نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) E-mail: A.m.safania@gmail.com

3 دانشیار، گروه مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

5 استادیار،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر به منظور ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران انجام گرفت. روش تحقیق حاضر از نوع نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) است که در قالب مصاحبه­ و تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه­ها با روش اشتراوس و کوربین انجام شد. به منظور گردآوری اطلاعات، افراد متخصص و خبره، مسئولان کمیته بازاریابی فدراسیون‌های ورزشی، مسئولان کمیته بازاریابی باشگاه های ورزشی، متخصصان امر بلیت فروشی، اساتید دانشگاه­ها و افراد متخصص به تعداد 11 نفر به صورت هدفمند و به شیوه قضاوتی به عنوان نمونه انتخاب شدند و مصاحبه­ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.
بر پایه مولفه­های مدل پارادایمی 8 عامل در شرایط علی، 4 عامل در شرایط زمینه­ای و بسترساز، 7 عامل در شرایط مداخله­گر و 8 عامل راهبردی شناسایی شدند. در نهایت آشکار گردید که داشتن چارچوب بلیت فروشی در رویدادهای بزرگ ورزشی، پیامدهایی مقطعی(کسب درآمد و کسب سودآوری) و پیامدهایی بلندمدت(ایجاد تقاضای اجتماعی و افزایش تعداد تماشاگران، جذب بیشتر حامیان مالی و امنیت درآمد) به دنبال خواهد داشت.
بر اساس مدل پارادایمی پژوهش می­توان از طریق فرهنگ سازی، برون سپاری، استراتژی فروش، بهره­گیری از خدمات مشاوره، قیمت گذاری، توانمند سازی نیروی انسانی، اقدامات بازاریابی و شفاف سازی در مسیر ارائه چارچوب بلیت فروشی در رویدادهای بزرگ ورزشی به سودآوری زیادی دست یافت و درآمد بیشتری را کسب کرد. در بلندمدت نیز شاهد ایجاد تقاضای اجتماعی، امنیت رویداد و افزایش تعداد تماشاگران خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of Ticketing Framework for Sport Mega Events in Iran

نویسندگان [English]

 • Leila Zakizadeh 1
 • Ali Mohammad Safania 2
 • Reza Nikbakhsh 3
 • Seyyed Salahodin Naghsh Bandi 4
 • Mohsen Bagherian Farahabadi 5

1 Ph.D.Student inSport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Ph.D., Professor, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Ph.D., Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Ph.D., Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

5 Ph.D., Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The study is to provide a framework for ticket sales for mega sport events in Iran. The research method was Grounded Theory, which was conducted in the form of interviews and content and structural analysis of interviews by Strauss and Corbin method. In order to gather the expert information, the Sports Federation Marketing Committee Officers, Sports Club Marketing Committee Officers, Ticketing Experts, University Professors and Experts totally 11 persons selected in a purposeful and judgmental manner as the sample and interviews continued until theoretical saturation. On the basis of the paradigm model components, 8 causal factors, 4 contextual and contextual factors, 7 intervening factors and 8 strategic factors were identified. Finally, the results showed having a ticketing framework for mega sport events will be of cross-sectional(profitability and earn money)and long-term (creating social demand and increasing the number of spectators, attracting more financial sponsors and income security) consequences.
According to the research paradigm model, it can be more profitable through culture building, outsourcing, sales strategy, utilizing consulting services, pricing, human resources empowerment, making and transparency measures in the direction of providing a ticketing framework in mega sport events and in the long we will see creating social demands, event security and increasing the number of spectators.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: Ticketing
 • Sport Mega Events and Profitability

ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران

لیلا زکی ­زاده[1]

 علی محمدصفانیا[2]

رضا نیک­ بخش[3]

سید صلاح الدین نقشبندی[4]

 محسن باقریان فرح آبادی[5]

 

تاریخ دریافت مقاله: 25/10/1398

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:24/2/1399

 

 

