نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

3 دانشیارمدیریت ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایران (خوراسگان)، ایران، ایران

4 دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و تایید مضامین مربیگری ورزش با استفاده از رویکرد آمیخته بود. مشارکت-کنندگان بخش کیفی شامل بیست نفر از مربیان و ورزشکاران بودند که معیارهای خاص پژوهش را داشتند، به صورت هدفمند برای مصاحبه‌های عمیق انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. در مرحله کمی با استفاده از داده‌های مرحله کیفی پرسشنامه‌ای تهیه و پس از اخذ تایید روایی محتوایی متخصصان توسط 380 پاسخگو کامل شد. نتایج مدل معادلات ساختاری، کلیه مضامین را تایید کرد. سه مضمون پایه به ترتیب شامل بین‌فردی، درون‌فردی و محیطی بود. مضامین بین‌فردی شامل مدیریت (سازماندهی، به‌کارگیری، هدایت، برنامه‌ریزی، ارزیابی)، مهارت‌های مربیگری (انسانی-ارتباطاتی، فنی-آموزشی، ادراکی-رهبری و سیاسی)، رفتار مربیگری (هدایتی-اجتماعی، حمایتی-فرهنگی، رفتارهای ویژه)، روابط اجتماعی (با همکاران، ذی‌نفعان، ورزشکاران، رسانه‌ها) و بود. مضامین درون‌فردی شامل ویژگی‌های فردی (روانی، اخلاقی، شخصی)، فلسفه (تفکر هنرمندانه، عشق به کار، باورها و ارزش‌های مرکزی)، دانش مربیگری (قابلیت انتقال دانش؛ تئوریک، عملی) و تمایل به رشد و تعالی (یادگیری مداوم، داشتن روحیۀ پژوهشگری، کارآموزی) بود. مضمون محیطی شامل ایفای نقش (الگو، تخصص‌گرایی، معلمی)، موقعیت مسابقه (تاکتیک، راهبرد، آمادگی لجستیک برای مسابقه، تنتیجه‌گرایی)، موقعیت تمرین (آموزش تاکتیک، آموزش تکنیک، افزایش آمادگی جسمانی)، و شرایط محیطی (هدف ورزش، محیط ورزش، شاگردان) بود. یافته‌ها نشان داد علاوه بر مواردی که به فرد مربی مرتبط است، آنها نقش‌ها، وظایف و فعالیت‌های متعدد و متفاوتی دارند پس نیاز دارند همانند یک رهبر ارکستر، از دانش و هنر خود برای بسترسازی مولفه‌های مورد نیاز برای هر موقعیت خاص استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying themes of Iranian sports coaching with mixed method approach

نویسندگان [English]

 • Alireza Zamani Nukaabadi 1
 • shahram aroufzad 2
 • Rasool Nazari 3
 • Ahmadreza Movahedi 4

1 Sport siences department, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan branch)

2 Faculty member of Farhangian University

3 Associate Professor, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran.

4 Physical education departement, Isfahan university

چکیده [English]

The goal of this study was identifying and confirming sport coaching' themes by using mixed method Approach. Participants in qualitative part were twenty sport coaches and athletes whom had specific criteria purposefully for deep interveiews selected. Data were analyzed using thematic analysis method. In a small step, a questionnaire was prepared using qualitative stage data and after obtaining confirmation of the content validity of the experts, it was completed by 380 respondents. The results of the structural equation model confirmed all the themes. The three basic themes included interpersonal, intrapersonal, and contextutal, respectively. Intrapersonal contained management (organizing, employment, direction, planning, evaluation), coaching skills (humanistic-comunicational, technical-instructional, perceptual-leadership, political), coaching behavior (directional-social, supportive-cultural, specific behavior) and social relations (with associates, stockholders, athletes, media). Intrapersonal theme contained characteristics (psychic, ethical, personal), philosophy (artistic thinking, love to coaching, core believes and values), knowledge (transfer knowledge, theoric, practical,), and interest to grow and excellence (continues learning, moral of research, apprentice,). Contextual themes contained play role (model, specialism, teacher), match situation (tactic, strategy, logestic readiness for match, winning), practice situation (instruction of tactic, technic, promot of fitness), and contextual situations (pupose of sport, players, sport environment). The findings showed that in addition to the themes related to the coach, they have many different roles, tasks and activities, so they need like an orchestration, their own knowledge and art to lay the groundwork for the components and use for each specific situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thematic analysis
 • Coaching
 • Structural equation model
 • Sport

شناسایی مولفه­های مربیگری ورزش ایران

علیرضا زمانی نوکاآبادی[1]

 شهرام عروف زاد[2]

 رسول نظری[3]

احمدرضا موحدی[4]

10.22034/SSYS.2022.1344.1928

تاریخ دریافت مقاله: 22/2/1399

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:7/5/1399

 

مقدمه   

در سه دهه گذشته چشم­انداز ورزش در بسیاری از کشورهای دنیا تغییر برجسته­ای کرده است. تنوع فرهنگی زیاد شده و ورزش در دسترس افراد بیشتری قرار گرفته است. این امر باعث شده مربیان که قلب عملکرد و مشارکت در هر ورزشی هستند بیشتر مورد توجه قرار گیرند (پایک[5]، 2013، 64).

هنوز تعریفی برای مربیگری ارائه نشده که مورد تایید همه متخصصان باشد. در اکثر مواقع، تعریف مربیگری در ورزش اغلب تا حد یک فرد خبره در تکنیک­های تمرین بدنی ساده­سازی شده است در حالی که تعریف مربی باید جامع و شامل متغیرهایی باشد که به مهارت­های مربی و کاربرد دانش مربی برای تعیین مولفه­های مورد نیاز در هر موقعیتی نیاز دارد (نورث، پیگوت، لارا-برکیال، آبراهام و مویر[6]، 2019، 13). پژوهش­های اولیه در حوزه مربیگری این ایده را بارز کرد که مربیگری یک فعالیت علمی یا هنری و یا ترکیبی از هر دو است؛ گرچه هم برخی به مربیگری به عنوان علم و برخی هم به عنوان هنر نظر دارند اما در هر دو دیدگاه، کسب و کاربرد علم و دانش مهم است که در تعدادی از مدل­های قبلی هم این مولفه مورد استفاده قرار گرفته است (کارلس و دوگلاس[7]، 2011، 7).

در مدل مربیگری[8] که یکی از اولین مدل­های مربیگری است ملاحظات سازمانی، تمرین و مسابقه سه مولفه اصلی مربیگری ذکر شده­اند و در تحقیقات دیگری هم که از این مدل استفاده کردند به نتایج تقریباً مشابهی رسیدند به جز این که مولفۀ بین­فردی را برجسته کردند که ویژگی­های مربی و ورزشکار را با مولفۀ قوی اجتماعی-فرهنگی به عنوان عوامل موثر بر مربیگری ترکیب کردند (کوته و گیلبرت[9]، 2009، 318). بنی و اوکونور[10] (2011) مهارت­های مربیگری، محیط[11] (بافت) و مربی را سه مضمون کلی مربیگری معرفی کردند. مضمون مهارت­های مربیگری شامل چهار طبقۀ رهبری، ارتباطات، مدیریت افراد و برنامه­ریزی است. محیط تیم عبارت است از ویژگی­هایی که با توسعۀ محیط تیمی مثبت و فرهنگ تیم مشخص می­شود. مضمون مربی شامل دو طبقه فلسفه مربیگری و ویژگی­ها و دانش شخصی مربی است. ویژگی­های شخصی مربی، دانش تکنیکی/تاکتیکی و فلسفه یک پیش­زمینه از باورهای آنها را فراهم، و پایه­ای را برای رهبری، ارتباطات، مدیریت بازیکن، و مهارت­های برنامه­ریزی فراهم می­کند. موئن، گیسکی و هویگارد[12] (2015) اظهار داشتند شایستگی ساخت شخصیت، شایستگی راهبرد بازی، شایستگی انگیزه و شایستگی فنی برای مربیان ضروری می­باشد و نتایج آنها نشان داد مربیان پیشرفته و موفق، ویژگی­های شخصیتی ذاتی و پرورش­یافته­شان را ترکیب می­کنند تا رویکردی را در کار مربیگری بسازند که برای هر موقعیتی بهترین تناسب را داشته باشد. کاسیدی، جونز و پوتراک[13] (2009) ویژگی­های مربیان را به دو دستۀ ابزاری و درونی تقسیم کردند. ویژگی­های ابزاری را می­توان به عنوان ویژگی­هایی در نظر گرفت که بر جنبه­های عملی و تکنیکی مربیگری تمرکز دارد (مثل داشتن صدای رسا، وقت­شناسی، سازماندهی و داشتن ارتباطات قوی با ورزشکاران). ویژگی­های درونی (ذاتی) می­تواند به عنوان جنبه­های ذهنی (اجتماعی، عاطفی و شناختی) مربیگری در نظر گرفته شوند و شامل حس شوخ­طبعی، گشودگی ذهنی، شکیبایی و توانایی ایجاد انگیزه است.

مربیگری اثربخش دارای سه مولفۀ دانش مربیگری، بروندادهای ورزشکاران و محیط مربیگری است و مربیگری ورزش عبارت از کاربرد دانش حرفه­ای، بین­فردی و درون­فردی برای بهبود شایستگی، اعتماد به نفس، شخصیت و ارتباط در محیط­های مربیگری ویژه است (کوته و گیلبرت، 2009، 319). محیط یا بافت مربیگری عبارت از محیطی است که در آن مربیگری اجرا می­شود و یک محیط نامشهود اجتماعی و شناختی عمل­کننده بر کار مربیگری است. از نگاه جمعیت­شناختی، محیط ممکن است بر حسب نوع ورزش، سطح رقابت و سن، جنسیت و وضعیت حرفه­ای/آماتور بودن ورزشکاران توصیف شود. از یک منظر عملکردی، یک محیط منحصر به فرد با تعدادی زیادی از عوامل مقایسه می­شود که بر هر فرد درگیر در مربیگری تاثیر دارد. برای مثال، ویژگی­های محیط فیزیکی (مثل شرایط آب و هوا)، دیگر متغیرهای غیرقابل پیش­بینی (برای نمونه، عملکرد حریف در مسابقه) و همین­طور عوامل تاریخی و فرهنگی (برای نمونه، سوابق تیم در رقابت­ها، سنت­های تیمی) ممکن است بر کار مربیگری تاثیر داشته باشد. شاید دلیل این که هنوز مربیگری به طور واضح مورد اجماع قرار نگرفته، گستردگی حوزۀ عمل آن در بافت­های مختلف است (هال، گرای، کلی، مارتیندال و اسپرول[14]، 2016، 94). در این حوزه، سه نوع مربیگری ورزش مشخص شده است: مربیگری شرکت­کنندگان در ورزش (که با شروع فعالیت در ورزش و ارائه مهارت­های پایه مشخص می­شود و مختص شرکت­کنندگان تفریحی است)، مربیگری توسعه­ای یا رشدی (که با یادگیری سریع مهارت­ها و درگیرشدن با مسابقات ویژۀ ورزش مشخص می­شود) و مربیگری عملکرد (که با آمادگی نسبتاً شدید و درگیرشدن در مسابقات ورزشی به طور خاص همراه است). مربیان علاوه بر این که باید تقاضاهای عملکرد محیط ورزش را بشناسند لازم است تغییر نیازهای ورزشکاران در طول رشدشان از کودکی تا بزرگسالی را هم بدانند (کوته و گیلبرت، 2009، 311).

سوکیپتو، چولیک موتوهیر و سوجیدانداکو[15] (2017) پنج بعد شایستگی مربیان یعنی ارتباطات، رهبری، مربیگری، تخصص در ورزش، و شخصیت را مهم می­دانند. چیو، ماهات، هووا و رادزوان[16] (2013) نشان دادند مربی شایسته در هشت حوزۀ استاندارد فلسفه و اخلاق، ایمنی و آسیب، آماده­سازی بدنی، رشد و توسعه، یاددادن و ارتباطات، مهارت­ها و تاکتیک­های ورزشی، سازماندهی و اداره کردن، و ارزیابی شایستگی دارند. یافته­های سانتوز، جونز و مسکوئیتا[17] (2013) در بررسی شایستگی و دانش تمرین مرتبط با شایستگی حرفه­ای، سه نوع شایستگی مرتبط با برنامه­ریزی سالیانه و چندساله، شایستگی­های مرتبط با جهت تمرین و رقابت، و شایستگی­های شخصی و آموزش مربی را مهم تلقی می­کند.

