوم اصلی شناسایی که در 2 مقوله اصلی و 9 مقوله فرعی در قالب جدول 3، دسته­بندی شدند:

جدول 3: نحوۀ شکل‌گیری مفاهیم و مقولات ب­دست آمده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی

مقولات اصلی

مقولات فرعی

مفاهیم اصلی

 

 

 

 

 

 

 

عوامل زمینه­ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل زمینه­ای

 

سیاست­گذاری و برنامه­ریزی

 

عدم تطابق  اسناد بالادستی با سیاست­های اشتغال دانش­آموختگان

فقدان متولی مشخص پیگیری امور اشتغال در ورزش

عدم ارائه خط­مشی کارآفرینی در سند چشم­انداز ورزش

طرح جامع تأسیس مراکز سنجش، مشاوره و تجویز برنامه تمرینی

راه­اندازی نظام جامع باشگاه­داری و خدمات ورزشی

تدوین و اجرای طرح جامع تعریف و طبقه­بندی مشاغل ورزشی

استفاده از تجربه­های موفق دیگر کشورها در حوزه اشتغال در ورزش

تعدد نهادها و مراکز سیاست­گذاری اشتغال در صنعت ورزش

ارائه برنامه جامع و عملیاتی اشتغال در صنعت ورزش

ایجاد ثبات در سیاست­گذاری­های اشتغال دانش­آموختگان

 

عوامل اقتصادی و مالی

 

تحریم­های بین­المللی بر بخش­های مختلف اقتصاد کشور

تقاضای پایین اقتصاد و بازار کار برای دانش­آموختگان علوم ورزشی

دانش­بری پایین فعالیت­های اقتصادی و کارآفرینی در ایران

پایین بودن سهولت انجام کسب­وکار و کارآفرینی در اقتصاد ایران

عدم­شفافیت مالی و پرداخت­های عادلانه در صنعت ورزش

تأسیس بانک ورزش جهت حمایت مالی از اشتغال در ورزش

ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت

لزوم ارتباط دانشگاه با صنعت به­عنوان موتور محرک توسعه دانش و فناوری

توسعه تعاملات برون­سپاری دانشکده­های علوم ورزشی با سایر سازمان­ها

آموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد موردنیاز صنعت ورزش

لزوم تجاری­سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه­ها

لزوم تحقیقات مشترک بین دانشگاه­، صنعت و سازمان­های ورزشی

تدوین طرح مهارت­آموزی دانشجویان علوم ورزشی در محیط کار واقعی

ارتقای بهره­وری و فناوری دانش­آموختگان از طریق جذب در صنعت ورزش

 

صلاحیت حرفه­ای در ورزش

 

مدیریت منابع در صنعت ورزش

مدیریت تغییر، تحول و تعارض در صنعت ورزش

مدیریت دانشی و بهروه­وری در صنعت ورزش

قانون­­مداری، اخلاق­گرایی و حرفه­ای­گرایی در صنعت ورزش

نظام­مند شدن مدیریت صنعت ورزش

تعریف دوره­های کاربردی در چارچوب نظام صلاحیت حرفه­ای در ورزش

عوامل مداخله­گر

عوامل فناوری ­و فناوریی

حمایت از استارتاپ­های ورزشی با توسعه اکوسیستم نوآوری

تشکیل واحدهای فناور و شرکت­های دانش­بنیان در صنعت ورزش

توسعه برگزاری نمایشگاه­های sportex  در سطح محلی، ملی و منطقه­ای

توسعه برگزاری فستیوال­ نوآوری­های صنعت ورزش و توانبخشی

برگزاری رویدادهای از ایده تا اجرا و استارت­آپ ویکندهای ورزشی

 

عوامل فرهنگی و اجتماعی

 

