نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی این پژوهش، آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل1400-1399) بود. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است و از لحاظ هدف نیز جزو تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه هواداران تمام باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال فصل 99 ایران بود. برای انتخاب نمونه آماری، با توجه به تعداد هواداران تیم­های لیگ برتر ایران، تعداد 384 نفر به روش نمونه­گیری تناسبی انتخاب شد. در این تحقیق از پرسشنامه­های «کیفیت رابطه» کیم و همکاران ‏(2011) و «مقیاس رفتارهای مصرف ورزش» کیم و همکاران ‏(2011) استفاده گردید. آلفای کرونباخ پرسشنامه­ها به ترتیب 88/0 و 76/0 به دست آمد که حاکی از مطلوب بودن پایایی پرسشنامه­ها می­باشد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart Pls نسخه 3 استفاده شد.
نتایج نشان داد که کیفیت رابطه (اعتماد، تعهد، رضایت، عمل متقابل و خود ارتباطی) بر رفتار مصرف ورزش (حضور، خرید کالاها و رسانه) هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تاثیر مثبت معناداری دارد. در نهایت، مدل تحقیق نیز از برازش قوی برخوردار بود و می­تواند به عنوان یک الگوی عملیاتی در لیگ برتر ایران برای جذب هر چه بیشتر هواداران فوتبال مورد استفاده قرار گیرد.   

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Testing the Model of Sports Consumption Behavior with emphasize on Relationship Quality (Case study: Iranian Football Premier League Fans in the 2020 Season)

نویسندگان [English]

 • Hosein Saleh
 • Farshad Tojjari
 • hamid sajjadi hezave

Department of Sport Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

چکیده [English]

The study is to investigate the effect of relationship quality on sports consumption behavior (Case study: Iranian Football Premier League fans in the 2020 season). It is a descriptive correlational study based on structural equation modeling and is considered as applied research in terms of purpose. The statistical population was the fans of all the clubs present in the Iranian Football Premier League the 2020 season. For this purpose and to select a statistical sample, according to the number of fans of Iranian Premier League teams, the sampling method was proportional. In this study, Kim et al.'s relationship quality questionnaire (2011) and Kim et al.'s exercise consumption behavioral questionnaire (2011) were used. Cronbach's alpha of the questionnaires was 0/88 and 0/76, respectively, indicating that the reliability of the questionnaires was desirable. Structural equation modeling with partial least squares approach and Smart Pls version 3 software were used to analyze the data.
The results showed that the quality of the relationship is of a significant positive effect on the sports consumption behavior of Iranian Premier League fans. Finally, the research model also was of a strong fit.

کلیدواژه‌ها [English]

 • relationship quality
 • sports consumption behavior
 • Iranian Football Premier League fans

آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1399-1400)

 حسین صالح [1]

 فرشاد تجاری [2]

 سید حمید سجادی هزاوه[3]

10.22034/SSYS.2022.1795.2275

تاریخ دریافت مقاله: 25/1/1400

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:5/5/1400

 