در مطالعه دیگری محیط مربیگری، عوامل فردی مربوط به مربی و عوامل اجتماعی به عنوان مضامین بنیادین مربیگری معرفی شده و علاوه بر رابطه با بازیکنان، بر رابطه با همکاران، پزشکان، مقامات و دیگران و همین­طور بر نقش مربی تاکید شده است (هال[18]، 2015، 94). با توجه به نقش­هایی که مربی ایفا می­کند تعریف مربیگری خیلی جامع­تر از آن است که فقط او را به عنوان آموزش­دهنده یا معلم در نظر بگیریم زیرا مربیان باید مهارت­ها را به صورت عملی نمایش دهند، برنامه­ریزی کنند، انگیزه بازیکنان را بالا ببرند، توصیه­هایی به بازیکنان می­کنند، رهبر هستند، تصمیم­گیری می­کنند و یک دانش متناسبی دارند (ژابو[19]، 2014، 43). نقش­های دیگری از جمله مرشد[20]، مشاور، آموزش دهنده، معلم، تمرین­دهنده یا رهبر ارکستر[21] برای مربیگری ورزش معرفی شده­اند (مارتینز[22]، 2012، 245).

دوچیف و گردیس[23] (2015) با در نظر گرفتن کلیۀ تحقیقات فیزیکی، شناختی و آموزشی برای مربیان اظهار داشتند به نظر می­رسد چیزهایی در مربیگری ورزش امروز نادیده گرفته شده است. این مولفان بعد از چند سال مشاهده، یاددادن و مربیگری به این نتیجه رسیدند مربیان نیاز دارند مطمئن شوند ورزشکاران یک تجربۀ متعادل ورزشی را دریافت می­کنند. آنها تواضع، تشویق، اصالت، سرسختی و روابط را پنج مولفۀ ضروری برای مربیگری معرفی کردند. مربیگری ورزش یک فعالیت اجتماعی است و به تبع آن شامل تعاملات افراد زیادی مثل مربیان، ورزشکاران، والدین، نهادهای اجتماعی، دولتی و سایر موارد درگیر است (کلی، تلول، بارکر و هاروود[24]، 2018، 1856). در مربیگری، رابطه مربی- ورزشکار بسیار مورد توجه بوده و به عنوان یک وضعیت اجتماعی تعریف می­شود که به طور مداوم به وسیلۀ تفکرات، احساسات و رفتارهای بین­فردی مربی و ورزشکار شکل می­گیرد. یک مربی و یک ورزشکار به طور دوجانبه و علّی به هم وابسته هستند و چگونگی احساسات، تفکرات و عواطف یک طرف تحت تاثیر احساسات، تفکرات و رفتارهای طرف مقابل است و می­تواند شامل قرابت، تعهد، مکمل­بودن، و هم­جهت­بودن باشد. علاوه بر ورزشکار، روابط مربی با سایر افراد از جمله همکاران، دستیاران، رسانه­ها، والدین، مدیران و ...) که برقراری رابطه با آنها برای مربیگری ضروری است هم بررسی شده است (همپسون و ژاویت[25]، 2014، 457). علاوه بر روابط، رفتار مربیگری هم در مربیگری بسایر موثربوده و مشخص شده رفتارهای مربیگری مثبت بر خودکارآمدی و عملکرد تیمی تأثیر دارد (چپری،یوسفی و زردشتیان ،1399، 30).  

کوپر و آلن[26] (2017) هفت اصل زیربنایی مربیگری شامل یادگیری شراکتی، انفرادی­سازی، ساختار روشن با فرآیند تحولی، رویکرد تنظیم ارکستر، محیط مربیگری، فرآیند کل­گرا و منعطف، و قابلیت سازگاری و پویایی، و شش مولفۀ بخش­ها شامل محدودیت­های محیطی، محیط یادگیری، آمادگی، اجرا، بازبینی و  ارزش­ها، دانش و مهارت­ها را به عنوان مضامین مربیگری ورزش مشخص کردند. بلومنستین، اورباخ، بار-الی، درشمن و وینستین[27] (2012) مهارت­های شایع بین دو گروه مربی ورزش­های تیمی و انفرادی را در پنج حوزه طراحی تمرین و مهارت­های رقابت از قبیل دوره­های کوتاه و بلند مدت، تدوین یک برنامه برای مسابقه، و تدوین یک برنامۀ تمرینی برای ارتقاء عملکرد ورزشی؛ یاددادن و تبیین حرکت و تکنیک در یک ورزش ویژه از قبیل ارائه دانش در مورد حرکت و اصلاح خطاهای تکنیکی؛ به­کار بردن دانش و ایده­های جدید از حوزه­های چندرشته­ای مثل بیومکانیک، فیزیولوژی، طب و تغذیه؛ فراهم­کردن حمایت روانشناختی برای ورزشکاران جهت بهبود مهارت­های­شان در حوزه­هایی مثل انگیزه، هدف­گزینی، اعتماد به نفس و کنار آمدن با استرس؛ رشد مهارت­های تعلیم و تربیتی[28] در تمرین ورزش از قبیل توانایی یاددادن به ورزشکار، توانایی گوش­دادن، توانایی درک­کردن، توانایی ارائه بازخورد، و توانایی استفاده از زبان تحسین و تقدیر طبقه­بندی کردند.

در تحقیقات داخل کشور هم مولفه­هایی از جمله ویژگی­های شخصیتی (کاظمی­پور، مهدی­پور و ازمشا، 1394)، ویژگی­های فردی (محمدی، مشکاتی، ژیان­پور، 1397؛ رودباری و آقایی، 1399)، ویژگی­های اجتماعی (خلیفه، قربانی و هنری، 1397)، مهارت­ها و دانش فنی (منتظری، طالب­پور و فیضی، 1396؛ اسمعیلی و رضایی، 1397)، مهارت­های ارتباطاتی (رودباری و آقایی، 1399)، مهارت­های مدیریتی (کاظمی­پور، مهدی­پور و ازمشا، 1394؛ اسمعیلی و رضایی، 1397؛ رودباری و آقایی، 1399)، برنامه­ریزی (خلیفه، قربانی و هنری، 1397؛ )، نظارت (بابازاده پهلوانلو، اصلانخانی، صفانیا، درودیان و گودرزی، 1398)، به کارگیری نیروهای جدید (اسمعیلی و رضایی، 1397)، عوامل آموزشی (اسمعیلی و رضایی، 1397؛ بابازاده پهلوانلو، اصلانخانی، صفانیا، درودیان و گودرزی، 1398) و مدل نقش (اسمعیلی و رضایی، 1397) به عنوان معیارهای مربیگری ذکر شده­اند.  

با وجود تمرکز تحقیق که بر روی جنبه­های عملکرد (مولفه­های تکنیکی و تاکتیکی) در اجرای ورزشی و کار مربیگری وجود دارد ادبیات خیلی کمی وجود دارد که پیش­فرض­های عملی زیربنایی مربیگری را عرضه می­کند. از طرفی، حوزه­های متنوع مربیگری و تقسیم­بندی­های مختلف از شرکت در ورزش (از جمله مربیگری در ورزش قهرمانی، همگانی، معلولان، تندرستی و ...) باعث شده پراکندگی­هایی در مدل­های ارائه شده قبلی به چشم بیاید. همچنین این مدل­ها از چشم­اندازهای تئوریک مختلفی شامل رهبری، خبرگی،‌ رابطه مربی-ورزشکار، انگیزه، و آموزش ظهور کرده­اند. روشن است این خطوط تحقیق برای درک پیچیدگی کار مربی مهم هستند اما تمرکز چارچوب­های مفهومی بر روی یک جنبۀ خاص از مربیگری، درک کلی ما از مربیگری را با باریک­کردن دیدمان محدود می­کند. نگاه کل­نگر به ما کمک می­کند به غیر از موضوعاتی که به خود مربی مربوط است سایر مولفه­های مرتبط با مربیگری ورزش را هم در نظر بگیریم. این نگاه می­تواند رشد و آموزش مربیان را شکل داده، از علاقۀ مربیان به بهبود حمایت کند و به مربیان کمک کند تجارب کیفی برای شرکت­کنندگان فراهم کنند و شغل مربیگری را ارتقا دهد (هادسون، بات و مایراند[29]، 2017، 449). در این راه استفاده از رویکرد بومی و دانش موجود مربیان و دیدگاه ورزشکاران و شرکت­کنندگان در ورزش می­تواند مضامینی را مشخص کند که شاید در مدل­های دیگر مربیگری که همگی در خارج از کشور تدوین شده­اند به آنها اشاره نشده است. بر این اساس، محققان قصد دارند به این سوال پاسخ دهند که مضامین و مولفه­های مربیگری ورزش ایران شامل چه مواردی است.

روش­شناسی پژوهش

روش تحقیق از نوع روش تحقیق آمیخته و از نوع طرح تحقیق اکتشافی بود. مشارکت­کنندگان بخش کیفی پژوهش شامل کلیۀ مربیان ورزش و ورزشکاران مرد و زن کشور در سال 1397 بودند که در حوزه­های مختلف مثل ورزش قهرمانی، همگانی، معلولین، تناسب اندام، آمادگی جسمانی، و ورزش­های ماجراجویانه فعالیت دارند. برای انتخاب شرکت­کنندگان در بخش کیفی از روش هدفمند استفاده شد. برای مربیان مشمول در این بخش از تحقیق داشتن حداقل 10 سال سابقۀ مربیگری، کارت مربیگری در سطح بین­المللی، سطح فعالیت (استانی، ملی، بین­المللی)، تحصیلات مرتبط با تربیت بدنی و پیشنهادات سایر مربیان خبره، و برای ورزشکاران هم حداقل 10 سال سابقۀ ورزش­کردن به طور مداوم و/یا تجربۀ ورزش در سطوح بالا در نظر گرفته شد که در تعدادی از مطالعات هم از همین معیارها استفاده شده است (کوته و گیلبرت، 2009؛ موئن، گیسکی و هویگارد، 2015؛ سوکیپتو، چولیک موتوهیر و سوجیدانداکو، 2017). فرآیند نمونه‌برداری نظری تا مرز تحقق کفایت نظری ادامه یافت. اشباع نظری در مصاحبه 17 به دست آمد اما 3 مصاحبه دیگر هم انجام شد و در مجموع 20 مصاحبه عمیق صورت گرفت که مشخصات آنها در جدول 1 ارائه شده است. مصاحبه‌ها بین 45 تا 70 دقیقه زمان برد و با مرور چندباره گفتگوها، تحلیل و بررسی دقیق‌تری نسبت به دیدگاه‌های طرح­شده مشارکت­کنندگان انجام شد.