نقش مهم رسانه­ها در آگاهی­رسانی و تبلیغات اشتغال در ورزش

فضای مطلوب فرهنگی و اجتماعی جهت رشد خدمات ورزشی

نگرش مثبت جامعه به ارائه خدمات نوین ورزشی

بهبود آگاهی جامعه از  فوائد ورزش در نظام سلامت و اشتغال جوانان

منزلت اجتماعی شغل­های ورزشی به­عنوان ارزش در جامعه

عوامل سیاسی

نبود جایگاه ورزش در اولویت اشتغال­زایی سیاست­مداران

عدم آگاهی دولت­مردان از اهمیت صنعت ورزش در اشتغال­زایی

عدم­ارتباط و هماهنگی مناسب بین دولت، دانشگاه و صنعت ورزش

ضعف دیپلماسی اقتصادی ورزشی در یافتن بازارهای جدید

دخالت غیرحرفه­ای افراد و جریانات سیاسی در حوزه ورزش

ضعف مدیریت همکاری­های بین­المللی در حوزه صنعت ورزش

عوامل مداخله­گر

بازسازی جایگاه رشته

علوم ورزشی

عدم درک صحیح از جایگاه واقعی علوم ورزشی در جامعه

توسعه قابلیت­های علوم ورزشی از طریق تبلیغات و آگاه­سازی

تدوین طرح توانمند­سازی و اشتغال­پذیری دانش­آموختگان علوم ورزشی

توسعه کمی و نامتناسب علوم ورزشی با نیازمندی­ها و الگوی توسعه کشور

لزوم استفاده از ظرفیت علوم ورزشی در نظام سلامت جامعه

ارتباطات و شبکه­سازی

تأسیس انجمن دانش­آموختگان علوم ورزشی ایران

ایجاد شبکه ارتباط و تعامل بین دانش­آموختگان علوم ورزشی

اطلاع­رسانی به دانش­آموختگان علوم ورزشی در مورد نیازهای بازار کار

شبکه­سازی میان دانشکده­های علوم ورزشی موفق در زمینه اشتغال

توجه به دیپلماسی ورزشی و توسعه ارتباطات بین­المللی

برگزاری نشست­های تخصصی اشتغال در ورزش

 

در شکل 1، مدل داده­بنیاد عوامل زمینه­ای و مداخله­گر موثر بر اشتغال پایدار دانش­آموختگان علوم ورزشی ایران نشان داده شده است. در پژوهش حاضر تعداد 29 مفهوم اصلی به­عنوان عوامل زمینه­ای شناسایی گردید که در قالب 4 مقوله فرعی  قرار داده شده اند (جدول 3). ازطرفی، همان­گونه­ که در جدول 3، قابل مشاهده است تعداد 27 مفهوم اصلی به­عنوان عوامل مداخله­گر شناسایی گردید که در قالب 5 مقوله فرعی دسته­بندی شدند.

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1: شناسایی عوامل زمینه­ای و مداخله­گر موثر بر اشتغال پایدار دانش­آموختگان علوم ورزشی ایران