مقدمه

رویدادها، بخش مهمی از فرهنگ و جامعه امروزی هستند و سالانه بر تعداد آن­ها افزوده می­شود. شاید در حوزۀ دیپلماسی ورزشی، تصمیمی مهم­تر از میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی وجود ندارد. میزبانی این رویدادها باید با بررسی تاثیرات بالقوه آن­ها صورت گیرد(باریوس[6] و همکاران، 2016). رویدادها در اشکال مختلف وجود دارند و ممکن است از لحاظ بزرگی، ارزش، تاثیرات بر جامعه میزبان و دلایل میزبانی متفاوت باشند، اما همواره یک وجه ثابت در مورد رویدادها وجود دارد و آن هم محدود بودن زمان آنها است. علاوه بر آن می‌توان گفت که هر چقدر دامنه یک رویداد وسیع تر باشد یا به عبارتی رویداد بزرگ تر باشد (تعداد افراد بیشتری را چه به لحاظ شرکت کننده یا به صورت تماشاگر پوشش دهد) میزان تاثیرات آن بر جامعه میزبان بیشتر خواهد بود(اوتوانگر[7]، 2007). رویدادهای بزرگ، به دلیل اندازه و برجسته بودنشان باعث ایجاد استانداردهای عالی در گردشگری، پوشش رسانه­ای، پرستیژ و تاثیرات اقتصادی بر ساختار و سازماندهی کشور میزبان می­شود. بنابراین، میزان جذابیت و درآمدهای حاصل از میزبانی نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در دوره­های زمانی میان مدت و بلند مدت نیز افزایش می یابد (ویتو[8]، 2016). از طرفی، تماشاگران با حضور گسترده شان از تیم خود حمایت مادی و معنوی به عمل می آورند؛ آنها با خرید بلیت رویدادهای ورزشی، بخشی از هزینه های تیم را تأمین می کنند (ولفار[9] و همکاران، 2008). منابع اصلی درآمد تیم­های ورزشی را می­توان از فروش بلیت، واگذاری حق بهره برداری از امتیازات و حق پخش تلویزیونی دانست. ویلی[10] نیز در سال 2017 قراردادهای تلویزیونی، بلیت فروشی، پروانه فعالیت، مشارکت حامیان مالی و تبلیغات را از منابع اصلی درآمدی ورزش کانادا برشمرده است. برای ایجاد حداکثر سود لازم است که مدیران بینش کافی در مورد رابطۀ بین قیمت بلیت و میزان حضور تماشاگران درورزشگاه داشته باشند. مجموعه عواملی از قبیل قیمت بلیت، درآمد هواداران، جمعیت شهر میزبان، کیفیت تیم و قدمت استادیومی که بازی­ها در آن برگزار می­شوند، بر تقاضا برای بازی­ها اثرگذار هستند (نوروزی و همکاران، 1397). از طرفی، اذعان شده است که در قرن بیستم، اکثر مدیران ورزشی از دو رویکرد در بلیت فروشی بهره گرفته­اند. رویکرد قیمت کلی[11]که قیمت هر بلیت و هر بازی دقیقاً مشابه هم می باشد و رویکرد موقعیت صندلی[12] که قیمت­ها با فاصلۀ صندلی به زمین مسابقه ربط دارد (درایر[13] و همکاران، 2012) که در این بین باید نقش مدیران ورزشی و آگاهی و به روز بودن آنها در توسعه مدیریت باشگاه و مسابقات ورزشی را نیز مورد توجه قرار داد( افتخاری،2018). با این وجود، افزایش مداوم نیاز به درآمد و هم­چنین توسعۀ فناوری، به آرامی رویکردهای سازمان­ها را برای قیمت­گذاری دچار تغییر کرده است. در واقع، با افزایش دستمزدهای ورزشکاران و سایر هزینه­های اجرایی، سازمان­های ورزشی مجبور شده اند که به دنبال سایر منابع درآمدزایی باشند. لذا، سازمان­های ورزشی به منظور افزایش درآمدزایی مجدداً شروع به بازنگری درراهبردهای قیمت­گذاری بلیت کرده اند(درایروهمکاران، 2012). سانشاین[14] و همکاران در سال 2020 در پژوهشی به بررسی سیستم قیمت گذاری رویدادهای ورزشی و کنسرت ها پرداختند. این روش شامل تعیین نرخی است که در آن اولین موجودی صندلی ها برای یک رویداد در یک محل به­فروش می رسد و موجودی ثانویه صندلی ها به عنوان تابعی از نرخی است که در آن موجودی صندلی­های فروخته شده و موجودی صندلی­های اولیه و ثانویه درکیفیت و موقعیت مکانی با هم قابل مقایسه­اند و بدین ترتیب اطلاعات صندلی­ها و قیمت آنها در اختیار مشتریان قرار می­گیرد و به راحتی می­توانند صندلی مورد نظر خود را انتخاب کنند و این امر موجب افزایش خرید بلیت و درنتیجه افزایش تماشاچیان می گردد. تاثیر مجموعه های متنوع بلیت و قیمت گذاری در بازار ثانویه با توجه به سطوح درآمدی متفاوت بر ادراک و پذیرش تماشاچیان و میزان فروش بلیت، از جمله موارد مهمی است که مسئولان برگزاری رویدادها باید به آن توجه کنند(پاپ[15] و همکاران،2018). مدیران ورزشی لیگ­های معتبر برای دستیابی به موفقیت در زمینه بلیت فروشی می­توانند انواع متنوعی از روش های فروش بلیت را به کاربرند مانند بلیت فروشی فصلی، بلیت فروشی تک بازی، بلیت فروشی گروهی و بلیت‌فروشی جایگاه ویژه(رییز و کر[16]، ۲۰۱۳). ازجمله شیوه‌های دیگر فروش بلیت می‌توان به پیش فروش بلیت دیجیتالی هوشمند و چند منظوره، بلیت‌فروشی همراه با قرعه کشی، برون‌سپاری، فروش بلیت از طریق پایانه‌های فروش، بلیت فروشی از طریق قیمت گذاری افتراقی، مجموعه انعطاف‌پذیر فصل، بسته‌های بلیت فروشی از طریق وب سایت‌ها و بلیت الکترونیکی اشاره نمود. هر یک از این شیوه‌های فروش بلیت در رویدادهای بزرگ ورزشی چون بازی های المپیک پکن 2008، جام ملت های آسیا، بازی های المپیک 2000 سیدنی، المپیک زمستانی وونکور کانادا و غیره انجام شده و نتایج و دستاوردهای مثبت و قابل توجهی را به همراه داشته است. تحقیقات نشان می‌دهد که میزان فروش بلیت از طریق وب سایت از 300 میلیون دلار در سال 1999 به 9/3 میلیون دلار در سال 2004 افزایش یافته است. همچنین فروش بلیت از طریق اینترنت از 45 میلیون دلار در سال 2002 به نیم میلیارد دلار در سال 2007 افزایش پیدا کرده و این روند به سرعت رو به فزونی است (جابری و همکاران، 1396). در حالی که براساس گزارش لیگ فوتبال آلمان[17] (2016) باشگاه­های فوتبال در بوندس لیگا[18] یک و دو بیش از 18 میلیون بلیت برای هر فصل به فروش رسانده­اند. از طرفی کاتکات[19] (2014) در زمینه سیستم بلیت فروشی براساس کنترل سهمیه و پردازش آنی[20] در سازمان‌های  ورزشی ترکیه مطالعاتی را انجام داد و بیان نمود این روش با افزایش تعداد تماشاچیانی همراه است که در رویدادها  حضور پیدا خواهند کرد و این عامل مهمی در جذب تماشاچیان به ورزش‌هایی است که مخاطبان و تماشاچیان زیادی ندارند و یا از طریق این سیستم می توان به تشویق مردم برای حضور دررویدادها درمکان‌هایی که ازسطح اقتصادی- اجتماعی پائینی برخوردارند، پرداخت. در این سیستم فروش، بلیت‌ها دارای یک نشان تصویری مربوط به مسابقه و تاریخ، نام محل مسابقه و هشدارها و هویت دیجیتالی شماره بلیت با بارکد دو بعدی یا تک‌بعدی هستند. به منظورکنترل رویدادهای ورزشی که به طور هم‌زمان در بیش از یک محل انجام می‌شوند، سالن‌های ورزشی باید به صورت آنلاین با یکدیگر مرتبط و یا یک مدیریت مرکزی داشته باشند. همان طور که بیان شد افزایش تعداد تماشاگران برای هر رویداد ورزشی بسیار مهم است و یکی از منابع درآمدی مسابقات محسوب می گردد. جابری و همکاران در سال 2019 به بررسی تاثیر و نقش وبکوال در رضایتمندی کاربران و تمایل بر خرید اینترنتی مسابقات فوتبال لیگ برتر پرداختند. آنها نشان دادند که این رضایتمندی باعث ایجاد زمینه ای موثر در راستای توسعه عملکرد تیم های ورزشی در فرایند فروش بلیت الکترونیک و حضور بیشتر مردم در رویدادهای ورزشی می شود.

با توجه به پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی، مشاهده می شود که خلأ بزرگی در زمینه تدوین چارچوب بلیت فروشی با در نظرگرفتن تمامی فاکتورهای اثرگذار بر این مقوله وجود دارد و امید است تحقیق حاضر در این راستا یاری­گر ورزش کشور و پرکننده خلا موجود باشد.