جدول 1: مشخصات خبرگان در بخش کیفی

ردیف

مشخصات دموگرافیک

دلیل انتخاب به عنوان خبره

مدرک تحصیلی

سن

سابقه

1P

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

39

22

دونده سرعت باشگاهی و ملی، مربی سرعت تیم ملی در المپیک 2012 لندن و 2016 ریو

2P

دکترای مدیریت ورزش

40

22

ورزشکار جهت­یابی، مربی تیم ملی جهت­یابی بانوان، مربی برتر جهت­یابی کشور در دو سال پیاپی، مربی کوهنوردی

3P

کارشناس ارشد تربیت بدنی

45

27

بازیکن تیم­های ملی والیبال، مربی تیم ملی والیبال نوجوانان ایران به مدت 8 سال و کسب چند عنوان قهرمانی در آسیا و یک عنوان قهرمانی جهان

4P

کارشناس ارشد آسیب­شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

27

11

رکورددار دو 60 متر داخل سالن بانوان ایران، نقره بازی­های آسیایی در ماده 4 در 400 متر، طلا و نقره بازی­های غرب آسیا

5P

دکترای مدیریت ورزش

40

24

کوهنورد، مربی بازی­های سنتی و محلی، مربی کوهنوردی، دره نوردی و صعود

6P

کارشناس ارشد مدیریت ورزش

37

20

بازیکن تیم­های ملی والیبال و مربی تیم­های باشگاهی و ملی در رده­های مختلف

7P

دکترای فیزیولوژی ورزش

38

25

بازیکن فوتسال باشگاهی، سرمربی فوتسال در لیگ برتر، مربی تیم ملی فوتسال دانشجویان و قهرمان آسیا، مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا در رشته فوتسال

8P

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

38

20

ورزشکار باشگاهی دوومیدانی، مربی آمادگی جسمانی، تناسب اندام و توان­افزایی افراد دارای بیماری و قهرمانان رشته­های مختلف

9P

دکترای مدیریت ورزشی

40

26

ژیمناست، مربی درجه 1 ژیمناستیک و مربیگری نونهالان و نوجوانان طی سال­های متمادی و مدرس دانشگاه به مدت 15 سال

10P

کارشناس ارشد آسیب­شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

30

17

قهرمان چندین دوره بازی­های ملی، آسیایی و جهانی میل بازی در ورزش باستانی

11P

کارشناس تربیت بدنی

31

16

بازیکن تیم ملی والیبال و حضور در لیگ جهانی والیبال

12P

کارشناسی ارشد مدیریت ورزش

50

38

بازیکن باشگاهی هندبال و کسب چندین قهرمانی در ایران، مربی تیم باشگاه ذوب آهن، مربی تیم ملی هندبال از سطح جوانان تا بزرگسالان

13P

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

38

24

نایب قهرمان و قهرمان بادی کلاسیک جهان در سال 012 و 2013، داور و مربی درجه 1 فدراسیون پرورش اندام

14P

دکترای یادگیری حرکتی

40

26

مربی و بازیکن باشگاهی بدمینتون و کسب چند عنوان کشوری و لیگ ایران، سابقه مربیگری در مقاطع و سطوح مختلف بدمینتون، مربی تیم ملی آذربایجان

15P

کارشناس ارشد مدیریت ورزش

36

22

کاراته­کا حاضر در قهرمانی باشگاه­های جهان، مربی تیم ملی امید و جوانان ویتنام و چندین مقام با این تیم­ها، دارای بالاترین مدرک مربیگری کاراته بین­المللی

16P

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی

33

17

قهرمان پرتاب در ورزش معلولین، چندین عنوان آسیایی و جهانی در مسابقات پارا

17P

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش

35

22

بازیکن فوتبال باشگاهی، مربی تیم­های فوتبال نوجوانان و جوانان سپاهان و قهرمانی با این تیم­ها در لیگ ایران

18P

کارشناس ارشد تربیت بدنی

40

18

ورزشکار و مربی ایروبیک، مربی سالمندان، مربی تی­آر­ایکس، زومبا

19P

کارشناس ارشد مدیریت ورزش

35

25

شناگر، و مربی آموزشی و قهرمانی شنا و واترپلو

20P

کارشناس ارشد آسیب­شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

33

18

بازیکن و مربی کبدی، دارای چندین مقام کشوری باشگاهی، مربی تیم ملی جوانان به مدت دو سال

 

جهت تحلیل داده­ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. این روش به صورت­های گوناگونی قابل اجرا است که از میان آنها، روش شبکۀ مضامین[30] مورد استفاده قرار گرفت. شبکۀ مضامین براساس روندی مشخص، پایین­ترین سطح قضایای پدیده را از متن بیرون می­کشد (مضامین پایه)، سپس با دسته­بندی این مضامین و تلخیص آنها به اصول مجردتر و انتزاعی­تر دست پیدا می­کند (مضامین سازمان­دهنده) و در نهایت این مضامین عالی در قالب استعاره­های اساسی گنجانده شده و به صورت مضامین حاکم بر کل متن با عنوان مضامین فراگیر درمی­آیند (آتراید-استرلینگ[31]، 2001، 385-387).

جهت ممیزی بخش کیفی پژوهش از چند راهبرد استفاده شد. باورپذیری [32]به این معنی است که آیا یافته­های تحقیق برای محقق باورپذیر است (معادل روایی درونی است) که به این منظور محقق یکی از مصاحبه­ها را بعد از یک ماه دوباره کدگذاری نمود، نتایج با ضریب اسکات[33] مقایسه شد که ضریب بدست آمده 84/0 بود که نشان از نتایج قابل اتکا و باور می­باشد. انتقال­پذیری[34] یعنی این که آیا انتقال استنباط از یک بستر به بستر دیگر وجود دارد (معادل روایی بیرونی)؛ جهت افزایش قابلیت انتقال داده­ها از حضور هر دو جنس استفاده و سعی شد که حتی­الامکان از لحاظ سن، رشته و تحصیلات متفاوت باشند. برای اعتمادپذیری از روش تحلیل اعضای پژوهش[35] استفاده شد، در این روش گزارش محقق از نظر صحت و کامل بودن مطالعه و بررسی قرار گرفت، چرا که خواندن گزارش موجب می­گردد که مشارکت­کنندگان حقایق تازه­ای به­خاطر آورند یا درک جدیدی از موقعیت به­دست آورند، ضمن این­که تحلیل افراد بیرون از محدوده یک فرد، خارج از محدوده فرد یا موقعیتی است که درگیر تحقیق نیست تا نقاط کور تحقیق مشخص شود. در نهایت تائیدپذیری[36] میزانی است که یافته­های پژوهش تائیدپذیر است؛ آیا واقعاً یافته­ها از دل داده­ها بدست آمده است که برای تائیدپذیری 3نفر صاحب­نظر مضامین، یافته­ها را بررسی کردند و تمامی مراحل به صورت جز به جز ارائه شد تا متخصصان خبره نظرشان را در مورد مدل ارائه نمایند، که مورد تائید آنها قرار گرفت.

جامعه در بخش کمی شامل مربیان و ورزشکارانی بود که در رشته­ها و حوزه­های مختلف حداقل 10 سال سابقه داشتند و در سطح استانی و ملی فعالیت می­کردند. از تعداد افراد جامعه اطلاعاتی در دسترس نیست به همین خاطر جامعه نامحدود در نظر گرفته شد. نمونه در بخش کمی از بین مربیان و ورزشکارانی بود که در رشته­ها و حوزه­های مختلف حداقل 10 سال سابقه داشتند و در سطح استانی و ملی فعالیت می­کردند، انتخاب شدند. باتوجه به نامحدود بودن تعداد افراد جامعه، تعداد 380 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری کاکران[37] و به روش تصادفی (مجید[38]، 2018) با استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع‌آوری اطلاعات انتخاب شدند.

در این مرحله از یک پرسشنامه محقق­ساخته شامل 9 سوال جمعیت­شناختی و 41 سوال متناظر با مضامین مشخص­شده در مرحله کیفی و در مقیاس 5ارزشی لیکرت (از بسیار کم=1 تا بسیار زیاد=5) استفاده شد. روایی صوری ابزار از طریق نظر خبرگان (10 عضو هیات علمی و 5 مربی ورزش خبره) ارزیابی و تایید، و پایایی آن (97/0 = α) گزارش  شد. تعداد 500 پرسشنامه برای واجدین شرایط به صورت حضوری یا مجازی (لینک الکترونیک) ارسال، و در مجموع 380 پرسشنامه عودت داده شد. داده­ها با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و ...) و همچنین آزمون t تک­نمونه­ای و مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد و روایی سازه از طریق مراحل مدلسازی معادلات ساختاری در نرم­افزار اسمارت پی ال اس[39] بررسی و تایید شد.

یافته­های پژوهش

سوالات پژوهش در بخش کیفی این بود که مربیگری ورزش چیست و شامل چه مضامین، مولفه­ها، فعالیت­ها، و اقداماتی است. با انجام مصاحبه­ها و پیاده­سازی متن به مرحله استخراج مضامین (کدهای معنایی) حاصل شده در سه سطح مضامین پایه (نشانگرها)، مضامین سازمان­دهنده (ملاک­ها) و مضامین فراگیر (عوامل) منتهی گردید. برای این منظور در ابتدای امر، تمامی مصاحبه­ها خط به خط توسط پژوهشگر یادداشت شد و کدهای اولیه مرتبط با مضامین مربیگری مشخص شدند. محقق با خواندن چندباره مصاحبه­های پیاده شده و توجه به کل مباحث مطرح شده سعی کرد به فهمی کلی از مصاحبه­ها دست یابد؛ سپس با خواندن بخش­های مختلف هر مصاحبه و تحلیل تک تک کلمات، عبارات، جملات و پاراگراف­ها تولید گردید. کدگذاری مصاحبه­های اجراشده به همراه یادنوشت­های محقق، انبوهی از کدها را تولید کرد که با بررسی مشابهت­ها و دسته­بندی آنها، 41 مضمون پایه و 12 مضمون سازمان­دهنده شناسایی گردید. سپس شروع به دریافتن روابط بین مضامین کردیم تا بتوانیم درکی جامع از مضامین مربیگری ورزش ایران داشته باشیم. مضامین به­دست آمده در سه مضمون فراگیر ظهور کردند. مضمون پایه اول شامل مواردی است که به خود فرد مربی مربوط است (مضامین درون­فردی)، مضمون فراگیر بعدی شامل مواردی است که در کار با سایر افراد مهم هستند (مضمون بین­فردی) و مضمون فراگیر سوم شامل مواردی است که در موقعیت­های مختلف مربیگری می­توانند متفاوت باشند (مضمون محیطی یا بافتی). در جدول 2 فرآیند روش تعیین مضامین پایه، سازماندهنده و فراگیر به طور نمونه ارائه شده است.

جدول 2: نمونه فرآیند روش تعیین مضامین پایه، سازماندهنده و فراگیر

فراگیر

سازمان­دهنده

پایه

کدهای نمونه

 

 

 

 

 

 

درون­فردی

 

 

دانش مربیگری

 

دانش تئوریک

دانش عملی

قابلیت انتقال دانش به بازیکنان

مربی باید علوم مختلفی از جمله فیزیولوژی ورزش، تغذیه ورزش، علم تمرین، بازگشت به حالت اولیه، آسیب شناسی و روانشناسی ورزش رو بدونه (P12). هرچه مربیان دانش آکادمیک بیشتری در مورد آموزش مهارت­های پایه رشته ورزشی شون داشته باشن (P5). دانش مربی خیلی مهمه چه از لحاظ تئوری و چه عملی (P3). مربی باید بتونه علمشو در زمین پیاده کنه. هم باید دانش داشته باشه و هم بتونه اونو به شاگرداش منتقل کنه (P2).

 

ویژگی­های فردی

 

شخصی

روانی

اخلاقی

 

باید صبور، منظم، متعهد و خلاق باشه. ازنظر شخصیتی هم بالا باشه (P4). مربی ورزش باید انسانی دلسوز، صبور، قابل اعتماد و رازنگهدار باشه (P7). متانت و وقار باید ویژگی رفتاری مربیا باشه و باید خیلی خویشتن دار باشن (P12). از لحاظ روانی هم باید آدم متعادلی باشه (P14). مربی باید هوش هیجانی بالایی داشته باشه (P3). از لحاظ روانی باید اعتماد به نفس بالایی داشته باشه و بتونه هیجاناتشو کنترل کنه (P4). مربی باید انگیزه داشته باشه و شور و حرارت داشته باشه (P10). ویژگی­های اخلاقی و منش ورزشی مربی مهمه و رو بازیکناش هم تاثیرداره (P7). رفتار و اخلاق حسنه تو هر جایی مورد قبوله (P16).

 

فلسفه مربیگری

عشق به کار

تفکر هنرمندانه

ارزش­های محوری

مربی باید عاشق باشه چون مربیگری کار سختیه (P4). مربیای شایسته عاشقن عاشق کارشون و شاگرداشون هستن (P15). مربیگری علم و هنر کارکردن با افراده (P2). مربی باید هنر کار مربیگری رو داشته باشه (P5). ارتقا عملکرد شاگردا یه هنره (P9). ارزش­های اصلی مربی در کارش خیلی موثرن و می­تونن نشون بدن چه درکی از مربیگری داره (P7).

 

تمایل به رشد و تعالی

یادگیری مداوم

کارآموزی

داشتن روحیۀ پژوهشگری

اهل مطالعه باشه و تحصیلات عالیه داشته باشه (P15). باید در دوره­های ارتقا مربیگری و دانش­افزایی شرکت کنه (P7). مربی باید سعی کنه خودشو رشد بده و دوره­هایی را به عنوان کارآموز در کنار مربیان باتجربه کار کنه (P3). چند سال به عنوان دستیار کنار مربیای دیگه کار کنن (P15). باید سراغ کارای پژوهشی و نوشتن کتاب و مقاله هم برن (P10). مربیان باید از منابع پژوهشی در کارشون استفاده کنن (P19).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بین­فردی

 

 

روابط اجتماعی

رابطه با

ورزشکاران

همکاران

رسانه­ها

ذینفعان

مربی باید روابط مناسبی با ورزشکارا، مدیران و هوادران داشته باشه (P3). رابطه با ورزشکارا و همکاراش داشته باشه (P15). در کار با بچه ها رابطه با والدین خیلی تاثیرگذاره (P10).

