نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی و رسانه، دانشکده تندرستی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه قم

3 tehran-Iran

چکیده

تحقیق حاضر با عنوان مطالعه کجروی‌های فرهنگی در محیط ورزش و با هدف شناسایی علل بروز و راهکارهای حل این کجروی ها انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر راهبرد کیفی و از نظر اجراء از نوع تحلیل مضمون است. مشارکت‌کنندگان در تحقیق مدیران و مسئولان ورزشگاه‌ها، تیم‌ها و ادارات ورزشی، لیدرها، ورزشکاران و مربیان، تیم داوری، پلیس ورزشگاه‌ها، تماشاگران و هواداران، پیشکسوتان ورزشی، اساتید دانشگاه و صاحب نظران و متخصصین فرهنگ و ورزش، خبرنگاران، گزارشگران، عکاسان، روزنامه نگاران، کارکنان محیط های ورزشی بودند. یافته‌های این تحقیق نشان داد مضامین اصلی انواع کجروی شامل مضامین فرعی کجروی بالفعل (کجروی کلامی، فیزیکی، آگاهانه، وندالی) و کجروی بالقوه (کجروی طبیعی، ناآگاهانه، پنهان)، مضامین اصلی علل کجروی شامل مضامین فرعی عوامل زمینه‌ای (پایگاه اجتماعی- اقتصادی، تنزل اخلاق‌مداری، تنزل جایگاه و نقش فرهنگ، شرایط نابسامان، ضعف قانون)، عوامل رفتاری (اقدامات رسانه‌ای، ضعف برنامه‌ریزی، تبعیض، ضعف نظارت و کنترل، ضعف مدیریتی)، عوامل ساختاری (تغییر پارادایمی، نبود شایسته سالاری، ناهمسویی شناختی، ناهمسویی نهادی)، مضامین اصلی راهکارهای کجروی شامل مضامین فرعی بازسازی شناختی (بازتعریف و احیاء فرهنگی، بازنگری و تدوین قانون)، انطباق و سازگاری (شایسته‌گماری، حاکمیت نگاه ارزش‌مدارانه،همسویی استراتژیک)، اثربخشی اقدامات فرهنگی (تربیت و آموزش، مدیریت فرهنگی، کنترل و نظارت اجتماعی) بودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Cultural Deviance in Sports Environments via Content Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pourkiani 1
  • Safoura Sabaghian Rad 2
  • Ali Afrouzeh 3

1 Shahid Beheshti University

2 Qom university

3 تهران - ایران

چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a pattern of cultural Deviance in the sports environment. The present research was based on the purpose, in the field of development-applied research and in terms of implementation was the type of theme analysis. Research community were managers and officials of stadiums, sports teams and departments, leaders, athletes and coaches, referees, stadium police, spectators and fans, sports veterans, university professors and experts in culture and sports, journalists, reporters, photographers, Journalists employees of sports facilities. The findings of this study showed that the main themes of the types of contortion including the sub-themes of actual contortion (verbal, physical, conscious, vandalism) and potential deviation (natural, unconscious, hidden), the main themes of the causes of contortion including the sub-themes of underlying factors (Socio-economic status, degraded ethics, degraded status and role of culture, unsettled conditions, weak law), behavioral factors (media actions, poor planning, discrimination, poor supervision and control, managerial weakness), structural factors ( Paradigm shift, lack of meritocracy, cognitive heterogeneity, institutional heterogeneity), main themes of contortion solutions including sub-themes of cognitive reconstruction (cultural redefinition and revival, law revision), adaptation (meritocracy, value-oriented rule, strategic alignment), the effectiveness of cultural measures (education, cultural management, control and social supervision).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Deviance
  • Sports
  • environment
  • Theme Analysis