نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت بدنی.دانشگاه مازندران.بابلسر.ایران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

پژوهش حاضر تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان می‌باشد. پژوهش، به روش آمیخته است. جامعه آماری شامل نخبگان دانشگاهی، چابکسواران، مربیان، تماشاگران، مالکان اسب، کارشناسان که در عرصه اسب‌دوانی گلستان فعالیت می‌کنند. در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 20 نفر از جامعه آماری، فرصت ‌ها شناسایی شد. در مرحله دوم، فرصت ‌های شناسایی‌شده توسط گروه دلفی در دو دور بررسی شد؛ در مرحله نهایی رتبه‌بندی فرصت های شناسایی‌شده برای رتبه‌بندی فرصت ها از آزمون فریدمن در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، با توجه به میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌ سیاسی و حقوقی، برگزاری شرط بندی به صورت منسجم و قانونی با میانگین رتبه‌ای 63/4، بیشترین تاثیر و در مؤلفه‌ اقتصادی و زیرساختی، در نظر گرفتن اسب اصیل ترکمن به عنوان ثروت ملی و ابزاری جهت ورود به عرصه رقابت جهانی از نظر اقتصاربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی با میانگین رتبه‌ای 43/5، بیشترین تاثیر و در مؤلفه‌ زیست محیطی، پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی (اکوتورسیم) با میانگین رتبه‌ای 55/1، بیشترین تاثیر را داشته اند. روایی محتوایی پرسشنامه توسط 6 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد بررسی قرار گرفت. به‌منظور محاسبه پایایی، با استفاده از نرم‌افزار spss 23، پایایی کل پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ موردمحاسبه قرار گرفت،و عدد 85/0 به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing opportunities of betting on equestrian in Golestan province

نویسندگان [English]

 • fatemeh shaygan 1
 • Morteza Dousti 2

1 Physical Education. Mazandaran University. Babolsar. Iran

2 University of Mazandaran

چکیده [English]

پژوهش حاضر تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان می‌باشد. پژوهش، به روش آمیخته است. جامعه آماری شامل نخبگان دانشگاهی، چابکسواران، مربیان، تماشاگران، مالکان اسب، کارشناسان که در عرصه اسب‌دوانی گلستان فعالیت می‌کنند. در مرحله اول پژوهش با استفاده از انجام مصاحبه با 20 نفر از جامعه آماری، فرصت ‌ها شناسایی شد. در مرحله دوم، فرصت ‌های شناسایی‌شده توسط گروه دلفی در دو دور بررسی شد؛ در مرحله نهایی رتبه‌بندی فرصت های شناسایی‌شده برای رتبه‌بندی فرصت ها از آزمون فریدمن در قالب نرم‌افزار SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، با توجه به میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌ سیاسی و حقوقی، برگزاری شرط بندی به صورت منسجم و قانونی با میانگین رتبه‌ای 63/4، بیشترین تاثیر و در مؤلفه‌ اقتصادی و زیرساختی، در نظر گرفتن اسب اصیل ترکمن به عنوان ثروت ملی و ابزاری جهت ورود به عرصه رقابت جهانی از نظر اقتصادی و ورزشی با میانگین رتبه‌ای 20/14، بیشترین تاثیر و در مؤلفه‌ اجتماعی، ضریب نفوذ سوارکاری در خانواده های ترکمن با میانگین رتبه‌ای 23/7، بیشترین تاثیر و در مؤلفه‌ فناوری، وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی با میانگین رتبه‌ای 43/5، بیشترین تاثیر و در مؤلفه‌ زیست محیطی، پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی (اکوتورسیم) با میانگین رتبه‌ای 55/1، بیشترین تاثیر را داشته اند.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sport betting
 • equestrian
 • Golestan
 • opportunity

تحلیل فرصت های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان

فاطمه شایگان[1]

مرتضی دوستی[2]

تاریخ دریافت مقاله: 15/11/1397

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:10/2/1398

10.22034/SSYS.2022.648.1440

 

 

مقدمه

امروزه اسبدوانی و سوارکاری یکی از ورزش های رایج و تفریحات سالم است. صنعت اسب در دنیا همواره یکی از صنایع با اشتغال زایی و گردش مالی بسیار بوده است. پرورش اسب در حوزه گردشگری ورزشی و اکولوژیکی (اکوتوریسم) هم در دنیا اهمیت اقتصادی زیادی دارد. ورزش سوارکاری و پرورش اسب، نقشی اساسی در اقتصاد و شرایط اجتماعی جوامع ایفا می نماید. صنعت اسب در جهان بسیار پررونق بوده و همواره مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان کشور قرار گرفته است (مولادوست ومقدسی، 1394).

ورزش سوارکاری باعث ایجاد اشتغال از طریق پرورش و نگهداری اسب و همچنین جذب تماشاگران و مشتاقان این رشته و رویدادهای مختلفی که در این صنعت وجود دارد می شود و می توان از این صنعت به منافع پولی قابل توجهی دست یافت (مولادوست ومقدسی، 1394).

 استان گلستان با اتکا بر قابلیت ها و ظرفیت های طبیعی، جغرافیایی و گردشگری به عنوان قطب سوارکاری و ورزش های قهرمانی، تفریحی و همگانی کشور، مرکز عمده پرورش یکی از بهترین نژادهای اسب اصیل ایرانی یعنی اسب ترکمن می باشد. در این منطقه همه ساله به طور منظم در فصول بهار و پاییز مسابقات اسبدوانی برگزار می شود و علاقه مندان زیادی دارد. بی تردید، یکی از پتانسیل های بسیار قوی و توانمندی های ارزشمند و بالقوه در توسعه اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی استان گلستان، توسعه صنعت اسب است. صنعت اسب به عنوان یک جاذبه طبیعی و اکوتوریسمی در کنار سایر جاذبه ها می تواند حجم قابل توجهی از گردشگران داخلی و خارجی علاقمند به اسب را جذب کند و حتی درآمد ارزی قابل توجهی نصیب کشور نماید (یزدانی، 1390) .

شرط‌بندی ورزشی در کشورمان بخصوص در چند سال اخیر در شمال کشور رو به فزونی گذارده و آمارهای اعلام‌شده از سوی مراجع قضایی و سیاسی کشور گواه تبدیل‌شدن این پدیده به یک مسئله‌ اجتماعی است (علیوردی نیا و همکاران، 1395).  دستاورد اینترنت در اواسط دهه ۱۹۹۰، با میسر ساختن جهانی شدن بازار شرط بندی، به رشد فزاینده شرط بندی ورزشی کمک کرده است؛ به طوری که مرزهای ملی که زمانی ساختار پوششی و منظمی ارائه می دادند، اکنون دیگر قابلیت های شرط بندی افراد شرط بند را محدود نمی کنند. بازار بین المللی اکنون وجود دارد و افراد می توانند روی هر ورزشی که در هر جای دنیا و در هر زمانی بازی می شود، شرط بندی کنند (ریچ[3]، ۲۰۱۳). با توجه به اهمیت بالای ورزش در کشورهای مختلف و خیل عظیم هواداران در رشته‌های مختلف ورزشی، شرکت‌های بزرگ ورزشی، کارخانه‌های صنعتی، رسانه‌های گروهی و صنعت شرط‌بندی (سایت‌ها و بنگاه‌های شرط‌بندی فوتبال در دو شکل قانونی و غیرقانونی) نگاه ویژه‌ای به این عرصه داشته‌اند (دلانی[4]، 2008 ).