مربی باید بتونه با پدر و مادرای بازیکناش روابط خوبی برقرار کنه (P8). مربی باید با رسانه­ها تعامل خوبی داشته باشه و سواد رسانه­ای داشته باشه (P1). نحوه برخورد مربی بارسانه­ها هم خیلی مهمه (P17). مربی علاوه بر رابطه دوستانه با شاگرداش باید با افرادی که به نحوی با ورزش درگیر هستنم رابطه خوبی داشته باشه (P16).

 

 

مهارت­های مربیگری

 

مهارت

فنی-آموزشی

انسانی-ارتباطی

ادراکی-رهبری

سیاسی

 

مربی باید بتونه از روش­های مختلف برای آموزش دادن به آدمای مختلف استفاده کنه (P3). یه مهارت دیگه مربی آموزش مهارت­های پایه ورزش و مهارت­های فنی و اصلاح آنهاست (P7). چون مربیا اکثر وقتشونو در حال آموزش دادن هسن باید مهارت آموزش دادنو خوب بدونن (P14). مربی باید بتونه علاوه بر ارتباطات کلامی، با ارتباطات غیرکلامی و بدنی هم با بازیکناش ارتباط برقرار کنه (P2). مربیگری به تعبیری یه نوع رهبریه (P5). باید بتونه رهبر خوبی باشه و رفتارهای متناسب با رهبری داشته باشه (P7). مربی باید سیاست داشته باشه تا بتونه همه رو دور خودش نگه داره (P12). سیاسیون نقش مهمی امروز تو همه جا دارن و مربی هم باید هم با سیاسیون رابطه داشته باشه تا پیشرفتش بیشتر بشه (P4).

 

 

مدیریت

 

برنامه­ریزی

سازماندهی

به کارگیری

هدایت

ارزیابی

همچنین مدیریت مربی خیلی مهمه. مربی باید برای هر جلسه برنامه داشته باشه، تمرینو و چیدمان کارو مشخص کنه و به همه اطلاع بده و بر کار تیم یا گروه نظارت داشته باشه (P9).

برنامه­ریزی و سازماندهی مربی تو تمرین خیلی همه (P14). یکی دیگه از کارهای مربی انتخاب بازیکن و دستیارانشه (P4). انتخاب بازیکنا خیلی مهمه چون لبه موفقیت یا شکسته (P14).  مربی باید هادی باشه یعنی شاگرداشو هدایت کنه به سمت هدف و اجازه نده از این مدار خارج بشن (P12). نقش هدایتگری مربی در اصلاح سبک زندگی ورزشکار کاملا مشهوده (P16).

مربی برای ارزیابی شاگردا باید استاندارد تعیین کنه (P4). تو ورزش ما یه سری استاندارد وجود دارد که ورزشکار باید به اونا دست پیدا کنه (P13).

 

 

رفتار مربیگری

رفتار

هدایتی-اجتماعی

حمایتی-فرهنگی

ویژۀ مربی

مثلاً وقتی بازیکنا وظایفشونو درست انجام می­دن یا به دیگران کمک می­کنن اونا رو تشویق کنن (P12). رفتاری که من تو تمرین دارم بیشتر همراه با احترام به شاگردامه (P18). مربی باید مشوق باشه مخصوصا کارای خوب ورزشکارا رو بولد کنه (P4). تو مواقعی که ببینم ورزشکاری رفتار پرخاشگرانه یا بی­ادبانه­ای داره حتما بهش تذکر می­دم (P9). رفتار انسانی مربی خیلی اهمیت داره (P20). رفتار شخص مربی هم تو تمرین و هم تو مسابقه خیلی رو بازیکنان تاثیر داره (P11). نباید پرخاشگر باشه و باید بتونه خودشو کنترل کنه (P4).

 

 

 

 

 

محیطی

 

موقعیت تمرین

آموزش تکنیک

آموزش تاکتیک

آفزایش آمادگی جسمانی

تمرین علاوه بر تکنیک باید شامل مولفه­های تاکتیکی هم باشه (P4). مربیای بزرگسالا و قهرمانی بیشتر وقتشونو صرف تاکتیکها می کنن (P7). مربی باید روش­های مختلف توسعه آمادگی جسمانی متناسب با شرایط شاگرداشو بدونه (P5). آمادگی بدنی هم تقریباً جزء لاینفک همه تمرینات ورزشیه (P8).

 

ایفای نقش

معلمی

تخصص­گرایی

الگو

یکی از مهم­ترین نقشایی که یه مربی می­تونه داشته باشه معلمیه (P7). مربیگری با معلمی شباهت زیادی داره و مثه اونا باید مهارتای پایه رو یاد بده و شاگرداشو از هر نظر رشد بده (P13). مربی باید تو بدنسازی هم متخصص باشه (P10). مربی باید برای بازیکناش از هر نظر الگو باشه (P2)

 

 

 

شرایط محیطی

 

شاگردان

هدف ورزش

محیط ورزش

مربی باید ویژگی­های سنی شاگرداشو در نظر داشته باشه (P8). مربی باید استعدادهای شاگرداشو بشناسه (P9). چه هدف مسابقه باشه چه سلامتی (P10). هدف ورزش میتونه متفاوت باشه مثلا قهرمانی یا تندرستی باشه (P11). مربیگری در سطوح ملی و حرفه­ای فرق داره با آموزش (P15). محیط ورزش مممکنه انفرادی یا تیمی باشه (P11). کیفیت محل برگزاری مسابقه و تجهیزات هم می تونه روی کار مربی تاثیر بذاره (P3).

 

موقعیت مسابقه

نتیجه­گرایی

آمادگی لجستیک برای مسابقه

راهبرد

تاکتیک

شایستگی هر مربی بر اساس نتایجی که مربی در مسابقات به دست میاره مشخص میشه (P5).

مربی باید همه شرایط حضور در مسابقه رو مد نظر داشته بشه و تجهیزات و امکاناتی که نیاز داره رو پیش­بینی کنه (P12). مربی باید بتونه تاکتیک­های ورزشو هم تاکتیک­های ساده و هم پیچیده رو یاد بده و تمرین بده (P6). باید متناسب با تیم حریف تاکتیک تیمشو بچینه (P6). مربی باید تاکتیک یا استراتژی برای هر مسابقه را مشخص کنه (P7).

مضمون فراگیر درون­فردی شامل چهار مضمون سازمان­دهنده دانش مربیگری، ویژگی­های مربی، فلسفۀ مربیگری و تمایل به رشد و تعالی قرار گرفت. دانش مربیگری شامل دانش تئوریک، دانش عملی و قابلیت انتقال دانش بود. دانش تئوریک شامل مجموعه­ای از علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانش ویژۀ ورزش از جمله قوانین و مقررات رشته­های ورزشی، دانش عمومی مربیگری و دانش مرتبط با هدف شرکت­کنندگان در ورزش و نیازهای آنها بود. دانش عملی شامل به کاربردن دانش تئوریک در تمرین و میدان رقابت بود. قابلیت انتقال دانش به بیان تئوریک مبانی اجرای صحیح تکنیک­ها و پیشگیری از آسیب­ها به بازیکنان و همکاران، و موارد روانی-حرکتی مربوط به عملکرد در تمرین و مسابقه مرتبط بود.

ویژگی­های مربیان در سه مضمون پایه شخصی، روانی و اخلاقی قرار گرفتند. ویژگی­های شخصی شامل صبوربودن، داشتن خلاقیت، متعهدبودن، داشتن انصاف و عدالت، تصمیم­گیری خوب و منظم بودن بود. ویژگی­های روانی شامل شامل ثبات هیجانی و هوش هیجانی بالا، داشتن اعتماد به نفس بالا و اضطراب کم بود و ویژگی­های اخلاقی شامل اخلاق­مداری، تبادل اخلاقیات و شایستگی اخلاقی بود.

فلسفه مربیگری شامل عشق به کار مربیگری، تفکر هنرمندانه و ارزش­ها و اصول مرکزی بود. تعدادی از شرکت­کنندگان، هنر مربیگری و تفکر هنرمندانه را بخشی از فلسفۀ مربیگری ذکر کردند و برخی فلسفۀ مربیگری را هم­ردیف با باورها و ارزش­های محوری تلقی کردند. آنها ذکر کردند فلسفۀ مربیگری زیربنای همۀ کارهایی است که مربی انجام می­دهد و نه تنها شامل اهداف، اقدامات و ارزش­هاست بلکه یک رویکرد مربیگری است که زیربنای کیفیت­ها و مهارت­های شخصی را توصیف می­کند.

رشد و تعالی در مربیگری شامل سه مضمون پایه یادگیری مداوم، کارآموزی و داشتن روحیۀ پژوهشگری بود. مشارکت­کنندگان بیان کردند که رشد مداوم مربیان ورزش، کلید بقاء و بهبود کیفیت مربیگری و حرفه­ای­گری است که یادگیری در مرکز آن قرار دارد و یادگیری مداوم از طریق شرکت در کلاس­های مربیگری، کارگاه­ها، کنفرانس­ها و جلسات با سایر مربیان به دست می­آید. کارآموزی به کاروزی پیش مربیان باتجربه، شرکت در تمرینات سایر مربیان و به ویژه مربیان خبره به عنوان مشاهده کننده، و دستیار مربیان سطح بالا بودن اشاره داشت. داشتن روحیه پژوهشگری شامل آشنایی با زبان انگلیسی، مطالعه مقالات روز مرتبط با حوزۀ مربیگری، استفاده از نتایج مقالات در کار مربیگری چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ موارد غیرفنی مثل روانشناسی و موارد مرتبط با ویژگی­های ورزشکاران در یک نوع ورزش خاص بود.

مضمون فراگیر بین­فردی شامل چهار مضمون سازمان­دهنده روابط اجتماعی، مهارت­های مربیگری، مدیریت و رفتار مربیگری بود. مضمون روابط اجتماعی شامل مضامین پایه رابطه با ورزشکاران، رابطه با همکاران، رابطه با رسانه­ها و رابطه با ذی­نفعان بود. رابطه مربی-بازیکن شامل توانایی برقراری رابطه با بازیکنان، تعامل با بازیکنان، دوست­بودن با بازیکنان، گذاشتن وقت بیرون از زمین بازی برای ورزشکاران بود. علاوه بر ورزشکار، افراد دیگری هم هستند (اعضای خانواده بازیکنان، رسانه­ها و ذینفعان شامل دستیاران، مدیران و ...) که برقراری رابطه با آنها برای مربیگری ضروری است. رابطه با همکاران شامل توانایی برقراری رابطه با دستیاران، سرمربی، مربیان سایر تیم ها، و مربیان باتجربه بود. رابطه با رسانه­ها شامل توانایی برقراری رابطه با خبرنگاران، گزارشگران، شبکه­های مجازی، و داشتن سواد رسانه­ای بود. رابطه با ذی­نفعان شامل رابطه با اعضای خانواده بازیکنان، مدیران، هواداران، حامیان مالی و افرادی بود که پتانسیل حمایت مادی و معنوی را دارند.

مضمون مهارت­های مربیگری شامل مضامین پایه مهارت­های فنی-آموزشی، انسانی-ارتباطاتی، ادراکی-رهبری و سیاسی بود. مهارت­های فنی-آموزشی شامل توانایی اجرای مهارت­های حرکتی، آشنایی با شیوه­های مختلف آموزش مهارت­های حرکتی و آموزش متناسب با شرایط ورزشکاران بود. مهارت­های انسانی-ارتباطاتی شامل ارتباطات متناسب با ویژگی­ها و موقعیت ورزشکاران، فن بیان خوب، زبان غیرکلامی و بدنی و داشتن روابط عمومی بالا بود. مهارت­های رهبری-ادراکی شامل نفوذ در ورزشکاران، داشتن ویژگی­های رهبری، رفتارهای متناسب با رهبر، تصمیم­گیری­های صحیح و مقبولیت نزد ورزشکاران بود. مضمون مهارت سیاسی شامل داشتن شبکه­های ارتباطی، رابطه با مدیران، افراد صاحب نفوذ و تاثیرگذاری و نفوذ بر دیگران بود.