بحث و نتیجه­گیری

آمارها، اطلاعات و پژوهش­های انجام شده در مورد وضعیت اشتغال کشور حاکی از افزایش روزافزون نرخ بیکاری دانش­آموختگان دانشگاهی در سال­های اخیر است (وزارت علوم، 1398). از طرفی، بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی، اقتصاد و اجتماعی نمی­توان به توسعه پایدار اندیشید (جلیچا و کیتاو[17]، 2017). از این­رو، بازنگری در سیستم آموزش، هدایت و اشتغال دانش­آموختگان علوم­ ورزشی و تحلیل محیط اشتغال در ورزش کشور ضرورت دارد (رضوی و همکاران، 1400). در این میان، عوامل زمینه­ای مجموعه خاصی از شرایط هستند که در یک زمان و مکان خاص جمع می­آیند تا مجموعه اوضاع و احوال و مسائلی را پدید آورند که اشخاص با عمل و تعاملات خاص به آن­ها پاسخ می­دهند (تجری و همکاران، 1398).
به­عبارتی، شرایط زمینه­ای شامل مقوله­هایی می­شوند که بستر لازم را برای خلق و ایجاد اشتغال پایدار در صنعت ورزش برای دانش­آموختگان علوم ورزشی فراهم می­کنند. در این راستا، نتایج پژوهش در حوزه عوامل زمینه­ای نشان­دهنده مولفه­های متعددی است؛ از جمله «سیاست­گذاری و برنامه­ریزی مناسب در حوزه اشتغال پایدار دانش­آموختگان دانشگاهی» به­منظور ایجاد حمایت­های همه­جانبه ضروری به­نظر
می­رسد. بر این اساس، با توجه به اینکه یکی از دغدغه­های اصلی دانش­آموختگان آموزش ­عالی در جامعه موضوع اشتغال آنان است، شرایط حاضر را می­توان حساس­ترین مقطع زمانی به لحاظ سیاست­گذاری و برنامه­ریزی و توجه به امر اشتغال کشور دانست (سازمان برنامه و بودجه، 1397). بی­تردید، تحقق حداکثری ایجاد و توسعه اشتغال پایدار برای دانش­آموختگان علوم ورزشی ایران در گروی هماهنگی سیاست­های آموزش ­عالی با سیاست­های اقتصادی، اشتغال، علم و فناوری و همچنین سیاست­های صنعتی و تجاری است. لذا در راستای تحقق آن، تدوین برنامه جامع اشتغال­پذیری دانش­آموختگان علوم ورزشی ضروری است تا از حرکت­های جزیره­ای و پراکنده و فاقد خاصیت هم­افزایی در ایجاد اشتغال پایدار در صنعت ورزش اجتناب نمود. از این­رو، در برنامه­ریزی و سیاست­گذاری دولت ­باید بحث اشتغال پایدار به­عنوان محوری­ترین مسئله کشور مورد توجه قرار گیرد. از طرفی­، در این حوزه نباید مقوله «عوامل اقتصادی و مالی» را نادیده گرفت، چرا که مصاحبه­ها نشان دادند که شرایط اقتصادی و مالی جامعه و کشور در ایجاد اشتغال پایدار مهم و تاثیرگذارند. در این ­راستا، گوس (2019) پس از بررسی رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای شرق آسیا، از عدم­اشتغال­زایی مناسب و قابل توجه به­دلیل رشد اقتصادی پایین و نبود منابع مالی کافی در این کشورها خبر داد. همچنین، در بررسی فضای کسب­وکار ایران مواردی همچون تحریم­ها، وضع تعرفه­های سنگین دوجانبه با بعضی کشورها یا کالاها، مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول و همچنین تعلل در پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی[18] (WTO)، از جمله عوامل مؤثر در نامناسب بودن فضای کسب­وکار از بُعد خارجی و مهم­ترین عامل داخلی در نبود رونق کسب­وکار و رکود فراگیر در اقتصاد کشور است (نیازی، نظری و عظیم­زاده، 1399). در رتبه­بندی سال 2019 که توسط مجمع جهانی اقتصاد[19] (WEF) منتشر شده است، ایران در رکن " ثبات اقتصاد کلان" در بین 141 کشور، رتبه 134 را داراست که بدترین وضعیت را نشان می­دهد (مرکز پژوهش­های مجلس، 1398). البته، معضل بیکاری فعلی کشور لزوماً فقط به نوسانات فصلی و دوره­ای اقتصاد مرتبط نیست و جنبه ساختاری نیز دارد. لذا تمهیدات و راه­حل­های موقت اگر بدون توجه به اصلاحات ساختاری اعمال گردد، جز اینکه این معضل را در آینده تشدید نماید، نتیجه دیگری نخواهد داشت (ذبیحی، شجاعی و حامی، 1397). از سوی دیگر، مقوله «ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت» نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. امروزه ارتباط صنعت و دانشگاه به­عنوان موتور محرک توسعه دانش و فناوری محسوب می­شود. همچنین، برقراری ارتباط منسجم و سازمان­یافته بین دانشگاه، جامعه و صنعت یکی از نیازهای اساسی کشور است و این مهم تأثیرات جدی بر هدفمند بودن آموزش­ها و اشتغال دانش­آموختگان خواهد داشت (وزارت علوم، 1398). در همین راستا گفته می­شود، برای تضمین انتقال روان دانش­آموختگان از دنیای تحصیل به دنیای کار، مهارت­ها و نگرش­های دانشجویان از دانش نظری آن­ها مهم­تر است (آدریانس، بیجزمنز و گرون[20]، 2019). در این میان به­طور مثال، در کشورهای اروپایی و آمریکا، ارتباط دانشگاه با صنعت نسبتاً به­صورت گسترده شکل گرفته است. این ارتباط مستقیماً و در بعضی دیگر از طریق واسطه­هایی مثل شوراهای ملی تحقیقاتی و یا مراکز ملی تحقیقاتی انجام می­گیرد. به­عنوان نمونه، در فرانسه این ارتباط بیشتر از طریق «مرکز ملی تحقیقات»، در ایتالیا این وظیفه به­عهده «شورای ملی تحقیقات»، در سوئیس «بنیاد ملی علوم»، در دانمارک «شورای ملی شش گانه»، در مالزی «فدراسیون تولیدکنندگان مالزیایی»، در سنگاپور «طرح همکاری تحقیق و توسعه» و در تایلند «هیئت توسعه علوم و فناوری» صورت می­پذیرد. در کشور سوئیس همکاری دانشگاه و صنعت، اساس اقتصاد این کشور را تشکیل می­دهد. در این ­میان، مجاورت دانشگاه­ها با شرکت­های تولیدی در بسیاری از صنایع، نمونه بارزی از همکاری دانشگاه و صنعت در این کشور است. در کشور آلمان نیز دانشگاه با جامعه ارتباط ریشه­داری دارد. خدمات مشاوره­ای برای کاهش آلودگی محیط زیست، انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت، نمونه­سازی و ارائه آموزش­های لازم، تحقیق در زمینه فن­اوری مناسب برای صنایع موجود در هر منطقه، احداث و راه­اندازی واحدهای جدید تولیدی برحسب تقاضا، از جمله همکاری­های دانشگاه با جامعه و صنعت در این کشور می­باشد. همچنین، در کشور سنگاپور که یک کشور تازه صنعتی شده می­باشد، ارتباط قوی بین دانشگاه و صنعت به­منظور تسهیل تبادلات و تعاملات فناوری وجود دارد. این کشور به­دلیل سرمایه­گذاری قابل توجه در توسعه نیروی انسانی صاحب نام می­باشد. از طرفی، حمایت­های مالی از پروژه­های تحقیقاتی مشترک بین صنعت و دانشگاه نیز به­عنوان مشوقی برای تعامل بیش­تر این دو بخش محسوب می­شود. همچنین، در بسیاری از کشورها مثل استرالیا و ترکیه، تخفیف­های مالیاتی در ازای ارتباط آموزشی و تحقیقاتی، سرمایه­گذاری در زمینه تحقیق و توسعه و مشاوره بنگاه­ها با دانشگاه­ها از سیاست­ها و برنامه­های مهم می­باشد. بر این اساس، کشورمان در حال حاضر نیازمند رشد و توسعه متوازن و هماهنگ است تا در سایه آن بتواند زندگی بهتر و توأم با رفاه و آرامش بیشتر را برای جمعیت خود فراهم آورد. از این­رو، دانشگاه­ها و موسسات پژوهشی به­عنوان مهم­ترین نهادهای علمی کشور، بار پاسخ­گویی به­ نیازهای جامعه را برعهده دارند و باید تلاشی همه­جانبه در رفع مشکلات از خود نشان دهند. در این ­میان، پژوهش­های انجام شده در مورد وضعیت اشتغال کشور حاکی از وجود فاصله و شکاف بین بخش صنعت و آموزش­های دانشگاهی و عدم انطباق این آموزش­ها با نیازهای بازار کار می­باشد. بنابراین، ساماندهی دوره­های مهارت­افزایی، کارآموزی دانشجویان و پیمایش مستمر اشتغال دانش­آموختگان دانشگاهی، گام مؤثری در جهت کاهش شکاف بین حوزه صنعت و دانشگاه و ایجاد زمینه جهت حضور هرچه بیش­تر دانش­آموختگان آموزش­ عالی در محیط­های صنعتی، تجاری و بازار کار می­باشد.