مقدمه

تکامل ورزش حرفه ای، تلاش­های مداوم برای افزایش محبوبیت رویدادهای ورزشی را به دنبال داشته است. این رشد نیازمند شناسایی راهبرد های بازاریابی است تا بتواند کانون هواداران قوی را شکل دهد ‏‏(پیک[4] و دیگران، ۲۰۲۰). حوزه رفتار هواداران ورزشی وسیع است و یکی از جهانی­ترین فعالیت­های اوقات فراغت جامعه را نشان می­دهد. این رفتارها شامل خرید بلیط یا کالا، توئیت در مورد عملکرد تیم یا عضویت برای دریافت بسته­های مخصوص ورزشی را شامل می­شود. لذا ارتباط بین یک هوادار و تیم موردعلاقه او باعث ایجاد رفتارهای متنوعی می­شود ‏‏(دویر[5] و دیگران، ۲۰۱۸). امروزه جذب و حفظ تماشاگران در عرصه ورزش از اهمیت بسیار بالایی برخوردار شده است و بدون توجه به خواسته­ها و انگیزه­های آن­ها این امر غیرقابل دستیابی خواهد بود. بنابراین، یکی از مهم­ترین عوامل بقای مالی ورزش حرفه­ای، افزایش تعداد تماشاگران است. با افزایش تعداد تماشاگران در باشگاه­ها، ورزش حرفه­ای خواهد توانست تا با سرعت کافی میزان درآمد خود را افزایش دهد و از عهده هزینه­های روزافزون خود برآید. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است که مسئولان باشگاه­ها و لیگ برتر فوتبال با رفتار، نیازها و دیدگاه­های تماشاگران به عنوان یکی از مهم­ترین پشتوانه­های مالی در ورزش حرفه­ای فوتبال و عوامل مؤثر بر حضور آن­ها در باشگاه­ها آشنا شوند ‏(جابری و دیگران، ۱۳۹۲). به علاوه، هواداران بی احساس به کاهش حضور جمعی و پخش تلویزیونی منجر می شود که به کاهش حمایت مالی، فروش محصولات، قرارداد پخش و... می انجامد. بنابراین تعامل بین تماشاگران و تیم های ورزشی یک قسمت از محصول را تشکیل می دهد؛ به این معنی که توسعه ارتباط نزدیک بین تماشاگران و  تیم یک جزء جدایی ناپذیر در امر بازاریابی است ‏‏(یوشیدا[6]، ۲۰۱۷). از این­رو، رویکردهای فعلی بازاریابی به سمت حفظ یا تقویت روابط طولانی مدت با هوداران ورزش متمرکز است ‏‏(لی و جین[7]، ۲۰۱۹). یکی از این راه­ها، روشی شناخته شده با عنوان بازاریابی رابطه­مند[8] است. به اعتقاد بری[9] ‏(2002) بازاریابی رابطه­مند رویکردی است که با حفظ، استمرار و ارتقای روابط بلندمدت سازمان با مشتریان خود گره خورده است. این رویکرد برخلاف رویه های قبلی بازاریابی، تأکید خود را به جای جذب مشتریان جدید بر حفظ مشتری، قرار داده است؛ زیرا معتقد است که هزینه حفظ مشتری به مراتب کمتر از هزینه جذب مشتری جدید خواهد بود ‏‏(کاتلر[10]، ۲۰۰۰).

بنابراین، در محیط رقابتی جدید، توسعه روابط نزدیک و پایدار با مشتریان مدنظر، به عنوان ابزاری راهبردی برای محدود کردن رقابت در بازارها و حفظ سودآوری بلندمدت توصیه می شود ‏‏(ندام[11] و دیگران، ۲۰۲۰). به اعتقاد برخی صاحب نظران، کیفیت رابطه[12] عاملی مهم در برقراری رابطه مطمئن با مشتریان و در نهایت بهبود عملکرد سازمان است ‏‏(اندرسون[13]، ۱۹۹۸). کیفیت رابطه، نوعی سازه سطح بالاتر است که از سه بعد اعتماد، تعهد و رضایت از رابطه تشکیل شده است ‏‏(پالماتیر[14] و دیگران، ۲۰۰۹). کیفیت رابطه، شاخه ای از بازاریابی رابطه ای است. به دلیل اهمیت بازاریابی رابطه ای در دنیای کسب و کار امروز، کیفیت رابطه برای ارزیابی استحکام رابطه و درجه رضایت از تأمین خواسته ها و انتظارات مشتری ضروری است. کیفیت رابطه شامل ابعاد مختلفی از جمله: فرصت طلبی، مشتری مداری، تعارض، اعتماد، رضایت، تعهد و کیفیت درک­ شده می باشد ‏‏(رویرون و میلر[15]، ۲۰۰۷). به عبارت دیگر، کیفیت بالاتر ارتباطی، موجب تعامل بین ارائه دهنده خدمات و مشتریان می شود و مبادلات باثبات بلندمدتی را ایجاد می کند که هر دو طرف می توانند منافع مشترکی به دست آورند. برای توسعه روابط بلندمدت، کیفیت ارتباطی خوب می تواند قابلیت اطمینان مشتری را افزایش دهد ‏(حقیقی و دیگران، ۱۳۹۱).

