نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

4 استادیار دانشگاه پیام نور، البرز، ایران

چکیده

شواهد و قرائن موجود در ایران نشان می‌دهد مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد. در این بین سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یکی از کاملترین و مؤثرترین سیستم‌های مدیریتی است که می‌تواند به مرتفع ساختن این چالش کمک کند. براین مبنا تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است و به صورت میدانی- کتابخانه‌ای اجرا شده است. محدوده زمانی این تحقیق سال 1399 و محدوده مکانی آن اماکن ورزشی مجموعه ورزشی آزادی تهران می‌باشد که به دو دسته اماکن تحت مدیریت مجموعه و اماکن تحت مدیریت فدراسیون‌های ورزشی طبقه‌بندی می‌شود. در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مذکور از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها استفاده شد. یافته‌ها نشان داد میزان کارایی نسبی DMU1(اماکن تحت مدیریت مجموعه) برابر با 44/0 و میزان کارایی نسبی DMU2 (اماکن تحت نظارت فدارسیون‌های ورزشی) برابر با 0/1 می‌باشد، که نشان می‌دهد واحد تصمیم‌گیری DMU2 نسبت به واحد تصمیم‌گیری DMU1 کارایی نسبی بهتری دارد. شاید به این دلیل که دایره نظارت اماکن تحت اختیار فدارسیون‌های ورزشی بیشتر است و بودجه خود را به طور مستقیم از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دریافت می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of sustainable performance of Azadi Sports Complex in Tehran with HSE approach

نویسندگان [English]

 • maryam vafakhah 1
 • Mehdi Salimi 2
 • mina mostahfezian 3
 • Reza Shajie 4

1 Ph.D Candidate on Sport Management, Department of Physical Education and Sports Science, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Najafabad, Iran.

2 Assistant Professor in Sport Management, Sport Sciences Faculty, University of Isfahan, Isfahan, IranUniversity of Isfahan, Sport sciences faculty

3 Department of Physical Education and Sports Science, Najaf Abad Branch, Islamic Azad University, Najaf Abad, Iran

4 Assistant Professor, Payam Noor University, Alborz, IranAssistant Professor of Sport Management at Payam Noor University of Tehran

چکیده [English]

Evidence in Iran shows that the management of sports facilities and venues is far from international standards. Meanwhile, the Health, Safety and Environment Management System (HSE) is one of the most complete and effective management systems that can help meet this challenge. Based on this, the present study evaluates the sustainable performance of Azadi Sports Complex in Tehran with the HSE approach. This research is of descriptive-analytical type and has been conducted in the field-library. The time frame of this research is 1399 and its location is the sports venues of Azadi Sports Complex in Tehran, which are classified into two categories: places under the management of the complex and places under the management of sports federations. In this study, the data envelopment analysis approach was used to evaluate the sustainable performance of the mentioned places. The results showed that the relative efficiency of DMU1 (places under collection management) is equal to 0.44 and the relative efficiency of DMU2 (places under the supervision of sports federations) is equal to 1.0, which indicates the decision unit DMU2's decision making is relatively better than DMU1 decision making unit. Perhaps because the scope of supervision of places under the control of sports federations is more and they receive their budget directly from the company for the development and maintenance of sports venues in the country

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports venues
 • Productivity
 • Data Envelopment Analysis
 • Relative efficiency
 • Systematic management

ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE

مریم وفاخواه[1]

مهدی سلیمی[2]

مینا مستحفظیان[3]

رضا شجیع[4]

10.22034/SSYS.2022.1689.2188

تاریخ دریافت مقاله: 29/10/1399

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:16/12/1399

 

مقدمه

امروزه یکی از نگرانی­های اساسی مدیران اماکن ورزشی، تأمین سلامت و ایمنی تماشاگران و شرکت­کنندگان در رویدادهای ورزشی یا فعالیت­های آموزشی و تفریحی است (مارسدین- هیسکوت و لانگدون[5]، 2018، 110). از این­رو، در طی سال­های گذشته سازمان­های ورزشی خارجی، لیگ­های ورزشی و سایر نهادهای ورزشی وابسته به آن در سطوح ملی و بین­المللی برنامه­های بی­شماری را در زمینه­های نامبرده جهت پیاده­سازی بهتر مدیریت مکان با هدف حفظ سلامت و ایمنی ورزشکاران و به دست آوردن مزایای مالی اجرا کرده­اند (سارتوری بالدوین و مک­کلوخ[6]، 2018: 391).