لازم است هماهنگی و انطباق بین توانمندی­ها و مهارت­های فردی و تخصصی
دانش­آموختگان دانشگاه­ها با نیازهای کشور و بازار کار بیش از پیش مورد توجه واقع شود. همچنین، ضرورت توجه به توانمندسازی دانش­آموختگان دانشگاهی براساس مهارت­های ارتباطی و تخصصی نیز هر چه بیش­تر احساس می­شود (وزارت علوم، 1398). علاوه­بر این، نظام صلاحیت حرفه­ای گامی در جهت طبقه­بندی، توصیف و توسعه صلاحیت­هاست که به استانداردسازی و ارزیابی نتایج یادگیری کمک می­نماید. در این راستا، به­منظور تحقق مقوله «نظام صلاحیت حرفه­ای در ورزش» ­باید اقدامات، سازوکارها و تعاملات بین نهادی که منجر به ایجاد، توسعه و به رسمیت شناختن یک صلاحیت می­شود ساماندهی گردد. نتایج این بخش از پژوهش با مطالعات مرکز پژوهش­های مجلس (1393)، رستمی (1395)، تجری­ و همکاران (1398)، قربانی و صفری (1399)، نادریان جهرمی و پژوهان (1399)، شرفی و همکاران (1398)،  موری هانتر (2019)  با تاکید بر سیاست­گذاری و برنامه­ریزی و لزوم ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت،  پژوهش قربانی (1397)، تقیان دینانی (1397)، تجری­ و همکاران (1398)، خسرومنش و همکاران (1398)، شرفی و همکاران (1398)،  قربانی و صفری (1399)، نیازی و همکاران (1399)، نادریان جهرمی و پژوهان (1399)، راتن (2019) و گوس (2019) با تاکید بر عوامل اقتصادی و مالی، به­منظور بهبود اشتغال­ پایدار دانش­آموختگان علوم ورزشی همسو می­باشد. از سوی ­دیگر، عوامل مداخله­گر، شرایط وسیع و عامی هستند که به­عنوان تسهیل­گر و یا محدود­کننده عمل می­کنند (تجری و همکاران، 1398). به­عبارتی، شرایط
مداخله­گر مقوله­هایی هستند که ریشه در شرایط بسترساز (زمینه­ای) دارند و بر مقوله محوری تاثیر
می­گذارند (خسرومنش و همکاران، 1398). در این راستا، نتایج پژوهش در حوزه عوامل مداخله­گر،
نشان­دهنده مولفه­های مهم متعددی از جمله مقوله «عوامل فناوری» است. باید گفت که مهمترین تفاوت دنیای امروز با دیروز، سرعت تحولات فناورانه است که با تغییر در قلمرو به­کارگیری و تجاری­سازی فناوری همراه است (اسمعیلی، 1397). از طرفی در دنیای امروز، رابطه­ای مستقیم بین فناوری و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است؛ به­­طوری ­که می­توان گفت فناوری عامل اساسی برای ثروت، دانایی و توانایی کشورها و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به­شمار می­آید. از سوی دیگر، با توجه به تحریم­های بین­المللی موجود و عدم وجود امکان انتقال فناوری از سایر کشورها، نیاز به خلق دانش و بهره­گیری از آن در توسعه فناوری، صنعت و تولید داخلی بسیار احساس می­شود (وزارت علوم، 1398). علاوه­بر این، پایداری اشتغال در جامعه مستلزم حرکت روی ریل فناوری و فراگیری سواد مهارتی است (تقیان دینانی، 1397). از این­رو، توجه ویژه به فنا­­وری نوین در حوزه ورزش و حرکت به­سوی تولید محصولات و کالاهای ورزشی باید از راهبردهای مؤسسات علمی و سازمان­های ورزشی کشور باشد (اسمعیلی، 1397).