در حال حاضر در ایران بلیت فروشی منبع ناچیزی از درآمد باشگاه ها را تامین می کند. از این رو، هزینه‌های مالی باشگاه‌ها بیشتر توسط سازمان‌های دولتی تامین می‌شود. البته سیاست‌های کلان کنفدراسیون فوتبال آسیا و وزارت ورزش و جوانان نیز به سمتی است که باشگاه‌ها خصوصی شوند و از حیث مالی، مستقل و خودکفا گردند. پس در آینده ای نزدیک باشگاه‌ها باید به دنبال راهکارهایی برای فروش بلیت و جذب تماشاگران بیشتر و در نهایت افزایش درآمد باشند(فیضی، ۱۳۹8). از آنجا که به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، نمی‌توان هزینه‌های لازم برای تیم‌ها و باشگاه‌ها را فراهم نمود، لازم است که باشگاه‌ها به منابع مالی سایر بخش‌ها گرایش پیدا کنند(ایزدی و همکاران، 1396). از سوی دیگر، با آن که سهولت در خرید بلیت و به کارگیری روش­های نوین در بلیت فروشی در ورزش حرفه­ای امروزی و زندگی ماشینی می­تواند به عنوان مهم­ترین رویداد در جذب هر چه بیشتر تماشاگران به سمت ورزشگاه­ها نقش ایفا کند و این کار می­تواند مزایای چند جانبه­ای از جمله افزایش درآمدزایی برای سازمان­های ورزشی و هم­چنین امنیت و سهولت برای تماشاگران و هواداران را فراهم سازد، اما به نظر می­رسد در ایران و به ویژه برای برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ و بین­المللی که از دستورالعمل های خاص و ویژه­ای برای فروش بلیت باید تبعیت کنند، چارچوب جامع و یکپارچه­ای وجود ندارد. به همین دلیل برگزاری یک رویداد ورزشی بزرگ و بین­المللی با چالش­های جدی رو به روست و گاهی به مهم­ترین عامل عدم کسب میزبانی برخی از رویدادها تبدیل می­شود.

با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در مورد موضوع بلیت فروشی در داخل و خارج از کشور انجام شده، اما جای یک چارچوب و نظام مدون که تمامی این متغیرها را دربرگیرد و بتواند کلیات بلیت فروشی را برای رویدادهای بزرگ ورزشی شامل شود، خالی است. پرداختن به اموری چون کاربری آسان جهت تهیه بلیت مسابقات ورزشی، امنیت اطلاعات تماشاچیان، امنیت رویداد، روابط با مشتریان، فرایند بلیت فروشی و توزیع آن، لحاظ کردن جنبه های قانونی فروش بلیت اولیه و ثانویه از جمله موارد بسیار با اهمیت برای هر سازمان ورزشی است و مسئولان و برگزارکنندگان رویدادهای ورزشی باید در طرح‌های خود برای ارائه چارچوب بلیت‌فروشی موارد فوق را مدنظر قرار دهند. از طرفی به دلیل گستردگی متغیرهای مربوط به بلیت فروشی و نبود یک نظام سازماندهی شده و مدون درمورد فروش بلیت رویدادهای ورزشی به واسطه احساس نیاز موجود در کشور، محقق به انجام این تحقیق همت گمارده است. از این­رو، محقق در پژوهش حاضر برای شناسایی دلایل اصلی این مشکلات و همچنین تعیین عوامل اصلی در ایجاد چارچوب جامع برای نهادینه کردن سیستم بلیت فروشی، به دنبال پاسخ به این سوال است:

ارکان اصلی چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران کدام اند؟

روش شناسی پژوهش

روش تحقیق حاضر، کیفی و از نوع نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) است که در قالب مصاحبه­ و تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه­ها با روش اشتراوس و کوربین انجام شد. فلسفه پژوهش از نوع خردگرایانه و بر پایه قدرت تفکر استوار است. با توجه به روش تحقیق، رویکرد پژوهش استقرایی یعنی رسیدن از جزء به کل بود. افراد متخصص و خبره، مسئولان کمیته بازاریابی فدراسیون های ورزشی، مسئولان کمیته بازاریابی باشگاه های ورزشی، متخصصان امر بلیت فروشی، اساتید دانشگاه ها و افراد متخصص به تعداد 11 نفر به صورت هدفمند و به شیوه قضاوتی و سهمیه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و مصاحبه ­ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. کلیة مکالمات روی نوار صوتی ضبط و بلافاصله کلمه به کلمه روی کاغذ پیاده و تجزیه و تحلیل شد. کسب اجازة ضبط مصاحبه­ها، رضایت آگاهانه، حفظ گمنامی، محرمانه بودن اطلاعات و تعهدات اخلاقی در همة مصاحبه­ها مدنظر بود. در این روش، متن مصاحبه­ها چندین بار مرور شد تا به کوچک­ترین واحدهای تشکیل دهنده و معنادار (تم یا درون مایه) شکسته شوند. سپس این کلمات، با هدف یافتن مرکزیتی در بین آن­ها، مرور و بر همین اساس مقوله­بندی شدند. حرکات قیاسی و استقرایی بین متون اولیه و مقولات نهایی چندین بار تکرار شد تا در نهایت، ثبات قابل قبول مشترک بین پژوهشگران دربارة آنچه داده­ها می­گویند، حاصل شود. پس از انجام مصاحبه، تجزیه و تحلیل یافته­ها با استفاده از روش استقرایی منطقی صورت گرفت. بدین شکل که پس از اجرا و ویرایش مصاحبه­ها، نظرات مختلف در گروه­های مفهومی یکسان­سازی و کدگذاری و طبقه­بندی و سپس، به صورت کیفی تحلیل شد. در کدگذاری باز، پژوهشگر با مرور مجموعه داده­های گردآوری شده تلاش می­کند تا مفاهیم پنهانی آن را باز شناسد. این مرحله بدین جهت «کدگذاری باز» نامیده می­شود که پژوهشگر می­تواند بدون هیچ محدودیتی به نام­گذاری مقوله­ها بپردازد. به عبارت دیگر، پژوهشگر برای تعدد کدها و مقوله­ها محدودیتی قائل نمی­شود. در«کدگذاری محوری» نیز هدف، تعیین رابطۀ بین مقوله­های ایجادشده در مرحلۀ کدگذاری باز است. در این مرحله، پدیدة مرکزی شناسایی شده و تفسیر شرایط علی و راهبرهای حاصل شده ارائه می­گردد و در نهایت جهت تحلیل کیفی از نرم افزار MAXQDA استفاده شد و مدل نهایی گزارش گردید.