در ایران اما شواهد و قرائن موجود نشان می­دهد مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد و نه تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفی برای دستیابی به استانداردهای معمول و مرسوم بین­المللی راه ­درازی در پیش دارد (مظفری، 1388: 44). جوانمردی و باقری (1392: 125) در این باره اظهار داشتند که نبود سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط در ورزش ایران منجر به چنین پدیده­ای شده است. به علاوه، این خلاء باعث ایجاد موانع و تجهیزات غیراستاندارد و خطرناک، فضای ناکافی و نامناسب و عدم رعایت استانداردها شده است و بنابر گزارش­ها، همه عوامل یاد شده باعث افزایش سقوط، صدمات ورزشی، تلفات و سایر خسارات جبران­ناپذیر شده­اند. در بررسی دیگر درمحمدی، فام و زارعی (1395: 9) نشان دادند که عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و درمانی در مراکز ورزشی ایران سبب شیوع و بروز بیماری­های واگیردار پوستی و تنفسی شده است. اگرچه این آمار ثابت نشده است، اما در بسیاری از گزارش­های دانشگاهی مورد اشاره قرار گرفته است. درمحمدی و همکاران (1395: 11) همچنین بیان داشتند که به تازگی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست[7] در برخی از مناطق تفریحی و مذهبی در ایران اجرا شده، اما آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده است. این در حالی است که اگر این سیستم در اماکن ورزشی پیاده­سازی شود، می­تواند در توسعه قهرمانی و ورزش­های همگانی و به حداقل رساندن حوادث انسانی و زیست محیطی کمک شایانی کند (کوکو، گرین و کانز[8]، 2014: 495).

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست یکی از کاملترین و مؤثرترین سیستم­های مدیریتی است که می­توان در محیط دلایل احتمالی آسیب را شناسایی و ارزیابی و پس از تشخیص آسیب مورد نظر جهت اطمینان از بهداشت، ایمنی و محیط­ ورزش آن­ها را حذف یا کنترل نمود (کلی و همکاران[9]، 2014: 61؛ گیلیانوتی و نومراتو[10]، 2018: 208). این سیستم همچنین می­تواند هزینه­ها و خطرات را کاهش و ایمنی، سلامتی و فرصت­ها را افزایش دهد. علاوه بر این، یک بازرسی یکپارچه و مطمئن را فراهم می­کند و زمانی که این سه موضوع بهداشت، ایمنی و محیط زیست تحت مدیریت یکپارچه جمع شوند،  اثرات هم­افزایی قابل توجهی خواهند داشت و تأثیرات آن نسبت به گذشته به مراتب بیشتر خواهد بود (کومار و همکاران[11]، 2018: 549). به علاوه، سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست دارای نقشه راه و یک دوره تکاملی سه مرحله­ای است که با گذر از مراحل آن، از بروز حوادث و تعداد خطرهای ایمنی، بهداشتی و محیطی موجود کاسته می­شود (آخادیم، گیدادو و پینتینگ[12]، 2018: 22). با توجه به ارزش بالای این سیستم در مدیریت اماکن طی سال­های گذشته، تحقیقات بی شماری پیرامون آن انجام شده است؛ از جمله تحقیق پاک­جو و همکاران (1395: 10) که با بررسی اثربخشی برنامه­های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ارتباط آن با رضایت شغلی نشان داد که بین نمره کلی برنامه­های مدیریت HSE و نمره کلی رضایت شغلی و تمامی ابعاد آن قبل و بعد از مداخله رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در زمینه رتبه­بندی شاخص­های مدیریت [13]HSE، شاخص برنامه­های کنترلی بهداشت حرفه­ای دارای بیشترین نمره بود. حجی­پور و اسدی (1396: 71) با تحلیل وضعیت بهداشتی- زیست‌محیطی اماکن ورزشی و رابطه آن با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان استان‌های خراسان کشف کردند که میزان آگاهی مدیران، مربیان و کاربران در سطح مطلوبی قرار دارد. همچنین مشخص گردید که بین وضعیت بهداشتی و زیست­محیطی اماکن ورزشی به‌ترتیب با میزان مشارکت شهروندان ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین ذکایی و همکاران (1398: 145) در تحقیقی با محوریت ارائه و اعتباربخشی یک مدل کاربردی جهت ارزیابی کمی عملکرد HSE شهرداری­ها با رویکرد تأثیر مؤلفه­های سیستم مدیریت شهری به این نتیجه رسیدند که محورهای عملکردی فرآیند محور HSE نسبت به محورهای نتیجه محور HSE ارزش وزنی بالاتری را به خود اختصاص می­دهند. کانگ، ژانگ و ژاو[14](2016: 92) در مطالعه­ای با عنوان «بهبود ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست با ترکیب نقشه­های شناختی فازی و تجزیه و تحلیل درجه نسبی» نشان دادند که اجرای ارزیابی عملکرد HSE-MS طیف گسترده­ای از برنامه­ها را شامل می­شود؛ از عوامل مختلف انسانی گرفته تا تنظیم کار، مذاکره، سازماندهی و طراحی سیستم در سطح کلان و در سطح خرد. در تحقیقی دیگر لی[15] (2018: 47) با بررسی تأثیر مدیریت ایمنی و فعالیت­های پایدار برعملکرد پایدار نشان داد که سیستم­های برنامه­ریزی و کنترل بر فعالیت­های مشارکت و نظارت در فرآیندهای مدیریت زنجیره تأمین تأثیر می­گذارد و به نوبه خود بر عملکرد پایدار اثر دارد. علاوه بر این، بویوکوزکان و کاربولوت[16] (2018: 253) در تحقیقی با عنوان «ارزیابی عملکرد پایداری: بررسی ادبیات» نشان دادند که مدل­های ارزیابی عملکرد پایداری باید متعادل­تر باشند، معیارهای مناسب و مناسبات آنها باید به خوبی تعریف شده و ذهنیت معیارهای کیفی ذاتی برای شاخص­های پایداری در نظر گرفته شود. برای پرداختن به این ذهنیت، می توان از تکنیک­های تصمیم گیری گروهی و سایر روش­های تحلیلی که می­تواند با عدم اطمینان، شاخص­های تضاد و ارزیابی­های زبانی دست و پنجه نرم کند در آثار بعدی استفاده کرد. از طرفی مامشلی و همکاران[17] (2020: 286) در تحقیقی با عنوان «تهیه الگوی یکپارچه بهداشت، ایمنی و مدیریت محیط زیست در امکانات ورزشی در ایران» نشان دادند که سه بعد اصلی، یعنی استقرار فناوری­های مرتبط (پیشینه­های مدرن)، استقرار سیستم مدیریت (اجزای اصلی) و بهبود فرهنگ مدیریت و ابعاد فرعی آن­ها را بر سیستم بهداشت، ایمنی و مدیریت زیست محیطی از امکانات ورزشی تأثیر دارد. سرانجام در تحقیق سارخلی و همکاران (2020: 18) که با هدف ارزیابی وضعیت فعلی سیستم ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست برای ادغام، هماهنگی و استاندارد سازی حفاظت از محیط زیست انجام شد، مشخص گردید که هماهنگی مفاهیم، مثال­ها و روش­های مقابله با HSE، استانداردسازی و هماهنگی سیستم­های HSE در همه سطوح کشور، یافتن امکان انتقال تجربه علمی و فنی موسسات خارجی و مؤسسات داخلی و همچنین تسهیل مشارکت حداکثری آن­ها در توسعه پایدار بسیار مهم است.