ارتباط بلندمدت با مشتری در طی زمان و هنگام ارائه خدمت ایجاد می شود که حفظ و نگهداری ارتباط ایجاد شده با مشتری نیازمند تلاش زیادی است. برای حفظ ارتباط ایجاد شده با مشتری باید حس قابل اعتماد بودن خدمات ارائه شده در مشتریان آنها وجود داشته باشد. اگر مشتری بداند که می تواند به ثبات در خدمت ارائه شده به وی اعتماد کند، ارتباطات محکم­تر و طولانی­تر خواهد بود ‏(رحیم نیا و دیگران، ۱۳۹۱‌). بیشتر تحقیقات بازاریابی در این زمینه بر اهمیت کیفیت رابطه از طریق سه بعد اعتماد، رضایت و تعهد ارتباطی اشاره داشته اند. ارتباط با مشتری یکی از راه­های مناسب برای رشد و ترقی و افزایش ارزش شرکت های خدماتی به حساب می­آید. همچنین به منظور افزایش ادراک ذهنی مشتریان از کیفیت و سطح وفاداری به سازمان و ارضای نیازهای مشتریان در بخش خدمات، می­توان از فعالیت­های بازاریابی رابطه مند برای افزایش منافع مشتریان استفاده نمود (رحیم­نیا و همکاران، 1391). در این راستا، پیک و همکاران (2020) پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین انگیزه­های ورزشی، کیفیت رابطه و قصد مصرف ورزشی» انجام دادند. در این تحقیق که بر روی 371 نفر از هواداران لیگ برتر والیبال کشور کره جنوبی انجام گرفت، نتایج نشان داد که کیفیت رابطه بر قصد مصرف ورزشی تاثیر مثبت معناداری دارد. کیم و همکاران (2019) به مطالعه و بررسی اینکه آیا رابطه نمادین بین مصرف رسانه های ورزشی و تماشاگری باعث تحریک تماشاگر می شود (رابطه همزیستی)پرداختند. نتایج نشان داد که هم شناسایی تیم و هم عملکرد تیم درک شده تأثیر مثبتی بر تجربه جریان دارد که به نوبه خود از طریق برآورده سازی نیاز لذت جویانه به طور قابل توجهی بر قصد تماشاگری آینده تأثیر می گذارد. کیم[16] و همکاران (2011) پژوهشی با عنوان «تاثیر کیفیت رابطه بر رفتار مصرف ورزشی: بررسی رویکرد بازاریابی رابطه­مند» انجام دادند. در این تحقیق که 424 هوادار ورزشی از رشته­های مختلف ورزشی شرکت کردند، نتایج نشان داد که کیفیت رابطه و مولفه­های آن (اعتماد، تعهد، رضایت، عمل متقابل و خود ارتباطی) بر رفتار مصرف ورزش تاثیر مثبت معنادار دارد. امامی و  بنار (1396) تأثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت ارتباط با تماشاگران لیگ حرفه ای والیبال زنان مورد بررسی قراردادند. نتایج حاصل نشان داد که به کارگیری پیوندهای ساختاری موجب افزایش اعتماد، رضایت مندی و تعهد در تماشاگران و در نهایت تقویت کیفیت ارتباط با آنها می­شود. قلی­زاده و همکاران ‏(۱۳۹۴) به بررسی بازاریابی رابطه‌مند در پژوهش با ‌عنوان «پیش‌بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعه باشگاه های تندرستی بانوان مشهد» پرداختند. یافته­ها نشان داد بازاریابی رابطه‌مند، رابطه معناداری با رفتار- خرید مشتریان باشگاه‌های تندرستی بانوان دارد.

نتایج تحقیق حاضر به صورت کاملاً عملیاتى بیانگر این مطلب خواهد بود که مدیران و مسئولان لیگ برتر فوتبال ایران باید بر روى مؤلفه هاى بازاریابى رابطه مند و کیفیت رابطه­ تمرکز و تأکید بیشترى کنند و اهمیت بیشترى قائل شوند تا از این طریق رفتار مصرف کنندگان که همان هواداران هستند را برای خرید محصولات و خدمات آن ها تحریک کنند و در نهایت سودآورى مالى باشگاه را تضمین نمایند. بسیاری از مدیران باشگاه­ها مایل هستند که رفتار مصرف کنندگان را شناسایی کنند، ولی چنانچه به مقوله بازاریابى رابطه مند (ارتباط با مشترى) اهمیت ندهند و یا در صورتی که ندانند بازاریابى رابطه­مند و کیفیت رابطه به چه شکل بر وفاداری و تمایل حضور آن ها تأثیر گذار است، قادر نخواهند بود وفاداری مشتریان را تأمین کنند. نگاهى به مطالعات و تحقیقات در حوزه بازاریابى خدمات ورزشى بر روى مشتریان باشگاه هاى ورزشى مبین این مطلب است که مطالعات گسترده و دامنه دارى را نمی توان در این زمینه یافت. همچنین تلاش هاى اندکى به منظور تبیین رابطه یا میزان تأثیر بین این متغیرها صورت گرفته است. همچنین بازاریابی ورزشی می تواند سودهایی از بازاریابی ارتباطی دریافت کند و آن ترمیم ارتباط های آسیب دیده با تماشاگران طبقه پایین و متوسط است. سازمان های ورزشی نمی توانند از عهده تماشاگران ازدست رفته طبقه پایین و متوسط در زمان طولانی برآیند. اگرچه تیم های زیادی با منبع اولیه از درآمدشان جایگاه تجملی در ورزشگاه ها ایجاد کردند، ولی آنها روی جایگاه تجملی برای منبع درآمد انحصاریشان نمی توانند استناد کنند؛ چون فقط تعدادی محدودی از مردم ظرفیت اقتصادی و رضایت از پرداخت برای این جایگاه ها را دارند. اینها همه  دلایلی هستند که بازاریابی ارتباطی را یک طرح بسیار مناسب برای بازاریابی ورزشی می سازد. لذا پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است:

