نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور با استفاده از مدل BCC بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرااثبات، رویکرد کمی، از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد­استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده­ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 31 هیئت­ کاراته فعال در استان­های کشور و ابزار مورد­استفاده پرسشنامه پنج­ارزشی در قالب روش فازی بود.
نتایج تحقیق حاکی از آن بود  که در سال­های 1394، 1395 و 1396 خروجی «ورزش قهرمانی» نقش بیشتری در تعیین میزان  کارایی هیئت­ها داشته است. در سال 1397 و 1398 نیز خروجی «ورزش همگانی» نقش بیشتری در میزان کارایی هیئت­ها داشت. با حذف این خروجی­ها میانگین کارایی هیئت­ها با کاهش بیشتری مواجه شده است. همچنین نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین خروجی­های هیئت­ها با میزان کارایی  BCC هیئت­ها ارتباط معنی­دار وجود داشت.
پیشنهاد می­شود که مدیران و متصدیان هیئت­های استانی کاراته کشور با تلاش در جهت ارتقای میزان بودجه خود از طریق کسب اعتبارات دولتی و نیز جذب حامیان مالی، میزان بودجه سازمان تحت امر خود را ارتقا بخشند و بر کارایی آن بیفزایند. همچنین، با جذب و آموزش کارکنان، مربیان، داوران و سایر منابع انسانی توانمند، کارایی خود را افزایش دهند. در نهایت، تعامل مناسب آن­ها با ادارات ورزش و جوانان استان متبوع و نیز فدراسیون کاراته می­تواند زمینه­ساز ارتقای سرانه ورزشی مربوط به این رشته گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation and ranking of the Karate delegations of the country's provinces using the BCC model (data envelopment analysis)

نویسندگان [English]

 • Seyyed Mohammad Ali Gooya 1
 • Mohammad Hami 2
 • vahid Shojaei 3

1 Ph. D. Student of Sport Management, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran

2 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

3 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran

چکیده [English]

The study is to determine the efficiency of karate boards in the Iranian provinces using the BCC model. From the paradigm perspective, the study is a meta-proof research and quantitative approach, in terms of applied purpose. The statistical population included 31 karate teams active in the provinces of the country. The instrument used was a value-added questionnaire in the form of a fuzzy method.
The results showed that in 1394 to 1396, the output of championship sports has played a greater role in determining the efficiency of the staff. In 1397 and 1398 the output of public sports had a greater role in the efficiency of the staff. By eliminating these outputs, the average efficiency of staffs has been further reduced. Also, the results of Pearson correlation test showed that there was a significant relationship between staff outputs and staff BCC efficiency.
 It is suggested that the managers and administrators of the provincial karate boards of the country, by trying to increase their budget through obtaining government funds and also attracting financial sponsors, improve the budget of the organization under their command and increase its efficiency. Also, by attracting and training staff, coaches, referees and other capable human resources, try to increase their efficiency as much as possible. Finally, their proper interaction with the sports and youth departments of the respective province as well as the Karate Federation can pave the way for the per capita promotion of sports related to this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance
 • data envelopment analysis
 • BCC pattern
 • championship sport
 • budget

ارزیابی و رتبه­بندی کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور با استفاده از الگوی BCC(تحلیل پوششی داده­ها)

سید­محمدعلی گویا[1]

 محمد حامی[2]

وحید شجاعی[3]

10.22034/SSYS.2022.1917.2364

تاریخ دریافت مقاله: 20/4/1400

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:12/7/1400

 

مقدمه

امروزه روش­های زیادی برای ارزیابی کارایی وجود دارد. ارزیابی عملکرد و کارایی سازمان­های ورزشی علاوه بر اینکه وضعیت سازمان را از لحاظ رفاهی بهبود می­بخشد، منجر به موفقیت سازمان­های ورزشی می­شود و سازمان را از لحاظ درامدی و اقتصادی نیز در مسیر توسعه قرار می­دهد(اسکاربالیوس[4] و همکاران، 2020). کارایی یک مفهوم مدیریتی است که سابقه طولانی در علم مدیریت دارد(وایتزل[5]، 2002) و نشان می­دهد که سازمان چگونه از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است(پیرس[6]، 1996). کارایی یکی از شاخص­های کلیدی ارزیابی عملکرد است که در نتیجه ارزیابی مستمر واحدها، قابل سنجش خواهد بود(زبرانکا[7]، 2013). مفهوم کارایی بسته به اطلاعاتی که واحد خاص به آن نیاز دارد و نوع فعالیتی که در آن مشغول است، می­تواند به روش­های مختلفی تعریف شود( ناوراکی[8]، 2015). در گذشته روش­های سنتی بسیاری برای سنجش کارایی وجود داشته است که عمدتا بسیار وقت­گیر و غیرقابل اتکا بوده است. بنابراین روش­های غیر­پارامتریکی در قرن حاضر رواج پیدا کرد که از آن به عنوان «تحلیل پوششی داده­ها» یاد می­شود- این روش یک روش تخمین ریاضی محسوب می­گرددِ(استولا[9]، 2011). مدل­های بسیاری برای ارزیابی کارایی سازمان وجود دارند که باید یکی از آن­ها را برای سنجش کارایی سازمان­ها استفاده کرد( نواک و ماتوزکی[10]، 2014). در مقایسه بین همه روش­ها، تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها (DEA) برای سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده­ها بهترین روش است. بنابراین DEA بیش از سایر ابزارها در ارزیابی کارایی مورد استفاده قرار می­گیرد و به عنوان یک روش مناسب برای مقایسه واحدهای تصمیم­گیری در نظر گرفته می­شود(آجالی و صفری،2012، ویو و همکاران[11]، 2006). DEA یکی از تکنیک­های قدرتمند مدیریتی است که ابزاری در اختیار مدیران قرار می­دهد تا بتوانند به وسیله آن عملکرد شرکت خود را در قبال سایر رقبا محک بزنند و براساس نتایج آن برای آینده­ای بهتر تصمیم­گیری کنند (مزا و همکاران[12]، 2015). تحلیل پوششی داده­ها یک رویکرد "جهت­گیری داده" برای ارزیابی عملکرد مجموعه­ای از واحدها به نام DMUs است که چندین ورودی را به چندین خروجی تبدیل می­کند (کوپر و همکاران[13]،2011). عمده تحقیقات مربوط به کارایی، به بهبود وضعیت اقتصادی و منابع در سازمان­ها اشاره دارند( کاپیگا[14]، 2009). تجزیه و تحلیل منابع یک سازمان به روش تحلیل پوششی داده­ها، چشم­اندازی را برای سازمان­ها تدوین می­کند که سازمان­ها نسبت به معایب و مزایای خود مقایسه درستی را داشته باشند( الساید و شابان[15]، 2017). یکی از مدل­هایی که توسط چارنز و همکاران برای روش DEA معرفی شده، مدل BCC می­باشد. مدل­های BCC امکان بازگشت به ارزیابی­های مقیاس را ممکن می­سازند.  بنابراین، مدل BCC به «متغیر بازگشت به مقیاس» (VRS) نیز گفته می­شود و از مدل CCR متمایز می گردد که از آن به عنوان «مدل بازگشت به مقیاس» (CRS) استفاده می­شود.(شریفی و رضاییان،2016). این مدل زمانی مناسب است که کلیه واحدها در مقیاس بهینه کار می­کنند و راندمان فنی را اندازه می­گیرند که هم کارایی فنی و هم مقیاس خالص را شامل می­شود(امین[16]، 2017). بازده فنی خالص بازده در تبدیل ورودی به خروجی را نشان می­دهد در حالی که راندمان مقیاس بیانگر این است که آیا DMU در اندازه مطلوب خود کار می­کند؛ به طوری که هرگونه تغییر در اندازه آن باعث می­شود واحد کمتر شود(امروز نژاد و یانگ[17]، 2018). ارزش تقسیم مقیاس با تقسیم بازده ناخالص با راندمان فنی به دست می­آید. با این حال، محدودیت­های خاص ممکن است باعث شود DMU ها به دور از مقیاس بهینه کار کنند.  منظور از واحدهای تصمیم­گیرنده عبارت است از: یک واحد سازمانی یا یک سازمان مجزا که توسط فردی به نام «مسئول» یا  «رئیس» یا «مدیر» اداره می­شود به شرط آنکه این سازمان یا واحد سازمانی دارای فرایند سیستمی باشد؛ یعنی تعدادی عوامل تولید در آن واحد اداره می­شود. این سازمان یا واحد سازمانی، به شرط آنکه  سازمانی به­کار گرفته شوند تا تعدادی محصول به دست آید(زارعی محمودآبادی و رضوی، 2019). ورزش از نظر ارزیابی و ارزیابی عملکرد همواره مورد توجه جدی قرار گرفته و تیم­ها، بازیکنان، باشگاه­ها و سازمان­های ورزشی با روش­های مختلف رتبه­بندی و ارزیابی می­شوند. در عین حال ورزش اصول دنیای تجارت را کپی کرده و از جنبه­های مختلف مانند بازیکنان، مربیان، مدیران و سرپرستان مدام حقوق می­گیرند. بازی­ها و ورزش­ها به محصولات برند تبدیل شده اند، هوادران مشتری و وابستگی خود را به ورزش نشان می­دهند و بخش خصوصی در ورزش  تاسیس شده است که به تابعی از اقتصاد ورزشی تبدیل می­شود(باهات و همکاران[18]، 2019). ماهیت­های متغیر ورزش را می­توان در هیئت­های ورزشی از طریق فعالیت­هایی که انجام می­دهند مشاهده کرد( گیرگینف و ساندانسکی[19]، 2008). هیئت­های ورزشی در واقع محلی برای مشارکت ورزشکاران در سیاست­گذاری­های ورزش ملی نیز محسوب می­شوند( بلوت و همکاران[20]، 2016). فدراسیون­ها و هیئت­های ورزشی نه تنها متولی سیاست­ها، قوانین و مقررات ورزشی خود هستند، بلکه فعالیت­های تجاری از جمله رویدادهای مهم ورزشی و قراردادهای تجاری را نیز مدیریت می­کنند(کلوژن و بایل[21]، 2017). سادگی فهم و اجرای DEA و در کنار آن دقت بالا و کاربرد وسیع آن در زمینه­های مختلف باعث شده است پژوهشگران زیادی از این روش برای دست یافتن به اهداف خود استفاده کنند(آدونسی و همکاران، 2009). برای بازی­های المپیک آتن دو نوع رتبه­بندی توسط دو ملو، مزا و دا سیلوا[22] (2008) مشخص شد. در مرحله اول آنها هر رشته ورزشی را به طور مستقل و در مرحله دوم، اهمیت هر ورزش را با توجه به تعداد ملل شرکت­کننده در هر رویداد اندازه­گیری کردند. راندمان مدیریتی 8 تیم بیس بال کره­ای توسط کانگ، لی و سیهونگ[23] (2007) برای فصل 2004 مورد بررسی قرار گرفت. آنها نتیجه گرفتند که در بین تیم­های بیس بال کره کسری مالی و عدم حضور هواداران وجود دارد. نتایج تحقیق رادوناویچ و همکاران[24] (2013) نشان داد که تمام بازیکنان NBA در محدوده کارایی از 70 درصد الی 116 درصد قرار داشتند و 7 بازیکن دارای نمره کارایی بیش از 100 درصد بودند که بازده واقعی را نشان می دادند. لوئیس، لاک و سکستون[25] (2009) در تحقیقی با استفاده از روش DEA نشان دادند که کارایی نقش مهمی را برای حضور تیم­ها در MLB بازی می­کند. نتایج تحقیق میچل و ولز[26](2012)  نشان داد که حدود یک سوم اعضای حاضر HOF باید توسط بازیکنان شایسته­تری حذف شوند. علاوه بر این، برای درج بازیکنان در HOF، حداقل درصد آرا  باید81 درصد باشد. لی و همکاران[27] (2015) با استفاده از دو مرحله DEA، عملکرد 85 کشور را که حداقل 1 مدال در بازی­های المپیک تابستانی 2012 لندن کسب کرده­اند ارزیابی نمودند(لی و همکاران، 2015). راندمان اقتصادی 48 باشگاه اروپایی توسط پیاتونین[28] و همکاران(2016) بررسی شد و نتایج نشان داد که ثروتمندترین باشگاه­ها به دلیل دسترسی به همه مسابقات و منابع درآمد، کارآمدتر بودند. باهات[29] (2019) اظهار داشت که DEA بهترین شیوه برای ارزیابی کارایی در ورزش است و جهت و مسیر بهبود کارها را برای سازمان­های ورزشی به ارمغان می­آورد(باهات و همکاران، 2019).