مرور تحقیقات انجام شده نشان داد سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست روشی مؤثر برای از بین بردن اقدامات منسوخ شده و کمک به مدیران در اتخاذ اقدامات اصلاحی مناسب است. همچنین سیستم مدیریت نامبرده در از بین بردن یا کاهش خطرات، ناهنجاری­ها، ریسک­ها، تصادفات و عواقب جانبی آن نقش کاملاً غیرقابل انکاری دارد و در نهایت اینکه یکی از حساس­ترین و مهمترین عوامل در دستیابی به اهداف یک سازمان از نظر بهداشت، ایمنی و محیط زیست کیفیت و اثربخشی سیستم­های ایمنی، بهداشت و مدیریت محیط زیست است. علیرغم این در حوزه ورزش و اماکن ورزشی به این مقوله کمتر توجه شده است و اطلاعات چندانی پیرامون این مهم در اماکن ورزشی و چگونی وضعیت آن در اختیار نیست. از طرفی به نظر می­رسد اماکن ورزشی دارای معیارهای فنی و بهداشتی پایین، ضمن افزایش مشکلات بهداشتی جامعه، سلامتی و ایمنی افراد استفاده کننده از آن را نیز با خطر همراه می­کنند. بر این مبنا اکثر قریب به اتفاق سازمان­ها امروزه سیاست مسئولیت اجتماعی­شان را بر این اصل که آسیب رساندن به محیط زیست را به حداقل مقدار ممکن برسانند، بنا کرده­اند و در این بین سازمان­های ورزشی و اماکن ورزشی متبوع آن نیز از این قاعده مستثنی نیستند. براین اساس لازم است یک سیستم مدیریتی یکپارچه پیرامون مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در این اماکن طرح­ریزی گردد، اما به دلیل وجود تحقیقات مرتبط در این زمینه این مهم تا به امروز محقق نگردیده است. از طرفی پیش­تر ارزیابی از عملکرد پایدار اماکن ورزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست به عمل نیامده است و چون ایجاد یک سیستم نظام­مند HSE تنها راه رسیدن به سطح مطلوب اهداف عملکردی اماکن ورزشی است و اجرای آنها مستلزم شناخت اجزای شاخص­های این مفهوم است، لذا پژوهش حاضر درصدد است عملکرد پایدار اماکن ورزشی که در این تحقیق مجموعه ورزشی آزادی تهران به دلیل گستردگی، قدمت و ازدیاد استفاده از ظرفیت آن انتخاب شده است، ارزیابی نماید. گفتنی است که مجموعه ورزشی آزادی تهران (پیش از انقلاب با نام آریامهر) بزرگترین مجموعه ورزشی ایران است که در غرب شهر تهران قرار دارد و با مدیریت «شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور» (متعلق به وزارت ورزش و جوانان) اداره می­شود. مساحت تقریبی این مجموعه ۴۶۰ هکتار است که از این میان، 000/400 مترمربع به فضای ساختمان‌ها اختصاص داده شده ‌است. ۱۴۵ هکتار از مجموعه را جنگل تشکیل داده، ۴۵ هکتار به چمن تزئینی و ۸ هکتار نیز به زمین‌های چمن ورزشی اختصاص یافته ‌است. به طور کلی انتظار می­رود با انجام این تحقیق عوامل آسیب­زای اماکن ورزشی شناسایی، ارزیابی و کنترل شود، سطح سلامت، ایمنی و محیط زیست امکانات ورزشی ارتقا پیدا کند و همچنین کارایی نسبی عملکرد پایدار اماکن ورزشی مجموعه ورزشی تحت مالکیت فدارسیون­ها و خود مجموعه ارزیابی دقیق شود.