 

یافته‌های پژوهش

در این بخش ویژگی­های مصاحبه­شوندگان تحقیق در قالب سمت، رشته تحصیلی، تحصیلات و حوزه فعالیت ارائه شده است:

جدول 1: مشخصات مصاحبه شوندگان

ردیف

سمت

رشته تحصیلی

تحصیلات

حوزه فعالیت

اجرایی

دانشگاهی

1

رئیس اتحادیه فوتبال

دکتری

مدیریت

*

 

2

مسئول بلیت فروشی فدراسیون والیبال

صنایع

فوق لیسانس

*

 

3

دبیر سابق سازمان لیگ فوتبال

دیپلم

تجربی

*

 

4

رئیس کمیته بدوی فوتبال

صنایع- طراحی سیستم

فوق لیسانس

*

 

5

استاد دانشگاه

مدیریت ورزشی

دکتری

 

*

6

رئیس کمیته بازاریابی فدراسیون والیبال

مدیریت ورزشی

دکتری

*

*

7

مسئول بلیت فروشی شرکت مبنا توسعه مبین

مدیریت ورزشی

دکتری

*

 

8

دبیر سازمان لیگ

مکانیک-مدیریت ورزشی

فوق لیسانس

*

 

9

معاون ورزشی باشگاه استقلال

صنایع

لیسانس

*

 

10

معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس

حسابداری

لیسانس

*

 

11

مدیر شرکت مبنا توسعه مبین

برق

MBA

*

 

 

کدگذاری مصاحبه‌ها

نخستین مرحله در ساخت نظریه زمینه­ای، انجام کدبندی باز است. کدبندی باز از نظر واحد تحلیل به صورت سطر به سطر، عبارت به عبارت، پاراگراف به پاراگراف یا به صورت صفحه­ جداگانه انجام می­شود. چنان چه واحد کدبندی، سطر باشد، به هر یک از سطرها یا جمله­ها، مفهوم یا کدی الصاق می­شود. این کدها یا مفاهیم باید بتوانند حداکثر فضای مفهومی و معنای آن را اشباع کنند. در این مرحله تمام اطلاعات کدبندی می­شود که در اینجا 175 کد باز استخراج گردید. مرحله دوم کدبندی داده­ها به «کدبندی محوری» موسوم است. در این مرحله، مقوله­ها به صورت یک شبکه با هم در ارتباط قرار می­گیرند. همان گونه که ملاحظه می­شود در ضمن انجام تجزیه و تحلیل، پژوهش­گر به کدهای اولیه متعددی دست یافته است. در این قسمت کدگذاری­های محوری به صورت ترکیبی و محتوای هر یک از آن­ها در قالب کدهای نظری قرار داده شدند. در این بخش 113 کد ثانویه و 30 کد محوری استخراج گردید. در نهایت، «کدبندی نظری» عبارت است از: چینش کدهای محوری در کنار هم براساس منطق و ارتباط دادن آن با سایر مقوله­ها، اعتبار بخشیدن به روابط و پر کردن جاهای خالی با مقولاتی که نیاز به اصلاح و گسترش بیشتر دارند (چارمز[21]، 2006: 63). در این قسمت کدگذاری­های محوری به صورت ترکیبی و محتوای هر یک از آن­ها در قالب کدهای نظری قرار داده شدند. شیوه کدگذاری­های نظری به شرح جدول 2 است.

جدول 2: کدگذاری نظری (گزینشی)

نشانگر

کد محوری

کد نظری

P1, P5, P8, P10, P11, P7

فرهنگ­سازی

راهبرد

P1, P6, P11, P4

شماره­گذاری

شرایط علی

P1, P6, P4, P5

به کارگیری گیت­های استاندارد

شرایط زمینه­ای

P1, P2, P11, P9

توزیع بلیت

شرایط علی

P7, P8

ارسال مشخصات محصول خریداری شده

شرایط مداخله­گر

P3, P5, P2, P9

برون­سپاری

راهبرد

P1, P9

امکان فروش مجدد

شرایط مداخله­گر

P9, P6, P7, P3

استراتژی فروش

راهبرد

P7, P9, P6, P11

بلیت فصلی

شرایط علی

P4, P10, P11, P3, P8, P5

برنامه­ریزی

شرایط علی

P8, P11, P7, P6, P5

سامانه بلیت فروشی

شرایط زمینه­ای

P5, P10

برخورد پرسنل

شرایط مداخله­گر

P6, P5

پاسخگویی

شرایط مداخله­گر

P1, P5, P2, P4

نظارت و کنترل

شرایط علی

P10, P9

بهره­گیری از خدمات مشاوره

راهبرد

P1, P2, P9, P10, P11, P7

قیمت­گذاری

راهبرد

P1, P3, P5

تعامل و همکاری

شرایط مداخله­گر

P1, P7, P2, P10

هماهنگی

شرایط مداخله­گر

P1, P7, P2, P5, P9, P4, P10, P3

فراهم بودن زیرساخت­ها

شرایط زمینه­ای

P2, P4, P5, P3, P9, P11, P6, P8, P3

سیستم اطلاعات مدیریت

شرایط زمینه­ای

P2, P8, P6, P11

توانمندی نیروی انسانی

راهبرد

P3, P7, P8

دادن اطلاعات مختص به موقعیت به صورت گرافیکی

شرایط علی

P8, P6, P4

استفاده از فناوری

شرایط علی

P8, P5, P6, P2, P4

P3, P10

دادن اطلاعات به متقاضیان

شرایط علی

P3

پیامدهای مقطعی

پیامد

P8, P9, P5

پیامدهای بلند مدت

پیامد

P7, P4, P3, P8

اصل عمل متقابل

راهبرد

P4, P10

اقدامات بازاریابی

راهبرد

P11, P3, P8

شفاف­سازی

راهبرد

P6, P5, P11

اعتمادسازی

شرایط مداخله­گر

ارائه شماتیک کدهای نظری

در این تحقیق برای نمایش کدهای نظری و قابل فهم بودن آن­ها، لایه­های تفکیک شده­ای ارائه می­شود و در نهایت براساس قرار گرفتن لایه­ها در کنار هم، مدل نهایی تحقیق ارائه می­شود.

شرایط علی

منظور از شرایط علی[22]، مقوله­های مربوط به شرایطی است که بر مقوله محوری (بلیت فروشی) تأثیر      می­گذارد (دانایی­فرد و امامی: 26). نشانگرهای شرایط علی در این تحقیق شامل شماره­گذاری، توزیع بلیت، بلیت فصلی، برنامه­ریزی، نظارت و کنترل، دادن اطلاعات مختص به موقعیت به صورت گرافیکی، استفاده از فناوری و دادن اطلاعات به متقاضیان می­باشد.

 

شکل 1: شرایط علی مؤثر بر بلیت فروشی

شرایط زمینه­ای

منظور از شرایط زمینه­ای[23]، شرایط خاصی است که بر راهبردها تأثیر می­گذارد (دانایی­فرد و امامی، 1386: 26). نشانگرهای شرایط زمینه­ای در این تحقیق شامل به کارگیری گیت­های استاندارد، سامانه بلیت فروشی،  فراهم بودن زیرساخت­ها و سیستم اطلاعات مدیریت  می­باشد.

 

شکل 2: شرایط زمینه­ای مؤثر بر راهبردهای بلیت فروشی

 

شرایط مداخله­گر

شرایط مداخله­گر[24]، شرایطی است که بر راهبردها تأثیر می­گذارد (دانایی­فرد و امامی، 1386، ص. 26). نشانگرهای شرایط مداخله­ای در این تحقیق شامل ارسال مشخصات محصول خریداری شده، امکان فروش مجدد، برخورد پرسنل،  پاسخگویی، تعامل و همکاری، هماهنگی و اعتمادسازی می­باشد.