ازآنجا که هیئت­های کاراته استان­های کشور هم سازمان­هایی خدماتی به شمار می­روند، تعیین شاخص­های کارایی و اندازه­گیری کارایی آن­ها به دلیل تنوع فعالیت­ها و گستردگی مخاطبان آنها از اهمیت و پیچیدگی فراوانی برخوردار است.

با توجه به این که کاراته کشورمان حاصل دسترنج استان­های کشور و هیئت­های کاراته استانی است، ضرورت این تحقیق در آن است که استان­های کارا و ناکارا را مشخص می­نماید و فدراسیون کاراته را در جهت تخصیص منابع مالی و انسانی به هیئت­های تابعه یاری می­رساند.

 اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد هیئت­های کاراته استان­ها و استفاده از بازتاب و تأثیرات ناشی از فعالیت­های انجام شده هنگامی بیشتر می­شود که برنامه­ریزی راهبردی و عملکرد مبتنی بر اهداف و سیاست­های کلان در زمینه ورزش کاراته در کشور مورد توجه باشد. بررسی عملکرد هیئت­های کاراته استان­ها به روش علمی تحلیل پوششی داده­ها می­تواند به مدیران وزارت ورزش و جوانان و روسای فدراسیون کاراته در تخصیص صحیح منابع و امکانات به هیئت­های استانی کمک کتد و هیئت­های استانی موفق و ناموفق در استفاده از منابع اختصاص داده­شده را مشخص نماید. مقایسه وضعیت هر هیئت استانی با سایر هیئت­های استان­ها می­تواند باعث ایجاد رقابت سالم بین این هیئت­ها شود. همچنین بررسی رابطه بین میزان کارایی هیئت­های کاراته استان­ها با سایر متغیرهای مرتبط با این هیئت­ها مانند بودجه و ... و بررسی تفاوت­های موجود در میزان کارایی هیئت­ها می­تواند به شناخت بهتر علل کارآمدی هیئت­های استانی کارآ و ناکارآمدی احتمالی هیئت­های کاراته استان­ها کمک نماید. با توجه به نقش مهم هیئت­های کاراته استان­ها در توسعه و گسترش ورزش کاراته در سطح کشور و توجه به این نکته که استفاده صحیح و کارآمد آنها از منابع اختصاص داده شده از اهمیت به سزایی برخوردار است، در این پژوهش بر اساس رسالت و اهداف هیئت­های کاراته استان­ها، ابتدا شاخص­های اندازه­گیری کارایی هیئت­های کاراته استان­ها مشخص شد و سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها، کارایی هیئت­های کاراته استان­ها مورد بررسی قرار گرفت. هیئت­های کاراته استان­ها از چندین ورودی استفاده می­کنند و فعالیت­های مختلفی را به عنوان خدمات ورزشی و فعالیت های بدنی به جامعه ارائه می نمایند. از این رو، پژوهشگر قصد دارد به سوال­های زیر پاسخ دهد:

شاخص­های ورودی و خروجی اندازه­گیری کارایی هیئت­های کاراته استان­ها کدام­اند؟

آیا هیئت­های کاراته استان­ها به صورت کارآمد عمل می­کنند و میزان کارایی این هیئت­ها چه اندازه است؟

رتبه هیئت­های کاراته استان­ها از نظر میزان کارایی چگونه است؟

مطلوب­ترین (تأثیرگذارترین) ورودی­ها و خروجی­های هیئت­های کاراته استان­های کشور کدام­اند؟

آیا بین ورودی­ها و خروجی­های هیئت­های کاراته استان­ها با میزان کارایی آن­ها ارتباطی وجود دارد؟

روش­شناسی پژوهش

هدف از این تحقیق، تجزیه و تحلیل پوششی داده­ها با استفاده از مدل BCC به منظور ارزیابی کارایی هیئت­های کاراته فعال در کشور بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرااثبات و رویکرد تحقیق کمی است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده­هاست. نوع فرضیات در این تحقیق به صورت توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 31 هیئت­ کاراته فعال در کشور بود که داده­های لازم از طریق روسای هیئت­ها جمع آوری شد. با توجه به هدف پژوهش، داده­های مربوط به فعالیت­های هیئت­های کاراته فعال در کشور در سال­های 1394 تا 1398 جمع­آوری شد که تعداد نمونه با گستره جامعه برابر بود. ابزار مورد استفاده در این تحقیق که در واقع شاخص­های ورودی­ها (ماهیت هزینه) و خروجی داده­ها (ماهیت تولید) بودند، در قالب پرسشنامه پنج ارزشی و روش فازی مورد ارزایابی قرار گرفت. گویه­ها و مولفه­های پرسشنامه تحقیق با مراجعه به شرح وظایف، ورودی­ها و خروجی­های هیئت­ها استخراج گردید و پس از تایید روایی محتوایی و ظاهری در قالب فرم­های CVR و CVI توسط گروه کانونی تحقیق شامل اساتید راهنما و مشاور و دو تن از اساتید حوزه مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. در نهایت این کارشناسان شامل 10 تن از روسای هیئت­های کاراته و هیئت­های استانی، 10 تن از مربیان بین­المللی در کشور و 10 تن از قهرمانان ورزشی کشور (که همگی دارای تحصیلات و تجارب در زمینه مدیریت ورزشی بودند) نسبت به اهمیت هر کدام از شاخص­های ورودی و خروجی اظهار نظر کردند؛ بدین صورت که در این پرسش­نامه از کارشناسان خواسته شد تا شاخصی را که به نظر آنها مهم بوده و در پرسشنامه نیامده را بیان کنند. یافته­های حاصل از این پرسشنامه با استفاده از طیف 5 مقیاسی فازی در بازه 1-0 و روش میانگین فازی بوجادزیف تحلیل شد(شکل 1).