روش­شناسی  پژوهش

این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت میدانی- کتابخانه­ای به اجرا در آمد. محدوده زمانی این تحقیق سال 1399 و محدوده مکانی آن، اماکن ورزشی مجموعه ورزشی آزادی تهران می­باشد که به دو دسته اماکن تحت مدیریت مجموعه (ورزشگاه 100 هزار نفری و سالن 12 هزار نفری) و اماکن تحت مدیریت فدراسیون­های ورزشی (سالن بسکتبال، سالن تیراندازی، استخر قهرمانی، پیست دوچرخه سواری، پیست اتومبیلرانی، پیست اسکیت، پیست کارتینگ، دریاچه مصنوعی، زمین تنیس، سالن بسکتبال و سالن کشتی) طبقه­بندی می­شود. در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مذکور از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها استفاده شد. اساس روش تحلیل پوششی داده­ها، شناسایی شاخص­های ورودی و خروجی واحدهای تصمیم­ساز (در این تحقیق اماکن تحت مدیریت خود مجموعه و اماکن تحت مدیریت فدراسیون­های ورزشی) است. در این تحقیق پس از مطالعه منابع داخل و خارج کشور در زمینه ارزیابی عملکرد پایدار اماکن ورزشی با رویکرد HSE، از خبرگان و کارشناسان مدیریت اماکن ورزشی (5 نفر) نظرخواهی شد؛ به این صورت که مطابق تحقیقات انجام شده در زمینه مربوطه، شاخص­ها شناسایی گردید و از خبرگان کلیدی پیرامون اینکه این شاخص­ها در تبیین عملکرد پایدار اماکن ورزشی نقش دارند یا نه نظرخواهی و پس از نظرخواهی از آن­ها و اعمال نظرات نهایی آن­ها شاخص­های مقتضی احصا گردید. متناسب با شرایط اماکن مجموعه ورزشی آزادی، متغیرهای تحقیق در دو بخش ورودی­ها (4 شاخص) و خروجی­ها (10 شاخص) مشخص شدند. در واقع، مبنای انتخاب این ورودی­ها و خروجی­ها، شاخص­های تأثیرگذار بر عملکرد پایدار اماکن ورزشی با توجه به تحلیل و بررسی محققان و دریافت نظرهای خبرگان حوزه مدیریت اماکن ورزشی بود. سرانجام به منظور توصیف و تجزیه و تحلیل داده­های حاصل از پژوهش و تعیین ارزیابی و بهره­وری اماکن مذکور از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده­ها روش BCC با کمک نرم­افزار EMS[18] استفاده شد. در این مدل کارایی هر DMU یک مسئله برنامه ریزی کسری می باشد؛ یعنی کارایی هر DMU، ماکزیمم نسبت خروجی توزین شده به ورودی توزین شده تحت یکسری محدودیت است. با فرض اینکه xij و yrj به ترتیب ورودی‌‌ها و خروجی‌‌ها با محدودیت بزرگتر یا مساوی صفر باشند و  و  به ترتیب وزن­های متناظر با ورودی‌ها و خروجی‌ها باشد و همچنین هر واحد تصمیم گیرنده نیز حداقل یک مؤلفه ورودی مثبت و یک مؤلفه خروجی مثبت داشته باشد، رابطه زیر را خواهیم داشت:

 

در تحلیل پوششی داده‌ها برای هر واحد تحت بررسی یک نمره کارایی محاسبه می شود که عددی در بازه صفر و یک است و بدین صورت واحدهای تحت بررسی را به دو گروه «واحدهای کارا» و «واحدهای غیرکارا» تقسیم می‌کند. واحدی که نمره آن یک شود ، کارا و واحدی که نمره آن کمتراز یک شود ، ناکاراست.

یافته­های پژوهش

مبتنی بر اطلاعات گردآوری شده دو واحد تصمیم­گیری وجود دارد. این واحدها شامل اماکن ورزشی تحت مدیریت خود مجموعه ورزشی آزادی و اماکن ورزشی تحت مدیریت فدراسیون­های ورزشی است. گفتنی است واحدها در قالب DMU1 و DMU2 نام­گذاری شدند.