 

شکل 3:  شرایط مداخله­ای مؤثر بر راهبردهای بلیت فروشی

 

راهبردها

راهبردها[25]، کنش­ها یا برهم­کنش­های خاصی است که از پدیده محوری منتج می­شود (دانایی­فرد و امامی، 1386، ص26). نشانگرهای راهبردها در این تحقیق شامل فرهنگ­سازی، برون­سپاری، استراتژی فروش، بهره­گیری از خدمات مشاوره، قیمت­گذاری، توانمندی نیروی انسانی، اصل عمل متقابل، اقدامات بازاریابی و شفاف­سازی می­باشد.

 

شکل : راهبردهای تعیین کننده پیامدهای چارچوب بلیت فروشی

 

پیامدها

پیامدها[26]، به عنوان خروجی حاصل از استخدام راهبردها تعریف می­شود (دانایی­فرد و امامی، 1386، ص 26).  نشانگرهای پیامدها در این تحقیق شامل پیامد مقطعی و پیامد بلند مدت می­باشد.

 

شکل 5: پیامدهای حاصل از استخدام راهبردهای بلیت فروشی

مدل نهایی پژوهش

براساس ترکیب لایه­های ارائه شده، مدل نهایی پژوهش به شرح زیر است:

 

شکل 6: مدل نهایی چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران

بحث و نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی ایران صورت پذیرفت. بر اساس مدل پارادایمی حاصل از این پژوهش، پدیده محوری بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در صورتی عینیت می­یابد که موانع علی و زمینه­ای و مداخله­گر مختلفی که درحال حاضر بر بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران حاکم است، بهبود یابد و راهبردها و تحولات اساسی در این زمینه شکل گیرد.

نگاهی به شرایط بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران نشان می­دهد که یکی از موانع راهبردی برای بهبود وضعیت بلیت فروشی و کمک برای داشتن چارچوب بلیت فروشی، مسئله فرهنگ سازی در امر بلیت فروشی است که مشبکی اصفهان (1392) صنعت فوتبال ایران را هویت ساز معرفی می کند و بر نقش فرهنگی آن تاکید دارد. مدیریت آگاه و سنجیده و سازمان یافته فروش بلیت رویدادها نه تنها به کسب درآمد و ایجاد نقدینگی قبل از برگزاری رویدادهای ورزشی می­انجامد، بلکه در ایجاد نظم و انضباط و کنترل حوادث مسابقات و اعمال عرضه و تقاضا به مدیران مسابقات نیز کمک می­کنند(فیضی و همکاران، 1398). همچنین تغییر نگرش نسبت به سیستم های قدیمی فروش بلیت نیز برای فرهنگ‌سازی باید صورت گیرد. نحوه‌ فروش بلیت از شکل سنتی فروش در محل مسابقه که همراه با ازدحام و دشواری برای علاقه­مندان است، باید به روش نوین فروش اینترنتی تغییر یابد. مدیران بلیت­فروشی باشگاه‌ها می توانند با استفاده از فروش اینترنتی بلیت مسابقات، ایجاد امکان دسترسی به اینترنت برای خریداران بلیت، ارائه فایل برنامه آموزشی، نحوه خرید اینترنتی به خریداران بلیت و نیز ارائه مراحل تراکنش شفاف درخرید الکترونیکی بلیت به اهداف خود نائل شوند. استفاده از فناوری جدید و فروش اینترنتی بلیت می‌تواند فروش غیرقانونی بلیت و بازارسیاه را محدود کند، امنیت مسابقات را افزایش دهد و تا حد زیادی از تقلب و انتشار بلیت های جعلی جلوگیری کند(امیرتاش و مظفری، 2014).

یکی از عوامل راهبردی موثر در فرهنگ سازی، بازاریابی می‌باشد. مدیران ورزشی بهتر است از روش‌های نوین بازاریابی(مانند بازاریابی رابطه مند)، قیمت­گذاری منعطف بلیت و تضمین بازگشت پول(هوارد و کرامپتون[27]،2004) و درج افزایش بلیت فروشی مسابقات استفاده کنند. همچنین دادن کد اختصاصی به دارندگان کارت هواداری، یکی از راه های بازاریابی برای ایجاد فرهنگ سازی بلیت فروشی است. یکی دیگر از راهبردهایی که به چارچوب بلیت فروشی کمک خواهد کرد، برون سپاری است. یعنی فرآیند بلیت فروشی را به یک تامین کننده خارجی تحت قرارداد مشخص برای یک تغییر شدید در کیفیت بلیت فروشی، واگذار کرد. برون سپاری به افزایش ظرفیت برای نوآوری کمک می کند و دسترسی به بهترین نیروهای عملیاتی متخصص بازاریابی در امر بلیت فروشی را فراهم می نماید. در زمینه قیمت گذاری بلیت­ها که بر عامل بازاریابی نیز بسیار تاثیرگذار است، داشتن استراتژی­ قیمت گذاری بسیار مهم است؛ یعنی برای قیمت گذاری بلیت‌ها از نظر زمان برگزاری مسابقات اول فصل یا آخر فصل و حتی شرایط آب و هوای محل برگزاری مسابقات و ... باید راهبرد مشخصی داشت که نداشتن این راهبرد در ایران و نداشتن آگاهی مدیران ورزشی از انواع قیمت گذاری، از موانع داشتن چارچوب بلیت فروشی است که افتخاری(2018) در تحقیق خود به این مورد اشاره کرده است. یکی از شیوه های قیمت گذاری، تفاوت در جایگاه­هاست که در ورزشگاه های ایران تفاوتی در قیمت جایگاه­ها وجود ندارد، در حالی که قیمت گذاری بر حسب جایگاه، امکان خرید را برای تمامی اقشار فراهم می­کند و در نتیجه تاثیر مستقیمی در حضور و تعامل فرهنگی میان تمامی اقشار به همراه خواهد داشت. اگر تعیین قیمت بلیت را بر اساس شاخص های گروه های جمعیتی، محل جغرافیایی رویداد، محل استقرار صندلی تماشاچیان و غیره انجام دهند، از قیمت گذاری متفاوت استفاده خواهند کرد. بررسی­ها نشان می دهد که در رویدادهای ورزشی، روش قیمت گذاری متفاوت رایج است. این روش باعث افزایش ارزش رویداد و ایجاد حداکثر فرصت ممکن برای حضور جمعیت و کسب درآمد می­شود و همچنین برای تماشاچیانی که به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در سطح پایین­تری قرار دارند مانند جوانان و سالمندان، فرصت تماشای مسابقات را فراهم می آورد(امیرتاش و مظفری، 2014).  یکی دیگر از موانع راهبردی چارچوب بلیت فروشی، نبود شفاف سازی است که برای کمک به رفع این مانع باید مراحل تراکنش در خرید الکترونیکی بلیت کاملا شفاف باشد و قیمت واقعی و تخفیف خورده برای همه خریداران بلیت نمایان و همچنین دستورالعمل های حقوقی روشنی برای بستن قرارداد با حامیان مالی وجود داشته باشد.