 آیا کیفیت رابطه بر رفتار مصرف ورزش در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1399-1400 تاثیر دارد؟

   روش­شناسی پژوهش

پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است و از لحاظ هدف نیز جزو تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. داده­های این تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه‌ گردآوری شد. جامعه آماری مطالعه، هواداران تمام باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال فصل 1400-1399 ایران بودند. با توجه به این که آمار دقیقی از تعداد هواداران تیم­های لیگ برتر فوتبال ایران وجود نداشت، طبق جدول مورگان برای جامعه آماری نامشخص، تعداد 384 نفر به روش نمونه­گیری تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند؛ بدین صورت که نسبت تعداد افراد انتخاب شده برای نمونه آماری برای تیم­های پرطرفدار (از جمله پرسپولیس، استقلال، تراکتور، سپاهان) نسبت به سایر تیم­ها بیشتر بودند. در این تحقیق برای سنجش کیفیت رابطه از پرسشنامه کیم و همکاران ‏(2011) استفاده شد. این پرسشنامه شامل 23 سوال و از پنج خرده مقیاس (اعتماد (5)، تعهد (4)، رضایت (4)، عمل متقابل (5) و خود ارتباطی (5)) تشکیل شده است که شرکت کنندگان از طریق درجه­بندی لیکرت 5 درجه­ای از 1 (بسیار موافق) تا 5 (بسیار مخالف) به گویه­ها پاسخ دادند. برای سنجش رفتارهای مصرف ورزشی از پرسشنامه کیم و همکاران ‏(2011) استفاده شد که شامل 10 گویه و از سه خرده مقیاس (حضور (3)، رسانه (4)، خرید کالاها (3)) تشکیل شده است. کیم و همکاران ‏(2011) پایایی این پرسشنامه­ها را بر روی هواداران ورزشی بررسی کردند و ضریب آلفای کرونباخ را به ترتیب 96/0 و 92/0 گزارش کردند. روایی این پرسشنامه نیز توسط کیم و همکاران ‏(2011) از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی و بارهای عاملی گویه­ها بالاتر از 4/0 گزارش شدند که حاکی از مورد تایید بودن آن می­باشد.  

برای تجزیه و تحلیل داده­ها در سطح توصیفی از شاخص­های آمار توصیفی و برای بررسی وضعیت توزیع داده­ها از شاخص چولگی و کشیدگی و برای آزمون مدل  با توجه به غیرنرمال بودن توزیع داده­ها از مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی[17] استفاده گردید. همچنین در این پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 26 و نرم افزار Smart Pls نسخه 3 نیز برای تجزیه و تحلیل داده­ها بهره گیری شد.

یافته­های پژوهش

طبق جدول 1 ، پرسشنامه­های تحقیق به ترتیب دارای واریانس 68/0 و 68/0  و از وضعیت مطلوبی برخوردار می­باشند. با توجه به نظر فورنل و لارکر (1981) ملاک واریانس مستخرج از سازه ها  را 50/0 و مگنر و همکاران (1996) ملاک را بالای 40/0 در نظر می گیرند. هم­چنین، پایایی ترکیبی (ضریب دیلون – گلداشتاین) نیز به ترتیب 86/0 و 91/0 به دست آمد که از ملاک 70/0 بالاتر می­باشد و نشان دهنده قابل قبول بودن آن­ است. هم­چنین، پایایی پرسشنامه­ها نیز از طریق آلفای کرونباخ بررسی و به ترتیب 76/0، 88/0 به دست آمد که حاکی از مطلوب بودن آن­ها می­باشد.

