مقاله پژوهشی
«سرگشتگی جوانان» و آموزه «فن زیستن در خویش» دکتر علی شریعتی

جعفر قدیری نوفرست؛ علی اکبر امینی؛ اهورا راهبر

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 9-31

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.1568.2089

چکیده
  در منظومه فکری دکتر علی شریعتی، جوانان از جایگاه ممتازی برخوردارند و این امر گویای توجه وی نسبت به این سرمایه ارزشمند انسانی است. او در روزگاری می زیست که نیمی از مردم جامعه اش خوابیده و افسون شده بودند و نیمه دیگر هم که بیدار بودند، در حال فرار! شریعتی جوانان عصرش را گرفتار بحران هایی از جمله «سرگشتگی»  می دید. از این رو، به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل روند شهروندی دختران جوان مؤسس سمن‌های جوانان اصفهان: پژوهشی روایی

سمانه استکی اورگانی؛ پروین قاسمی؛ علی هاشمیان فر

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 33-53

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2004.2422

چکیده
  این پژوهش درصدد است به روایت­ها و معناهای فعالیت­های مشارکتی زنان و دختران جوان دبیر سازمان‌های مردم­نهاد(سمن) جوانان فعال استان اصفهان بپردازد تا بررسی شود کدام زمینه­های اجتماعی و دلایل این دختران را به سوی چنین فعالیت جمعی و مشارکتی با اهداف دگرخواهانه سوق می­دهد. بر اساس رویکرد نظری، انواع مشارکت از مشارکت صوری تا مشارکت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی اجتماعی جوانان با تأکید بر عامل فساد ادراک شده

ربابه اصلانی؛ صمد رسول زاده؛ مهرداد محمدیان

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2038.2452

چکیده
  بیگانگی اجتماعی با تأثیری که بر مشارکت مدنی، اعتماد و نشاط اجتماعی دارد، همواره محل پرسش جامعه­شناسان بوده است. این پژوهش بر پایه نظریه گیدنز، بوردیو و روثستاین با هدف مطالعه بیگانگی اجتماعی جوانان و نقش فساد ادراک شده در آن با روش پیمایش و استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل جوانان 14 تا 29 ساله استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کنش حمایتی سمن‌های جوانان استان مرکزی در دوران شیوع ویروس کووید19

ابوالفضل فتح‌آبادی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 75-86

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2022.2441

چکیده
  سازمان های مردم‌نهاد(سمن‌ها)، تشکّل‌هایی مردمی و خصوصی‌اند که به‌ویژه در دوران بروز مشکلات اساسی در یک جامعه می‌توانند به‌سرعت به خدمت‌رسانی، حمایت و توانمندسازی آسیب‌دیدگان اقدام کنند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات سمن‌های جوانان استان مرکزی در حمایت از آسیب‌دیدگان از شرایط متعاقب شیوع ویروس کووید19 و پاسخ به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نشان دادن مدل جامعه شناختی سرمایه اجتماعی میان نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی

راحله بحیرایی؛ بهرام قدیمی؛ امیر مسعود امیر مظاهری؛ علی باصری؛ محمد مهدی مظاهری تهرانی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 139-154

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1391.1964

چکیده
  سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های توسعه و پیشرفت مورد توجه عالمان اجتماعی است و در کیفیت تعاملات اجتماعی نقش بسزایی دارد. هدف از انجام این پژوهش، دست یابی به مدل جامعه شناختی سرمایه فرهنگی نخبگان ورزشی در تعامل با بستر اجتماعی می باشد. رویکرد پژوهش، کیفی و روش به کارگرفته شده، دلفی می باشد. براین اساس، با 10 نفر از متخصصان و نخبگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر بر توسعه ورزش قهرمانی هندبال به روش فراترکیب

ولی علیزاده؛ جواد شهلائی باقری؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 193-218