در حال حاضر شرط بندی در بسیاری ازکشورهای جهان در دو شکل قانونی و غیر قانونی آن صورت می گیرد. اولین مکان های شرط بندی در سال 1995میلادی شکل گرفتند و در پایان سال 1996 در سراسر جهان 15 سایت شرط بندی آنلاین شروع به فعالیت نمود که این رقم در سال 2002 به 1800 سایت شرط بندی رسید (ویلیامز[5] و دیگران،2007).  بنابر آمار منتشر شده از سوی مراجع مرتبط، در حال حاضر 2828 سایت شرط بندی آنلاین با مجوز قانونی مشغول به فعالیت هستند. از میان این سایت های شرط بندی، 957  کازینو، 517 سایت شرط بندی ورزشی و 524 سایت شرط بندی پوکر وجود دارد (مک گووان[6]، 2013). همچنین افرادی که به شرط بندی ورزشی مشغول هستند، 94 میلیون دلار پول در سال 2006 صرف شرط بندی بر روی مسابقات فوتبال آمریکایی کرده اند. از سال 2003  تا سال 2010 منافع حاصل از شرط بندی اینترنتی9/19 درصد بوده و در آماری دیگر منافع جهانی شرط بندی آنلاین ورزشی در سال 2004  را 3/52 درصد و در سال2010 4/45 درصد بیان کرده است. آمار نشان می دهد که قاره اروپا در سال 2010 با سود 34/34 درصد در مکان اول، قاره آسیا با سود 10/31 درصد در مرتبه دوم و قاره آمریکای جنوبی 8/30 درصد در مکان سوم قرار گرفته اند (مک گووان، 2013).

   شرط بندی ورزشی یکی از محبوب ترین بخت آزمایی ها (لاتاری) در میان شرکت کنندگان دائمی و موقتی است. شرط بندی و ورزش، به دلیل علاقه مصرف کننده، مشارکت موقتی او و سهل گیری در عدم اطمینان از نتایج رقابت، طبیعتاَ همواره با هم ارتباط داشته اند (کونینگ و ولزن[7]، ۲۰۰۹). توسعه در فناوری اطلاعات، صنعت بخت آزمایی را با نظر به شرط بندی ورزشی، قادر به بسط چشمگیر پیشنهادات تجاری کرده است (گینزبری[8]، ۲۰۱۲ و هینگ و همکاران[9]، ۲۰۱۶). چنین برآورد می شود که شرط بندی ورزشی آنلاین، تقریباَ ۳۰-۵۰ درصد از تمام معاملات بخت آزمایی آنلاین را به خود اختصاص می دهد (انجمن بازی و شرط بندی اروپایی[10]، ۲۰۱۶) و انتظار می رود که این رقم همچنان افزایش داشته باشد (گینزبری، ۲۰۱۴؛ لوپز- گونزالز و همکاران[11]، ۲۰۱۸و رادریگز و همکاران[12]، ۲۰۱۷). با توجه به افزایش سریع بازار شرط بندی ورزشی آنلاین و مصرف آن، مشاهده بالا رفتن گزارش شرط بندی ورزشی آنلاین به عنوان فعالیت اصلی بخت آزمایی که به این جامعه مشکل دار و در پی درمان آسیب می رساند، موضوع شگفت آوری نیست (بلسزینسکی و هانت[13]، ۲۰۱۱ و هینگ و همکاران ، ۲۰۱۸).

گرچه به لحاظ تاریخی، شرط بندی ورزشی به عنوان شکل پر خطر خاصی از بخت آزمایی شناخته نشده است (لوپز- گونزالز و همکاران، ۲۰۱۷)، اما بسیاری از محققان اینطور استدلال می کنند که گسترش و بسط ویژگی های ساختاری شرط بندی ورزشی آنلاین، به افزایش خطر آسیب های مرتبط با بخت آزمایی منتهی می شوند (هینگ و همکاران، ۲۰۱۶). مهم تر اینکه، در دسترس بودن آنی و تبدیل شرط بندی ورزشی آنلاین به سمت شکلی از بخت آزمایی مستمرتر عواملی هستند که احتمال افزایش رفتار بخت آزمایی نابسامان را بالا می برند (هینگ و همکاران، ۲۰۱۴ ؛ کیلیک و گریفیتز[14]، ۲۰۱۸؛ لوپز- گونزالز و همکاران[15]،  ۲۰۱۸).

تحقیقات اخیر حاکی از آن است که شرط بندهای ورزشی آنلاین که مشکلات بخت آزمایی خیلی جدی تری داشتند، سهم بیشتری از شرط بندی شان را با استفاده از فناوری تلفن همراه انجام می دهند (لوپز- گونزالزو همکاران، ۲۰۱۸). ادبیات موجود نشان می دهد شرط بندی های ورزشی که به صورت آنلاین انجام شده اند در مقایسه با شرط بندی در محل را می توان بیش از پیش به صورت چیزی که در ذات خود تابع امیال غریزی است طبقه بندی کرد (هینگ و همکاران، ۲۰۱۸). این امر در تضاد مستقیم با توصیه های مربوط به بخت آزمایی مسئولانه است که اساساَ انتخاب های شرط بندی آگاهانه را می سازد و شرط بندی را درون حد و مرزی با زمان و هزینه معین، مشخص و قابل فراهم حفظ می کند (هینگ و همکاران، ۲۰۱۶). تحقیقات اخیر در استرالیا نشان داده است که بین یک سوم تا نصف شرط بندی های آنلاین، از نظر شرکت کننده ها، شرط بندی هایی تابع امیال غریزی هستند و انتخاب های شرط بندی همراه با ارزیابی آگاهانه نیستند- این کاملاَ تصدیق شده است که شرط بندی غریزی، پیش بین مسائل بخت آزمایی است (هینگ و همکاران،۲۰۱۶).

چنین تصور می شد که تغییر ساختاری شرط بندی ورزشی آنلاین در سال های اخیر، همراه با عوامل موقعیتی متغیر در بخت آزمایی آنلاین، بخش بیشتری از شرط بندی های غریزی آنلاین را میسر می سازند (هینگ و همکاران، ۲۰۱۸). برای مثال، لوپز- گونزالز و گریفیتز (۲۰۱۶) گزارش دادند که استفاده از گردش پول الکترونیک، در دسترس بودن آنی و جاری و افزایش چشمگیر بازار بخت آزمایی از عواملی هستند که شرط بندی ورزشی آنلاین غریزی را میسر می سازند. شاید بتوان گفت که مهم ترین تغییر شرط بندی ورزشی در زمینه فناوری اطلاعات مدرن، شرط دسترسی آنی به بازارهای شرط بندی زنده و ظرفیت بازارهای شرط بندی زنده در نقدینگی قبل از وقفه رویدادهای ورزشی است (لوپز- گونزالز و همکاران، ۲۰۱۸).

استان گلستان، یکی از مهم ترین مراکز پرورش اسب به شمار می آید و مردم منطقه علاقه فراوانی به این امر دارند. سوارکاری در میان مردم این استان به خصوص اقوام ترکمن از ضریب نفوذ بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به ظرفیت بالای سوارکاری استان گلستان و برگزاری کورس های سوارکاری، اهمیت موضوع شرط بندی در کورس های سوارکاری گلستان، حضور افراد زیادی برای شرط بندی و گردش مالی بالایی که در هنگام شرط بندی وجود دارد و نیز با توجه به فراز و نشیب‌های سوارکاری در این خطه و ناکافی بودن پژوهش­های انجام‌گرفته در این زمینه، محقق امیدوار است با انجام این پژوهش فرصت‌های شرط بندی در سوارکاری استان گلستان را از دیدگاه جامعه ورزش سوارکاری استان و همچنین مدیران، کارشناسان، مربیان و چابکسواران ارزیابی کند و عواملی را که می‌تواند موجب استفاده بهینه از فرصت‌ها در سوارکاری این استان شود، شناسایی نماید. حال این سؤال پیش می‌آید با توجه به این‌که استان گلستان از مهم‌ترین قطب‌ های سوارکاری در کشور می‌باشد و هم‌چنین وجود پیست‌های سوارکاری و چابکسواران حرفه‌ای به عنوان پتانسیل‌های سوارکاری استان، آیا انجام شرط‌بندی در این مسابقات فرصت‌هایی را در بردارد؟

طبق تحقیقات (گریفیتز[16]، ۲۰۰۳؛ گریفیتز و پارک، ۲۰۰۲؛ گریفیتز و وود، ۲۰۰۰) بسیاری از بخت آزمایی های ورزشی در سراسر دنیا به دو شکل خریداری می شوند: (الف) نمایندگی های فروش سنتی؛ (ب) وب سایت ها. بخت آزمایی اینترنتی می تواند یکی از آسان ترین شکل های بخت آزمایی از نظر پنهان بودن از دوستان و خانواده باشد. بنا بر یافته ها، طبیعت واسطه و تجربه شرط بندی  اینترنتی که آسان، به راحتی در دسترس، ناشناس، جذب کننده و بالقوه راحت تر قابل پرداخت است، شرط بندی مشکل دار را تسهیل می کند.   