جدول 1: وضعیت روایی همگرا و پایایی پرسشنامه­ها

متغیرها

آلفای کرونباخ

اعتبار ترکیبی

میانگین واریانس مستخرج از سازه­ها

رفتار مصرف ورزش

767/0

866/0

683/0

کیفیت رابطه

887/0

917/0

688/0

جدول 2 ، وزن­های رگرسیونی استاندارد شده مدل را نشان می­دهد. با توجه به ضریب رگرسیونی 70/0 و نسبت بحرانی 59/24 که خارج از بازه 96/1±  قرار دارد (بر اساس قاعده خطای پنج درصد در ناحیه رد فرض صفر برای مقادیر خارج بازه 96/1 تا 96/1- هر پارامتر مدل) و هم­چنین سطح معناداری کوچکتر از 05/0 می­توان گفت که کیفیت رابطه بر رفتار مصرف ورزش در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تاثیر مثبت معناداری دارد.

جدول 2: تحلیل مسیر

متغیرهای تحقیق

ضرایب رگرسیونی

آماره تی

سطح معنی­داری

نتیجه

کیفیت رابطه ----˂ رفتار مصرف ورزش

708/0

592/24

001/0

تایید

 

نتایج جدول 3 حاکی از آن است که مقدار شاخص GOF برابر است با 585/0 که این عدد با توجه به سه مقدار 01/0، 25/0، و 41/0 به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF، حاکی از برازش کلی قوی می­باشد.  شاخص SRMR جدیدترین شاخصی است که در نسخه 3 نرم اقزار Pls استفاده می­شود و براساس نظر هنسلر و همکاران (2014) مقدار این شاخص کمتر از 1/0 یا 08/0 مناسب قلمداد می­شود و مدل از برازش مطلوبی برخوردار است. بنابراین، با توجه به نتایج جدول3 می­توان گفت که مدل تحقیق از برازش مطلوبی برخوردار است. براساس نتایج جدول 3، مقدار شاخص ضریب تعیین به دست آمده 502/0 می­باشد که ملاک پذیرش 19/0، 33/0 و 67/0 به ترتیب ضعیف، متوسط و قوی می­باشد. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده رفتارهای مصرف ورزش مشاهده می­شود که در این معیار از برازش قوی برخوردار هستند.

a.                        جدول 3: معیارهای کلی کیفیت الگو

متغیرها

ضریب تعیین

ضریب اثر

GOF

ریشه میانگین مربعات باقی مانده استاندارد شده (SRMR)

کیفیت رابطه

-

006/1

585/0

076/0

رفتار مصرف ورزش

502/0

-

 

 

شکل 1: مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد و آماره تی (یافته­های محقق)