در مورد مقوله «عوامل فرهنگی و اجتماعی» می­توان به مفاهیمی همچون: نقش مهم رسانه­ها در آگاهی­رسانی و تبلیغات در زمینه اشتغال در ورزش، فضای مطلوب فرهنگی و اجتماعی جهت رشد و توسعه خدمات ورزشی، نگرش مثبت جامعه به ارائه خدمات نوین ورزشی، بهبود آگاهی جامعه از  فوائد ورزش در نظام سلامت، وجود منزلت اجتماعی شغل­های ورزشی به­عنوان ارزش در جامعه و توسعه فرهنگ ورزش و اشتغال­زایی در صنعت ورزش اشاره کرد (جدول 3). در کنار این عوامل، «شاخص­های سیاسی» مانند نبود جایگاه ورزش در اولویت اشتغال­زایی سیاست­مداران، عدم آگاهی دولت­مردان از اهمیت صنعت ورزش در اشتغال­زایی، ضعف دیپلماسی اقتصادی ورزشی در یافتن بازارهای جدید، دخالت غیرحرفه­ای افراد و جریانات سیاسی در حوزه ورزش و ضعف مدیریت همکاری­های بین­المللی در حوزه صنعت ورزش نیز مطرح می­باشد (جدول 3). هو، چن و تزنگ[21] (2016) دریافتند که
سیاست­های دولتی نقش مهمی در توسعه پایداری صنعت ورزش در شرایط گوناگون دارند. آنان بیان نمودند که سیاست­های دولتی عاملی درگیر با سایر حوزه­های پایداری صنعت ورزش هستند. از طرفی، تحریم­های سیاسی و اقتصادی یک­جانبه و چندجانبه­ای که از سوی سازمان­ها و کشورهای مختلف بر کشور اعمال شده، تعادل بازار کار را مختل کرده است و این مورد برای کشور ایران که همواره از سوی سازمان­ها و کشورهای مختلف مورد تحریم واقع شده بسیار حائز اهمیت است (عزتی، حیدری و مرادی، 1398). از سوی دیگر، لزوم توجه به مقوله «بازسازی جایگاه رشته علوم ورزشی» و توسعه قابلیت­های آن در جامعه، به­دلیل عدم درک صحیح از جایگاه واقعی علوم ورزشی در جامعه، توسعه کمی و نامتناسب علوم ورزشی با نیازمندی­ها و الگوی توسعه کشور نیز موردنیاز است که در این زمینه می­توان به تدوین طرح توانمند­سازی و اشتغال­پذیری دانش­آموختگان علوم ورزشی، لزوم استفاده از ظرفیت علوم ورزشی در نظام سلامت جامعه و توسعه قابلیت­های علوم ورزشی از طریق تبلیغات و آگاه­سازی اشاره نمود (جدول 3). علاوه­بر این، باید به مقوله «ارتباطات و شبکه­سازی» نیز توجه داشت. در این ­راستا، قابلیت شبکه­­ای به توسعه روابط و قابلیت­های ایجاد شبکه کسب­وکار جهت حفظ روابط موجود با مشتری و شرکت­های دیگر، تقویت روابط مشتری با شرکت­های دیگر، گسترش روابط بلندمدت و به­دست آوردن روابط جدید با مشتریان و شرکت­ها اشاره دارد (بیانچی و ماتیوس[22]، 2016). لذا ایجاد نظام اطلاع­رسانی و آگاهی­بخشی به ذی­نفعان در مورد وضعیت اشتغال هر یک از رشته­های دانشگاهی و همچنین رصد آمار و اطلاعات رشته­های آموزشی می­تواند در کاهش نرخ بیکاری دانش­آموختگان دانشگاهی مؤثر باشد (وزارت علوم، 1398). نتایج این بخش از پژوهش با مطالعات مرکز پژوهش­های مجلس (1393)، شرفی و همکاران (1398)، نادریان جهرمی و پژوهان (1399) با تاکید بر جایگاه حوزه فناوری، پژوهش رستمی (1395)، تقیان دینانی (1397)، نیازی و همکاران (1399) و قربانی و صفری (1399) با تاکید بر جایگاه عوامل سیاسی، پژوهش تجری ­و همکاران (1398)، نیازی و همکاران (1399) و نادریان جهرمی و پژوهان (1399) با تاکید بر جایگاه ارتباطات، تعامل و شبکه­سازی و لزوم بازسازی جایگاه رشته تحصیلی در جامعه همخوان می­باشد. در جمع­بندی کلی پژوهش حاضر، گفتنی است که امروزه توجه به مقوله اشتغال پایدار برای دانش­آموختگان علوم ورزشی، دیگر تنها یک مقوله فرعی برای دانشگاه و آموزش ­عالی نیست، بلکه به یک مسئله اساسی برای سیاست­گذاران، دست­اندرکاران و مسئولان عالی حوزه ورزش و اشتغال کشور تبدیل شده است. به­همین منظور سعی شده است تا با رویکرد متفاوتی به این موضوع نگریسته شود. پس به­منظور ایجاد و توسعه اشتغال پایدار برای دانش­آموختگان علوم ورزشی ایران، نیاز به مهیا بودن شرایط زمینه­ای و محیطی ضروری می­باشد. در این ­راستا، پیشنهاد می­شود که با توجه به افزایش تعداد دانشجویان و دانش­آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی طی چند سال گذشته، با سیاست­گذاری و برنامه­ریزی­های دقیق و مناسب و بهره­گیری از تجربه­های موفق دیگر کشورها در حوزه اشتغال در ورزش و تقویت مدیریت همکاری­های بین­المللی در حوزه صنعت ورزش، جلوگیری از دخالت  افراد غیرحرفه­ای و جریانات سیاسی در حوزه ورزش، همچنین تدوین و اجرای طرح جامع تعریف و طبقه­بندی مشاغل ورزشی، ارائه برنامه جامع و عملیاتی اشتغال در صنعت ورزش و ارائه خط­مشی کارآفرینی در سند چشم­انداز ورزش، توسعه تقاضای اقتصادی و بازار کار برای دانش­آموختگان علوم ورزشی، بهبود شرایط راه­اندازی کسب­وکار و کارآفرینی در اقتصاد ورزش، حمایت تسهیلاتی از اشتغال دانش­آموختگان علوم ورزشی از طریق تأسیس موسسه­ای مالی مانند بانک ورزش در کشور، تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت ورزش و تجاری­سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه­ها در حوزه علوم ورزشی، تحقیقات مشترک بین دانشگاه­، سازمان­های ورزشی و صنعت ورزش، ارتقای بهره­وری و فننوری دانشجویان و دانش­آموختگان علوم ورزشی از طریق جذب در صنعت ورزش، تدوین طرح مهارت­آموزی دانشجویان علوم ورزشی در محیط کار واقعی براساس استانداردهای بین­المللی، حمایت از ایجاد و توسعه پلتفرم­ها ،استارت­آپ­ها و شرکت­های دانش­بنیان در صنعت ورزش، بهره­گیری از نقش مهم رسانه­ها در آگاهی­رسانی از  فوائد ورزش در نظام سلامت و قدرت اشتغال­زایی و کارآفرینی صنعت ورزش برای جوانان به­ویژه دانش­آموختگان علوم ورزشی، ضروری است. ازطرفی، ایجاد هماهنگی­های لازم بین سیاست­های آموزش­ عالی و سایر حوزه­ها از جمله اشتغال، علم و فناوری و اقتصاد در گروی اصلاح سیاست­های اشتغال، توسعه صنعت ورزش و هدفمند نمودن سیاست­های مالی و تجاری حوزه ورزش به سمت توسعه فعالیت­های تخصص­بر است.