جدول 1: واحدهای تصمیم­گیری (DMUS)

نام واحد

توصیحات

DMU1

اماکن ورزشی تحت مدیریت خود مجموعه ورزشی آزادی

DMU2

اماکن ورزشی تحت مدیریت فدراسیون­های ورزشی

در ادامه ورودی­ها و خروجی­های سیستم (I/O) در قالب جدول 2 ارائه شده است. مطابق با شاخص­های هر گروه، 4 شاخص ورودی سیستم، 3 شاخص خروجی (بهداشتی)، 3 شاخص خروجی (ایمنی) و 4 شاخص خروجی زیست محیطی می­باشد:  

جدول 2: شاخص­های ورودی و خروجی

گروه

شاخص

علامت

ورودی

HSE

تعداد افراد با تجربه و متخصص در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست

I/O1

میزان بودجه­ای سالیانه برای اجرای مدیریت نظام­مند ایمنی، بهداشت و محیط زیست

I/O2

میزان بودجه منظور شده برای مدیریت نظام­مند ایمنی، بهداشت و محیط زیست

I/O3

تعداد دستور العمل­های مرتبط با مدیریت نظام­مند ایمنی، بهداشت و محیط زیست

I/O4

خروجی (بهداشتی)

H

تعداد بازرسی از مکان­های ورزشی پیرو مسائل بهداشتی در طول سال

I/O5

تعداد افراد مریض شده به علت عدم توجه به دستورالعمل­های بهداشتی

I/O6

تعداد معاینات پزشکی به عمل آمده از کارکنان­ در طول سال

I/O7

خروجی (ایمنی)

S

تعداد سوانح پیش آمده برای ورزشکاران در حین ورزش در طول سال

I/O8

تعداد حوادث آتش­سوزی یا درصدد خطر آتش­سوزی

I/O9

تعداد حوادث ناشی از شرایط نا ایمن

I/O10

خروجی (زیست محیطی)

E

مقدار سرانه فضای سبز مکان

I/O11

میزان تولید زباله نسبت به سال قبل

I/O12

تعداد برنامه­های افزایش سطح آگاهی های زیست محیطی کارکنان در طول سال

I/O13

میزان تأمین انرژی از منابع انرژی تجدید­پذیر

I/O14

در ادامه آماره داده­های هریک از ورودی­ها و خروجی­ها در قالب شاخص­های میانگین، مجموع، واریانس، انحراف­معیار، بیشینه و کمینه با ترکیب اطلاعات واحدهای تصمیم­گیری ارائه شده است: 

جدول 3: آمار داده­ها

نام

میانگین

جمع

واریانس

انحراف معیار

بیشینه

کمینه

I/O1

10

20

0

0

10

10

I/O2

7

14

9

3

10

4

I/O3

6

12

16

4

10

2

I/O4

5/5

11

25/20

5/4

10

1

I/O5

5/5

11

25/20

5/4

10

1

I/O6

26

52

676

25

52

0

I/O7

8

16

49

7

15

1

I/O8

25

50

25

5

30

20

I/O9

5/5

11

25/20

5/4

10

1

I/O10

5/75

115

25/506

5/22

80

35

I/O11

5/8

17

25/42

5/6

15

2

I/O12

11

22

81

9

20

2

I/O13

3

6

4

2

5

1

I/O14

5/2

5

25/6

5/2

5

0

پس از مشخص شدن آماره داده­ها، میزان بهره­وری واحدهای تصمیم­گیری مبتنی بر شاخص­های HSE مطابق با فرمول زیر و اطلاعات حاصل از ورودی­ها و خروجی­ها مجازی که نتایج آن در جدول 4 آمده است، محاسبه شد.

 

جدول 4: ترکیب ورودی­ها و خروجی­های DMUS

نام واحد

Virtual input

Virtual output

DMU1

71

305

DMU2

37

358

مطابق با ترکیب اطلاعات حاصل از شاخص­های ورودی و خروجی، میزان بهره­وری برای DMU1 برابر با 30/4 و میزان بهره­وری برای DMU2 برابر با 68/9 می­باشد. براین اساس مشخص می­گردد که میزان بهره­وری DMU2 که نمایانگر اماکن تحت اختیار فدراسیون­های ورزشی است به طور تقریبی دو برابر بیشتر از DMU1 می باشد.

 

 

پس از تعیین میزان بهره­وری هریک از DMU­ها، میزان کارایی نسبی آن­ها مشخص می­گردد. مطابق نتایج حاصل شده میزان کارایی نسبی DMU1 برابر با 44/0 و میزان کارایی نسبی DMU2 برابر با 0/1 می­باشد که نشان می­دهد که واحد تصمیم­گیری DMU2 نسبت به واحد تصمیم­گیری DMU1 کارایی نسبی بهتری دارد.

 

 

سرانجام با اقتباس از این نتایج،  نمودار نتایج میزان کارایی نسبی هر از یک DMU­ها ارائه شد. مطابق با نتایج این نمودار، میزان کارایی نسبی DMU2 در ارتباط با رعایت شاخص­های HSE بهتر است. گفتنی است هرگاه DMU­ها در نمودار نتایج بالاتر از خط مبدا قرار گیرند، نشانه این است که کارایی نسبی آن­ها وضعیت مطلوبی دارد.