پتری و همکاران[17] (2004) طی پژوهشی دریافتند که ابتلا به شرط بندی مشکل ساز در بین زنان بسیار شدیدتر از مردان است. طبق گزارش مرکز اعتیاد و سلامت ذهنی کانادا (2006) تمام کسانی که در شرط بندی افراط می کنند، مشابه نیستند و مشکلاتشان نیز شباهتی به هم ندارد.

طبق پژوهش های دیگر(بلازینسکی و همکاران، ۲۰۰۴)، منع بخت آزمایی مسئله ساز شامل طیفی از اقدامات نوآورانه می شود که هدف از هر یک، کاهش آسیب احتمالی بخت آزمایی قانونی است. اقدامات مبتنی بر به حداقل رساندن آسیب در حوزه اختیارات بین المللی را می توان به سه نوع اصلی تقسیم کرد: برنامه های پیشگیری اولیه، ثانویه و درجه سوم. هر یک از اینها، مجموعه اهداف و شاخص های پیامد خودش را دارد. پیشگیری اولیه، اقدام برای منع افراد از میان عامه مردم از درگیر شدن در بخت آزمایی مسئله ساز است. منع ثانویه، تلاش برای منع توسعه شرط بندی مسئله ساز در افرادی با عوامل خطر بالاست. منع درجه سوم، اقدام به متوقف کردن و تغییر جهت دادن بالقوه مسائلی است که در بخت آزمایی مسئله ساز موجود اتفاق می افتد. رویکرد دیگر طبقه بندی های برنامه پیشگیری، بر طبیعت اقدامات مبتنی است که هم می تواند آموزش محور باشد هم سیاست محور.

 طبق پژوهش های اسمیتون و گریفیتز[18] (۲۰۰۴) برای پیشگیری از دردسرساز شدن شرط گذاران، بعضی از عوامل توزیع بخت آزمایی ورزشی، با محدود کردن فعالیت های بخت آزمایی از شرط بندی آنلاین، ارزیابی های احتیاطی را صورت داده اند. برای مثال، شرکت بازی های علمی، اپراتور بخت آزمایی ورزشی پیشتاز در دنیا، بخت آزمایان را با معیارهایی مثل توزیع کارت بازیکن، لزوم تأیید سن، تعیین حدود حداکثر نرخ شرط بندی و به اجرا در آوردن ممنوعیت خود، محدود کرده اند. گرچه چنین مواردی وجود دارد، اما بیشتر عوامل توزیع بخت آزمایی ورزشی، مسئولیت اجتماعی شان را در قبال قماربازها و اجتماع نادیده می گیرند. تحقیق بر روی ۳۰ کمپانی شرط بندی ورزشی نشان داد که سایت های خیلی کمی هستند که خود را درگیر اقدامات مسئولانه اجتماعی می کنند و برای حمایت از بخش های آسیب پذیر شرط گذاران اقدامات بیشتری می توان صورت داد.

نیل و دیگران[19]در مطالعه ای (2005) به این نتیجه رسیدند که شرط بندی به دو شکل شرط بندی های تفریحی (مانند شرط بندی که بین دو دوست و یا دو همکار بر سر نتیجه یک مسابقه صورت می گیرد و منافع حاصل از آن می تواند شامل وجه نقدی، صرف شام و ...باشد) و شرط بندی پاتولوژیک (طی آن فرد با بی پولی مواجه می گردد و وقت زیادی را صرف شرط بندی می کند که پیامد هایی برای فرد قمار باز، دیگران و جامعه دارد) طبقه بندی می گردد.

در پژوهش بیند[20] (2005) پیرامون قمار در کلیه فرهنگ ها، در برخی از کشورها همانند آمریکا بخت آزمایی قانونی است و در برخی کشورها مانند مالزی ویا شهری وجود دارد که دسترسی به آن ها آزاد و قمار قانونی است. همچنین در تعدادی از کشورها مانند کشورهای شمال آفریقا، خاورمیانه، ایران تا غرب هند (به غیر از لاتاری) غیرقانونی است. در برخی دیگر از کشورها مانند ایران، عراق و افغانستان، با وجود غیر قانونی و حرام بودن قمار براساس دین اسلام، شرط بندی روی مسابقات اسب سواری، شنا و تیر اندازی مجاز است. در کشورهایی که قمار غیر قانونی است، معمولا بخت آزمایی به صورت زیرزمینی انجام می گیرد. به عنوان مثال، در ایران قمار (مثل قاپ، تاس و شرط بندی بر حیوانات) به عنوان بخشی از سنت های محلی در میان برخی از اقشار جامعه همچنان وجود دارد.

در مطالعه گارسیا و رودریگوئز[21] (2007) و گارسیا و همکارانش (2008)، دلایلی مبنی بر مکمل های مهم بین تماشا یا پیگیری رویدادهای ورزشی و شرط بندی ورزشی در لاکوینیلا در اسپانیا گزارش شد. هیچ گونه شواهد رسمی برای این مکمل ها در دیگر کشورها وجود ندارد.

در پژوهش سیمونز (2007) عوامل موثر بر قوانین شرط بندی تحلیل شده است. او تنش بین مصرف کننده ها، یعنی کسانی که شرط بندی انحصاری با حامی مالی ایالت را منبع عواید می بینند، شناسایی کرد. فعالیت های شرط بندی غیر قانونی ورزشی در بسیاری از کشورها به ویژه در ایالات متحده به چشم می خورد.

بر اساس تحقیقات ویلیامز و همکاران (۲۰۰۷)، اقدامات آموزشی با هدف ارتقای دانش فردی، نگرش ها، باورها و مهارت های زندگی برای منصرف کردن از شرط بندی مسئله ساز شکل گرفته اند؛ در حالی که اقدامات سیاسی هدفی مبتنی بر پیشگیری شرط بندی مسئله ساز از طریق تغییر کنترل محیط خارجی در جهت کاهش دادن یا محدود کردن موجودیت و فراهم سازی بخت آزمایی هستند.

به عقیده دلانی[22] و همکاران (2008) ورزش، بستری مناسب برای شرط بندی فراهم می کند. بازی های هفتگی، اهمیت هر مسابقه برای قمار باز را  تضمین می کند. بخت آزمایان همچون هواداران ورزشی، نتایج مسابقات را دنبال می کنند، پیگیر مصدومیت بازیکنان هستند و حتی به وضعیت جوی مسابقه که به احتمال زیاد بر روی نتیجه بازی اثرگذار است، توجه دارند در حقیقت، امروزه قشر جوان با تنوعی از فرصت­ها­ی شرط بندی رو به روست و بسیاری از آن ها در اشکال متنوعی از شرط بندی مشغول می گردند (ترنر[23] و دیگران، 2007).  