مضمون مدیریت شامل مضامین پایه برنامه­ریزی، به­کارگیری، سازماندهی، هدایت و ارزیابی بود. برنامه­ریزی می­تواند برای یک جلسه، هفته، ماه، فصل، سال یا چند سال باشد. به­کارگیری توسط مربیان رقابتی تیمی بیان شد و شامل انتخاب ورزشکاران، دستیاران و کادر پشتیبانی تیم بود. سازماندهی شامل مشخص­کردن وظایف و مسئولیت­های بازیکنان و همکاران، آرایش بازیکنان در تمرین، وسایل و تجهیزات مورد استفاده در تمرین بود. هدایت شامل نظارت و بازبینی مداوم عملکرد ورزشکاران، استفاده از قدرت در هدایت ورزشکاران و تدوین و ارائه مقررات به ورزشکاران بود. ارزیابی شامل تعیین استاندارد برای عملکرد ورزشکاران، تعیین استانداردهای اخلاقی و رفتاری برای ورزشکاران، تعیین میزان دستیابی به استانداردهای مشخص­شده، مشخص­کردن نقاط قوت و ضعف و اصلاح نقاط ضعف بود.  

رفتار مربیان شامل رفتارهای هدایتی-اجتماعی، حمایتی-فرهنگی و رفتارهای ویژه بود. رفتارهای هدایتی-اجتماعی شامل برخورد در مواقعی که ورزشکاران وظایف خود را به درستی انجام نمی­دهند، قوانین را نقض می­کنند یا رفتار مناسبی با بقیۀ ورزشکاران یا کادر تیم یا سایر افراد مرتبط با ورزش ندارند بود. رفتارهای حمایتی-فرهنگی شامل تشویق و حمایت مناسب از رفتارهای خوب بازیکنان با سایر بازیکنان در تمرین، مسابقه، در برخورد با سایر افراد حاضر در ورزش، انجام صحیح وظایف محوله و کمک به سایر افراد بود. رفتارهای ویژۀ مربی شامل رفتارهای معمول مربی با بازیکنان و سایر افراد حاضر در تمرین، رفتار مربی در لحظات حساس مسابقه، رفتار مربی مطابق با سن و شرایط ورزشکاران، و کنترل مربی بر رفتار خودش بود.

مضمون فراگیر محیطی شامل مضامین سازماندهنده موقعیت تمرین، ایفای نقش، شرایط محیطی و موقعیت مسابقه بود. موقعیت تمرین شامل آموزش تکنیک­ها و تاکتیک­های هر ورزش و افزایش آمادگی جسمانی بود. مضمون آموزش تکنیک شامل آموزش مهارت­های حرکتی پایه، آموزش تکنیک­های تخصصی، اصلاح تکنیک، و ارائه بازخورد بود. آموزش تاکتیک شامل آموزش تاکتیک­های پایۀ ویژۀ ورزش، تاکتیک­های پیشرفتۀ ویژۀ ورزش، تاکتیک­های جایگزین برای موارد خاص و تاکتیک­های موقعیتی بود. مضمون افزایش آمادگی جسمانی شامل رشد متناسب کلیۀ مولفه­های آمادگی جسمانی ورزشکار، تقویت مولفه­های آمادگی جسمانی که نیاز است بیشتر تقویت شوند، استفاده از روش­های متناسب با ورزشکاران جهت افزایش آمادگی جسمانی ورزشکاران، و متنوع و مفرح کردن برنامه­های افزایش آمادگی جسمانی بود.

مضمون سازمان­دهنده ایفای نقش شامل مضامین پایه نقش معلمی، نقش تخصص­گرایی و نقش الگو بود. مضمون معلمی شامل مضامین رشد کل­گرایانۀ ورزشکار یا تیم از جنبه­های شناختی، عاطفی و روانی، و شناسایی و برآورده­کردن نیازهای ورزشکار یا تیم بود. مضمون تخصص­گرایی شامل مضامین فراگیر بدنسازی، فنی، مشاور و متخصص تندرستی بود. این مضمون شامل فعالیت­هایی بود که مربیان به عنوان یک فرد متخصص در افزایش مولفه­های بدنی و تکنیکی و تاکتیکی انجام می­دهند. نقش مدل اشاره بر این امر داشت که مربی برای ورزشکاران به عنوان یک مدل یا الگو عمل می­کند. این الگو می­تواند اخلاقی، اجتماعی، تحصیلی، بدنی و ... باشد. مضمون الگو شامل داشتن سیما و تیپ بدنی مناسب، رفتار و اخلاق مناسب در محیط ورزش و اجتماع، عدم اشتهار به موارد منفی در جامعه، شهروند خوب بودن و الگوبودن از هر نظر برای ورزشکاران بود.

مضمون شرایط محیطی شامل مضامین پایه شاگردان، هدف ورزش و محیط ورزش بود. مضمون شاگردان شامل ویژگی­های سنی، ویژگی­های فرهنگی، پتانسیل، اهداف و استعدادهای هر کدام از شاگردان بود. مضمون هدف ورزش بر این امر اشاره داشت که هدف ورزش می­تواند قهرمانی، تفریحی، درمانگری، ماجراجویی، تناسب اندام یا سلامتی باشد. محیط ورزش شامل نوع ورزش مثلاً تیمی یا انفرادی­بودن ورزش، سطح رقابت، میزان تاثیرگذاری شرایط آب و هوایی بر ورزش، فرهنگ ورزش و میزان تاثیرگذاری افراد مثلاً داوران یا برگزارکنندگان ورزش بر نتایج بود.

مضمون موقعیت مسابقه شامل مضامین پایه آمادگی لجستیک برای مسابقه، راهبرد، تاکتیک و نتیجه­گرایی بود. آمادگی لجستیک برای مسابقه شامل آمادگی بدنی برای مسابقه، آمادگی روحی و روانی برای مسابقه، تنظیم فهرست بازیکنان برای مسابقه، مهیاکردن محل مسابقه در شرایط میزبانی، و مهیاکردن مقدمات و ملزومات سفر برای مسابقات خارج از خانه بود. تاکتیک شامل انتخاب بازیکنان متناسب با مسابقه، استفاده از تعویض­های مناسب، استفاده از زمان استراحت به موقع و استفاده از تاکتیک مناسب در برابر هر یک از حریفان بود. مضمون راهبرد شامل تجزیه و تحلیل ورزشکار یا تیم حریف، انتخاب راهبرد مناسب برای هر مسابقه، و داشتن راهبرد­های جایگزین برای شرایطی که تاکتیک اول توسط حریف خنثی می­شود بود. نتیجه­گرایی شامل رسیدن به هدف مد نظر ورزشکار یا تیم و پیروزی در مسابقه بود.  

در شکل 1، مدل شماتیک تحقیق ارائه شده است.

 

 

شکل 1: مضامین مربیگری ورزش

جدول 3 ویژگی­های جمعیت­شناختی شرکت­کنندگان در بخش کمّی را نشان می­دهد.

جدول 3: ویژگی­های جمعیت­شناختی پاسخگویان بخش کمّی

 متغیرها

فراوانی

درصد

جنسیت

زن

131

5/34

مرد

249

5/65

مدرک تحصیلی

دانشجوی دکتری یا دکتری

52

7/13

کارشناسی ارشد

147

7/38

کارشناسی

131

5/34

کاردانی

35

2/9

دیپلم

15

9/3

سوابق مربیگری

حدود 10 سال یا کمتر

184

4/48

11 تا 15 سال

87

9/22

بین 16 تا 20 سال

51

4/13

بیش از 20 سال

58

3/15

سن

کمتر از 35 سال

181

6/47

بین 36 تا 40 سال

92

2/24

بین 41 تا 45 سال

55

5/14

بین 46 تا 50 سال

24

3/6

بیش از 50 سال

28

4/7

حوزه مربیگری

آموزشی

84

1/22

تفریحی - آماتور

42

8/12

سلامتی و تندرستی

33

7/8

قهرمانی

221

2/58

رشته تحصیلی

غیرمرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی

116

5/30

مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی

264

5/69

 

مطابق جدول 3 بیشترین جمعیت نمونه مرد با گروه سنی کمتر از 35 سال، درحوزه قهرمانی با تحصیلات ارشد و مرتبط با تربیت بدنی هستند که سابقه کار کمتر از 10 سال داشته‌اند. به منظور تایید مولفه‌ها از آزمون t استفاده شده است. جدول 4 نشان می­دهد آزمون t مربوط به مضامین پایه، سازمان­دهنده و فراگیر معنی­دار هستند و باتوجه به مقدار معنی‌داری کلیه مولفه‌ها و زیرمولفه‌ها برای حضور در مدل اثرگذار هستند و باتوجه به این­که مقدار t مثبت است نشان می­دهد که کلیه مولفه‌ها و زیرمولفه‌ها به نظر مشارکت کنندگان دارای اثر زیاد بر مدل هستند.

جدول 4: برآورد آزمون t تک نمونه­ای جهت مقایسه معنی­داری هریک از مضامین

مضامین

مقدارآزمون=3

t

درجه آزادی

معنی داری

اختلاف میانگین

فاصله اطمنیان 95%

کران پایین

کران بالا

1- درون­فردی

17/57

379

0/00

1/58

1/53

1/64

1

فلسفه مربیگری

22/51

379

0/00

1/60

1/54

1/67

ویژگی های فردی

90/48

379

0/00

1/61

1/54

1/67

دانش مربیگری

13/53

379

0/00

1/65

1/59

1/71

تمایل به رشد و تعالی

45/62

379

0/00

1/47

1/41

1/54

2- بین­فردی

47/68

379

0/00

1/40

1/34

1/45

2

رفتار مربیگری

34/44

379

0/00

1/32

1/25

1/40

روابط اجتماعی

34/46

379

0/00

1/20

1/13

1/27

مهارت­های مربیگری

74/38

379

0/00

1/30

1/23

1/36

مدیریت

19/53

379

0/00

1/64

1/57

1/70

3- محیطی

81/50

379

0/00

1/47

1/42

1/53

3

موقعیت تمرین

04/48

379

0/00

1/65

1/58

1/72

موقعیت مسابقه

81/41

379

0/00

1/43

1/36

1/49

ایفای نقش

61/44

379

0/00

1/49

1/42

1/55

شرایط محیطی

93/38

379

0/00

1/34

1/27

1/41

به منظور محاسبه شاخص­های اعتبار و پایایی از رویکرد مدل­سازی معادله ساختاری واریانس محور و نرم­افزار PLS استفاده شد. مدل عاملی با استفاده از تحلیل عاملی مرتبه دوم، شاخص اعتبار همگرا مطلوبیت اعتبار مناسبی برای مضامین درون­فردی، بین­فردی و محیطی را نشان می­دهد. مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ نشان­دهنده دقت اندازه­گیری بالای ابزار سنجش آنها و به عبارتی پایابودن ابزار مربوط به آنها است (جدول 5).

جدول 5: شاخص­های ارزیابی روایی و پایایی ابزار سنجش مضامین مربیگری ورزش

مضمون

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

اعتبار همگرا (AVE)

مضمون بین­فردی

941/0

949/0

529/0

مدیریت

913/0

935/0

743/0

رفتار مربیگری

865/0

917/0

787/0

مهارت مربیگری

772/0

856/0

608/0

روابط اجتماعی

733/0

833/0

556/0

مضمون درون­فردی

922/0

934/0

545/0

ویژگی­های فردی

847/0

908/0

766/0

دانش مربیگری

806/0

885/0

720/0

فلسفه مربیگری

776/0

871/0

692/0

تمایل به رشد و تعالی

721/0

841/0

639/0

مضمون محیطی

917/0

929/0

507/0

موقعیت تمرین

866/0

918/0

789/0

موقعیت مسابقه

815/0

880/0

650/0

نقش مربی

769/0

866/0

684/0

شرایط بافتی

736/0

849/0

653/0

 

مضامین سازماندهنده در مضمون فراگیر بین­فردی به ترتیب بار عاملی عبارت از مدیریت (923/0)، مضامین مهارت­های مربیگری (920/0)، رفتار مربیگری (859/0) و روابط اجتماعی (792/0)، مضامین سازماندهنده در مضمون فراگیر درون­فردی به ترتیب بار عاملی عبارت از ویژگی­های مربی (9/0)، فلسفۀ مربیگری (893/0)، دانش مربیگری (878/0) و تمایل به رشد و تعالی (848/0) و مضامین سازماندهنده در مضمون فراگیر محیطی به ترتیب بار عاملی شامل ایفای نقش (905/0)، موقعیت مسابقه (866/0)، موقعیت تمرین (864/0) و شرایط محیطی (770/0) بود (جدول 6).