 

                شکل 1: نتایج میزان کارایی نسبی هر یک از DMU­ها

در ادامه شکل 2 و 3، نمودار نتایج میزان مقادیر هدف را برای DMU­ به تفکیک نشان داده است:

 

شکل 2. نتایج مقادیر واقعی DMU1

 

شکل 3: نتایج مقادیر واقعی DMU2

بحث و نتیجه­گیری

شواهد و قرائن موجود در ایران نشان می­دهد مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد و نه تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفی برای دستیابی به استانداردهای معمول و مرسوم بین­المللی راه ­درازی در پیش دارد. در این بین سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یکی از کاملترین و مؤثرترین سیستم­های مدیریتی است که می­توان در محیط دلایل احتمالی آسیب را شناسایی و ارزیابی و پس از تشخیص آسیب مورد نظر جهت اطمینان از بهداشت، ایمنی و محیط­ آن­ها را حذف یا کنترل نمود. براین مبنا، تحقیق حاضر به بررسی ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE پرداخته است.

تجزیه و تحلیل داده­ها نشان که میزان رعایت دستورالعمل­های مربوط به HSE در اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران تا حدودی زیادی کارایی نسبی لازم را دارد. این در حالی است که میزان کارایی نسبی اماکن تحت نظارت فدارسیون­های ورزشی به نسبت میزان کارایی نسبی اماکن تحت نظارت خود مجموعه ورزشی آزادی تهران بیشتر بود. این یافته به طور تقریبی با نتایج مطالعه حجی­پور و اسدی (1396: 71) مبنی بر اینکه  میزان آگاهی مدیران، مربیان و کاربران در سطح مطلوبی قرار دارد، تاحدودی همخوانی دارد. هرچند که در مطالعه مذکور میزان اطلاعات گردآوری شده مبتنی بر نظرسنجی از ذینفعان بود، اما در مطالعه حاضر از اطلاعات میدانی استفاده گردید. همچنین این یافته با نتایج مطالعه جوانمردی و باقری (1392: 113) که با مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت­بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان نشان داد وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن ورزشی سرپوشیده مربوطه از نظر همه مؤلفه­های تحت بررسی در مقایسه با استانداردها به طور معناداری در سطح پایینی قرار دارند، ناهمخوان است. یکی از دلایل ناهمخوانی می­تواند ماهیت متفاوت شاخص­های بررسی شده و دیگری روشی باشد که در تعیین وضعیت ایمنی و بهداشت اماکن سرپوشیده ورزشی به کار رفته است؛ به طوری که در مطالعه جوانمردی و باقری (1392: 113) از شاخص­های خرد و برای تعیین وضعیت آن­ها از شاخص تعیین وضعیت استفاده شد، این در حالی بود که در تحقیق حاضر ضمن بررسی شاخص­های کلان HSE از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها برای کارایی نسبی و میزان بهره­وری استفاده گردید.

کومار و همکاران (2018: 551) مدیریت نظام­مند HSE را به عنوان راهبردی برای به حداقل رساندن اثرات نامطلوب اماکن بر محیط و افزایش اثرات مطلوب آنها با تأمین ایمنی همه جانبه، تجهیزات و تاسیسات، به صفر رساندن حوادث و آسیب­ها از طریق حذف شرایط ناایمن و ارتقای سلامت افراد، ایمنی و محیط زیست در کلیه سطوح و حفاظت از محیط زیست به عنوان سرمایه بشریت تعریف کرده­اند و با اقتباس از نتایج حاصل شده این گونه استنباط می­شود که اماکن تحت مالکیت فدراسیون­های ورزشی میزان کارایی نسبی HSE شان به نسبت اماکن تحت مالکیت خود مجموعه ورزشی بیشتر است. شاید به این دلیل که در اماکن تحت اختیار مجموعه ورزشی آزاد یک بودجه مصوب وجود دارد و ورودی­ها و خروجی­های آن به تناسب اماکن زیادی که در اختیار دارد، محاسبه می­شود. در مقابل اما فدراسیون­های ورزشی بخش زیادی از بودجه خود را از شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دریافت می­کنند و به تناسب آن هر فدراسیون موظف است از مکانی که در اختیار او گذاشته شده است به نحو احسن نگهداری کند. در چنین حالتی میزان بهره­وری مکان تحت مالکیت فدراسیون مربوطه به دلیل اینکه میزان نظارت آن بیشتر است و همچنین اینکه به طور مستقیم مسائل مربوط به ایمنی، بهداشت و محیط زیست را رصد می­کنند، بیشتر جلوه می­کند. هرچند که میزان کارایی نسبی اماکن تحت مالکیت خود مجموعه ورزشی آزادی نیز تفاوت چندان زیادی با وضعیت مطلوب ندارد. از طرفی، به نظر می­رسد رعایت قوانین و استانداردهای مربوط به نظام HSE نزد اماکن تحت مدیریت فدراسیون­های ورزشی علت چنین معلولی بوده باشد. در تبیین دیگر می­توان اشاره داشت که توجه ویژه فدراسیون­های ورزشی به این سیستم حاکی از اهمیت آن در طرح­ریزی و توسعه خدمات و فرایندها با درنظرگرفتن ملاحظات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی آن­هاست. با این حال استقرار سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در فدراسیون­های ورزشی همواره براساس یک سری خطوط راهنما انجام گرفته و معمولاً از ساختار مشابهی برخوردار هستند. شاید این همسانی ساختار در ارتباط با پدیده نامبرده ریشه در این داشته باشد که بخشی از تأمین مالی مدیریت نظام­مند HSE توسط شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور که به نوعی تمام فدارسیون­های ورزشی را نیز پوشش می­دهد، انجام می­شود. 