 

شکل 1: فازی زدایی میانگین فازی (بوجادزیف، 1381).

 

            شکل 2: طیف 5 مقیاسی فازی در بازه {1-0} ( کاهرامان[30]، 2007)

پس از انجام مطالعات میدانی و کتابخانه­ای برای شناسایی کلی شاخص­های مورد نیاز اندازه­گیری کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور، به منظور تعیین شاخص­های ورودی و خروجی اندازه­گیری کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور، از نظرات 30 نفر از متخصصان و صاحب­نظران رشته کاراته استفاده شد. به این منظور پرسشنامه تعیین شاخص­های ورودی و خروجی پژوهش آماده شد و با نظر خواهی از این کارشناسان و تجزیه و تحلیل پرسشنامه، شاخص­های ورودی و خروجی برای تعیین میزان کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور تعیین گردید. پس از انتخاب شاخص­ها، چک لیست مربوط به جمع­آوری داده­های هیئت­های کاراته استان­های کشور آماده شد و پس از انجام هماهنگی­های لازم و کسب مجوز از اداره کل ورزش و جوانان استان­ها، برای هیئت­های  کاراته استان­های کشور ارسال شد. سپس چک لیست­های تکمیل شده توسط هیئت­های  کاراته استان­های کشور برای استفاده در الگوی تحلیل پوششی اندازه­گیری کارایی به کار رفت. ابتدا ارزش­گذاری لازم برای متغیرهایی که دارای چند سطح بودند، انجام گرفت و سپس داده­ها با استفاده از الگوی اساسی BCC در روش تحلیل پوششی داده­ها (DEA) به منظور محاسبه میزان کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور استفاده شد. الگوی BCC همانند الگوی CCR است، ولی در شکل پوششی آن محدودیت  به سایر محدودیت­های الگوی CCR اضافه شد و در نتیجه در شکل مضربی آن نیز متغیرهای متناظر با آن محدودیت به الگو افزوده گردید. با توجه به قیود اضافه شده در الگوی BCC ، کارایی حاصل در BCC بیشتر از کارایی در الگوی CCR می­باشد. به طور کلی می­توان گفت که کارایی CCR هیچوقت از کارایی BCC بیشتر نیست. لذا اگر یک واحد تصمیم­گیرنده (DMU)در الگوی CCR کارا باشد، حتمأ در الگوی BCC نیز کارا خواهد بود- اما عکس این موضوع صادق نیست (دانشور1383).

پایایی پرسش­نامه با استفاده از فرمول تعیین ضریب آلفای کرونباخ، 87/0 محاسبه گردید که نشان­دهنده پایایی مناسب پرسشنامه بود. پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از روش فازی، ورودی­ها و خروجی­های مناسب (با میزان اهمیت بالاتر از 7/0) به منظور تعیین میزان کارایی هیئت­های  کاراته استان­های کشور تعیین شدند. تعداد ورودی­ها (3 ورودی) و خروجی­های (6 خروجی) به کار رفته برای روش تحلیل پوششی داده­ها با توجه به تعداد واحد­های تحت بررسی محدود شد و از قاعده زیر تبعیت می کرد. به همین دلیل عدد 7/0 انتخاب شد تا مناسب ترین شاخص­ها در الگو به کار روند.

{ورودی ها + خروجی ها}*3 > تعداد DMU (واحد مورد بررسی)

{3 + 6}*3 > تعداد DMU (31 استان)

27 > 31

از آنجا که برخی از ورودی­ها و خروجی­های به کار رفته در الگو دارای چند سطح بودند و ارزش هر سطح نسبت به سطح دیگر تفاوت داشت، پس از جمع­آوری داده­ها، به منظور ارزش­گذاری متغیرها از طیف­های سه مقیاسی و پنج مقیاسی در بازه 0 تا 10 استفاده شد. طیف­های فازی را در بازه­های مختلف می­توان به کاربرد؛ از جمله بازه 0 تا 10 که برای تحلیل نظرات کارشناسان استفاده شد (چن و هوانگ،[31] 1992، کاهرامان، 2007) و همچنین بازه 0 تا 10 که در این بخش مورد استفاده قرار گرفت (یه[32]، 2000). برای انجام این کار ابتدا از اعداد فازی میانگین گرفته شد. سپس هر کدام از این میانگین­ها در داده­های به دست آمده از هیئت­های کاراته استان­های کشور (مربوط به همان سطح) ضرب شد و سپس این اعداد با هم جمع شد و عدد نهایی مربوط به هر کدام از ورودی­ها و خروجی­های پژوهش به دست آمد. جدول­های 1و 2، میانگین اعداد فازی طیف سه مقیاسی و پنج مقیاسی را در بازه 0 تا 10 نشان می­دهند:

جدول 1: طیف سه مقیاسی فازی در بازه 0 تا 10

سطح

عدد فازی

میانگین فازی

خیلی کم

(3 ، 0 ، 0)

1

کم

(5 ، 3 ، 0)

6/2

متوسط

(7 ، 5 ، 3)

5

زیاد

(10 ، 7 ، 5)

3/7

خیلی زیاد

(10 ، 10 ، 7)

9

           

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2: طیف پنج مقیاسی فازی در بازه 0 تا 10

سطح

عدد فازی

میانگین فازی

کم

(4 ، 3 ، 0 ، 0)

8/1

متوسط

(8 ، 5 ، 2)

5

زیاد

(10 ، 10 ، 8 ، 6)

3/8

 

 

 

 

در ادامه همچنین از الگوی رتبه­بندی اندرسون و پیترسون[33] (اندرسون 1993) در تحلیل پوششی داده­ها برای رتبه­بندی هیئت­های کاراته استان­های کشور بهره­گیری شد و برای تعیین تاثیر­گذار­ترین و مطلوب­ترین ورودی و خروجی در میزان کارایی هیئت­های کاراته از آزمون تحلیل حساسیت[34] در DEA استفاده گردید.[35]

یافته­های پژوهش

پس از تجزیه و تحلیل پرسشنامه­ها با استفاده از روش فازی، به منظور تعیین میزان کارایی هیئت­ها، ورودی­ها و خروجی­های مناسب با میزان اهمیت بالاتر از 7/0 انتخاب شدند. چون تعداد ورودی­ها و خروجی­های به­کار­رفته برای الگو با توجه به تعداد واحدهای تحت بررسی محدود می­شود و باید از قائده زیر تبعیت کند، به همین دلیل عدد 7/0 انتخاب شد تا مناسب ترین شاخص­ها در الگو به کار روند. جدول 3 نتایج حاصل از پاسخ به 29 پرسشنامه مربوط به نظرات خبرگان در مورد ورودی­ها و خروجی­های مهم را نشان می­دهد:

جدول3:  ورودی­ها و خروجی­های مهم از دیدگاه خبرگان

شاخص­های ورودی و خروجی

تعداد پاسخ­ها با توجه به میزان اهمیت

میزان اهمیت

کاملا مناسب

مناسب

متوسط

نامناسب

کاملا نامناسب

 

ورودی­ها

کارکنان

21

5

2

1

0

8627/0

بودجه

27

2

0

0

0

9389/0

سرانه ورزشی

17

7

3

2

0

8165/0

 

 

 

خروجی­ها

ورزش همگانی

19

7

2

1

0

8632/0

ورزش قهرمانی

22

4

2

1

0

8891/0

ورزش حرفه­ای

5

7

7

5

5

5160/0

ورزش پرورشی

1

8

7

5

8

4344/0

آموزش ورزشی

12

15

1

1

0

8365/0

پژوهش ورزشی

11

11

2

3

2

7320/0

رویدادهای ورزشی

18

7

3

1

0

8490/0

هیئت­های کاراته فعال

16

5

2

5

1

7339/0

ضرایب اهمیت در شاخص­های ورودی نشان می­دهد که شاخص «بودجه» با ضریب اهمیت 9389/0 مهمترین و پس از آن شاخص «کارکنان» با ضریب اهمیت 8627/0 و شاخص »سرانه ورزشی» با ضریب اهمیت 8165/0 قرار دارند. در مورد شاخص­های  ورودی  «کارکنان»، «بودجه» و «سرانه ورزشی» باید توجه داشت که مولفه بیان­کننده برای شاخص­های ورودی در واقع خود همان شاخص بود. برای مثال، شاخص ورودی «کارکنان» با تعداد کارکنان مشخص می­شد. به همین دلیل نیازی به بیان مولفه برای این شاخص­ها نبود.