جدول 6: مقادیر بارهای عاملی معرف­های مضامین درون­فردی، بین­فردی و محیطی

مضمون فراگیر

مضمون سازمان­دهنده

مضمون پایه

بارعاملی

مقدار بحرانی

معنی­داری

بین­فردی

مدیریت

 

923/0

278/66

000/0

 

سازماندهی

904/0

139/61

000/0

به کارگیری

886/0

032/38

000/0

هدایت

854/0

203/31

000/0

برنامه­ریزی

841/0

514/24

000/0

ارزیابی

830/0

870/28

000/0

مهارت­های مربیگری

 

920/0

561/66

000/0

 

انسانی-ارتباطاتی

907/0

446/71

000/0

فنی-آموزشی

830/0

780/28

000/0

ادراکی-رهبری

823/0

416/25

000/0

سیاسی

493/0

234/8

000/0

رفتار مربیگری

 

859/0

429/39

000/0

 

هدایتی-اجتماعی

899/0

506/54

000/0

حمایتی-فرهنگی

893/0

130/53

000/0

رفتار ویژه

869/0

523/47

000/0

روابط اجتماعی

 

792/0

590/26

000/0

 

همکاران

801/0

426/37

000/0

ذی­نفعان

779/0

575/27

000/0

بازیکنان

735/0

202/19

000/0

رسانه­ها

661/0

399/17

000/0

درون فردی

ویژگی­های فردی

 

900/0

663/39

000/0

 

روانی

889/0

394/42

000/0

اخلاقی

882/0

207/32

000/0

شخصی

854/0

238/32

000/0

فلسفه مربیگری

 

893/0

344/32

000/0

 

تفکر هنرمندانه

859/0

493/31

000/0

عشق به کار

853/0

788/22

000/0

اصول و ارزش­های مرکزی

782/0

096/25

000/0

دانش مربیگری

 

878/0

784/26

000/0

 

قابلیت انتقال دانش

863/0

076/33

000/0

دانش تئوریک

845/0

363/30

000/0

دانش عملی

838/0

398/21

000/0

تمایل به رشد و تعالی

 

848/0

301/29

000/0

 

یادگیری مداوم

857/0

835/47

000/0

داشتن روحیه پژوهشگری

797/0

969/27

000/0

کارآموزی

738/0

557/17

000/0

محیطی

ایفای نقش

 

905/0

613/47

000/0

 

الگو

851/0

398/48

000/0

تخصص­گرایی

830/0

231/31

000/0

معلمی

798/0

013/23

000/0

موقعیت مسابقه

 

866/0

233/37

000/0

 

تاکتیک

884/0

240/44

000/0

راهبرد

853/0

462/30

000/0

آمادگی لجستیک برای مسابقه

834/0

024/28

000/0

نتیجه­گرایی

630/0

859/12

000/0

موقعیت تمرین

 

864/0

917/30

000/0

 

آموزش تاکتیک

907/0

359/49

000/0

آموزش تکنیک

885/0

280/32

000/0

آفزایش آمادگی جسمانی

872/0

714/29

000/0

شرایط محیطی

 

770/0

833/33

000/0

 

هدف ورزش

840/0

844/33

000/0

محیط ورزش

830/0

816/34

000/0

شاگردان

750/0

027/25

000/0

بر اساس مواردی که ذکر شد مدل معادله ساختاری تحقیق به صورت زیر درمی­آید (شکل 2).

شکل 2: مدل معادله ساختاری مضامین مربیگری

شاخص­های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری بیانگر این است که مدل مفروض تدوین شده توسط داده­های پژوهش حمایت می­شوند، به عبارت دیگر برازش داده­ها به مدل برقرار و شاخص­های برازش دلالت برمطلوبیت مدل معادله ساختاری دارند (جدول 7).

جدول 7: برآورد مقادیر شاخص­های ارزیابی کلیت مدل معادله ساختاری

شاخص

مقدار

SRMR

084/0

ChI-Square

603/9216

NFI

390/0

مطابق جدول 8، برآورد اثرات مستقیم مربوط به مضامین فراگیر  معنی­دار هستند به این معنی که اثر آنها در تحلیل مسیر حائز اهمیت است و اثرات غیرمستقیم به این دلیل که معنی‌دار نبودند در این قسمت ارائه نشده است. بیشترین میانگین نمونه­ای مربوط به مضمون بین­فردی بود و به دنبال آن مضامین فردی و محیطی قرار دارند. 

جدول 8: برآورد اثرات مستقیم مضامین مدل نسبت به مضامین مربیگری در ورزش

مضمون

میانگین نمونه­ای

آماره t

مقدار احتمال

مضمون بین­فردی

432/0

78/19

000/0

مضمون درون­فردی

314/0

70/23

000/0

مضمون محیطی

308/0

74/30

000/0 

 

 

بحث و نتیجه­گیری

با علم به این که مربیان در محیط­های پیچیده و پویا کار می­کنند و همین طور به ارزیابی، دستکاری و پاسخ به بافت­های در حال تغییر و منحصر به فرد نیاز دارند می­توان نتیجه گرفت که برای چنین کار دشواری لازم است نگاه کل­گرایانه­ای به مربیگری دارد (گراهام، ویلیامز و مک­نامارا[40]، 2021، 146). این مطالعه قصد داشت با چنین نگاهی به شناسایی مضامین، مولفه­ها و فعالیت­های مربیگری بپردازد. یافته­ها نشان داد مربیگری ورزش شامل سه مضمون فراگیر است که از میان آنها، مضمون بین­فردی بیشترین بار عاملی را داشت. این مضمون شامل مضامین سازماندهنده مدیریت، مهارت­های مربیگری، رفتار مربیگری و روابط اجتماعی بود. مربیگری ورزش الزاماً یک فعالیت اجتماعی است که به مهارت­های خاصی بین­ فردی نیاز دارد (کوته و گیلبرت، 2009، 315). ویلیام، فالکائو، بلوم و سابستون[41] (2020) اظهار داشته­اند مربیگری انسان­گرایانه ممکن است بروندادهای رشدی مثبت را در شرکت­کنندگان توسعه دهد و روابط مربی-ورزشکار را بسازد و آگاهی برای استفاده از ورزش به عنوان ابزاری برای رشد و تکامل شخصی را بالا ببرد. وظایف مدیریتی و اداره­کردن از وظایف ذاتی مربیگری معرفی ارائه شده (نورمن[42]، 2015، 24) که در این مطالعه هم تایید شد و با یافته­های کاظمی­پور، مهدی­پور و ازمشا (1394)، خلیفه، قربانی و هنری (1397)، اسمعیلی و رضایی (1397)، بابازاده پهلوانلو، اصلانخانی، صفانیا، درودیان و گودرزی (1398)، چیو، ماهات، هووا و رادزوان (2013) و سانتوز، جونز و مسکوئیتا (2013) همسو می­باشد. مربیان احتمالاً در مورد سازماندهی رقابت کار می­کنند، برنامه­ریزی می­کنند، اهداف کوتاه مدت و بلندمدت انتخاب می­کنند در نتیجه، کار مربیان برنامه­ریزی، ثبت­کردن، نظارت و تجزیه و تحلیل و ارزیابی است (کریسفیلد[43]، 2007، 15).

مهارت­های مربیگری مشخص­شده در این مطالعه شامل مهارت­های انسانی-ارتباطاتی، فنی-آموزشی، ادراکی-رهبری و سیاسی با مهارت­های پیشنهادی بنی و اوکونور[44] (2011) شامل رهبری، ارتباطات، مدیریت افراد و برنامه­ریزی تقریباً همپوشانی دارد و همسو با یافته­های کاظمی­پور، مهدی­پور و ازمشا (1394)، اسمعیلی و رضایی (1397) و رودباری و آقایی (1399) است. مهارت­های فنی-آموزشی مربیان و معلمان با هم مشابه هستند و یاددادن مهارت­های مرتبط با ورزش، ویژگی همۀ مربیان است که در راستای یافته­های اسمعیلی و رضایی (1397) و بابازاده پهلوانلو، اصلانخانی، صفانیا، درودیان و گودرزی (1398) می­باشد. برای این که مربیان ورزش بتوانند آموزش مناسبی ارائه دهند به مهارت­های انسانی-ارتباطاتی نیاز دارند چون حتی اگر یک متخصص تکنیک و تاکتیک سطح بالا باشند اما نتوانند ارتباطات موثری با بازیکنان برقرار کنند، نمی­توانند آموزش خوبی ارائه دهند. ارتباطات کلامی و استفاده از زبان بدنی و بیان چهره­ای (ارتباطات غیرکلامی) می­تواند اطلاعات مکفی به ورزشکاران ارائه دهد (موئن، گیسکی و هووارد، 2015، 187) و همسو با یافته­های خلیفه، قربانی و هنری (1397)، محمدی، مشکاتی و ژیان­پور (1397)، اسمعیلی و رضایی (1397) و رودباری و آقایی (1399) است. مهارت ادراکی-رهبری به مربی کمک می­کند دو مهارت قبلی را به بهترین نحو اجرا کند و مربیانی که در ورزش های رقابتی سطح بالا کار می­کردند اذعان داشتند که در مطالعات قبلی هم این امر تایید شده است (کریسفیلد، 2007؛ سوکیپتو، چولیک موتوهیر و سوجیدانداکو، 2017؛ کلی، تلول، بارکر و هاروود، 2018). تحقیق اخیر در مربیگری، نقش عمل سیاست خرد[45] در مربیگری را خاطر نشان کرد (راینی، مالیت و رابجونز[46]، 2017، 154).  

رفتار مربیگری را می­توان به عنوان پاسخ­های رفتاری که مربی در پاسخ به رفتار اجراکنندگانش از خود بروز می­دهد تعریف کرد (موئن، گیسکی و هویگارد، 2015، 191). مربیان از برخی رفتارها برای افزایش یا کاهش رفتارهای ورزشکاران استفاده می­کنند. استراتژی­های مدیریت رفتار باید در مرکز مربیگری موفق قرار گیرد تا تضمین شود ورزشکاران مربیگری با کیفیت بالا و فرصت رسیدن به پتانسیل کامل خود را دریافت می­کنند. رفتار نامناسب ورزشکاران دلایل زیادی دارد و مهم است مربیان این رفتارها را به حداقل برسانند و محیط مربیگری با استفاده از طیفی از استراتژی­ها مدیریت کنند (دیو، فارین و فارین[47]، 2017، 108). همچنین لازم است رفتار خوب مورد تشویق قرار گیرد تا احتمال تکرار آنها بیشتر شود. از طرفی مربی باید مراقب رفتارهای خود به ویژه در لحظات پرفشار و تنش باشد تا رفتار نامناسبی از آنها سر نزند. نتایج نقش بحرانی هوش هیجانی مربیان در رشد رفتاری مربیان در آگاهی هیجانی و مدیریت هیجانات مربیان تایید شده است (راینی، مالیت و رابجونز، 2017، 119).

دوچیف و گیردیس (2015) رابطه اجتماعی را قلب مربیگری بیان کردند. مربیان در محیط ورزش با افرادی زیادی تعامل دارند. بیشترین رابطۀ مربی با ورزشکاران است و مربی باید به عنوان یک محرک مفید برای رشد و پیشرفت ورزشکار عمل کند و این امر در سایۀ داشتن رابطۀ خوب با ورزشکاران محقق می­شود. یک رابطۀ مثبت بین مربی-ورزشکار می­تواند تا حد زیادی سطح رضایت ورزشکار، سطوح انگیزش، حالات خلقی مثبت، ایجاد حس حمایت و کاهش اضطراب را بهبود بخشد (ژاویت و شانموگان[48]، 2016، 133). علاوه بر ورزشکار، افراد دیگری هم هستند که برقراری رابطه با آنها برای مربیگری ضروری است (خانواده بازیکنان، رسانه­ها و دستیاران، مدیران و ...)  و از آن به عنوان مربیگری رابطه­ای یاد شده است که یافته­های کاظمی­پور، مهدی­پور و ازمشا (1394)، منتظری، طالب­پور و فیضی (1396)، خلیفه، قربانی و هنری (1397)، هال (2015)، دوچیف و گردیس (2015)، نورمن (2015) و کلی، تلول، بارکر و هاروود (2018) هم این موضوع را تایید می­کنند.