از آنجا که مدیریت نظام­مند HSE در ارتقای جنبه­های ایمنی، بهداشت و محیط زیست اماکن ورزشی نقش تعیین­کننده دارد و مادامی که این سه موضوع تحت مدیریت یکپارچه جمع شوند، میزان بهره­وری اماکن را به احتمال زیاد افزایش می­دهند، پیشنهاد می­شود الگوی یکپارچه بهداشت، ایمنی و مدیریت محیط زیست در اماکن ورزشی در ابعاد فناوری­های مرتبط، استقرار سیستم مدیریت و بهبود فرهنگ مدیریت HSE طراحی و پیاده­سازی شود. گفتنی است برنامه­ریزی و راهبرد علمی صحیح برای توسعه مدل یکپارچه (HSE)، به ویژه در مکان­های ورزشی می­تواند به عنوان بالاترین قدرت مدیران اماکن ورزشی شناخته شود. لذا با به کارگیری دوره­های آموزشی جهت ارتقای این پدیده می­توان این مهم را نزد مدیران ارتقا داد. همچنین به­نظر می­رسد ایجاد محیط ایمن برای کارکنان اماکن ورزشی ضمن افزایش بازدهی و نشاط در محیط کار، سبب کاهش هزینه‌های انسانی و آسیب‌ها و خسارات نیز می‌شود. اگر برنامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در اولویت قرار گیرد، اماکن ورزشی می‌توانند به طور موثرتری با کارکنان ارتباط برقرار کنند. از طرفی، ترکیب یکپارچه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) از عوامل ساختاری همگون و اثر بخش به شمار می رود و انسان را در ارتباط سنجیده با دیگران و محیط پیرامونی قرار می‌دهد. چیدمان خردمندانه این سه موضوع، بازتاب فرهنگی و روانشناختی سازنده‌ای نیز در میان افراد جامعه داشته و انگیزه بسیار مناسبی را برای ایجاد رفتار متناسب و در خور حیات طیبه فراهم می نماید و تعاملات اجتماعی را در سطح بالایی ارتقا می‌بخشد. سه موضوع بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست از یک مقوله‌اند که اثرات متقابل بر هم دارند. هدف غایی هر یک از این سه موضوع حفظ سلامت و زندگی انسان است. از آنجا که انسان هم جزئی از محیط زیست است، هر عاملی که تهدید کننده سلامت انسان است در نهایت تهدیدی برای محیط زیست به شمار می‌آید. یکی از ضرورت‌های ترکیب این سه موضوع، جلوگیری از کارهای موازی و کاهش هزینه‌های مربوط می‌باشد، چرا که نظام مدیریت سیستم نامبرده یک رویکرد منظم به کاهش مخاطرات و به حداکثر رساندن فرصت‌ها را ارائه می‌دهد. در نظر گرفتن توام این سه موضوع، یعنی به کارگیری نیروی کار سالم در یک فضای سالم و با تجهیزات و دستگاه‌های ایمن و در نتیجه تولید محصولی با کیفیت بیشتر از ویژگی‌های این نظام است. ضمن اینکه این سه مقوله اثرات هم افزایی بر یکدیگر دارند، اثر آنها در بهره‌وری کار  به مراتب بیشتر و گسترده‌تر می‌گردد.

سرانجام باید اشاره داشت که در تعمیم نتایج این تحقیق لازم است جانب احتیاط رعایت شود، چرا که در این تحقیق محدودیت­های وجود داشت که نادیده گرفتن آن­ها نتایج تحقیق را گمراه می­کند. نخستین محدودیت این بود که مطابق با گزارش مدیریت اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران، فهرست تفکیک شده­ای پیرامون شاخص­های HSE برای هر مکان ورزشی وجود ندارد؛ دوم اینکه مطابق با گزارش فدارسیون­های مربوطه، کارکرد  HSE اماکن ورزشی در اختیار فدراسیون­های ورزشی از جانب شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور تعیین و ارزیابی می­شود. از طرفی، شاخص­های ورودی و خروجی جهت ارزیابی عملکرد با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها مبتنی بر مطالعه منابع داخل و خارج کشور و همچنین بررسی نظرهای خبرگان و کارشناسان مدیریت اماکن ورزشی داخل کشور احصا شد که نمی­توان سازگاری آن را با استانداردهای جهانی ارزیابی کرد. براین مبنا به پژوهش­گران آتی پیشنهاد می­شود ضمن توجه به این محدودیت­ها و مرتفع ساختن آن در آینده، الگویی را جهت ارتقای اثربخشی برنامه­های مدیریت نظام­مند HSE در اماکن ورزشی ایران با تأکید بر استانداردهای جهانی طراحی کنند و در صورت امکان با استفاده از مطالعه تطبیقی تفاوت و شباهت­های این برنامه را با برنامه­های کشورهای توسعه یافته مقایسه نمایند.