مرور پیشینه پژوهش های اخیر درباره شرط بندی نشان می دهد که در بین عوامل تسهیل کننده ابتلا به شرط بندی مشکل ساز، عواملی مانند سن پایین، مرد بودن، تحصیلات کم، متاهل یا مجرد بودن، درآمد پایین و توانایی سازگاری پایین قرار دارند. (جانسون[24] و همکاران، 2009: برگ[25] و همکاران، 2004:مسرلیان[26] 2005:واینستاک[27] و همکاران، 2008).

لاپلانت[28] (2009) در پژوهشی به بررسی ارتباط انواع قمار با اختلال مرتبط با آن و همچنین قمار مشکل ساز پرداخته و فرض کرده که برخی از انواع قمارها احتمال اعتیاد به قمار را افزایش می دهند. در این پژوهش بین انجام قمار در کازینوها (قمارخانه) و بخت آزمایی ها در مردان، انجام بازی با ماشین های قمار و بینگو و بخت آزمایی در زنان، همچنین مشارکت فعالانه در قمار مثل بازی های راهبردی در مردان و بازی های مبتنی بر شانس در زنان و میزان مبلغ شرط بندی در قمار با افزایش میزان اختلالات مرتبط با قمار و یا قمار مشکل ساز ارتباط معناداری وجود داشت. در مطالعه موردی که در سال 2004 انجام شده، هیچ رابطه معناداری بین نقش فرهنگ در قمار و قمار مشکل ساز وجود نداشته است. 

در مطالعه شید[29] و دیگران (2010) به فراهم بودن فرصت­های شرط بندی به عنوان عاملی مهم برای آغاز مشارکت در فعالیت های شرط بندی اشاره شده است.  به عقیده  پژوهشگران، وجود فرصت­های ساختاری بالقوه، علت اصلی شکل گیری شرط بندی های ورزشی است.

فورست و پرز[30] (2011) براین باورند که وجود مسابقات خبرساز با کوپن شرط بندی، حجم شرط بندی ها را بر روی لاکوینیلا که یک بازی شرط بندی فوتبال است و توسط لاتاری ملی اسپانیایی اجرا می شود، بالا می برد.

نتایج مطالعه مورگاس (2015) پیرامون قمار و آسیب های مرتبط با آن در کشورهایی که قمار در آن ها قانونی است، نشان داد که زنان دارای اختلالات مرتبط با قمار یک سوم کل افراد دارای اختلالات مرتبط با قمار را تشکیل می دهند. آنها بازی های غیر راهبردی و کاملا مبتنی بر شانس را که نقش غیر فعالی در آن ها دارند را به بازی های راهبردی ترجیح می دهند- در حالی که مردان بازی های راهبردی را که نیاز به مهارت فردی دارند مثل بازی با کارت که باید نقش فعالانه ای در آن داشته باشند، ترجیح می دهند.

ادرین وجوناتان[31] (2019) در مطالعه ای با عنوان «تبدیل شرط بندی ورزشی به بخت آزمایی سریع و مستمر: بررسی نظری ریشه دار شرط بندی ورزشی مسئله دار در موقعیت های آنلاین» دریافتند که توجه ها باید به سمت خلق مکانیسم هایی جهت کاهش الگوهای شرط بندی ورزشی آنلاین مستمر معطوف باشد و این کار با بالا بردن وقفه در بازی در ساختار فعالیت و با توانمند ساختن مشتریان برای محدود کردن کاربست ویژگی های مرتبط با بازی نابسامان مثل شرط بندی زنده امکانپذیر است.

در پژوهش علیوردی نیا و همکاران (1395) با عنوان «تبیین شرط بندی ورزشی دانشجویان دانشگاه رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز» مشخص شد که میزان مشارکت دانشجویان در فعالیت های شرط بندی و میزان تمایل به چنین فعالیت هایی در بستری اجتماعی صورت می گیرد و تغییر چنین الگوی رفتاری منبعث از محیط اجتماعی در وهله اول نیازمند الگوسازی فرهنگی مناسب و در وهله دوم برنامه های پیشگیرانه حمایتی برای گروه های هدف است.

 نتایج مطالعه معصومه معارف وند و دیگران (1395) با عنوان «مطالعه کیفی انواع قمار و پیامدهای آن» نشان داد که قمار قانونی (شامل شرط بندی روی مسابقات اسب دوانی، شنا و تیراندازی) و قمار غیر قانونی شامل (شرط بندی روی جنگ حیوانات، شرط بندی روی بازی با ورق، شرط بندی روی ورزش ها، شرط بندی روی بازی هایی که در آن ها تاس یا کارت به کار می رود، قاپ بازی و یا شرط بندی روی پلاک ماشین) دو نوع اصلی قمار در ایران هستند. قمار غیر قانونی و زیر زمینی و چالش های تامین امنیت آن و عوارض قمار در ایران دو مضمون اصلی این مطالعه بودند.

کارکن و همکاران (1392) به این نتیجه رسیدند که رویدادهای ورزش اسبدوانی  استان گلستان بر توسعه گردشگری تاثیر بسزایی دارد.

همچنین یافته های پژوهشی که به بررسی نقش اسب اصیل ترکمن و تعاونی های پرورش اسب در توسعه گردشگری خارجی پرداخته بود نشان داد که صنعت اسب ایران به عنوان یک جاذبه طبیعی و اکوتوریسمی در کنار سایر جاذبه ها می تواند حجم قابل توجهی از افراد علاقمند به اسب را به کشور جذب کند و درامد ارزی قابل توجهی نصیب کشور نماید. سوارکاری یکی از مهم ترین رویدادهای ورزشی دنیا با جذابیت و هیجانات فراوان و با پتانسیل بسیار بالا برای جذب گردشگر از سراسر دنیاست(یزدانی، 1390).

بر اساس تحقیقات قره باش (1395) استان گلستان به عنوان یکی از مهم ترین مراکز پرورش اسب ترکمن با داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی، پتانسیل بسیاری جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی (اکوتوریسم) دارد. با اتکا بر قابلیت ها و ظرفیت های طبیعی، جغرافیایی و گردشگری خود به عنوان قطب سوارکاری ورزشی قهرمانی، تفریحی و همگانی کشور، در بردارنده معتبرترین مراکز پرورش اسب و سوارکاری در سطح ملی و منطقه ای و بزرگترین مراکز پرورش اسب اصیل ایرانی است. بنابراین برای شکوفایی و رونق صنایع و حرف نوین مرتبط با صنعت اسب و سوارکاری در این استان نیاز به برنامه ریزی راهبردی است. در همین عرصه، شناسایی و معرفی توانمندی های گردشگری اسب های ایرانی به عنوان یک منبع و جاذبه گردشگری منحصر به فرد و خاص قلمرو فرهنگی ایران می تواند برای ایران اسلامی بسیار سودمند واقع شود.

روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است. مصاحبه هایی که انجام شد به صورت توصیفی و برای جمع آوری اطلاعات می باشد و تحلیل آن از طریق بررسی اطلاعاتی است که از دل مصاحبه ها به دست آمده است. روش پژوهش برحسب نحوه گردآوری داده­ها، آمیخته و از لحاظ هدف، کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه نخبگان دانشگاهی(10نفر)، چابکسواران(40 نفر)، مربیان(100نفر)، تماشاگران(بیش از 5000 نفر)، مالکان اسب(بیش از 1000نفر)، کارشناسان(100نفر) اسب‌دوانی گلستان تشکیل می دادند. نمونه آماری در این تحقیق شامل نخبگان دانشگاهی(2نفر)، چابکسواران(4 نفر)، مربیان(2نفر)، تماشاگران(5 نفر)، مالکان اسب(2نفر) و کارشناسان اسب‌دوانی (5 نفر) استان گلستان بودند. در بخش کیفی، تعداد 20 مصاحبه انجام شد و در بخش کمی، با همین تعداد افراد کار به پایان رسید. روش نمونه­گیری در این پژوهش، هدفمند و در دسترس بود. در مرحله اول، مصاحبه نیمه ساختاریافته با20 نفر از جامعه آماری انجام و پس از اشباع نظری، مصاحبه­ها متوقف شد. در این مرحله فرصت‌های شرط بندی سوارکاری گلستان شناسایی شد. در مرحله بعد از طریق تکنیک دلفی (دومرحله) به استخراج فرصت های شرط بندی در سوارکاری گلستان پرداخته شد. در مرحله اول بخش دلفی پرسشنامه حاصل از عوامل شناسایی­شده در مصاحبه با پاسخ بلی/ خیر برای استخراج عوامل اصلی فرصت ‌های شرط بندی سوارکاری گلستان و مرحله دوم به‌صورت طیف پنج گزینه­ای لیکرت برای رتبه­بندی این عوامل در بین گروه دلفی (20نفر) توزیع شد. برای تعیین روایی پرسشنامه با 6 تن از اساتید مدیریت ورزشی مشورت گردید و بعد از اعمال کلیه پیشنهادات اصلاحی و تغییرات ضروری، پرسشنامه مورداستفاده قرار گرفت- پرسشنامه مورد نظر شامل 5 بعد و 37 متغیر می باشد.  همچنین پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد (85/0=α). برای تجزیه تحلیل داده­ها، در مصاحبه پس از اجرا و ویرایش مصاحبه­ها، نظرات مختلف در گروه­های مفهومی یکسان، طبقه­بندی و به‌صورت کیفی تحلیل شدند و در مرحله اول بخش دلفی پس از اعمال‌نظر گروه دلفی، مواردی که بیش از60 درصد پاسخ مثبت بودند، برای مرحله نهایی در پرسشنامه باقی ماندند. در مرحله دوم دلفی تجزیه تحلیل داده­ها از طریق آزمون فریدمن و در قالب آمار توصیفی و استنباطی و در قالب نرم­افزار SPSS انجام شد.

یافته‌های پژوهش

در جدول 1 ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه پژوهش آمده است:.

جدول 1: ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه پژوهش

متغیر

فراوانی

درصد

 

 

سن

25-35

8

40

36-45

6

30

46-55

4

20

56 و بالاتر

2

10

جنسیت

مرد

20

100

زن

0

0

سابقه

1-5

3

15

6-10

4

20

11-15

7

35

16-20

1

5

20 به بالا

5

25

 

تحصیلات

دیپلم و پایین تر

11

55

لیسانس

4

20

کارشناسی ارشد

2

10

دکترا

3

15

جدول 1 نشان می‌دهد بیشترین افراد در دامنه سنی 25-35 سال با 40 درصد و کمترین تعداد در دامنه سنی 56 سال به بالا با 10 درصد قرار دارند. در بخش جنسیت، مردان حضور داشتند و درصد 100 را به خود اختصاص دادند. در بخش میزان سابقه در فعالیت های سوارکاری نیز بین 15-11 سال با 35 درصد  بالاترین و 20-16سال با 5 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص دادند. همچنین در زمینه تحصیلات، دیپلم و پایین تر با 55 درصد بیشترین و کارشناسی ارشد با 10 درصد کمترین میزان را به خود اختصاص دادند.

جدول 2: درصد عوامل (دور اول دلفی)

شاخص‌ها

مولفه

ردیف

متغیرهای شناسایی‌شده

درصد

فرصت‌های شرط بندی  سوارکاری گلستان

سیاسی و حقوقی

1.         

برگزاری شرط بندی به صورت منسجم و قانونی

100

2.         

حضور نیروهای امنیتی به منظور تامین امنیت و جلوگیری از شرط بندی های غیر قانونی

100

3.         

تعدیل و بروزرسانی قوانین در حوزه شرط بندی

100

اقتصادی و زیر ساختی

4.         

آوردن اسب ها برای شرکت در مسابقات از سراسر ایران

80

5.         

جذب و توسعه گردشگر ورزشی با ایجاد هیجان و درآمد

85

6.         

ایجاد فرصت شغلی از طریق شرط بندی

100

7.         

غنی سازی اوقات فراغت مردم منطقه و درآمد از محل شرط بندی

95

8.         

زمینه برای افزایش درآمد مردم بومی منطقه و کمک به اقتصاد محلی

100

9.         

توسعه باشگاه های سوارکاری برای پرورش اسب و ایجاد اصطبل های استاندارد در سطح بین المللی

80

10.      

علاقمندی سرمایه گذاران غیر بومی در مسابقات و شرط بندی

80

11.      

شناخت نسبی پیش بینی کنندگان از توانایی و قدرت اسب های شرکت کننده در مسابقه

70

12.      

شناخت نسبی پیش بینی کنندگان از توانایی و مهارت چابکسواران

70

13.      

معرفی صحیح و کامل اسب ها، چابکسواران و پرورش دهندگان توسط گزارشگر حاضر در ورزشگاه جهت اتخاذ تصمیم درست برای شرط بندی

95

14.      

پرداخت جوایز شرط بندی به موقع و منصفانه

90

15.      

تقویت توانایی‌های پیش بینی در شرط بندی کنندگان از طریق آموزش

95

16.      

وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی

100

17.      

فراهم آوردن زمینه های ایجاد اشتغال دائم فصلی و نیمه وقت برای نیروی انسانی با تخصص کم و آموزش متوسط

95

18.      

کاهش نرخ بیکاری

90

اجتماعی

19.      

علاقه نژاد ترکمن به سوارکاری و  شرط بندی

95

20.      

ایجاد زمینه برای عمومی سازی اسب دوانی در استان گلستان

100

21.      

برگزاری جشنواره همگانی استعدادیابی و پرورش نونهالان علاقمند به این رشته

95

22.      

ضریب نفوذ سوارکاری در خانواده های ترکمن

90

23.      

همجورای با کشور ترکمنستان که در زمینه صنعت اسب پیشگام هستند

75

24.      

برگزاری مسابقات محلی سوارکاری به مناسبت های جشن های عروسی و تولد و شرط بندی روی آن

95

25.      

نقش مهم مراکز سوارکاری در زمینه حفظ فرهنگ جامعه

90

26.      

افزایش چاپ نشریات و کتب حوزه شرط بندی در سوارکاری

90

27.      

برگزاری همایش‌های سوارکاری و صنعت اسب

90

28.      

تقویت مشروعیت شرط بندی و اقبال عمومی

75

29.      

موانع فرهنگی کم در استان گلستان در زمینه شرط بندی

90

فناوری

30.      

تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در باشگاه های سوارکاری

85

31.      

وجود باجه های شرط بندی منظم و پر تعداد در ورزشگاه

90

32.      

توزیع به موقع و مناسب برگه های شرط بندی

95

33.      

افزایش روحیه ریسک پذیری در شرط بندی بوسیله افزایش اطلاعات در دسترس

95

34.      

اینترنی شدن شرط بندی و عدم نیاز به حضور فیزیکی پیش بینی کنندگان در پیست

95

35.      

وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی

95

36.      

اشراف پیش بینی کنندگان بر توانایی و مهارت چابکسواران از طریق معرفی و بیوگرافی

100

زیست محیطی

37.      

داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی فراوان از جمله: جنگل، کوه، دریا و جلگه های سرسبز

100

همانطور که در جدول 2 مشاهده می­ شود، همه متغیرهای شناسایی شده در فرصت ‌های مرحله دلفی دارای حداقل 60 درصد پاسخ مثبت بودند و متغیرهای شناسایی شده برای مرحله بعد در پرسشنامه باقی مانند.