مربیگری را می­توان به عنوان یک سری اهداف، فعالیت­ها و مداخله­های هدفمند در نظر گرفت که برای بهبود عملکرد تیم­ها و ورزشکاران طراحی می­شوند. با این حال، موارد فوق، کل مربیگری را شامل نمی­شود و شخص مربی و مشخصات او هم در مربیگری او دخیل هستند. مضمون فراگیر درون­فردی مربیگری اشاره به مواردی دارد که نیاز است مربیان بر روی آنها بازتاب کنند. بازتاب شامل داشتن یک قابلیت خودتوسعه­ای حرفه­ای خودکار از طریق خودآموزی سیستماتیک دارد (کاسیدی، جونز و پوتراک، 2009، 87). این مضمون شامل مضامین ویژگی­های فردی، فلسفه مربیگری، دانش مربیگری و تمایل به رشد و تعالی بود. بنی و اوکونور (2011) دو طبقه ویژگی­ها و دانش شخصی مربی، و فلسفۀ مربی را از جمله مضامین مربوط به مربی ذکر کردند. ویژگی­های شخصی شامل مواردی است که مربی برای کار متعهدانه و دشوار مربیگری باید این ویژگی­ها را داشته باشد که معادل ویژگی­های ابزاری کاسیدی، جونز و پوتراک (2009) است. ویژگی­های روانی شامل مولفه­های روانی بود که مربیان باید در تمرین و مسابقه آنها را مدیریت و حفظ کنند چرا که شرایط روانی مربی تاثیر مستقیمی بر ورزشکاران دارد. ویژگی­های اخلاقی در همۀ عرصه­هایی که انسان­ها با هم مراوده دارند یا کار می کنند و مربیگری ورزش هم از جملۀ آنها است، یک مولفۀ اجتناب­ناپذیر است و شامل شنوندۀ خوب بودن، تعامل و برقراری رابطۀ مثبت با دیگران می­باشد. ویژگی­های مربیان موفق شباهت زیادی به گروهی از ویژگی­های آموزش دهندگان خوب به علاوۀ مهارت­های روانی مثل انگیزۀ کاری زیاد، انعطاف­پذیری، خلاقیت، مهارت­های سازمانی، موثق­بودن، مهارت­های اجتماعی، استدلال و اعتماد به نفس دارد که این دو ویژگی با ویژگی­های درونی کاسیدی، جونز و پوتراک (2009) معادل هستند و همسو با مطالعات قبلی است (هادسون، بات و مایراند، 2017، 448).

فلسفۀ مربیگری بنیاد برنامۀ مربی است؛ نه تنها خطوط راهنمای مربی را مشخص می­کند بلکه برای بازیکنان تیم، سکو (مرحله) مشخص می­کند. این کار باعث می­شود آنها مسئولیت اقدامات و تصمیمات­شان را قبول کنند و تشویق می­شوند به عنوان یک فرد ورزشکار و عضوی از تیم، انتظاراتی که از آنها می­رود را برآورده کنند؛ از این رو، رفتار و فعالیت کاری هر مربی به وسیلۀ فلسفۀ مربیگری­اش شکل می­گیرد (کارلس و دوگلاس، 2011؛ چیو، ماهات، هووا و رادزوان، 2013؛ کلی، تلول، بارکر و هاروود، 2018، 1850). کوپر و آلن (2017) هم از ارزش­ها به عنوان یکی موضوعات اصلی مربیگری نام برده­اند.

دانش مربیگری به مثابه خبرگی مربی در کار مربیگری است که مربیان از آن، جهت تمرین­دادن ورزشکاران برای رشد آنها و رهنمون­کردن آنها به موفقیت استفاده می­کنند (کوته و گیلبرت، 2009). قابلیت انتقال دانش به بیان تئوریک مبانی اجرای صحیح تکنیک­ها و پیشگیری از آسیب­ها به بازیکنان و همکاران، و موارد روانی مربوط به عملکرد در تمرین و مسابقه مربوط است و پیشنهاد می­کند مربیان در مورد مبانی تئوریک رشته­ ورزشی خود از جمله علوم تربیت بدنی و قوانین و مقررات اطلاعات مکفی به دست آورند و از آنها در زمین ورزش در عمل استفاده کند و آنها را هم به صورت تئوریک و هم عملی به شاگردان­ خود منتقل کند تا آنها تمرینات خوب و منطبق با نیازهایشان داشته باشند. دانش می­توان از طریق تحصیلات آکادمیکی و هم از طریق انجام کار مربیگری به دست آید که با یافته­های کوته و گیلبرت (2009) و محمدی، مشکاتی و ژیان­پور (1397) همسو می­باشد.

تغییر در ورزشکاران و ماهیت تحولی عملکرد ورزشی نیازمند آن است که مربیان در جستجوی رشد و تغییر کارشان باشند. رشد مداوم مربیان ورزش، کلید بقاء و بهبود کیفیت مربیگری و حرفه­ای­گری است که یادگیری در مرکز آن قرار دارد و یادگیری مداوم از طریق شرکت در کلاس­های مربیگری، کارگاه­ها، کنفرانس­ها و جلسات با سایر مربیان به دست می­آید و اشاره به سه روش یادگیری رسمی، غیررسمی و اختیاری دارد (هادسون، بات و مایراند، 2017، 444). کلاس­های مربیگری فرصت خوبی برای رشد و تعالی در مربیگری است البته به شرطی که در مورد نیازسنجی، برنامه­ریزی آموزشی، اجرای آموزش و استانداردسازی فعالیت­های آموزشی تجدیدنظر شود و کیفیت این کلاس­ها ارتقا یابد (دهقان قهفرخی، طیبی و جسمانی، 1399، 597). یکی از راه­های رشد مربیان، کارآموزی نزد مربیان باتجربه و خبره است که می­تواند روند رشد و تعالی مربی را تسریع کند (بلومنستین، اورباخ، بار-الی، درشمن و وینستین، 2012؛ نورمن، 2015؛ کلی، تلول، بارکر و هاروود، 2018).

چون شرکت­کنندگان در حوزه­های مختلفی مربیگری می­کردند نگاه متفاوتی به مربیگری داشتند. هر کدام به جنبه­ای از مربیگری نظر داشتند که تفاوت­هایی با سایرین داشت. در حوزۀ مربیگری ورزش، این تفاوت در دیدگاه­ها به محیط (بافت) مربیگری اشاره دارد (کوته و گیلبرت، 2009، 321). محیط مربیگری به عنوان درک مربی از شرایط منحصر به فردی که بر عملکرد ورزشکار تاثیر می­گذارد و منعکس کنندۀ شرایط منحصر به فرد برای بهبود عملکرد ورزشکار تعریف، و به عنوان یک مجموعه شرایط احاطه کنندۀ مربیگری توصیف می­شود (هال،، 2015، 58). در پیوستار مفهومی شرکت در ورزش-عملکرد نیاز است بافت با سطح رشدی ورزشکاران مرتبط باشد. ورزشکاران در طیف رشدشان و بر اساس سطح تعهدشان نیازهای مختلفی دارند. در هر مرحله رشدی چندین عامل از جمله طراحی تمرین (تعداد فعالیت­ها و ورزشکاران، موقعیت، زمان و طول تمرین)، درگیربودن دیگران (مثل دستیاران، مربیان، والدین) و تاثیر والدین تاثیرگذار هستند و هر کدام از این ابعاد یک تاکید متفاوتی بر نقش مربی دارد. به طور مثال، بافت مربیگری نخبگان محیطی است که در آن عوامل زیادی با هم رابطه درونی پیچیده دارند و به طور همزمان عمل می کنند و تمرین و رقابت هسته اصلی کار مربیگری را تشکیل می­دهد. اما در بافت مربیگری آموزشی و تندرستی بر رقابت تاکید نمی­شود بلکه بر تمرین تاکید می­شود (نورث، پیگوت، لارا-برکیال، آبراهام و مویر، 2019، 115).

مضمون محیطی شامل چهار مضمون ایفای نقش، موقعیت مسابقه، موقعیت تمرین و شرایط محیطی بود. یکی از فعالیت­های مربیان ایفای نقش مربیگری است (اسمعیلی و رضایی، 1397). مضمون ایفای نقش شامل نقش تخصص­گرایی، الگو و معلمی بود. هرچند به نظر می­رسد مشهودترین نقش مربیان، نقش معلمی است اما شرکت­کنندگان در این تحقیق به نقش تخصص­گرایی و الگو بیشتر از معلمی تاکید داشتند. تخصص­گرایی این امر را به ذهن متبادر می­سازد که معمولاً به مربیان به افرادی نگاه می­شود که در کار خود متخصص هستند و آنها هم باید این نقش را به خوبی در حوزه­های مختلف ایفا کنند و به نوعی حرفه­ای محسوب می­شوند. الگو به یک شخص واقعی اشاره دارد که رفتار او محرکی برای پاسخ­های مشاهده­کننده است. الگوها نمونه­هایی از رفتارها برای مشاهده و تقلید هستند. به طور مشابه، ورزشکاران همیشه در حال مشاهدۀ مربی­شان، هم­تیمی­ها، حریف یا ورزشکار مورد نظرشان هستند و آماده­اند رفتارهای مشاهده­شدۀ آنها را تقلید کنند (کوپر و آلن، 2017، 11). مربی به عنوان مدل را می­توان به صورت مثبت (خوب، رفتارهای بیش­اجتماعی، منش ورزشی، بازی جوانمردانه) و منفی (ضعیف، رفتارهای ضداجتماعی، نداشتن منش ورزشی) تصویر کرد که با یافته­های ژابو (2014) همسو است. نقش معلم هم مشخص است. مربی به ورزشکاران جنبه­های تکنیکی، تاکتیکی یا دانش در مورد جنبه­ی خاص از آن ورزش را آموزش می­دهد و در کنار آن، مهارت­های زندگی را نیز به شاگردان یاد می­دهند (کوپر و آلن، 2017، 8).

در ورزش، مسئولیت مربی این است که عملکرد ورزشکاران را با در نظر گرفتن یک طیفی از عوامل با تمرینات حساب­شده به حد بیشینه برساند و می­تواند مشتمل بر آموزش تکنیک­ها و تاکتیک­های هر ورزش و افزایش آمادگی جسمانی باشد (سانتوز، جونز و مسکوئیتا، 2013، 7). شاید بتوان گفت موقعیت تمرین با موقعیت مسابقه ارتباط نزدیکی دارد چرا که معمولاً آن چه در تمرین انجام می­شود می­تواند مسابقه را پیش­بینی کند. موقعیت مسابقه شامل تاکتیک، راهبرد، آمادگی لجستیک برای مسابقه و نتیجه­گرایی بود. موقعیت مسابقه شامل کلیه فعالیت­ها و اقداماتی است که مربی باید، قبل، حین و بعد از مسابقه در مورد آنها فکر و تلاش کند. قبل از مسابقه لازم است مربی کلیه تمهیدات را آماده کند و ورزشکاران را از هر لحاظ آماده نماید. همچنین لازم است رقیب را بشناسد و آنها را تجزیه و تحلیل نماید و بر اساس این شناخت، تاکتیک و استراتژی مناسب را در سناریوهای مختلف در نظر بگیرد که در نهایت منجر به نتیجه­گیری مطلوب می­شود. این اقدامات در مطالعات قبلی و مدل­های پیشنهادی هم در نظر گرفته شده­اند (پایک، 2013؛ سانتوز و جونز و مسکویتا، 2013؛ نورمن، 2015، 25).