جدول 4:  میزان اهمیت مولفه­های مربوط به خروجی­ها از دیدگاه کارشناسان

 

مولفه­های مربوط به شاخص­های خروجی

تعداد پاسخ­ها با توجه به میزان اهمیت

 

میزان اهمیت

کاملا مناسب

مناسب

متوسط

نامناسب

کاملا نامناسب

زنان مشارکت­کننده در ورزش همگانی کاراته

12

12

4

1

0

8136/0

مردان مشارکت­کننده در ورزش همگانی کاراته

14

15

0

0

0

8767/0

تعداد ورزشکاران شرکت­کننده در اردوهای تیم ملی کاراته

11

9

6

2

0

7335/0

تعداد ورزشکاران عضو تیم ملی کاراته

13

11

4

1

0

8290/0

مدال­های کسب شده در سطح ملی

15

10

4

0

0

8459/0

مدال­های کسب شده در سطح بین­المللی

14

8

3

4

0

7639/0

برگزاری دوره­های آموزش مربیگری کاراته

12

11

3

2

1

7789/0

تعداد نفرات اعزامی به دوره­های مربیگری فدراسیون کاراته

14

10

3

2

0

8342/0

برگزاری دوره­های آموزش داوری کاراته

13

11

3

1

1

8036/0

تعداد نفرات اعزامی به دوره­های داوری فدراسیون کاراته

14

0

4

2

1

7789/0

برگزاری دوره­های تخصصی ورزشی

15

10

2

1

1

8240/0

تعداد شرکت­کنندگان در دوره­های تخصصی

14

9

4

1

1

7965/0

حمایت و انجام طرح­های تحقیقاتی در زمینه کاراته

8

7

9

2

3

6411/0

همایش­های علمی برگزار شده در زمینه ورزش کاراته

5

8

8

5

3

5723/0

تعداد مسابقات کاراته برگزار شده در سطح استان

20

4

5

0

0

8658/0

میزبانی مسابقات داخلی کاراته در استان

18

5

4

2

0

8209/0

میزبانی مسابقات بین­المللی کاراته در استان

15

5

4

3

2

7454/0

اعزام تیم­های ورزشی استان به مسابقات داخلی

19

5

4

1

0

8459/0

اعزام تیم­های ورزشی استان به رقابت­های بین­المللی

10

11

4

3

1

7350/0

نسبت هیئت­های ورزشی کاراته فعال در سطح استان به تعداد شهرهای استان

16

4

3

5

1

7348/0

جدول 5:  ورودی­ها و خروجی­های هیئت­های کاراته استان­های کشور و مولفه­های بیان­کننده آنها

متغیرهای پژوهش

مولفه­های بیان­کننده برای ورودی­ها و خروجی­ها

واحد

 

ورودی­ها

1- کارکنان

جمع کارکنان هیئت کاراته استان و هیئت­های شهرستان­های تابعه

تعداد

2- بودجه

جمع بودجه جاری، درآمدهای آزمون کمربند، فروش احکام، کلاس­های آموزشی، حق شرکت در مسابقات

تومان

3- سرانه ورزشی

جمع سرانه ورزشی سرپوشیده استان (متعلق به هیئت­ها) و سرانه ورزشی سرپوشیده استان متعلق به ادارات ورزش و جوانان استان که هیئت­ها از آن استفاده می­کنند

متر مربع

 

خروجی­ها

1- ورزش همگانی

جمع مردان و زنان مشارکت­کننده در برنامه­های ورزش همگانی کاراته

تعداد

2- ورزش قهرمانی

1- ورزشکاران کاراته استان، شرکت­کننده در اردوهای تیم ملی، 2- ورزشکاران استان عضو تیم ملی، 3- مدال­های کسب شده ورزشکاران استان در مسابقات داخلی، 4- مدال­های کسب شده ورزشکاران استان در رقابت­های بین­المللی.

تعداد

3- آموزش ورزشی

1- آموزش مربیگری، 2- آموزش داوری.

تعداد

4- پژوهش ورزشی

1- دوره­­های تخصصی ورزشی، 2- تعداد شرکت­کنندگان در دوره­های تخصصی

تعداد

5- رویدادهای ورزشی

1- تعداد مسابقات استانی برگزار شده، 2- میزبانی رقابت­های کاراته داخلی و بین­المللی، 3- اعزام تیم­های ورزشی استان به رقابت­های کاراته داخلی و تورنمنت بین­المللی

تعداد

6- هیئت­های

کاراته فعال

نسبت تعداد هیئت­های ورزشی کاراته فعال در استان به تعداد شهرهای استان در پایان سال قبل

درصد

در ادامه و به منظور فازی سازی ورودی­ها و خروجی­ها همانطور که در روش شناسی تحقیق گفته شد به ارزش­گذاری ورودی­های اول(کارکنان) و بودجه از سال­های 1394-1398 و ورودی سرانه ورزشی در این بازه پرداخته شد. همچنین به فازی­سازی خروجی­ها (ورزش همگانی، ورزش قهرمانی، آموزش ورزشی، پژوهش ورزشی و رویداد ورزشی) نیز مبادرت گردید. نتایج توصیفی مربوط به داده­های ارزش­گذاری شده در جدول 6 آمده است:

جدول 6: میانگین داده­های ارزش­گذاری شده کل هیئت­های کاراته استان­ها در سال­های 1394 تا 1398

 

کارکنان (تعداد)

بودجه (میلیون تومان)

سرانه ورزشی (متر مربع)

ورزش همگانی

(تعداد)

ورزش قهرمانی (تعداد)

آموزش ورزشی (تعداد)

پژوهش ورزشی (تعداد)

رویداد ورزشی (تعداد)

هیئت های کاراته فعال (درصد)

سال 94

میانگین

99/56

639/37

6789/0

15/1400

52/244

92/90

29/81

49/5566

64/96

انحراف استاندارد

35/12

89/8

1252/0

12/226

54/44

20/18

15/52

24/2458

25/20

سال 95

میانگین

75/41

256/28

5901/0

19/776

78/87

01/61

78/74

46/5322

57/44

انحراف استاندارد

26/13

79/13

1339/0

18/435

15/39

96/26

18/49

56/3274

21/42

سال 96

میانگین

67/36

682/27

6059/0

58/751

75/75

37/54

05/60

92/4044

61/29

انحراف استاندارد

19/10

66/14

0758/0

69/375

74/41

35/24

10/47

67/1289

20/77

سال 97

میانگین

53/39

412/34

6066/0

43/752

48/85

66/55

85/63

01/4665

66/63

انحراف استاندارد

18/14

87/15

0896/0

49/254

13/37

67/31

40/48

41/2987

15/34

سال 98

میانگین

31/52

106/33

5974/0

00/792

92/93

69/63

38/71

12/6251

67/43

انحراف استاندارد

26/16

96/14

0754/0

55/361

49/40

82/20

85/50

13/3162

19/59

در ادامه میانگین کل داده­های ارزش­گذاری شده هیئت­های کاراته استان­های کشور در فاصله سال­های 1394-1398 در جدول 7 آمده است:

 جدول7: آمار توصیفی مربوط به میانگین کل داده­های ارزش­گذاری شده هیئت­های کاراته استان­های کشور در فاصله سال­های 1394-1398

 