رتبه بندی مولفه های فرصت­های ابعاد تحقیق

جدول 3: اولویت بندی فرصت­های شرط بندی سوارکاری در مولفه سیاسی و حقوقی

مؤلفه ‌سیاسی و حقوقی

میانگین رتبه

رتبه

برگزاری شرط بندی به صورت منسجم و قانونی

63/4

1

حضور نیروهای امنیتی به منظور تامین امنیت و جلوگیری از شرط بندی های غیر قانونی

98/3

2

تعدیل و بروزرسانی قوانین در حوزه شرط بندی

65/3

3

. در جدول 3 ، با توجه به میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌ سیاسی و حقوقی، برگزاری شرط بندی به صورت منسجم و قانونی با میانگین رتبه‌ای 63/4، بیشترین تاثیر و تعدیل و بروزرسانی قوانین در حوزه شرط بندی با میانگین رتبه‌ای 65/3 کمترین درصد را به خود اختصاص داده است.

جدول 4: اولویت بندی فرصت­های شرط بندی سوارکاری در مولفه اقتصادی و زیر ساختی

مؤلفه اقتصادی و زیرساختی

میانگین رتبه

رتبه

جذب و توسعه گردشگر ورزشی با ایجاد هیجان و درآمد

13

1

پتانسیل قوی، توانمند و بالقوه در توسعه اقتصادی، اجتماعی، ورزشی و فرهنگی استان

88/12

2

غنی سازی اوقات فراغت مردم منطقه و درآمد از محل شرط بندی

50/12

3

آوردن اسب ها برای شرکت در مسابقات از سراسر ایران

20/12

4

پتانسیل رشته سوارکاری برای احداث مرکز خرید و فروش اسب و نیز برگزاری جشنواره زیبایی اسب

12

5

توسعه باشگاه های سوارکاری برای پرورش اسب و ایجاد اصطبل های استاندارد در سطح بین المللی

83/11

6

فراهم آوردن زمینه های ایجاد اشتغال دائم فصلی و نیمه وقت برای نیروی انسانی با تخصص کم و آموزش متوسط

50/11

7

ایجاد فرصت شغلی از طریق شرط بندی

10/11

8

وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی

98/10

9

واگذاری مجموعه های سوارکاری به بخش خصوصی و طرح سرمایه گذاری بلند مدت

78/9

10

تقویت توانایی‌های پیش بینی در شرط بندی کنندگان از طریق آموزش

70/9

11

کاهش نرخ بیکاری

55/9

12

زمینه برای افزایش درآمد مردم بومی منطقه و کمک به اقتصاد محلی

50/9

13

پرداخت جوایز شرط بندی به موقع و منصفانه

65/8

14

علاقمندی سرمایه گذاران غیر بومی در مسابقات و شرط بندی

48/8

15

شناخت نسبی پیش بینی کنندگان از توانایی و مهارت چابکسواران

60/6

16

معرفی صحیح و کامل اسب ها، چابکسواران و پرورش دهندگان توسط گزارشگر حاضر در ورزشگاه  جهت اتخاذ تصمیم درست برای شرط بندی

56/6

17

شناخت نسبی پیش بینی کنندگان از توانایی و قدرت اسب های شرکت کننده در مسابقه

90/5

18

در جدول 4 ، با توجه به میانگین رتبه‌ای مؤلفه اقتصادی و زیرساختی،‌ جذب و توسعه گردشگر ورزشی با ایجاد هیجان و درآمد با میانگین رتبه‌ای13، بیشترین تاثیر و شناخت نسبی پیش بینی کنندگان از توانایی و قدرت اسب های شرکت کننده در مسابقه با میانگین رتبه‌ای 90/5، کمترین  تاثیر را دارا هستند.

جدول 5: اولویت بندی فرصت­های شرط بندی سوارکاری در مولفه اجتماعی

مؤلفه‌اجتماعی

میانگین رتبه

رتبه

ضریب نفوذ سوارکاری در خانواده های ترکمن

23/7

1

علاقه نژاد ترکمن به سوارکاری و  شرط بندی

95/6

2

همجورای با کشور ترکمنستان که در زمینه صنعت اسب پیشگام هستند

95/6

3

برگزاری جشنواره همگانی استعدادیابی و پرورش نونهالان علاقمند به این رشته

78/6

4

افزایش چاپ نشریات و کتب حوزه شرط بندی در سوارکاری

65/6

5

ایجاد زمینه برای عمومی سازی اسب دوانی در استان گلستان

60/6

6

برگزاری همایش‌های سوارکاری و صنعت اسب

08/6

7

نقش مهم مراکز سوارکاری در زمینه حفظ فرهنگ جامعه

40/5

8

تقویت مشروعیت شرط بندی و اقبال عمومی

18/5

9

برگزاری مسابقات محلی سوارکاری به مناسبت های جشن های عروسی و تولد و شرط بندی روی آن

13/4

10

موانع فرهنگی کم در استان گلستان در زمینه شرط بندی

08/4

11

 در جدول 5 ، با توجه به میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌اجتماعی، ضریب نفوذ سوارکاری در خانواده های ترکمن با میانگین رتبه‌ای 23/7، بیشترین تاثیر و موانع فرهنگی کم در استان گلستان در زمینه شرط بندی با میانگین رتبه‌ای 08/4، کمترین  تاثیر را دارا هستند.

جدول 6: اولویت بندی فرصت­های شرط بندی سوارکاری در مولفه فناوری

مؤلفه‌ فناوری

میانگین رتبه

رتبه

وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی

43/5

1

تاسیس مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در باشگاه های سوارکاری

50/4

2

اینترنی شدن شرط بندی و عدم نیاز به حضور فیزیکی پیش بینی کنندگان در پیست

10/4

3

اشراف پیش بینی کنندگان بر توانایی و مهارت چابکسواران از طریق معرفی و بیوگرافی

88/3

4

افزایش روحیه ریسک پذیری در شرط بندی بوسیله افزایش اطلاعات در دسترس

68/3

5

وجود باجه های شرط بندی منظم و پر تعداد در ورزشگاه

30/3

6

توزیع به موقع و مناسب برگه های شرط بندی

13/3

7

در جدول 6 ، با توجه به میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌ فناوری، وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی با میانگین رتبه‌ای 43/5، بیشترین تاثیر و توزیع به موقع و مناسب برگه های شرط بندی با میانگین رتبه‌ای 13/3، کمترین  تاثیر را دارا هستند.

جدول 7: اولویت بندی فرصت­های شرط بندی سوارکاری در مولفه زیست محیطی

مؤلفه‌ زیست محیطی

میانگین رتبه

رتبه

پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی (اکوتورسیم)

55/1

1

داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی فراوان از جمله: جنگل، کوه، دریا و جلگه های سرسبز

45/1

2

در جدول 7 ، با توجه به میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌ زیست محیطی، پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی (اکوتورسیم) با میانگین رتبه‌ای 55/1، بیشترین تاثیر و داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی فراوان از جمله: جنگل، کوه، دریا و جلگه های سرسبز با میانگین رتبه‌ای 45/1، کمترین  تاثیر را دارا هستند.

بحث و نتیجه‌گیری

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل فرصت‌های شرط بندی سوارکاری استان گلستان بود. نتایج نشان داد که اولین و مهم‌ترین مؤلفه‌ سیاسی و حقوقی، برگزاری شرط بندی به صورت منسجم و قانونی می باشد.

برگزاری شرط بندی به صورت منسجم از طریق رعایت استانداردهای فدراسیون سوارکاری از جمله میکروچیپ گذاری اسب ها، تست دوپینگ، استاندارد سازی پیست های سوارکاری، ممانعت از شرط بندی به صورت مجزا از مجموعه و گروه محورانه انجام می پذیرد که با نتایج پژوهش معصومه معارف وند و همکاران (1395) همخوان است.