پیشنهادها

با توجه به یافته­های پژوهش، پیشنهادات زیر به سیاست­گذاران حوزه ورزش کشور به­ویژه وزارت ورزش و جوانان ارائه می­شود:

 • راه­اندازی «نظام جامع باشگاه­داری و خدمات ورزشی» و همچنین تأسیس مراکز سنجش، مشاوره و تجویز برنامه تمرینی تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان با اولویت به­کارگیری دانش­آموختگان علوم ورزشی؛
 • در اولویت قرار دادن دانش­آموختگان علوم ورزشی در مزاید­ه­ها و مناقصه­های اماکن ورزشی کشور؛
 • اجرای حرفه­ای­گرایی در مدیریت ورزش کشور و حذف نگاه سیاسی و امنیتی از صنعت ورزش؛
 • تدوین و اجرای طرح جامع تعریف و طبقه­بندی مشاغل ورزشی با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
 • بهبود و ارتقای مدیریت همکاری­های بین­المللی در حوزه صنعت ورزش و تقویت دیپلماسی اقتصادی ورزشی در یافتن بازارهای جدید؛
 • ایجاد مراکز تخصصی کاریابی درصنعت ورزش تحت نظارت وزارت ورزش و جوانان و معرفی فرصت­های شغلی بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی به دانش­آموختگان علوم ورزشی؛
 • برگزاری همایش­ها، سمینارها و نشست­های تخصصی اشتغال در ورزش با همکاری مراکز علمی ورزشی کشور؛
 • حمایت همه­جانبه از استارتاپ­های ورزشی و برگزاری رویدادها از ایده تا اجرا و استارت­آپ ویکندهای ورزشی در کشور؛
 • تأسیس «بانک ورزش» وابسته به وزارت ورزش و جوانان جهت حمایت مالی و اعتباری از اشتغال­زایی پایدار در ورزش.