بحث و نتیجه­گیری

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت رابطه بر رفتار مصرف ورزش (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1399) بود. یافته­های پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت رابطه بر رفتار مصرف ورزش در هواداران لیگ برتر فوتبال ایران تاثیر مثبت معناداری دارد. کیفیت رابطه یکی از عواملی است که منجر به موفقیت رابطه می گردد. کیفیت بالاتر ارتباطی موجب تعامل بین ارائه دهنده خدمات و مشتریان می شود و مبادلات باثبات بلندمدتی را ایجاد می کند که هر دو طرف می توانند منافع مشترکی به دست آورند. برای توسعه روابط بلندمدت، کیفیت ارتباطی خوب می تواند قابلیت اطمینان مشتری را افزایش دهد ‏(حقیقی و دیگران، ۱۳۹۱). کیفیت ارتباط را می توان به عنوان آن سطح از کیفیت که علاوه بر برآورده ساختن انتظارات مشتریان، بدون اضافه قیمت ورزش و افزایش هزینه ها رابطه آنها را با تیم ورزشی تسهیل و پررنگ می کند، تعریف کرد (رایرون و میلر، 2007). علاوه بر این، در این تحقیق شاخص­های کیفیت ارتباط در قالب اعتماد، تعهد، خودارتباطی، رضایتمندی و عمل متقابل در نظر گرفته شده است. در واقع براساس یافته­های حاصل از این تحقیق می­توان چنین اذعان داشت که از دیدگاه هواداران لیگ برتر فوتبال وقتی نیازهای آن­ها توسط تیم مورد علاقه­شان برآورده می­شود، در آن­ها اعتماد به منظور برقراری رابطه مطلوب­تر ایجاد می­شود. علاوه بر این، رضایت ارتباطی به عنوان یکی از معیارهای مهم کیفیت رابطه در نظر گرفته شده است که می­تواند به عنوان حالت احساسی و عاطفی خوشایندی باشد که هواداران لیگ برتر فوتبال نسبت به ارتباط با تیم مورد علاقه­شان تجربه می­کنند. هم­چنین، تعهد به عنوان تمایل به توسعه روابط پایدار، علاقه مندی برای حفظ روابط و اعتقاد به پایداری روابط بین هواداران و تیم مورد علاقه­شان می­تواند در بهبود کیفیت رابطه موثر واقع شود. خود ارتباطی نیز به عنوان یک بعدی از کیفیت ارتباط است که نشان دهنده میزانی است که نام تیم هویت، وظایف و موضوعات خود را با بیان جنبه قابل توجهی از خود  انتقال می­دهد. عمل متقابل نیز رابطه­ای موفق و قوی است که میزان بالایی از درک متقابل طرفین یعنی بین هواداران و تیم رابطه را برقرار می­کند. لذا با توجه به این شاخص­هایی که در این تحقیق به عنوان شاخص­های کیفیت ارتباط بین هوادارن با تیم­های لیگ برتر در نظر گرفته شده است مشخص شد که رفتار مصرف ورزش بهبود می­یابد. به عبارت دیگر، از دیدگاه هواداران لیگ برتر فوتبال ایران وقتی کیفیت ارتباط بهتر و مطلوب­تر باشد، هواداران برای خرید محصولات شامل لباس ورزشی، کفش، تجهیزات تناسب اندام، نوشیدنی های ورزشی و غیره تمایل پیدا می­کنند. هم­چنین، از دیدگاه هواداران وقتی رابطه با کیفیت­تر باشد، آن­ها تمایل به خرید خدمات ورزشی تیم از جمله حضور در تمرینات، خرید محتواهای رسانه­ای مرتبط با تیم و خرید بلیط یا برای تماشای مسابقات افزایش پیدا می­کند. در این راستا، پیک و همکاران (2020) پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین انگیزه­های ورزشی، کیفیت رابطه و قصد مصرف ورزشی» انجام دادند. در این تحقیق که بر روی 371 نفر از هواداران لیگ برتر والیبال کشور کره جنوبی انجام گرفت، نتایج نشان داد که کیفیت رابطه بر قصد مصرف ورزشی تاثیر مثبت معناداری دارد. کیم و همکاران (2011) پژوهشی با عنوان «تاثیر کیفیت رابطه بر رفتار مصرف ورزشی: بررسی رویکرد بازاریابی رابطه­مند» انجام دادند. در این تحقیق 424 هوادار ورزشی از رشته­های مختلف ورزشی شرکت کردند و نتایج نشان داد که کیفیت رابطه و مولفه­های آن بر رفتار مصرف ورزش و مولفه­های آن تاثیر مثبت معنادار دارد. قلی­زاده و همکاران ‏(۱۳۹۴) به بررسی بازاریابی رابطه‌مند به‌عنوان پیش‌بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعه باشگاه های تندرستی بانوان مشهد پرداختند. یافته­ها نشان داد بازاریابی رابطه‌مند، رابطه معناداری با رفتار­ خرید مشتریان باشگاه‌های تندرستی بانوان دارد. بنابراین، یافته­های پژوهش حاضر با نتایج تحقیق پیک و همکاران (2020)، کیم و همکاران (2011) و قلی­زاده و همکاران ‏(۱۳۹۴) همسو می­باشد.

براساس یافته­های حاصل از این تحقیق پیشنهاد می­شود باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران کیفیت رابطه را به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بازاریابی در برنامه­های عملیاتی خود برای اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در اولویت قرار دهند و از طریق ایجاد کانال­های ارتباطی مطلوب­تر و تسهیل ایجاد ارتباط بین هواداران با باشگاه­ میزان کیفیت رابطه را بهبود بخشند. بدین منظور پیشنهاد می­شود باشگاه­ها در طول هفته برنامه­های گفتگومحور بین هواداران و بازیکنان را در فضای مجازی مد نظر قرار دهد. هم­چنین باشگاه­ها می­توانند از طریق سایت باشگاه یا کانال­های فضای مجازی محصولات و خدمات تیم­شان را در اختیار هواداران قرار دهند. همچنین، به نظر می­رسد به منظور بهبود کیفیت ارتباط، توسعه بخش فناوری و زمینه­ها و راهکارهای توسعه آن در حوزه هواداران ورزشی می­تواند شکاف پژوهشی را تکمیل کند و مسیر تحقیقاتی جدید را فراهم سازد.      