در مؤلفه‌ اقتصادی و زیرساختی، جذب و توسعه گردشگر ورزشی با ایجاد هیجان و درآمد بیشترین تاثیر را دارد. این تحقیق با پژوهش کارکن و همکاران (1392) و یزدانی(1390)،  همسو می باشد.

با توجه به میانگین رتبه‌ای در مؤلفه‌ اجتماعی، ضریب نفوذ سوارکاری در خانواده های ترکمن بیشترین تاثیر را داراست. طبق پژوهش های انجام شده توسط کارکن (1390)، ضریب نفوذ سوارکاری در اقوام ترکمن مهم ترین مولفه اجتماعی می باشد. سوارکاری نیز به نوعی معرف فرهنگ استان گلستان می باشد که با دارا بودن سه میدان ملی و برگزاری مسابقات جذاب و دیدنی اسب دوانی هزاران نفر را از تمام نقاط کشور حتی کشورهای همسایه به خود جلب نموده است. این تحقیقات با پژوهش لیلا کارکن (1390) همخوانی دارد.

با توجه به میانگین رتبه‌ای مؤلفه‌ فناوری، وجود مربیان مجرب برای شناسایی و آموزش چابکسواران جهت شرکت در مسابقات شرط بندی با میانگین رتبه‌ای 43/5، بیشترین تاثیر را دارد. بحث مربیگری در ورزش یکی از مهمترین موضوعاتی است که دنیای امروز ورزش به ضرورت آن پی برده و از این رو سرمایه گذاری های زیادی بر روی این مقوله مهم انجام می گیرد.

 درک نقش و وظایف مربی، مسئولیت ها، معیارها و ضوابط اخلاقی او برای توسعه و پیشرفت سوارکاری بسیار اهمیت دارد. همین طور تأثیر زیادی بر پیشرفت و بهبود تکنیکی و تاکتیکی مهارت های چابکسواران و نتایج آنها می گذارد.

طبق تحقیقات میدانی محقق، در استان گلستان چابکسواران معمولا از سنین بسیار کم وارد مسابقات می شوند و سطح سواد پایینی (زیر دیپلم) دارند.  لذا قالب شخصیتی آنها به طور کامل شکل نیافته است. پس وظیفه مربی در رشد و توسعه شخصیت چابکسواران بسیار مهم می باشد. مشکلات مربوط به رشد شخصیتی چابکسواران می تواند سطح کیفی مسابقات را به طور چشمگیری پایین آورد. مربی می تواند با قالب ریزی شخصیت چابکسوار و رشد صفات اخلاقی از جمله نظم برای حضور در تمرین و جلسه های تئوری، شجاعت، پشتکار، پایداری و تلاش و ... به کیفیت مسابقات کمک کند.

بسیار ضروری است که یک مربی به عنوان یک آموزگار، خوب آموزش دیده باشد و از نظر شخصیتی از رشد بالایی برخوردار باشد. ظاهر، رفتار، اعمال و تصمیمات او باید ممتاز و نمونه باشد.

مربیان باید بر تئوری های سوارکاری و نظریه های علمی تسلط کامل داشته و نیز با مواردی از جمله: نگهداری و بهداشت اسب، آشنایی با لوازم سوارکاری، نحوه نزدیک شدن به اسب، زین گذاری و نحوه استفاده از ابزار سواری، هدایت اسب به سمت مانژ، نحوه سواره و پیاده شدن و نشست صحیح، کار زمینی با اسب (قدم، یورتمه، چهارنعل) و رفتار صحیح با اسب پس از تمرین، آشنایی کامل داشته باشند، زیرا بروز سانحه در ورزش سوارکاری، می تواند خطرات جانی یا حتی آسیب دیدگی دائمی به همراه داشته باشد. به همین دلیل مربیان باید با تمامی تکنیک ها آشنا باشند و بتوانند آنها را به طور کامل به چابکسواران انتقال دهند.

طبق پژوهش انجام شده وجود مربیان مجرب و کارآزموده برای شناسایی و آموزش چابکسواران به طور مستقیم تأثیر بسزایی در شرط بندی دارد. هرچه سطح کیفی و تکنیکی چابکسوران بالاتر باشد، می توانند تماشاگران بیشتری را جذب کنند و هیجان مسابقات را بالاتر ببرند. در نتیجه، حجم شرط بندی بیشتر گردد.

با توجه به میانگین رتبه ای مؤلفه‌ زیست محیطی، پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی (اکوتورسیم) با میانگین رتبه‌ای 55/1، بیشترین تاثیر را داشته است. هر ساله تعداد بسیار زیادی گردشگر از کشورهای ثروتمند دنیا به سراسر نقاط جهان سفر می کنند و برای حجم انبوهی از نیازهای متنوع خود مبالغ بالایی را هزینه می کنند. این مبالغ آنقدر از نظر عددی بالاست که امروزه از صنعت گردشگری به عنوان یکی از سه رشته فعالیت بزرگ پولساز یاد می شود. استان گلستان به عنوان یکی از مهم ترین مراکز پرورش اسب ترکمن با داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی فراوان از جمله: جنگل، کوه، دریا، جلگه های سرسبز و دشت های هموار، از پتانسیل بسیاری جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی (اکوتوریسم) برخوردار است. یافته های تحقیق حاضر با پژوهش های بهنام یزدانی (1390)، آشور محمد قره باش (1395) و کارکن و همکاران (1392) همسو می باشد.

 درمجموع با توجه به فرصت ها شناسایی‌شده در مطالعه حاضر، به مدیران ورزشی کشور و استان گلستان پیشنهاد می‌گردد با در نظر گرفتن اولویت‌های ارائه ‌شده در این پژوهش و پژوهش های مشابه اقدام به برنامه‌ریزی‌های راهبردی نمایند تا درنهایت با تقویت فرصت های شرط بندی موجبات رشد و شکوفایی در سوارکاری استان گلستان فراهم آید.

با توجه به یافته­های این پژوهش در بخش فرصت‌های شرط بندی و مؤلفه­ها و عوامل تأثیرگذار بر فرصت‌های شرط بندی سوارکاری استان گلستان، توصیه می­شود که مسئولان به عوامل مهمی مانند برگزاری مسابقات به صورت منسجم و قانونی و یکپارچه نمودن تمامی پیش بینی کنندگان در سامانه، برگزاری دوره های تخصصی مربیگری و نیز شرکت دادن مربیان در دوره های آموزشی خارج از کشور،  ایجاد فرصت شغلی از طریق شرط بندی و نیز غنی سازی اوقات فراغت مردم منطقه، زمینه افزایش درآمد مردم بومی منطقه و کمک به اقتصاد محلی از طریق جذب گردشگر ورزشی و شرکت کردن در پیش بینی، و پتانسیل بسیار جهت تلفیق گردشگری ورزشی و طبیعی (اکوتورسیم) با توجه به داشتن جاذبه های گردشگری طبیعی فراوان از جمله: جنگل، کوه، دریا و جلگه های سرسبز اهتمام بیشتری بورزند.

با توجه به ضریب نفوذ بالای سوارکاری در خانواده های ترکمن و شور و اشتیاق فراوان آنها جهت حضور در میادین سوارکاری و شرکت در شرط بندی، در صورت ایجاد یک سیستم شرط بندی کارامد و منسجم می توان از این پتانسیل به عنوان یک فرصت برای توسعه سوارکاری در استان گلستان بهره جست.