استان

کارکنان

بودجه

سرانه ورزشی

ورزش همگانی

ورزش قهرمانی

آموزش ورزشی

پژوهش ورزشی

رویداد ورزشی

ورزش پرورشی

1

آذربایجان­شرقی

8/36

221/35

6217/0

902

1/36

3/61

67

5217

9/52

2

آذربایجان­غربی

1/42

342/32

5531/0

895

7/34

1/52

85

5915

1/75

3

اردبیل

7/35

451/22

4167/0

440

6/7

7/46

40

4117

5/53

4

اصفهان

5/86

671/50

5651/0

2112

1/55

1/76

201

6219

7/65

5

البرز

0/48

217/39

6620/0

689

9/96

4/76

49

5322

0/90

6

ایلام

5/36

430/35

4275/0

821

7/31

3/51

66

7671

5/47

7

بوشهر

3/31

531/32

5100/0

771

4/32

1/45

45

4028

5/66

8

تهران

3/92

213/66

6162/0

2536

0/305

6/207

375

10513

7/76

9

چها­محال وبختیاری

4/32

514/21

4175/0

471

0/20

1/40

31

2103

1/45

10

خراسان­جنوبی

1/36

010/14

5691/0

430

1/9

7/60

49

2008

7/62

11

خراسان­رضوی

7/79

956/54

7050/0

2501

6/285

1/200

55

9925

5/86

12

خراسان­شمالی

9/45

415/37

7162/0

2432

8/209

3/75

40

10012

7/95

13

خوزستان

6/67

172/40

6712/0

801

7/266

7/63

72

7113

3/61

14

زنجان

0/41

217/35

6162/0

752

9/92

4/61

54

5117

0/83

15

سمنان

8/34

568/18

5279/0

675

7/61

7/59

48

4712

0/79

16

سیستان و بلوچستان

1/42

481/20

3182/0

390

1/16

5/41

19

1012

3/41

17

فارس

2/89

426/51

7322/0

2473

8/253

8/102

340

8347

3/70

18

قزوین

9/30

212/37

7751/0

635

7/266

9/76

71

6312

100

19

قم

1/28

350/9

4413/0

212

3/91

7/41

25

2127

100

20

کردستان

8/36

452/22

3117/0

557

7/91

9/62

47

5212

7/71

21

کرمان

2/69

361/35

5113/0

1036

5/77

6/85

62

7213

1/76

22

کرمانشاه

0/51

835/31

5432/0

2017

2/81

1/72

252

6317

1/72

23

کهگیلویه وبویراحمد

6/22

632/20

4514/0

313

5/22

9/32

31

1020

7/43

24

گلستان

6/49

312/39

6167/0

866

6/217

1/72

92

6319

6/81

25

گیلان

5/72

435/42

6266/0

912

3/61

9/54

67

5728

1/67

26

لرستان

7/56

650/40

6912/0

2010

6/109

5/47

54

6209

3/73

27

مازندران

0/72

128/26

5915/0

946

7/222

3/91

102

8578

7/92

28

مرکزی

1/35

169/31

5375/0

517

3/51

9/51

52

5175

3/64

29

هرمزگان

2/30

220/27

5491/0

503

3/41

6/47

41

4298

8/42

30

همدان

2/51

562/40

6261/0

712

7/62

1/52

45

5590

7/79

31

یزد

7/46

627/34

5732/0

822

9/77

9/77

69

5703

1/62

-

میانگین کل

45/40

219/28

5609/0

67/838

29/90

73/64

87/74

00/5721

35/70

-

انحراف استاندارد

90/19

741/14

1153/0

80/385

61/60

34/21

64/59

14/2364

06/18

«کارکنان» دارای میانگین 45/40 و انحراف استاندارد 90/19، «بودجه» دارای میانگین 219/28 میلیون تومان و انحراف استاندارد 741/14، «سرانه ورزشی» دارای میانگین 5609/0 و انحراف استاندارد 1153/0، «ورزش همگانی» دارای میانگین 67/838 و انحراف استاندارد 80/385، «ورزش قهرمانی» دارای میانگین 29/90 و انحراف استاندارد 61/ 60، «آموزش ورزشی» دارای میانگین 73/64 و انحراف استاندارد 34/21، «پژوهش ورزشی» دارای میانگین 87/74 و انحراف استاندارد 64/59، «رویداد ورزشی» دارای میانگین 00/5721 و انحراف استاندارد 14/2364، «هیئت­های کاراته فعال» دارای میانگین 35/70 و انحراف استاندارد 06/18 بودند. برای پاسخگویی به این سوال از الگوی CCR خروجی محور در تحلیل پوششی داده­ها استفاده شد. نتایج مربوط به میزان کارایی هیئت­ها در سال­های 1394 تا 1398 درجدول 8 آمده است:

جدول 8:  نتایج کارایی هیئت­های کاراته استان­ها بر اساس الگوی BCC در سال­های 1394 تا 1398

 

استان

1394

1395

1396

1397

1398

1

آذربایجان­شرقی

7616/0

7121/0

9623/0

8025/0

8553/0

2

آذربایجان­غربی

1

9910/0

1

9116/0

1

3

اردبیل

6116/0

5812/0

6820/0

6812/0

7077/0

4

اصفهان

1

1

1

9832/0

1

5

البرز

1

1

1

1

1

6

ایلام

1

1

1

1

1

7

بوشهر

6370/0

6813/0

7393/0

7649/0

5831/0

8

تهران

1

1

1

1

1

9

چهارمحال و بختیاری

5684/0

7112/0

6796/0

5211/0

6373/0

10

خراسان­جنوبی

5137/0

4770/0

5327/0

5589/0

5018/0

11

خراسان­رضوی

1

1

1

1

1

12

خراسان­شمالی

1

1

1

1

1

13

خوزستان

1

1

1

1

1

14

زنجان

9517/0

1

7878/0

1

8510/0

15

سمنان

8673/0

9050/0

6967/0

7038/0

8356/0

16

سیستان و بلوچستان

4636/0

4318/0

5234/0

4403/0

5192/0

17

فارس

1

1

1

1

1

18

قزوین

1

1

1

1

1

19

قم

8645/0

8075/0

7799/0

1

1

20

کردستان

9921/0

9464/0

1

7918/0

1

21

کرمان

9135/0

9047/0

8475/0

1

1

22

کرمانشاه

9801/0

1

1

1

1

23

کهگیلویه و بویراحمد

4644/0

4807/0

4714/0

5287/0

6304/0

24

گلستان

1

1

1

8411/0

1

25

گیلان

1

1

7230/0

9910/0

1

26

لرستان

1

1

8993/0

1

1

27

مازندران

1

1

8647/0

1

1

28

مرکزی

9826/0

1

9525/0

1

9296/0

29

هرمزگان

5204/0

5646/0

5034/0

4888/0

5259/0

30

همدان

1

1

9646/0

8439/0

1

31

یزد

1

1

9950/0

9854/0

1

-

میانگین

8748/0

8791/0

8575/0

8659/0

8922/0

-

انحراف استاندارد

2086/0

2065/0

1914/0

2019/0

1920/0

نتایج مربوط به کارایی هیئت­های  کاراته استان­های کشور بر اساس الگوی BCC در سال­های 1394-1398 نشان داد که هیئت­های کاراته آذربایجان غربی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، فارس، قزوین، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان و مازندران در بیشتر سال­­ها از کارایی لازم برخوردار بودند. در ادامه به منظور رتبه­بندی هیئت­های کاراته استان­های کشور از الگوی اندرسون – پیترسون استفاده گردید (جدول 9).

جدول9: رتب­ بندی هیئت­های کاراته استان­ها در سال 1394 ، 95، 96، 97 و 98 بر اساس الگویAP

رتبه

استان

نمره

استان

نمره

استان

نمره

استان

نمره

استان

نمره

1

تهران

7550/2

خراسان رضوی

3339/2

خراسان رضوی

4542/3

فارس

6610/2

تهران

9728/4

2

ایلام

1323/2

خراسان شمالی

1265/2

تهران

7985/2

تهران

5130/2

خراسان شمالی

9379/3

3

خراسان شمالی

9209/1

تهران

9741/1

اصفهان

6105/2

خراسان رضوی

9430/1

خراسان رضوی

3566/2

4

خوزستان

3384/1

فارس

9427/1

فارس

9734/1

خراسان شمالی

5128/1

فارس

9138/1

5

فارس

1812/1

قزوین

8925/1

لرستان

9228/1

مازندران

1615/1

مازندران

5078/1

6

مازندران

1

کردستان

6032/1

یزد

8902/1

لرستان

1045/1

خوزستان

4107/1

7

لرستان

1

البرز

5660/1

گلستان

8626/1

خوزستان

1

قزوین

3925/1

8

گلستان

1

کرمانشاه

3741/1

قزوین

7354/1

قزوین

1

کردستان

3629/1

9

مرکزی

1

خوزستان

2061/1

مازندران

3391/1

کرمانشاه

1

گیلان

2029/1

10

خراسان رضوی

1

اصفهان

2012/1

گیلان

2453/1

کرمان

1

گلستان

1971/1

11

اصفهان

1

ایلام

1235/1

خراسان شمالی

1305/1

البرز

1

اصفهان

1721/1

12

زنجان

1

آذربایجان غربی

1049/1

خوزستان

1

ایلام

1

ایلام

1669/1

13

قزوین

1

گلستان

1

البرز

1

قم

1

قم

1553/1

14

کرمانشاه

9850/0

یزد

1

آذربایجان غربی

1

زنجان

1

کرمان

1126/1

15

یزد

9546/0

همدان

1

ایلام

1

مرکزی

1

کرمانشاه

1094/1

16

همدان

9523/0

آذربایجان شرقی

1

همدان

1

گیلان

9810/0

البرز

1

17

گیلان

9425/0

مرکزی

1

کردستان

9921/0

یزد

9754/0

آذربایجان غربی

1

18

البرز

8893/0

لرستان

1

مرکزی

9826/0

اصفهان

9732/0

همدان

1

19

آذربایجان غربی

8547/0

مازندران

9900/0

کرمانشاه

9801/0

آذربایجان غربی

9016/0

لرستان

1

20

کردستان

8375/0

کرمان

9364/0

زنجان

9517/0

همدان

8339/0

یزد

1

21

سمنان

7778/0

زنجان

8950/0

کرمان

9135/0

گلستان

8311/0

مرکزی

9196/0

22

کرمان

7699/0

قم

8947/0

سمنان

8673/0

آذربایجان شرقی

7925/0

آذربایجان شرقی

8453/0

23

قم

7293/0

بوشهر

7975/0

قم

8645/0

کردستان

7818/0

زنجان

8410/0

24

آذربایجان شرقی

7130/0

گیلان

7021/0

آذربایجان شرقی

7616/0

بوشهر

7549/0

سمنان

8256/0

25

چهارمحال و بختیاری

6867/0

سمنان

7012/0

بوشهر

6370/0

سمنان

6938/0

اردبیل

6977/0

26

بوشهر

6720/0

اردبیل

6713/0

اردبیل

6116/0

اردبیل

6712/0

چهارمحال و بختیاری

6273/0

27

اردبیل

6696/0

چهارمحال و بختیاری

5712/0

چهارمحال و بختیاری

5684/0

خراسان جنوبی

5489/0

کهگیلویه و بویراحمد

6204/0

28

هرمزگان

5227/0

خراسان جنوبی

5546/0

هرمزگان

5204/0

کهگیلویه و بویراحمد

5187/0

بوشهر

5731/0

29

کهگیلویه و بویراحمد

5134/0

سیستان و بلوچستان

4707/0

خراسان جنوبی

5137/0

چهارمحال و بختیاری

5111/0

هرمزگان

5159/0

30

خراسان جنوبی

4934/0

هرمزگان

4670/0

کهگیلویه و بویراحمد

4644/0

هرمزگان

4788/0

سیستان و بلوچستان

5092/0

31

سیستان و بلوچستان

4614/0

کهگیلویه و بویراحمد

4218/0

سیستان و بلوچستان

4636/0

سیستان و بلوچستان

4303/0

خراسان جنوبی

4918/0

نتایج جدول 9 نشان­دهنده این است که در سال 1394 استان­های تهران، ایلام، خراسان شمالی، در سال 95 استان­های خراسان رضوی، شمالی و تهران ، در سال 1396 استان­های خراسان رضوی، تهران و اصفهان، در سال 1397 استان های فارس، تهران و خراسان رضوی و در سال 1398 استان­های تهران، خراسان شمالی و خراسان رضوی به ترتیب رتبه­های اول تا سوم را کسب کردند.