 

 • منابع

  • ‫جابری، اکبر؛ نادریان جهرمی، مسعود و مظلومی سوینی، فرزانه. (۱۳۹۲). «نقش کیفیت خدمات ورزشگاه ها در جذب و حفظ تماشاگران فوتبال». پژوهش در مدیریت ورزشی. 5(2)، صص 25-43.
  • ‏‫حقیقی، محمد؛ حسینی، حسن؛ اصغریه اهری، حامد؛ آرین، ابوالفضل و دریکنده، علی. (۱۳۹۱). «بررسی تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل». تحقیقات بازاریابی نوین. 7(2)، صص 43-60.
  • ‏‫رحیم نیا، فریبرز؛ هرندی، عطاء اله و فاطمی، زهرا. (۱۳۹۱). «تأثیر کیفیت رابطه با مشتری بر کیفیت ادراک شده و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: هتل های پنج ستاره کلان شهر مشهد)». پژوهش های مدیریت عمومی. 17(5)، صص 83-102.
  • ‏‫قلی زاده، بهاره؛ طالب پور، مهدی و کشتی دار، محمد. (۱۳۹۴). «بازاریابی رابطه‌مند به‌عنوان پیش‌بینی برای رفتار خرید مشتریان ورزشی: مطالعه باشگاه های تندرستی بانوان مشهد». رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی. 3(10)، صص 73-84.
  • Anderson, Eugene W. (1998). “Customer Satisfaction and Word of Mouth”. Journal of Service Research, 1(1), 5-17. https://doi.org/10.1177/109467059800100102
  • Berry, Leonard L. (2002). “Relationship Marketing of Services Perspectives from 1983 and 2000”. Journal of Relationship Marketing, 1(1), 59-77. https://doi.org/10.1300/J366v01n01_05
  • Dwyer, Brendan; LeCrom, Carrie; & Greenhalgh, Gregory P. (2018). “Exploring and Measuring Spectator Sport Fanaticism”. Communication & Sport, 6(1), 58-85. https://doi.org/10.1177/2167479516679411
  • Kim, Yu Kyoum; Trail, Galen; & Ko, Yong Jae. (2011). “The Influence of Relationship Quality on Sport Consumption Behaviors: An Empirical Examination of the Relationship Quality Framework”. Journal of Sport Management, 25(6), 576-592. https://doi.org/10.1123/jsm.25.6.576
  • Kotler, Philip. (2000). Marketing Management: Millennium Edition. Prentice Hall PTR.
  • Lee, Jung-Yong; & Jin, ChangHyun. (2019). “The effect of sponsor’s brand on consumer-brand relationship in sport sponsorship”. Global Business & Finance Review (GBFR), 24(1), 27-43. https://doi.org/10.17549/gbfr.2019.24.1.27
  • Nadeem, Waqar; Juntunen, Mari; Shirazi, Farid; & Hajli, Nick. (2020). “Consumers’ value co-creation in sharing economy: The role of social support, consumers’ ethical perceptions and relationship quality”. Technological Forecasting and Social Change, 151, 119786. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119786
  • Paek, Bomin; Morse, Alan; Hutchinson, Susan; & Lim, Choong Hoon. (2020). “Examining the relationship for sport motives, relationship quality, and sport consumption intention”. Sport Management Review. https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.04.003
  • Palmatier, Robert W.; Jarvis, Cheryl Burke; Bechkoff, Jennifer R.; & Kardes, Frank R. (2009). “The Role of Customer Gratitude in Relationship Marketing”. Journal of Marketing, 73(5), 1-18. https://doi.org/10.1509/jmkg.73.5.1
  • Rauyruen, Papassapa; & Miller, Kenneth E. (2007). “Relationship quality as a predictor of B2B customer loyalty”. Journal of Business Research, 60(1), 21-31. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.11.006
  • Yoshida, Masayuki. (2017). “Consumer experience quality: A review and extension of the sport management literature”. Sport Management Review, 20(5), 427-442. https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.01.002