 

 • منابع

  • پاک­جو، ا.؛ میرزا ابراهیم طهرانی، م. و ملماسی، س. (1395). «بررسی اثربخشی برنامه­های مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و ارتباط آن با رضایت شغلی (مورد مطالعه: یکی از واحدهای تولید روغن نباتی غرب تهران)». مجله مهندسی بهداشت حرفه­ای. دوره 3، شماره 3، صص: 10-21.
  • جوانمردی، ب. و باقری، ه. (1392). «مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن سرپوشیده ورزشی اداره کل تربیت­بدنی و سازمان آموزش و پرورش استان همدان با استانداردها». دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. شماره 5، صص 113-125.
  • حجی­پور، ع. و اسدی، ح. (1396). «تحلیل وضعیت بهداشتی-زیست‌محیطی اماکن ورزشی و رابطه آن با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان استان‌های خراسان». مدیریت ورزشی. دوره 9، شماره 1، صص 71-83.
  • درمحمدی، ع.، فام، ا. م.، و زارعی، ا. (1395). «ارائه یک الگوی کاربردی برای ارزیابی عملکرد HSE پیمانکاران ساخت و ساز». دوماهنامه سلامت کار ایران. دوره 13، شماره 6، صص 9-22.
  • ذکایی، م.،؛ فلاحتی، م.؛ اسدی، ه.؛ رفیعی، م.؛ نجفی، م. و بیابانی، ا. (1398). «ارائه و اعتباربخشی یک مدل کاربردی جهت ارزیابی کمی عملکرد HSE شهرداری ها با رویکرد تأثیر مؤلفه های سیستم مدیریت شهری». فصلنامه بهداشت و ایمنی کار. شماره 2، صص 145-156.
  • مظفری، ا. ا. (1388). طراحی و مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی. چاپ اول، تهران: پژوهشکده تربیت­بدنی و علوم ورزشی
  • Alkhadim, M., Gidado, K., & Painting, N. (2018). “Perceived Crowd Safety in Large Space Buildings: The Confirmatory Factor Analysis of Perceived Risk Variables”. Journal of Engineering, Project, and Production Management, 8(1), 22.
  • Büyüközkan, G., & Karabulut, Y. (2018). “Sustainability performance evaluation: Literature review and future directions”.Journal of environmental management, 217, 253-267.
  • Ghalayini, A. M., Noble, J. S., & Crowe, T. J. (2014). “An integrated dynamic performance measurement system for improving manufacturing competitiveness”.International Journal of production economics, 48(3), 207-225.
  • Kang, J., Zhang, J., & Gao, J. (2016). “Improving performance evaluation of health, safety and environment management system by combining fuzzy cognitive maps and relative degree analysis”.Safety science, 87, 92-100.
  • Kelly, B., King, L., Bauman, A. E., Baur, L. A., Macniven, R., Chapman, K., & Smith, B. J. (2014). “Identifying important and feasible policies and actions for health at community sports clubs: A consensus-generating approach”. Journal of Science and Medicine in Sport, 17(1), 61-66.
  • Kokko, S., Green, L. W., & Kannas, L. (2014). “A review of settings-based health promotion with applications to sports clubs”.Health promotion international, 29(3), 494-509.
  • Kumar, H., Manoli, A. E., Hodgkinson, I. R., & Downward, P. (2018). “Sport participation: From policy, through facilities, to users’ health, well-being, and social capital”.Sport management review, 21(5), 549-562.
  • Lee, D. (2018). “The Effect of safety management and sustainable activities on sustainable performance: Focusing on suppliers”.Sustainability, 10(12), 47-96.
  • Mamashli, J., Doosti, M., Tabesh, S., Farzan, F., & Abdavi, F. (2020). “Provision of an Integrated Health, Safety, and Environment Management Model in Sports Facilities in Iran”.Archives of Hygiene Sciences, 8(4), 286-298.
  • Marsden-Heathcote, J., & Langdon, J. (2018). Community sport event management. London: Routledge
  • Sarkheil, H., Tahery, B., Rayegani, B., Ramezani, J., Goshtasb, H., & Jahani, A. (2020). “Evaluating the current status of the national health, safety, and environment management system for integration, harmonization, and standardization of environmental protection”.Health Risk Analysis, (1), 18-24.
  • Sartore-Baldwin, M. L., & McCullough, B. (2018). “Equity-based sustainability and ecocentric management: Creating more ecologically just sport organization practices”.Sport Management Review, 21(4), 391-402.