نبود گیت­های استاندارد جهت کنترل بلیت­های فروخته شده از موانع زمینه­ای در داشتن چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی است. همچنین نصب گیت­های مخصوص و برنامه­ریزی شده از عوامل مهم زمینه‌ای می­باشد. نبود زیرساخت، دومین مانع زمینه­ای در ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران است. زیر ساخت­ها یا تسهیلات یعنی فراهم کردن بسترهای مناسب سرویس دهی - با بررسی تعداد تماشاگران و عوامل تاثیرگذار بر استقبال یا عدم استقبال تماشاگران، تصمیم گیری­های مناسبی جهت فراهم کردن بسترهای مناسب سرویس دهی می­توان انجام داد- فراهم کردن امکانات رفاهی که یکی از عوامل مشوق برای خریدار، فراهم کردن خدمات اولیه (ازجمله سرویس بهداشتی، پارکینگ و حتی رستوران در محل ورزشگاه) می­باشد که متاسفانه حداقل این امکانات نیز در ورزشگاه­های ایران موجود نمی­باشد. یکی دیگر از موانع زمینه ای که در بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی ایران وجود دارد، فقدان سیستم اطلاعات مدیریت می­باشد. برای ایجاد یک سیستم اطلاعات مدیریت، داشتن اطلاعات از تماشاگران و خریدارن بلیت باید در دستور کار دست اندرکاران مربوطه قرارگیرد؛ یعنی مدیریت پایگاه داده یا سی آر ام[28]ایجاد گردد و اطلاعات لازم به صورت برخط از نرم افزار مربوطه گرفته شود. چهارمین مانع زمینه­ای مربوط به سامانه بلیت فروشی است. می­توان با بهینه کردن سایت بلیت فروشی در موتورهای جستجو، توجه به مسائل زیبا شناسی در طراحی سایت فروش و همچنین سهولت استفاده از وب سایت و اپلیکیشن فروش بلیت، توجه به مسائل امنیتی فروش بلیت و استفاده از نرم افزارهای تخصصی بلیت فروشی، سامانه بلیت فروشی را ارتقا داد.

نبود هماهنگی از موانع مداخله­گر در داشتن چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی ایران     می­باشد. برای اجرایی شدن هر طرحی نیاز اولیه و اساسی به هماهنگی ارگان­ها می­باشد. بنابراین برای داشتن یک چارچوب برای بلیت فروشی رویدادهای ورزشی در کشور، همکاری و هماهنگی ارگان­های دست اندرکار لازم می­باشد. دومین مانع مداخله­گر که برای داشتن چارچوب بلیت فروشی لازم است، مسئله بی اعتمادی به خرید بلیت الکترونیک است. برای از بین بردن بی اعتمادی و اعتمادسازی بین مردم، باید تدابیری در نظر گرفت که در رفع این بی اعتمادی کمک کند. به عنوان مثال باید شیوه های پرداخت الکترونیک مطمئن باشند و در صورت بروز مشکل حتما تضمین برگشت و یا استرداد پول وجود داشته باشد تا مردم بتوانند با اعتماد کامل به تراکنش­های مالی و از دست ندادن پول خود، برای خرید بلیت اینترنتی اقدام نمایند. مسئله دیگری که متاسفانه بسیار در خریدهای الکترونیک رخ می­دهد، عدم تطابق تعداد بلیت و تعداد فروش صندلی در استادیوم های ورزشی ایران می­باشد. از شرایط مداخله­گر در زمینه فروش بلیت که می­توان از طریق آن خرید اینترنتی بلیت رویدادهای ورزشی را بهبود بخشید، ارائه خدماتی چون ارسال بلیت به آدرس درخواست کننده یا خریدار بلیت، ارائه بلیت­های دو نسخه­ای (بلیت­های دزدیده شده و یا گم شده و خراب شده) و ارسال ایمیل حاوی فایل بلیط به خریدار است که در اعتمادسازی به خرید اینترنتی کمک شایانی خواهد نمود. لازم است شرایط امکان فروش مجدد را برای خریداران بلیت، با ایجاد سایت مزایده بلیت فروشی (سکند مارکت) برای کسانی­که بلیت تهیه کرده­اند و به هر دلیلی نمی­توانند به دیدن مسابقه بروند (مشروط بر اینکه هر نفر فقط حق فروش یک بلیت را دارد نه بیشتر) را فراهم کرد.

مهمترین مانع علی موجود در بلیت فروشی رویدادهای ورزشی ایران، عامل فناوری است که با توجه به تحلیل نظرات مشارکت کنندگان در تحقیق، با برقراری زیرساخت­های الکترونیکی و داشتن پنهای باند متناسب با تعداد خریداران بلیت و با توجه به رویدادهای مهم مانند بازی­های استقلال و پرسپولیس و غیره، می­توان به فناوری کمک زیادی کرد. همچنین برای کنترل و نظم بیشتر از دوربین­های چهره­زن می توان استفاده نمود. وجود چاپگرهای حرفه­ای نیز در ورزشگاه از ضروریات است. باید سرورهای کامپیوتری قوی و به روزی را جهت فروش اینترنتی ایجاد کرد، چرا که امروزه مزایای استفاده از خریدهای اینترنتی بر کسی پوشیده نیست. با استفاده از فناوری اطلاعات، توسعه مبادلات، تراکنش های مالی و اقتصادی تحقق می یابد و در زمان و هزینه صرفه­جویی چشمگیری می­شود. ماهیت الکترونیکی عصر اخیر، سبک خرید و معاملات مشتریان عرصه  ورزش را به طور کلی تغییر داده و استانداردهای عملکردی ورزش را دستخوش تغییرات عمده­ای ساخته است. با توجه به این واقعیت، شناخت نیازهای روزافزون مشتریان ورزشی، کسب مزیت رقابتی و تدوین راهبردهای مناسب، سازمان­ها و باشگاه­های ورزشی در محیط امروزی را وادار به شناخت علل موثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک و اینترنت کرده است(جابری و همکاران، 1396). عامل برنامه ریزی، دومین اولویت موانع علی را به خود اختصاص داده است. امروزه بلیت فروشی یکی از مهمترین بخش­های اماکن ورزشی محسوب می­شود. اگر چه بلیت فروشی عملیات پیچیده­ای نیست، اما واحدی است که مشتریان از طریق آن با مجموعه ورزشی ارتباط می گیرند و اولین واحدی است که منبع درآمد اماکن ورزشی از آن تامین می­شود- این در حالی است که بیشتر اماکن ورزشی بخش عمده­ای از درآمدهای خود را از طریق فروش بلیت به دست می­آورند. هیچ چیزی نمی­تواند موجب شود که تماشاگران، تماشای بخشی از مسابقات را در اماکن ورزشی از دست بدهند، مگر اینکه مسئولان ورزشگاه برنامه­ریزی مناسبی نداشته باشند و تماشاگران را در صف­های طولانی برای خرید بلیت منتظر نگه دارند. از این رو، یکی از وظایف اصلی مدیران سازمان لیگ و باشگاه­ها به خصوصَ مدیران بلیت فروشی، انجام برنامه­ریزی و سازمان­دهی در زمینه فروش بلیت است. به طور کلی هر گونه بی­نظمی و هرج و مرج در امر بلیت فروشی، امنیت روانی تماشاگرانی را که برای تهیه بلیت مراجعه می­کنند، سلب خواهد کرد. در این زمینه مدیران استادیوم­ها باید تمهیداتی برای برنامه­ریزی فروش بلیت اتخاذ کنند(فیضی و همکاران،1398). نداشتن شماره گذاری صندلی ها نیز از موانع علی است که در راستای بلیت فروشی در استادیوم­های ایران وجود دارد. لازم است برای جلوگیری از بی­نظمی و هرج و مرج در استادیوم­های ورزشی، شماره گذاری گیت­های ورودی استادیوم­ها و شماره­گذاری صندلی­های استادیوم انجام گیرد و با تعیین شماره صندلی و تخصیص آن به بلیت فروخته شده، امنیت خاطر تماشاگر را تامین کرد  که سانشاین(۲۰۲۰) نیز به این مهم اشاره کرده است.