به منظور تعیین مطلوب­ترین ورودی­های مورد استفاده هیئت­ها و مطلوب­ترین خروجی­هایی که توسط هیئت­ها ارائه شده است، از آزمون­های تحلیل حساسیت استفاده شد. نتایج مربوط به آزمون­های تحلیل حساسیت ورودی­ها و خروجی­های هیئت­های کاراته استان­های کشور به منظور تعیین ورودی­ها و خروجی­هایی که نقش بیشتری در میزان کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور داشتند در جدول 10 آمده است. در این جدول­ها میزان کارایی هیئت­های کاراته پس از حذف هر کدام از ورودی­ها و خروجی­ها آمده است:

جدول 10: نتایج آزمون تحلیل حساسیت ورودی­ها در الگوی  BCC

متغیر حذف شده

1394

1395

1396

1397

1398

میانگین

تعداد واحد ناکارا

میانگین

تعداد واحد ناکارا

میانگین

تعداد واحد ناکارا

میانگین

تعداد واحد ناکارا

میانگین

تعداد واحد ناکارا

کارکنان

8525/0

16

8590/0

14

8320/0

20

8421/0

18

8757/0

13

بودجه

7291/0

20

7418/0

19

7106/0

23

7189/0

22

7917/0

16

سرانه ورزشی

8146/0

17

7999/0

16

7682/0

21

7866/0

20

8444/0

14

در سال­های 1394 تا 1398 در الگوی BCC ورودی «بودجه»، نقش بیشتری در تعیین میزان کارایی هیئت­ها داشته است. با حذف این ورودی میانگین کارایی هیئت­ها با کاهش بیشتری مواجه شده است. در الگوی BCC این ورودی به عنوان تأثیرگذارترین ورودی در میزان کارایی هیئت­ها محسوب می­شود.

جدول 11:  نتایج آزمون تحلیل حساسیت خروجی­ها در الگوی  CCR

متغیر حذف شده

1394

1395

1396

1397

1398

میانگین

تعداد واحد ناکارا

میانگین

تعداد واحد ناکارا

میانگین

تعداد واحد ناکارا

میانگین

تعداد واحد ناکارا

میانگین

تعداد واحد ناکارا

ورزش همگانی

8431/0

18

8474/0

16

8258/0

19

8250/0

21

8513/0

14

ورزش قهرمانی

8339/0

19

8382/0

17

8166/0

21

8342/0

20

8605/0

14

آموزش ورزشی

8495/0

18

8538/0

15

8322/0

19

8406/0

19

8669/0

13

پژوهش ورزشی

8542/0

15

8585/0

13

8369/0

18

8453/0

17

8716/0

11

رویداد ورزشی

8474/0

16

8517/0

15

8301/0

20

8385/0

19

8648/0

13

هیئت کاراته فعال

8487/0

17

8530/0

14

8314/0

20

8398/0

18

8661/0

12

در الگوی BCC  در سال­های 1394، 1395 و 1396 خروجی «ورزش قهرمانی» نقش بیشتری در تعیین میزان  کارایی هیئت­ها داشته است. در سال 1397 و 1398 نیز خروجی «ورزش همگانی کاراته» نقش بیشتری در میزان کارایی هیئت­ها داشت. با حذف این خروجی­ها میانگین کارایی هیئت­ها با کاهش بیشتری مواجه شده است(جدول 12).

جدول12: نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنوف در مورد طبیعی بودن توزیع داده­ها

شاخص آماری

متغیرها

تعداد

آماره Z

سطح معنی­داری

کارکنان

31

972/0

301/0

بودجه

31

720/0

679/0

سرانه ورزشی

31

525/0

946/0

ورزش همگانی

31

683/0

740/0

ورزش قهرمانی

31

819/0

514/0

آموزش ورزشی

31

836/0

487/0

پژوهش ورزشی

31

566/1

054/0

رویداد ورزشی

31

731/0

659/0

هیئت کاراته فعال

31

411/0

996/0

میانگین نمرات BCC

31

249/1

070/0

نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نشان داد که میانگین داده­های ارزش­گذاری شده هیئت­ها در طول پنج سال از توزیع طبیعی برخوردار بود. بنابراین از آزمون هبستگی پیرسون به منظور تبیین ارتباط بین میانگین ورودی­های هیئت­ها با میانگین کارایی BCC این هیئت­ها استفاده گردید(جدول 13).

جدول 13: نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ورودی­ها و میانگین کارایی  CCR

شاخص آماری

ورودی­ها

تعداد

مقدار همبستگی

سطح معنی­داری

کارکنان

31

639/0

002/0

بودجه

31

742/0

0001/0

سرانه ورزشی

31

627/0

003/0

نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین میانگین ورودی­های هیئت­ها با میانگین کارایی هیئت­ها در الگوی BCC ارتباط معنی­دار وجود داشت.

 

جدول 14:  نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین خروجی­ها و میانگین کارایی  BCC

شاخص آماری

خروجی­ها

تعداد

مقدار همبستگی

سطح معنی­داری

ورزش همگانی

31

725/0

0001/0

ورزش قهرمانی

31

782/0

0001/0

آموزش ورزشی

31

678/0

001/0

پژوهش ورزشی

31

523/0

020/0

رویداد ورزشی

31

866/0

0001/0

هیئت کاراته فعال

31

698/0

0001/0

نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین میانگین خروجی­های هیئت­ها با میانگین کارایی هیئت­ها در الگوی BCC ارتباط معنی دار وجود داشت.

بحث و نتیجه­گیری

یافته­های این پژوهش پیرامون میزان کارایی هیئت­های کاراته در الگوی  BCCنشان داد که در هر سال و در هر الگو تعدادی از هیئت­ها دارای کارایی برابر با یک و کامل برخوردار بودند. به منظور رتبه­بندی هیئت­های کاراته و تعیین کارامد­ترین هیئت­ها از الگوی پیشنهاد­شده به وسیله اندرسون و پیترسون استفاده شد. نتایج به­کارگیری الگوی اندرسون و پیترسون نشان داد که در سال 1394 هیئت کاراته استان خراسان رضوی در الگوی BCC با نمره 4542/3 کارآمدترین هیئت کاراته استان­های کشور و هیئت­های کاراته استان­های تهران با نمره 7985/2 و اصفهان با نمره 6105/2 در رتبه­های دوم و سوم قرار داشتند. همچنین، در این سال هیئت­های کاراته استان­های خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویر احمد و سیستان و بلوچستان در پایین­ترین رتبه­ها قرار گرفتند. در سال 1395 هیئت کاراته استان خراسان رضوی در الگوی BCC با نمره 3339/2 کارآمدترین هیئت کاراته استان­های کشور و نیز هیئت­های کاراته استان­های ایلام با نمره 1265/2 و خراسان شمالی با نمره 9741/1 در رتبه­های دوم و سوم قرار داشتند؛ در حالی که هیئت­های کاراته استان­های کهگیلویه و بویر احمد، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در پایین­ترین رتبه­ها بودند. در ادامه مشخص شد که در سال 1396 هیئت کاراته استان تهران در الگوی BCC با نمره 7550/2 کارآمدترین هیئت کاراته استان­های کشور و هیئت­های کاراته استان­های ایلام با نمره 1323/2 و خراسان شمالی با نمره 9209/1 در رتبه­های دوم و سوم قرار داشتند. در این سال، هیئت­های کاراته استان­های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کهگیلویه و بویر احمد در پایین­ترین رتبه­ها بودند. به همین ترتیب، نتایج به­کارگیری الگوی اندرسون و پیترسون نشان داد که در سال 1397 در الگوی BCC هیئت کاراته استان فارس با نمره 6610/2 کارآمدترین هیئت کاراته استان­های کشور و هیئت­های کاراته استان­های تهران با نمره 5130/2 و خراسان رضوی با نمره 9430/1 در رتبه­های دوم و سوم قرار گرفتند و هیئت­های کاراته استان­های چهار محال و بختیاری، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در پایین­ترین رتبه­ها بودند. در نهایت، در سال 1398 هیئت کاراته استان تهران در الگوی BCC با نمره 9728/4 کارآمدترین هیئت کاراته و هیئت­های کاراته استان­های خراسان شمالی با نمره 9379/3 و خراسان رضوی با نمره 3566/2 در رتبه­های دوم و سوم قرار داشتند، در حالی که هیئت­های کاراته استان­های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی در پایین­ترین رتبه­ها بودند. نتیجه به­دست آمده با یافته تحقیق ادبی فیروزجاه (1391) بجز در مورد استان تهران، با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد. باید توجه داشت که در تحقیق ادبی فیروز جاه (1391) اولا کارایی ادارات کل ورزش و جوانان استان­های کشور مورد بررسی قرار گرفته است و ثانیا، تحقیق نام برده در سال 1391 صورت گرفته است که این موارد می­تواند بر ناهمسویی آن را دلالت کند. به هر حال، در بیشتر رتبه­بندی­های انجام شده هیئت­های کاراته استان­های کشور، استان تهران و خراسان رضوی در رتبه های اول قرار داشتند که این امر می­تواند از آنجا ناشی شود که اولا شهر تهران به عنوان پایتخت ایران در استان تهران قرار داشته و فدراسیون کاراته نیز در آنجا مستقر است؛ ثانیا، استان خراسان رضوی از قطب­های کاراته کشور محسوب و بیشتر مسابقات، اردوهای تیم ملی، کلاس­های برگزار شده برای ارتقای سطح مربیان و داوران و ... در این استان­ها برگزار می­گردد و این امر خود می­تواند فرصت­های بیشتری را برای همکاری و فعالیت بیشتر در اختیار هیئت کاراته استان­های تهران و خراسان رضوی قرار دهد.