از یک منظر عملکردی، یک محیط منحصر به فرد با تعدادی زیادی از عوامل مقایسه می­شود که بر هر فرد درگیر در مربیگری تاثیر دارد. از طرفی آن چه بر کار مربی تاثیرگذار است شرایط و افرادی است که می­توانند بر ورزش تاثیرگذار باشند. آنها می­توانند خارج از کنترل (مثل شرایط آب و هوایی، یا داوران) و یا قابل کنترل باشند (ایجاد محیط تیمی مثبت در برابر منفی) باشند که مربی باید آنها را هم در نظر بگیرد. مضمون شرایط محیطی شامل هدف ورزش، محیط ورزش و شاگردان بود. هدف ورزش می­تواند قهرمانی، تفریحی، درمانگری، ماجراجویی، تناسب اندام یا سلامتی باشد. از نگاه جمعیت­شناختی، محیط ورزش ممکن است بر حسب نوع ورزش، گروه سنی، سطح رقابت و سن، جنسیت و وضعیت حرفه­ای/آماتور بودن ورزشکاران توصیف شود که مترادف با تمایز بین محیط­­­های مربیگری است. شاگردان شامل ویژگی­های سنی، ویژگی­های فرهنگی، اهداف و استعدادهای هر کدام از شاگردان است. هر گروه خواسته­ها و نیازهای خود را دارند و هدف خاصی را دنبال می­کنند که مربیان باید آنها را برآورده سازند. مربیان به طور مداوم به این کار نیاز دارد که محیط تمرین را با نیازهای شاگردانش تطبیق دهند (پاپایلو، استرایگاس، تراولویس و کیپروس[49]، 2015، 1117).

تاریخ مربیگری ورزش، نگاهی را در مورد پیچیدگی بافت مربیگری و عوامل موثر بر فرایند مربیگری ارائه می­دهد. بافت مربیگری یک محیط پیچیده و چندوجهی همراه با عواملی است که به هم مرتبط هستند و همزمان بر هم عمل می­کنند (هال، 2015، 70). در یک نگاه کلی، تحقیق تحقیق حاضر نشان می­دهد مربیان باید خودشان را برای کار مربیگری آماده کنند. این آمادگی باید جامع و همه­جانبه باشد. دید کل­نگر در این مطالعه کمک می­کند تا از جنبه فردی، مربیان به زوایایی توجه کنند (مثل فلسفه مربیگری) که زیاد به چشم نمی­آیند یا کمتر مورد توجه قرار می­گیرند. همچنین به رشد و تعالی در طول عمر کاری خود برای پیشرفت و توسعه شغلی و توسعه دانش غافل نشوند و در رشد ویژگی­های شخصی کوشا باشند. جنبه بین­فردی پیشنهاد کرد مربیان از اصول بدیهی مدیریت در کارشان سود ببرند، رفتارهای سنجیده و به موقع برای ایجاد انگیزه و کنترل رفتارهای نامناسب ورزشکاران داشته باشند و خودشان هم مطابق هنجارهای جامعه رفتار کنند و در توسعه روابط با طرف­های درگیر در ورزش کوشا باشند. مضمون محیطی نشان داد تمرین یک مولفه مهم در کار مربی است و شاید بتوان گفت نتیجه مسابقه را مشخص می­کند. در این راستا مربیان باید همانند یک متخصص عمل کنند و در عین حال یک الگو و یک معلم باشند. از طرفی باید شناخت کافی از شاگردان و عوامل موثر بر کار آنها داشته باشند تا بتوانند شاگردان را به هدف نزدیک کنند. نهایتاً آن چه در مربیگری ورزش مشهود است برونداد مطلوب شاگردان یا ورزشکاران چه در میدان رقابت و چه در فضای ورزش تفریحی و سلامتی است. برای دستیابی به این مهم، مربیان نیاز دارند همانند یک رهبر ارکستر، همۀ احتمالات را به طور متعادل کنترل و بر آرایش تکالیف مرتبط نظارت کنند و خودشان را ارتقا دهند تا بتوانند بیشتر به ورزشکاران خدمت کنند. بر اساس آن چه عنوان شد می­توان پیشنهاد کرد راه­اندازی رشته مربیگری ورزش تا سطح دکتری یک نیاز جامعه ورزش است تا مربیانی با دانش تخصصی مربیگری این وظیفه خطیر را انجام دهند. همچنین پیشنهاد می­شود مطالعات دیگری با نمونه­های دیگری در سطح کشور در گروه­های ورزشی مختلف مردان و زنان (مثلاً ورزش­های تیمی و انفرادی) و یا یک رشتۀ ورزشی خاصی اجرا شود.  

 • منابع

  • اسمعیلی، محسن و رضایی، شمس­الدین. (1397). «شناسایی و ارزیابی مؤلفه­های عملکردی مربیان ورزش دانشگاهی ایران (مطالعه موردی: المپیاد دانشجویی)». پژوهش در ورزش تربیتی. 15، صص 31-51.
  • بابازاده پهلوانلو، علی­اکبر؛ اصلانخانی، محمدعلی؛ صفانیا، علی محمد؛ درودیان، علی اصغر و گودرزی، مهدی. (1398). «تدوین چارچوب توسعه ویژگی­های رفتاری برای سطوح مربیگری». مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش. (16)23، صص 126-135.
  • چپری، لورا؛ یوسفی، بهرام و زردشتیان شیرین. (1399). «تاثیر رفتارهای مربیگری بر خودکارآمدی و عملکرد تیمی در بازیکنان لیگ برتر فوتبال زنان ایران». مدیریت ورزش. 12(1)، صص 19-33.
  • خلیفه، سید نعمت؛ هنری، حبیب و قربانی، محمدحسین. (1397). «تحلیل عاملی شایستگی های شغلی مربیان ملی و بین المللی تکواندو». رویکردهای نوین در مدیریت ورزش. 6(21)، صص 69-79.
  • دهقان قهفرخی، امین؛ طیبی، بهمن و جسمانی، مرجان. (1399). «تدوین راه­کارهای توسعه کیفی آموزش مربیان ورزشی استان گلستان». مدیریت ورزشی. 12(2)، صص 581-600.
  • رودباری، حمید و آقایی نجف. (1399). «تدوین شاخص­های انتخاب مربیان و ورزشکاران تیم ملی وزنه­برداری با رویکرد 360 درجه». مطالعات مدیریت ورزشی. 61: صص 33-58.
  • کاظمی­پور، احمد؛ عبدالرحمن، مهدی­پور و ازمشا، طاهره. (1394). «طراحی و تدوین شاخص­های انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال ایران». مطالعات مدیریت ورزشی. 37، صص 51-72.
  • محمدی، زهرا؛ مشکاتی، زهره و ژیان­پور، مهدی. (1397). «شناسایی ویژگی­های مربی ازتجارب ورزشکاران تیم ملی والیبال». دوفصلنامه روان­شناسی ورزشی. 3(1)، صص 37-56.
  • منتظری، امیر؛ طالب­پور، مهدی و فیضی، سمیرا. (1396). «ساخت و اعتباریابی پرسشنامه شایستگی­های مربیان ورزشی». مطالعات مدیریت ورزشی. 1، صص 147-170.
  • Attride-Stirling, J. (2001). “Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research”. Qualitative Research, 1(3), 385-387.
  • Bennie, A., & O'Connor, A. (2011). “An effective coaching model: The perceptions and strategies of professional team sport coaches and players in Australia”. International Journal of Sport and Health Science, 9, 98-104.
  • Blumenstyein, B., Orbach, I., Bar-eli., Dreshman, R., & Weinstein Y. (2012 XXL). “High-level Coaches’ Perceptions of their Professional Knowledge, Skills, and Characteristics”. Sport Science Review, 5-6L, 5-27.
  • Carless, D., & Douglas, K. (2011). “Stories as personal coaching philosophy”. International Journal of Sports Science & Coaching, 6, 1-12.
  • Cassidy, T., Jones, R.L., & Potrac, P. (2009). “Understanding sports coaching: The social, cultural and pedagogical foundations of coaching practice”. (2nd edn). London: Routledge.
  • Chiu, LK., Mahat, N.D., Hua, K.P., & Radzuwan, R.B. (2013). “Student-athletes’ perceptions of coaches’ coaching competency at the Malaysian Public Institution of higher learning”. World Journal of Education, 3(1),13-22.
  • Cooper, D., & Allen, JB. (2017). “The coaching process of the expert coach: a coach led approach”. Sports Coaching Review, 17, 1-29.
  • Côté, J., & Gilbert, W.D. (2009). “An integrative definition of coaching effectiveness and expertise”. International Journal of Sports Science & Coaching, 3, 307–323.
  • Crisfield, P (2007). “UKCC Level 4/5 report for sports coach UK”. UK: Apollinaire Consultancy Associates Ltd.
  • Dave, A., Farin, E.N., & Farin, A.N. (2017). “Emotional intelligence and coaching behavior of sport coaches in the state universities and colleges in region III, Philippines”. International Journal of Sports Science, 7(3), 105-110.
  • Docheff, D. M., & Gerdes, D. (2015). “The HEART of coaching”. Strategies, 28(2), 28-32.
  • Graham, G., Williams, G. G., & MacNamara, A. (2021). Coaching on the Talent Pathway: Understanding the influence of developmental experiences on coaching philosophy”. International Sport Coaching Journal, 8(2), 141-152.
  • Hall, E. T. (2015). “The coaching process in international rugby union: an ethnographic case study”. PhD dissertation, University of Edinburgh. Edinburg, UK.
  • Hall, E.T., Gray, S., Kelly, J., Martindale, A., & Sproule, J. (2016). “A Holistic model of coaching process: Conceptualizing the challenge of effectiveness in practice”. The Psychology of Effective Coaching and Management, Editor: Paul A. Davis. New York: Nova Science Publishers Inc.
  • Hodgson, L., Butt, J., & Mayrand, I. (2017). “Exploring the psychological attributes underpinning elite sports coaching”. International Journal of Sports Science and Coaching, 12(4), 439-451.
  • Hampson, R., & Jowett, S. (2014). “Effects of coach leadership and coach-athlete relationship on collective efficacy”. Scandinavian Journal of Science and Medicine in Sports, 24, 454-460.
  • Kelly, S., Thelwell, R.C., Barker, J.B., & Harwood, C.G. (2018). “Psychological support for sport coaches: An exploration of practitioner psychologist perspectives”. Journal of Sports Sciences, 36(16), 1852-1859.
  • Jowett, S., & Shanmugam, V. (2016). “Relational coaching in sport: Its psychological underpinnings and practical effectiveness”. In R. Schinke, K.R.McGannon, B. Smith, Routledge International Handbook of Sport Psychology. United Kingdom: Routledge.
  • Majid, U. (2018). “Research fundamentals: Study design, population, and sample size”. Undergraduate research in natural and clinical science and technology journal, 2, 1-7.‏
  • Martenez, R. (2012). Successful Coaching. (Fourth edn.), Wahingeon: Human Kinethics
  • Moen, F., Giske, R., & Hoigaard, R (2015). “Coaches‟ perceptions of how coaching behavior affects athletes: An analysis of their position on basic assumptions in the coaching role”. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research, 11 (1), 180-199.
  • Norman, L. (2015). “The coaching needs of high performance female athletes within the coach-athlete dyad”. International Sport Coaching Journal, 2, 15-28.
  • North, J., Piggott, D., Lara-Bercial, S., Abraham, A., & Muir, B. (2019). “The professionalization of sport coaching”. In R. Thelwell & M. Dicks (Eds.), Professional advances in sports coaching: Research and practice. London: Routledge
  • Papailiou, D., Strigas, E., Travlos, A. K., & Kipreos, G. (2015). “The influence of the social context and the coaching environment on the coaching process and performance evaluation”. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 3(6), 1115-1119.
  • Pyke, F. (2013). Coaching excellence. USA, Wahingtown: Human Kinetics Inc.
  • Rynne, S. B., Mallett, C. J., & Rabjohns, M. W. O. (2017). “High performance coaching: demands and development”. In Richard Thelwell, Chris Harwood, & I. Greenlees (Eds.), The Psychology of Sports Coaching: Research and Practice. Abingdon, Oxon, United Kingdom: Routledge.
  • Santos, S., Jones, R. L., & Mesquita, I. (2013). “Do coaches orchestrate? The working practices of elite Portuguese coaches”. Research Quarterly for Exercise and Sport, 84, 1–10. Sucipto, A., Cholik Mutohir, T. C., & Sudijandoko, A. (2017). “Development of coach competency evaluation instrument of football school”. International Journal of Physical Education, Sports and Health, 4(2), 106-110.
  • Szabo, A. S (2014). “What is the meaning of sport coaching (Expectations, possibilities, realities)”. Sport Spanish, 9(2), 39-44.
  • R., Falcao, W., Bloom, G. A., & Sabiston, C. M. (2020). “The impact of humanistic coach training on youth athletes’ development through sport”. International Journal of Sports Science & Coaching, 60, 523-547.