 

 

 • منابع

  • پهلوان زاده، حمیده و محمدی استادکلایه، امین. (1390). «بررسی فرصت­ها و چالش های پرورش اسب در توسعه گردشگری استان گلستان». مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران. دانشگاه گنبد کاووس. صص 51-63.
  • علیوردی نیا، اکبر؛ ملک‌دار، اعظم و حسنی، محمدرضا. (1395). «تخلفات رایانه‌ای در میان دانشجویان دانشگاه مازندران: آزمون تجربی نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز». مجله جامعه‌شناسی ایران. 15(2)، صص 24-56.
  • علیوردی نیا، علی‌اکبر. (1395). «تبیین شرط‌بندی‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه رشت از دیدگاه نظریه‌های یادگیری اجتماعی ایکرز». راهبرد فرهنگ. (35)، صص 115-148.
  • قره باش، آشورمحمد. (1395). «نقش پرورش اسب در توسعه گردشگری و اشتغالزایی استان گلستان». دومین همایش ملی اقتصاد کلان ایران.
  • کارکن، لیلا؛ زیتونلی، عبدالحمید و اسدی، حمید. (1392). «تأثیر رویداد ورزشی اسب دوانی بر توسعه گردشگری ورزشی استان گلستان». رویکرد نوین در مدیریت ورزشی. (1)2، صص 9-17.
  • کشکر، سارا؛ قاسمی، حمید؛ محمدی، لیلا و بجانی، ابوالفضل. (1393). «مقایسه ویژگی های رفتاری شرکت کنندگان در پیش بینی نتایج رقابت های فوتبال با توجه به ویژگی های جامعه شناختی و وضعیت بازاریابی این مسابقات». دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش. 4(1)، صص 99-115.
  • معارف وند، معصومه. (1395). «مطالعه کیفی انواع قمارو پیامدهای آن». فصلنامه مددکاری اجتماعی. 5(3)، صص41- 50.
  • معارف وند، معصومه؛ مردانه جبه دار، مارال؛ زمانی، زهره و مرشدی، زهره. (1395). «قمار در ایران». فصلنامه مددکاری اجتماعی. 5 (3)، صص 41-50.
  • مولا دوست، کیومرث و مقدسی، رضا. (1394). «تبیین اقتصادی صنعت اسب ایران( مطالعه موردی: واردات)». اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری وعلوم اجتماعی. صص 1-7.
  • مولا دوست، کیومرث و مقدسی، رضا. (1394). «تبیین راه های توسعه صنعت اسب کاسپین؛ مسئولیت های اساسی دولت». دامپزشکی و بهداشت. صص 25-29.
  • یزدانی، بهنام. (1390). «نقش اسب اصیل ترکمن و تعاونی های پرورش اسب در توسعه گردشگری خارجی و ثروت افزایی». مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران. دانشگاه گنبد کاووس، صص 51-63.
  • “Adolescents 1997–2008”. International Journal of Social Welfare. 20(1) ,75–86  
  • Binde, P. (2005). “Gambling across cultures: Mapping worldwide occurrence and learning from ethnographic comparison”. International Gambling Studies, 5(1), 1-27
  • Delaney, T. (2008). Basic Concepts of Sports Gambling: An Exploratory Review. State University of New York at Oswego
  • Forrest, D. and Simmons, R. (2003). “Sport and gambling”. Oxford Review of Economic Policy, 19, 598–611.
  • Hardoon, K. K., Gupta, R. & Derevensky, J. L. (2004). “Psychosocial Variables Associated with Adolescent Gambling”. Psychology of Addictive Behaviors. 18 (2) , 170–179
  • Kristiansen, S. & Jensen, S. M. (2011). “Prevalence of Gambling Problems among Adolescents in the Nordic Countries: An Overview of National Gambling Surveys 1997–2009”.
  • Lastra, R., Bell, P., & Bond, C. (2018). “Sports betting and the integrity of Australian sport: Athletes' and non-athletes’ perceptions of betting-motivated corruption in sport”. International Journal of Law, Crime and Justice, 52, 185-198.
  • Lee, G.; R. Akers. & Borg, M. (2004). “Social Learning and Structural Factors in Adolescent Substance Use”. Western Criminology Review. 5(1), 17-34.
  • Lee, K.M., Guo, S,. Manning, V., Thane K., & Wong, K.E. (2011). “Are the
  • Lesieur, H. R. (1988). Altering the DSM-III criteria for pathological gambling”. Journal of Gambling Behavior, 4, 38–47.
  • Loo, J., Raylu, N., & Oei, T. (2008). “Gambling among the Chinese: A comprehensive review”. Clinical Psychology Review, 28, 1152–1166.
  • Moragas, L., Granero, R., Stinchfield, R., Fernández-Aranda, F., Fröberg, F., Aymamí, N., Del Pino-Gutiérrez, A. (2015). “Comparative analysis of distinct phenotypes in gambling disorder based on gambling preferences”. BMC psychiatry, 15(1), 86.
  • Neal, P., Delfabbro, P., & O’Neil, M. (2004). “Problem gambling and harm: A national definition.” Adelaide, Australia: South Australian Centre for Economic Studies.
  • Neal, P.; P. H. Delfabbro. & O’Neil. M. (2005). “Problem Gambling and Harm: Towards a National Definition”. Gambling Research Australia: Melbourne.
  • Petry, N. M., Stinson, F. S., & Grant, B. F. (2005). “Comorbidity of DSM-IV pathological gambling and other psychiatric disorders: Results from the national epidemiologic survey on alcohol and related conditions”. The Journal of Clinical Psychiatry, 66(5), 564–574.
  • Reiche, D. (2013). “The prohibition of online sports betting: a comparative analysis of Germany and the United States”. Sport Manage. Q. 13 (3), 293–314.
  • Rickwood, D.; A. Blaszczynski; P. Delfabbro; N. Dowling & Heading, K. (2010). “The Psychology of Gambling, APS Review Paper Final”. Singapore changing, 52(6), 428-431.
  • Shaffer, H. J. & Hall, M. N. (2010). “Updating and Refining Prevalence Estimates of Disordered Gambling Behavior in the United States and Canada”. Canadian Journal of Public Health, 92, 168-172.
  • Shead, N. W.; J. L. Derevensky. & Gupta, R. (2010). “Risk and Protective Factors Associated with Youth Gambling”. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 22, 39–58.
  • “Singapore changing?” (2011). Singapore Med J, 52(6) , 428-431.
  • Smeaton, M., & Griffiths, M. D. (2004). “Internet gambling and social responsibility: An exploratory study”. Cyber Psychology and Behavior, 7, 49–58.
  • Stinchfield, R. (2003). “Reliability, validity, and classification accuracy of a measure of DSM-IV diagnostic criteria for pathological gambling”. The American Journal of Psychiatry, 160(1), 180–182.
  • Stinchfield, R., Govoni, R., & Frisch, G. R. (2004). “Screening and assessment instruments”. In J. E. Grant & M. N. Potenza (Eds.), Pathological gambling: A clinical guide to treatment. Washington, DC: American Psychiatric Association.207–231
  • Stinchfield, R., Govoni, R., & Frisch, G. R. (2005). “DSM-IV diagnostic criteria for pathological gambling: Reliability, validity, and classification accuracy”. The American Journal on Addictions, 14(1), 73–82.
  • Turner, N., Ialomiteanu, A. Paglia-Boak, A. & Adlaf, E. (2011). “A Typological Study of Gambling and Substance Use among Adolescent Students”. Journal of Gambling Issues. 25, 88–108
  • Vacek, H. (2011). The History of Gambling. Center for Christian Ethics at Baylor University.
  • Volberg, R. A., & Young, M. M. (2008). “Using the South Oaks Gambling Screen vs. the Canadian Problem Gambling Index in problem gambling screening and assessment”. Guelph: The Ontario Problem Gambling Research Centre.
  • Volberg, R., GuptaGriffiths, M. D., Ólason, D. & Delfabbro, P. (2010). “An International Perspective on Youth Gambling Prevalence Studies”. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 22, 3-38.
  • Williams, R. J.; West, B. L. & Simpson, R. I. (2007). “Prevention of Problem Gambling: A Comprehensive Review of the Evidence”. Report prepared for the Ontario Problem Gambling Research Centre. Guelph, Ontario, Canada.