در بخش دیگر تحقیق، نتایج نشان­دهنده تأثیرگذاری بیشتر متغیر ورودی «بودجه» بر کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور است که این امر باید مورد توجه فدراسیون کاراته و هیئت­های استانی قرار بگیرد. همان طور که پیشتر نیز بیان شد، کارایی نشان می­دهد که سازمان چگونه از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است (پیرس، 1996) و یکی از شاخص­های کلیدی ارزیابی عملکرد است که در نتیجه ارزیابی مستمر واحدها، قابل سنجش خواهد بود (زبرانکا، 2013). بنابراین، از آنجا که ورودی «بودجه» نقش مهمی در کارایی هیئت­های کاراته استان­ها دارد، توجه بیشتر به این ورودی و تهیه بهتر و بیشتر منابع مالی و استفاده بهتر از «بودجه» می­تواند کارایی هیئت­ها را در ارائه خدمات ورزشی بهبود بخشد. هیئت­های کاراته استان­ها با برنامه­ریزی برای کسب منابع مالی بیشتر و استفاده بهتر از بودجه ورزشی موجود هیئت می­توانند نتیجه بهتری در زمینه کارایی به­دست بیاورند. لذا به نظر می­رسد که برنامه­ریزی دقیق­تر و بهتر به منظور فراهم نمودن منابع مالی از طریق بخش­های خصوصی و دولتی موجب توسعه بیشتر ورزش کاراته در سطح استان­های کشور می­شود. از طرف دیگر، به نظر می­رسد که خروجی «ورزش قهرمانی» تأثیرگذارترین خروجی در الگوی BCC در تعیین میزان کارایی هیئت­های کاراته استان­ها بود و پس از آن خروجی «ورزش همگانی» قرار داشت. از آنجا که یکی از مهم­ترین اهداف هیئت­های کاراته استان­ها به تبعیت از فدراسیون ملی کاراته، معرفی قهرمانان رشته ورزشی مذکور بوده و همچنین، امروزه بحث ورزش قهرمانی بیش از سایر حوزه­ها مد نظر مدیران قرار گرفته و لذا این مدیران اغلب موفقیت خود را در گرو تعداد قهرمانان ورزشی و مدال­های کسب­شده در رقابت­های مختلف ملی و بین­المللی می بینند، لذا منطقی است که خروجی «ورزش قهرمانی» تأثیرگذارترین خروجی در الگوی BCC در تعیین میزان کارایی هیئت­های کاراته استان­ها باشد. حال آنکه برخی از هیئت­های کاراته استان­ها توجه کمتری نسبت به امر پژوهش و برگزاری دوره­های تخصصی ورزشی در سطح استان از خود نشان دادند که این امر در نهایت موجب شد- که در نتیجه بررسی کلی، خروجی «پژوهش ورزشی» به عنوان کم­اثرترین خروجی در میزان کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور شناخته شود. این امر شاید به این دلیل باشد که روسای هیئت­ها و مربیان استان­ها، دوره­های تخصصی ورزشی را لازمه پیشرفت کاراته استان­های کشور نمی دانند، بلکه همانطور که پیشتر نیز بیان شد، ملاک موفقیت خود را در معرفی قهرمانان ورزشی و ملی می­بینند؛ در صورتی که آگاهی مربیان و ورزشکاران کاراته از مسائل علمی ورزشی در زمینه­های تغذیه ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، علم تمرین، مدیریت ورزشی، آناتومی، حرکات اصلاحی و ... می­تواند کمک شایانی به پیشرفت ورزشکاران و در نتیجه بالا بردن کارایی هیئت­ها نماید.

یافته­های پژوهش در مورد ارتباط بین میانگین ورودی­های مورد استفاده هیئت­ها یعنی، «کارکنان»، «بودجه» و «سرانه ورزشی» با میانگین کارایی در الگوی BCC نشان داد که بین میانگین تمامی ورودی­ها با میانگین کارایی BCC ارتباط مستقیم وجود داشت. نتیجه به­دست آمده با یافته تحقیق ادبی فیروزجاه (1391) ناهمسو بود که این ناهمسویی می­تواند ناشی از جوامع مختلف تحقیق و نیز سال انجام این تحقیق باشد. در توضیح این ناهمسویی باید توجه داشت که در سال­های اخیر، استفاده از منابع انسانی متخصص، علمی و تحصیل­کرده بیش از سال­های ابتدایی دهه 90 بوده است که این موضوع می­تواند نتیجه تحقیق ادبی فیروزجاه (1391) مبنی بر ارتباط معکوس بین ورودی «کارکنان» با میانگین کارایی BCC ادارات کل ورزش و جوانان کشور را توجیه نماید. همچنین، باید توجه داشت که ملاک ارزیابی کارایی هیئت­های ورزشی با ملاک ارزیابی کارایی ادارات ورزش و جوانان متفاوت است که این امر نیز می­تواند ناهمسویی موجود را توجیه نماید. به هر حال، از بین ورودی­های الگوی BCC، ورودی «بودجه» با ضریب همبستگی 742/0 بیشترین میزان ارتباط را با کارایی BCC داشت؛ این امر بدان معنی است که افزایش مقدار بودجه هیئت­ها با افزایش میزان کارایی در الگوی BCC همراه است و لذا استان­هایی که از بودجه بیشتری برخوردار بودند، دارای کارایی کلی بیشتری نیز بودند. همچنین، ارتباط معنادار بین میانگین ورودی­های سرانه ورزشی و کارکنان با میانگین کارایی در الگویBCC  از این فرض حمایت می­کند که افزایش و یا کاهش در ورودی­های سرانه ورزشی و کارکنان هیئت­ها با افزایش و یا کاهش در میزان کارایی هیئت­ها در الگوی BCC همراه است که این موضوع نیز امری منطقی است، چرا که کارکنان یا منابع انسانی هیئت­های ورزشی از جمله مربیان و داوران کاراته به عنوان مهم ترین منابع این سازمان­ها، اهمیت بسزایی در کارایی هیئت­های کاراته دارند و از طرف دیگر، میزان سرانه ورزشی می­تواند زمینه ساز فعالیت هرچه بیشتر مردم در فعالیت­های ورزشی از جمله کاراته باشد. لذا انتظار می­رود با افزایش سرانه ورزشی هر استانی، میزان ورزشکاران از جمله کاراته­کاها نیز در آن استان­ها افزایش یابد که طبیعتا با افزایش تعداد ورزشکاران در یک رشته ورزشی همچون کاراته، احتمال کشف و معرفی قهرمانان ورزشی آن نیز افزایش خواهد یافت.

در نهایت، یافته­های مربوط به ارتباط بین میانگین خروجی­های هیئت­های کاراته با میانگین کارایی آنها در الگوی BCC نشان داد که بین خروجی­های «ورزش همگانی»، «ورزش قهرمانی»، «آموزش ورزشی»، «پژوهش ورزشی»، «رویدادهای ورزشی» و «هیئت کاراته فعال» با کارایی هیئت­های کاراته در الگوی      BCC ارتباط معنی دار وجود دارد. لذا این نتیجه از این فرض حمایت می­کند که افزایش یا کاهش خروجی­های «ورزش همگانی»، «ورزش قهرمانی»، «آموزش ورزشی»، «پژوهش ورزشی»، «رویدادهای ورزشی» و «هیئت کاراته فعال» هیئت­ها با افزایش یا کاهش کارایی این هیئت­ها همراه است که این موضوع امری منطقی به نظر می­رسد، چرا که با افزایش کارایی یک هیئت ورزشی، انتظار ارتقای وضعیت خروجی­های آن همچون «ورزش همگانی»، «ورزش قهرمانی»، «آموزش ورزشی»، «پژوهش ورزشی»، «رویدادهای ورزشی» و «هیئت کاراته فعال» امری بدیهی و قابل انتظار است. حال آنکه، بیشترین میزان این ارتباط بین خروجی­های «رویدادهای ورزشی» و «ورزش قهرمانی» با میزان کارایی BCC وجود داشت؛ این بدان معنی است که هیئت­های کاراته استان­هایی که کارایی بالاتری دارند، درصد بیشتری از مردم در برنامه­های ورزش همگانی کاراته شرکت می­کنند، رویداد ورزشی بیشتری در زمینه ورزش کاراته را در استان خود برگزار می­کنند و در نهایت، در امر قهرمان پروری و کسب مدال در مسابقات داخلی و بین المللی نتایج بهتری کسب می­نمایند.