 

 • منابع

  • اسمعیلی، محسن. (1397). «طراحی الگوی تجاری­سازی محصولات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی». طرح پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
  • امینی، مریم؛ اتقیاء، ناهید و نوروزی سیدحسینی، رسول. (1399). «شناسایی مؤلفه­ها و سطوح اقتصاد دانش­بنیان در ورزش». مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 12، شماره 60، صص 41- 60.
  • برومند دولق، محمدرضا. (1390). «طراحی الگوی راهبردی اشتغال فارغ­التحصیلان رشته تربیت­بدنی و علوم ورزشی ایران». رساله دکتری، دانشگاه گیلان.
  • برومند، محمد رضا؛ همتی­نژاد، مهر علی؛ رمضانی­نژاد، رحیم؛ رضوی، سید محمد حسین و ملک اخلاق، اسماعیل. (1390). «بررسی موانع اشتغال فارغ­التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران». پژوهش­نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال 7، شماره 14، صص 51-72.
  • تجری، مجتبی؛ صالحی­عمران، ابراهیم؛ مهرعلی­زاده، یداله و علیزاده ثانی، محسن. (1398). «طراحی الگویی به­منظور بازسازی سیستم دانشگاهی در علوم تربیتی، با تأکید بر رویکرد اشتغال­زایی». مشاوره شغلی و سازمانی. دوره 11، شماره 41، صص 45- 87 .
  • پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. (1399) الف. «اولین نشست کارگروه مشترک اشتغال در ورزش». تهران، ایران. https://ssrc.ac.ir/fa/news/713
  • پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی. (1399) ب. «نشست تخصصی اشتغال در ورزش». تهران، ایران. https://ssrc.ac.ir/fa/news/671
  • تقیان دینانی، بهاره. (1397). «عوامل مؤثر بر راه­اندازی و توسعه کسب­وکارهای ورزشی در دانش­آموختگان رشته تربیت ­بدنی و علوم ورزشی». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
  • جهانگیری، شیدا؛ برادران، مسعود؛ خسروی­پور، بهمن و غنیان، منصور. (1391). «تحلیل نقش آموزش­عالی در اشتغال دانش­آموختگان (با تاکید بر کارآفرینی)». اولین همایش ملی کارآفرینی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران.
  • خسرومنش، رحیم؛ خبیری، محمد؛ خنیفر، حسین؛ علی­دوست قهفرخی، ابراهیم و زارعی متین، حسن. (1398). «طراحی مدل مفهومی صنعت ورزش ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 11، شماره 57، صص 17- 38.
  • ذبیحی، حسین؛ شجاعی، وحید و حامی، محمد. (1398). «تأثیر سواد مهارتی و جهت­گیری کارآفرینانه بر موفقیت کسب­وکارهای ورزشی». مدیریت ارتباطات در رسانه­های ورزشی. شماره 22، صص 79- 88.
  • رستمی، محمد. (1395). «سرنوشت شغلی و چالش­های اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران». پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
  • رضایی، شمس­الدین و صالحی­پور، مژگان. (1397). «تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه صنعت ورزش ایران با رویکرد داده­بنیاد». مدیریت منابع انسانی در ورزش. سال 6، شماره 1، صص 89- 107.
  • رضوی، سیدمحمدحسین؛ برومند، محمدرضا و عظیمی دلارستاقی، عادله. (1399). «بررسی وضعیت امید به اشتغال دانشجویان و دانش­آموختگان رشته تحصیلی تربیت بدنی و علوم ورزشی». مطالعات مدیریت ورزشی. دوره 12، شماره 61، صص 171- 190.
  • رضوی، سید محمدحسین؛ برومند، محمد رضا؛ فضلی درزی، اعظم و عظیمی دلارستاقی، عادله. (1400). «نظام اشتغال دانش­آموختگان تربیت بدنی و علوم ورزشی با رویکرد خصوصی­سازی». گزارش طرح پژوهشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران. https://ssrc.ac.ir/fa/news/808
  • سازمان برنامه و بودجه. (1397). گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ایران در سال 1396. جلد سوم: بخش 17، فصل 61، ورزش و جوانان، صص 547 – 562 .
  • شریفی اسدی ملفه، فاطمه؛ خراسانی، اباصلت؛ فتحی واجارگاه، کورش و صالحی عمران، ابراهیم. (1398). «تعیین مولفه­های اشتغال­پذیری دانش­آموختگان دانشگاهی با رویکرد آمیخته اکتشافی». دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. سال 7، شماره 13، صص 29 – 52 .
  • شرفی، مرضیه؛ ضیاء، بابک؛ سمیعی، روح­الله و مستقیمی، محمودرضا. (1398). «شناسایی عوامل مؤثر در اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار مبتنی بر سیاست­های کلی اشتغال، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری». مدیریت نوآوری در سازمان­های دفاعی. شماره 3، صص 37- 60.
  • عاشوری، تقی.(1397). «طراحی مدل فرصت­های کارآفرینی شغلی در صنعت ورزش ایران (مطالعه موردی: بخش خدمات ورزشی)». رساله دکتری، دانشگاه مازندران.
  • عزتی، مرتضی؛ حیدری، حسن و مریدی، پروین. (1398). «برآورد تأثیر تحریم­های اقتصادی بر اشتغال بخش کشاورزی». مدیریت بازار کار ایران، شماره 51، صص 105-137.
  • فیض­پور، محمد علی و محدث، سجاد. (1397). «اشتغال پایدار در بازار کار ایران». دومین همایش تولید ملی و اشتغال پایدار و راهکارها. دانشگاه آیت الله بروجردی، لرستان، ایران.