نظارت و کنترل در بلیت­فروشی مسئله بسیارحیاتی است. متاسفانه درایران به دلیل عدم وجود سیستم مانیتورینگ (دوربین­های امنیتی) هرج و مرج بیشتری توسط تماشاگرنماها ایجاد می­شود و با توجه به ضعف در این بخش، گاهی  افراد بدون بلیت از طریق حفره­ها (تعدادی از کنترل کننده­ها اقدام به ورود افراد بدون بلیت به داخل ورزشگاه می­کنند) وارد ورزشگاه می­شوند که البته با پیگیری­های مستمر و گزینشی تعداد این حفره­ها در رویدادهای ورزشی به کمتر از 5 درصد کاهش یافته ­است. همچنین عدم توانایی کنترل خریداران بلیت نیز معمولاَ بروز برخی درگیری­ها را به دنبال دارد. البته با بهبود نظارت و کنترل بر فرآیند بلیت فروشی می­توان درآمدهای حاصل از بلیت را نیز نظم بخشید. نبود روش های مناسب توزیع بلیت نیز از موانع علی موجود در ایران می­باشد. برای بهبود توزیع بلیت باید از شیوه­های فروش اینترنتی، وب­سایت و بلیت­های الکترونیکی استفاده کرد و برای آن­ها آموزش و اصولی برای توزیع وجود داشته باشد که متاسفانه برنامه و اصول درستی برای توزیع بلیت در ایران در نظر گرفته نشده است. قابل ذکر است که مدیران بلیت فروشی باشگاه­ها با استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی و فناوری روز دنیا،     می­توانند وضعیت بلیت فروشی و توزیع آن را بهبود بخشند. آنها می­توانند با استفاده از فروش اینترنتی بلیت مسابقات، فراهم کردن امکان دسترسی به اینترنت برای خریداران بلیت، ارائه فایل­ برنامه آموزشی نحوه خرید اینترنتی به خریداران بلیت و نیز ارائه مراحل تراکنش شفاف در خرید الکترونیکی بلیت به اهداف خود نائل شوند. استفاده از فناوری­های جدید و فروش اینترنتی بلیت می­تواند فروش غیرقانونی بلیت و بازار سیاه را محدود کند، امنیت مسابقات را افزایش دهد و تا حد زیادی از تقلب و انتشار بلیت­های جعلی جلوگیری کند(امیرتاش و مظفری،2014). عدم توجه به فروش بلیت فصلی در اولویت هفتم موانع علی ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای ورزشی ایران قرار گرفته است، اگر چه بلیت­های فصلی بخش مهمی از جریان درآمد هستند. حجم بالای بلیت فروشی فصلی نه تنها بخشی از درآمد بلیت را تامین می­کند، بلکه ممکن است حامیان مالی بیشتری را جذب کند. به همین دلیل بهتر است فروش بلیت برای طرفداران و شرکت­ها به صورت فصلی انجام گیرد و صندلی­های مربوط به مالکان بلیت­های فصلی را افزایش داد. با توجه به اینکه رویدادهای ورزشی، فرصتی برای تعامل اجتماعی برای فرهنگ­های گوناگون فراهم می­کند و فضایی برای بروز هویت افراد مهیا می­کند، مشتریان بلیت­های فصلی از فرصت­های اجتماعی مانند بخشی از یک گروه بودن، پیوند با دوستان و تعامل با دیگر تماشاگران / هواداران برخوردار می­شوند(چن[29] و همکاران،2009). بنابراین با فرهنگ­سازی و ایجاد جو سالم در ورزشگاه­ها، می­توان به افزایش حضور و به تبع آن افزایش فروش بلیت امیدوار بود. همچنان که چن و همکاران بیان کردند سرگرمی و مشغولیت یکی از عوامل برجسته در خرید بلیت فصلی بسکتبال مردان می­باشد و فعالیت­های اجتماعی، فضای رقابت و اقدامات هیجان انگیز، همگی به عنوان عناصر سرگرم کننده در نظر گرفته      می­شود. آخرین مانع علی در ارائه چارچوب بلیت فروشی در رویدادهای ورزشی ایران مربوط به دادن اطلاعات به متقاضیان است، زیرا هواداران تیم­ها نمی­دانند که باید از چه طریقی اقدام به خرید بلیت کنند و ثباتی در مرجع بلیت فروشی وجود ندارد. به عنوان مثال، بلیت فروشی تیم­های فوتبال پرسپولیس و استقلال از طریق حامیان مالی آن­ها انجام می­گیرد، در صورتی که جهت جلب اعتماد مشتریان (هواداران و تماشاچیان) باید مرجع بلیت فروشی ثابت باشد و با تغییر حامیان مالی تغییری نداشته باشد.از آنجا که در ایران نه تعداد عرضه بلیت مشخص است و نه تعداد تماشاگر، در نتیجه نمی­توان آمار مشخصی از میزان سودآوری از محل بلیت فروشی داشت. مسئله دیگر نداشتن آگاهی مردم از کانال­های مختلف توزیع بلیت است. عدم اطلاعات کافی از هوادارن باشگاه و نیز عدم ایجاد ارتباط بین هوادارن و مجری برگزاری و بلیت فروشی، سبب کاهش تماشاگر و به طبع آن کاهش درآمد حاصل از بلیت فروشی می­باشد و این به هیچ عنوان به نفع ورزش نخواهد بود و مدیران ورزشی می بایست برای کسب سود از طریق بلیت فروشی اطلاعات را به مقاضیان به شکل درست و اصولی انجام دهند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی ایران صورت پذیرفت. بر اساس مدل پارادایمی حاصل از این پژوهش، پدیده محوری بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی ایران در صورتی عینیت می­یابد که موانع علی و زمینه­ای و مداخله­گر مختلفی که در حال حاضر بر بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی در ایران حاکم است، بهبود یابد و راهبردها و تحولات اساسی در این زمینه شکل گیرد.