در یک نتیجه گیری کلی، می­توان گفت که سه عامل بودجه، کارکنان (منابع انسانی) و سرانه ورزشی به عنوان ورودی­های اصلی کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور می­توانند نقش بسزایی در کارایی این هیئت­ها داشته باشند و خروجی­هایی نظیر «ورزش همگانی»، «ورزش قهرمانی»، «آموزش ورزشی»، «پژوهش ورزشی»، «رویدادهای ورزشی» و «هیئت کاراته فعال» را برای آن­ها به ارمغان بیاورند. نتیجه به­دست آمده نیز موید این موضوع بود که هیئت­های استانی دارای ورودی­های بهتر از کارایی بالاتری برخوردار بودند و همچنین، هیئت­های کاراته کاراتر خروجی­های بهتری داشتند. لذا پیشنهاد می­شود که مدیران و متصدیان هیئت­های استانی کاراته کشور با تلاش در جهت ارتقای میزان بودجه خود از طریق کسب اعتبارات دولتی و نیز جذب حامیان مالی، میزان بودجه سازمان تحت امر خود را ارتقا ببخشند و بر کارایی آن بیفزایند. همچنین، با جذب و آموزش کارکنان، مربیان، داوران و سایر منابع انسانی توانمند، تلاش نمایند که کارایی خود را ارتقا دهند. در نهایت، تعامل مناسب آن­ها با ادارات ورزش و جوانان استان متبوع و نیز فدراسیون کاراته می­تواند زمینه­ساز ارتقای سرانه ورزشی مربوط به این رشته گردد.

از سوی دیگر، باید توجه داشت که اگرچه مهم­ترین خروجی متاثر از کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور را ورزش قهرمانی و در واقع معرفی قهرمانان ملی و بین­المللی و کسب مدال­های ورزشی تشکیل می­دهد، اما علاوه بر کارایی، ضروری است که مدیران و سایر دست­اندرکاران این هیئت­ها به اثربخشی هیئت نیز توجه داشته باشند، چرا که علاوه بر ورزش قهرمانی، حمایت و توسعه سایر حوزه­های ورزش شامل ورزش آموزشی، ورزش همگانی و ورزش حرفه­ای نیز باید مد نظر قرار گیرند و برای ارتقای آن­ها نیز برنامه­های مناسبی پیش بینی گردد.

 

 • منابع

  • ادبی فیروزجاه، جواد. (1391). «تعیین میزان کارایی ادارات کل استانی وزارت ورزش و جوانان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده­ها». رساله دکتری، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
  • Amin, G. R. & Sharma, S. (2017). “Cricket team selection using data envelopment analysis”. European Journal of Sport Science, 14(S1), 369–376.
  • Anderson, D., Peterson, S. (1993). Quantitative Methods for Business. South Western College Publishing
  • Bhat, Z. U. H., Sultana, D., & Dar, Q. F. (2019). “A comprehensive review of data envelopment analysis (DEA). Approach in sports”.Journal of Sports Economics & Management, 9(2), 82-109.
  • Capiga, M. (2009). “Determinanty i pomiar efektywności działania banku”. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 43-78.
  • De Mello, J. C. C. B. S., Meza, L. A., & da Silva, B. B. (2008). Some rankings for the
  • Elsayed, A., & Shabaan, K. N. (2017). “Evaluate and analysis efficiency of safaga port using DEA-CCR, BCC and SBM models-comparison with DP world sokhna”. In IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng (Vol. 245).
  • Emrouznejad, A. & Yang, G. (2018). “A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978-2016”. Socio-Economic Planning Sciences, 61, 4–8.
  • Cooper, W.W., Ruiz, J.L., & Sirvent, I. (2011). “Choice and uses of DEA weights”. In: Cooper W.W., Seiford, L.M., Zhu, J., editors. Handbook on data envelopment analysis. New York: Springer.
  • Girginov, V., & Sandanski, I. (2008). “Understanding the changing nature of sports organisations in transforming societies”. Sport Management Review, 11(1), 21–50.
  • Belot, M., Winand, M., & Kolyperas, D. (2016). “How do international sport federations communicate through social media: A content Analysis of FIFA’s Twitter Communications”. EURAM 2016: Manageable Cooperation? 1.6.-4.6.2016, Paris. Retrieved from: http://2016.euramfullpaper.org/ program/search.asp?qs=Dimitrios%20Kolyperas
  • Clausen, J., & Bayle, E. (2017). “Major sport events at the centre of international sport federations’ resource strategy”. In M. Dodds, K. Heisey, & A. Ahonen (Eds.), Routledge handbook of international sport business (pp. 37–53). New York, NY: Routledge.
  • Kang, J. H., Lee, Y. H., & Sihyeong, K. (2007). “Evaluating management efficiency of Korean professional baseball teams using data envelopment analysis (DEA)”. Journal of Sport and Health Science, 5, 125–134.
  • Lewis, H. F., Lock, K. A., & Sexton, T. R. (2009). “Organizational capability, efficiency, and effectiveness in Major League Baseball: 1901 – 2002”. European Journal of Operational Research, 197(2), 731–740.
  • Li, Y., Lei, X., Dai, Q., & Liang, L. (2015). “Performance evaluation of participating nations”. Journal of Operational Research, 243(3), 964–973.
  • Meza, L. A., Valério, R. P., & de Mello, J. C. C. S. (2015). “Assessing the efficiency of sports in using financial resources with DEA models”. Procedia Computer Science, 55, 1151-1159.
  • Miceli, T. J. & Volz, B. D. (2012). “Debating immortality: application of data envelopment analysis to voting for the baseball hall of fame”. Managerial and Decision Economics, 33(3), 177–188.
  • Nowak, K., & Matuszyk, A. (2014). “Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych”. Studia Ekonomiczne /Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 186(1), 113–126.
  • Nawrocki, T.L. (2015). “The use of fuzzy logic in the enterprises business efficiency assessment”. In: T. Dud ycz, G. Osbert-Pichincha, B. Brycz (red.), The Essence and Measurement of Organizational Efficiency. Springer Proceedings in Business and Economics.Olympic Games using DEA models with a constant input. Investigacao Operacional,
  • (1996). “Efficiency Progress in the Newsothwale Government”. Internet www.treesury.nsw.gov.edu.
  • Pyatunin, A. V., Vishnyakova, A. B., Sherstneva, N. L., Mironova, S. P., Dneprov, S. A., & Grabozdin, Y. P. (2016). “The economic efficiency of european football clubs – data envelopment analysis (DEA) approach”. International Journal of Environmental and Science Education, 11(15), 7515–7534.
  • Radovanović, S., Radojičić, M., Jeremić, V., & Savić, G. (2013). “A novel approach in evaluating efficiency of basketball players’ Management”. Journal for Theory and Practice Management, 67, 37–45.
  • Sharifi, M., & Rezaeian, J. (2016). “Efficiency evaluation of Mazandaran industrial parks by using neuro-DEA approach”. International Journal of Industrial and Systems Engineering, 23(1), 111-123.
  • Skarbalius, A., Vidūnaitė, G., Kniubaitė, A., Rėklaitienė, D., & Simanavičius, A. (2019). “IMPORTANCE OF SPORT PERFORMANCE MONITORING FOR SPORTS ORGANIZATION”.Transformations in Business & Economics, 18(2).
  • Stola, E. (2011). Efektywność techniczna a efektywność finansowa banków komercyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (37), 141-152.
  • Udoncy Olugu, Ezutah, Yew Wong, Kuan. (2009). “Supply chain Performance Evaluation: Trends and Challenges”. American J. of Engineering and Applied sciences.
  • Witzel, M., (2002). “A Short History of Efficiency”. Business Strategy Review, 13(4), 38-47.
  • Wu, J., Zhou, Z., & Liang, L. (2010). “Measuring the performance of nations at Beijing summer olympics using integer-valued DEA model”. Journal of Sports Economics, 11(5), 549–566.
  • Zarei Mahmoudabadi, M., razavi, S. (2019). “Performance Evaluation of Iranian Sports Federations in the Rio 2016 Olympic Games with Data Envelopment Analysis (DEA) Approach”.Sport Management and Development, 8(4), 221-230. doi: 10.22124/jsmd.2019.3959
  • zbranek, peter. (2013). “Data Envelopment Analysis as a Tool for Evaluation of Employees Performance”. Acta Economical et Informatica.