  • قربانی قهفرخی، لیلا. (1392). «تعیین عوامل موثر بر اشتغال فارغ­التحصیلان کارشناس ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه­های دولتی و غیردولتی». رساله دکتری، دانشگاه پیام نور.
  • قربانی، محمدحسین. (1397). «راه­کارهای اشتغال­زایی در ورزش استان خراسان جنوبی با رویکرد اقتصاد مقاومتی». پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.
  • قربانی، محمدحسین و صفری جعفرلو، حمیدرضا. (1399). «الگوی توسعه مشاغل ورزشی در ایران». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. دوره 8، شماره 31، صص55- 72.
  • مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. (1398). «وضعیت ایران در گزارش رقابت­پذیری جهانی سال 2019». مدیریت بازار کار ایران. شماره 42، صص 195- 198.
  • مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی. (1393). «تحلیلی بر چالش­های اشتغال دانش­آموختگان دانشگاهی». کد موضوعی: 210، شماره مسلسل: 14168، صص 1-16.
  • نادریان جهرمی، مسعود و پژوهان، فاطمه. (1399). «تحلیل نقش آموزش کارآفرینی در اشتغال فارغ­التحصیلان رشته علوم ورزشی». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. دوره 8، شماره 31، صص 125- 137.
  • نصیرزاده، عبدالمهدی. (1392). «طراحی و تبیین الگوی فرآیندی پیش­بینی کارآفرینی دانش آموختگان دانشکده­های تربیت بدنی کشور». رساله دکتری، دانشگاه پیام نور.
  • نیازی، پریسا؛ نظری، رسول و عظیم­زاده، سید مرتضی. (1399). «ارائه مدل توسعه پایدار کارآفرینی ورزشی ایران از منظر تفکر راهبردی براساس نظریه داده­­بنیاد». رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی. شماره 29، صص 87- 103 .
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ج.ا.ایران. (1398). گزارش عملکرد حوزه ارتباط با جامعه و صنعت. تهران: ایران.
  • وزارت ورزش و جوانان ج.ا.ایران. (1394). گزارش برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ورزش. معاونت توسعه منابع و پشتیبانی، صص 1-209.
  • Adriaensen, J. Bijsmans, P. Groen, A. (2019). “Monitoring Generic Skills Development in a Bachelor European Studies”. Journal of Contemporary European Research. 15(1): 110-127.
  • Ahonen, A. (2019). “Entrepreneurial growth in elite team sport SME’s in Finland”. Journal of Entrepreneurship and Public Policy. 8(1): 22-39. 
  • Bianchi, C. Mathews, S. (2016). “Internet marketing and export market growth in Chile”. Journal of Business Research. 2(69):426-434.
  • Eurostat (2019). Employment in sport. http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index. php/ Employment in_sport.
  • (2020). Employment in sport. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained /index.php?title=Employment_in_sport
  • Ghose, A. K. (2019). “Economic Growth and Employment in South Asia”. In Chaturvedi S., Saha S. (eds) Manufacturing and Jobs in South Asia. South Asia Economic and Policy Studies. Springer, Singapore. Pp. 197- 211.
  • Hu, K. H. Chen, F. H. & Tzeng, G. H. (2016). “Evaluating the improvement of sustainability of sports industry policy based on MADM”. Sustainability, 8(7): 591- 606.
  • Kassu, Jilcha; Daniel, Kitaw. (2017). “Industrial occupational safety and health innovation for sustainable development”. Engineering Science and Technology, an International Journal. 20: 372–380.
  • Kim, M. (2020). “How Phil Knight made Nike a leader in the sport industry: Examining the success factors”. Journal of Sport in Society, 6(2): 1-12.
  • Kokolakakis T. Gratton, C. (2019). “The economic value of sport”. In Ed. The SAGE handbook of sports economics. 5(1): 11-26.
  • McNiff, J. (2019). “Managing sport business: An introduction”. International Journal of Sport Communication, 12(2): 6-295.
  • Meier, M., Tan, K. H., Lim, M. K., & Chung, L. (2018). “Unlocking innovation in the sport industry through additive manufacturing”. Journal of Business Process Management, 25(3): 75- 456.
  • Murray, Hunter. (2019). “Malaysia faces youth unemployment crisis”. ON LINE opinion Australia’s e-journal of social and political debate. onlineopinnion.com.au/print.asp?article=20515.
  • Ratten, V. (2019). “Understanding the emergence of sport entrepreneurship: policy considerations and agenda setting”. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 8(1):1-4.
  • UNESCO. (2016). Strategy for Technical and Vocational Education and Training (TVET) (2016-2021). 1-15.