 در حال حاضر سازمان­ لیگ و باشگاه­ها و همچینن مدیران ورزشی با مسائل و مشکلات عدیده ای مواجه هستند که برخی از آن ها به عملکرد خود آنها و برخی دیگر به محیطی که در آن فعالیت می کنند بر می گردد. در مجموع، به نظر می رسد از طریق فرهنگ­سازی، برون­سپاری، استراتژی فروش، بهره­گیری از خدمات مشاوره، قیمت­گذاری، توانمندی نیروی انسانی، اقدامات بازاریابی و شفاف­سازی که همگی از راهبردهای این پژوهش هستند در مسیر ارائه چارچوب بلیت فروشی رویدادهای بزرگ ورزشی، می توان سودآوری زیادی داشت و درآمد بیشتری را از طریق رویدادهای ورزشی کسب کرد. در بلند مدت نیز تقاضای اجتماعی ایجاد کرد و تعداد تماشاگران را افزایش داد. همچنین حامیان مالی بیشتری را جذب نمود و امنیت رویداد و امنیت مالی را برای باشگاه و رویدادها متصور شد.

 

 • منابع

  • افتخاری، عذرا و گوهررستمی، برومند. (2018). «شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در ایران». مدیریت و توسعه ورزش.
  • امیرتاش، عبدالرضا و مظفری، امیراحمد. (2014). «شرایط و لزوم ورود باشگاه‌های فوتبال حرفه‌ای لیگ برتر به بازار سرمایه».  نشریه مدیریت ورزشی. 6(3)، صص 399-419.
  • ایزدی، بهزاد و دیلمی، حسین. (1394). «بررسی عوامل تاثیرگذار بر جهت گیری مشتریان نسبت به حضور در رویدادهای ورزشی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شوشتر)». پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. سال11، شماره 21 .
  • جابری؛ خبیری؛ خزائی پول  و مرادی. (1396). «تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی (مطالعۀ موردی: هواداران فوتبال در شهر اصفهان)». نشریه مدیریت ورزشی. 9(1)،صص 19-36.  
  • جابری، اکبر و مظلومی سوینی، فرزانه. (2019). «نقش وبکوال در رضایتمندی کاربران و تمایل به خرید مجدد بلیت اینترنتی مسابقات فوتبال لیگ برتر ایران». فصلنامه علمی مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی. 7(2)، صص11-21.
  • دانایی­فرد، حسن و امامی، مجتبی.(1386). «تأملی بر نظریه­پردازی داده بنیاد». اندیشه مدیریت. سال 1، شماره 2، صص: 69-97.
  • فیضی، سمیرا؛ رضوی، سید محمد حسین و حمیدی، مهرزاد. (1398). «بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بلیت‌فروشی لیگ برتر فوتبال ایران». مدیریت منابع انسانی در ورزش. دوره 6، شماره 2، صص: 241-255 .
  • مشبکی اصفهانی، اصغر؛ وحدتی، حجت؛ خداداد حسینی، سید حمید و احسانی، محمد. (1392). «طراحی مدل هویت برند صنعت ورزش ایران (مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال)». پژوهش های مدیریت در ایران. دورة 17، شماره 4 ،صص 203-233.
  • نوروزی، مینا؛ معماری، ژاله و عسکری فر، کاظم. (1397). «بهینه در افزایش درآمد مسابقات ورزشی مبتنی بر قیمت بلیت با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم (مورد مطالعه: لیگ برتر فوتبال ایران)». تحقیقات اقتصادی. دوره  53، شماره  1، صص: 209-224 .
   • Barrios, D, Russell, S Andrews, M, (2016). “Bringing Home the Gold? A Review of the Economic Impact of Hosting Mega-Events”. CID Working Papers 320, Center for International Development at Harvard University.
   • Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. sage.‏
   • Chen, S., Salazar, W., & Fitzgerald, L. (2009). “Factors affecting collegiate sports season-ticket holders' satisfaction and renewal intention”. Research Quarterly for Exercise and Sport, 80, 890- 905.
   • Deutsche Fußball Liga [DFL]. (2016). Report 2016. “Frankfurt am Main: DFL Deutsche Fußball Liga GmbH”.
   • Drayer, J.; Shapiro, S.L.; Lee, S. (2012). “Dynamic ticket pricing in sport: An agenda for research and practice”. Sports Mark. 21, 184–194.
   • Howard, D. R., & Crompton, J. L. (2004). “Tactics used by sports organizations in the United States to increase ticket sales”. Managing Leisure, 9(2), 87-95.
   • Katkat, D. (2014). “Real-Time Quota-Controlled Ticketing System (RQTS) in Sports Organizations”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, p. 3940-3946.
   • Ottevanger, H. J. (2007). “Sport Tourism: Factors of influence on sport event visit motivation. Unpublished doctoral dissertation”, Bournemouth University, United Kingdom, 14.
   • Popp, N., Shapiro, S., Walsh, P., McEvoy, C., Simmons, J., & Howell, S. (2018). “Factors Impacting Ticket Price Paid by Consumers on the Secondary Market for a Major Sporting Event”. Journal of Applied Sport Management, 10(1).‏
   • Reese, J, Kerr, M, (2013). “Price tiers as antecedents of event quality in the sport industry”.International Journal of Revenue Management 7(2):119 – 137.
   • Sunshine, S. A., Goodman, R., Arya, M., Chu, L., & Ripberger, M. (2020). “Sports and concert event ticket pricing and visualization system”. U.S. Patent No. 10,528,894. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.‏
   • Vito, G., Sorrentini, A., Palma, D., Raiola, V., Tabouras, M. (2016).  “Success Factors on Which to Invest in Mega Sport Events: Lessons from the Past and Insights into the Future”.  International Journal of Economics, Finance and Management Sciences, 4(4): 190-198.
   • Welfare, H., O'Reilly', N., Kaptan, A. Nadeau, J. (2008). “If you can't win, why I Buy a ticket should?”. International Journal of Sport Finance, (3), P. 106- 118.
   • Willie, P. A. (2017). Revenue management for Canadian professional sports organizations”. Worldwide Hospitality and Tourism Themes.‏