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1436.1988

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل کیفی پژوهش­های انجام گرفته در حوزه توسعه ورزش قهرمانی به ویژه ورزش هندبال بود. روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع فراترکیب با روش هفت مرحله­ای ساندلووسکی و باراسو (۲۰۰۷) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط به تعداد 465 منبع بود که ابتدا تعداد 65 منبع بر اساس عنوان انتخاب شد. سپس 43 منبع بر اساس چکیده گزینش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی در بانوان

بهناز خیاط؛ فریبا محمدیان؛ نیما ماجدی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 269-286

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1725.2223

چکیده
  بانوان در سال های اخیر به خوداشتغالی و فرآیندهای کارآفرینی در ورزش روی آورده اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی بانوان در کشور است. این تحقیق از نظر هدف کابردی بود که به شیوه آمیخته انجام شد. ابتدا برای شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی بانوان، به مطالعه مبانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر فرهنگ سازمانی بر بهره وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری

محمدعلی باتوانی؛ حمید فروغی پور؛ مجید سلیمانی؛ نجف آقایی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 309-328

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1753.2241

چکیده
  تاثیر فرهنگ ­سازمانی بر بهره­وری، بقای سازمان در عصر پر رقابت حاضر را تضمین می نماید. فدراسیون­های ورزشی چون کاراته در سال­های اخیر اهمیت بالایی یافته اند. هدف از انجام بررسی حاضر، تبیین تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر بهره­وری کاراته کاهای نخبه استان اصفهان با نقش میانجی نوآوری بود. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی نقش رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی و اینرسی سازمانی با نقش میانجی بطالت اجتماعی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

حسین عامریان؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل؛ محمد سیاوشی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 431-450

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1886.2340

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر، طراحی مدل رهبری زهرآگین بر ترومای سازمانی و اینرسی سازمانی با نقش میانجی بطالت اجتماعی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که داده‌های آن به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری گردید. نمونه آماری مطالعه شامل ۳۷۲ نفر از کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل توسعه ورزش شهروندی کلان شهرهای ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

احمدرضا کیانی؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 155-172

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1902.2356

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توسعه ورزش شهروندی کلان شهرهای ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. گردآوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی تعداد 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی، تعداد 70 نفر شامل مدیران و کارشناسان دفتر ورزش همگانی وزارت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 1399)

حسین صالح؛ فرشاد تجاری؛ حمید سجادی هزاوه

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 259-268

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1795.2275

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، آزمون مدل رفتار مصرف ورزش با تاکید بر کیفیت رابطه (مورد مطالعه: هواداران لیگ برتر فوتبال ایران در فصل1400-1399) بود. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی است و از لحاظ هدف نیز جزو تحقیقات کاربردی محسوب می­شود. جامعه آماری مطالعه شامل کلیه هواداران تمام باشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش

سارا افتخارزاده؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 329-354

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1940.2374

چکیده
  مدیریت با برنامه‌ریزی نظام مند نیروی انسانی می‌تواند هزینه‌های نیروی کار را کنترل کند و بر مازاد و کمبود نیروی انسانی غلبه نماید. معمولا این کار با تعدیل نیروی انسانی انجام می‌گیرد. هدف از این پژوهش، تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش بود. روش تحقیق حاضر کیفی بود که با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی توسعه بسکتبال در ایران

رحیم رمضانی نژاد؛ شاهرخ بهمئی؛ حمیدرضا گوهر رستمی؛ حسین ملتفت

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 219-238

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1100.1752

چکیده
  هدف از این پژوهش طراحی و آزمون مدل مفهومی برای تحلیل سیستم توسعه بسکتبال در ایران با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بود. این تحقیق از نظر نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و مربیان آگاه به توسعه بسکتبال در کشور بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدلسازی در نرم افزار پی­ال­اس برآورد و با روش قضاوتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل کمی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق

ایلخان نوری؛ عباس خدایاری

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 475-492

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1108.1759

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تدوین مدل کمی الگوی توانمندسازی ملی برنامه­های آموزشی منجیان غریق است. پژوهش حاضر از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) است. شرکت کنندگان متشکل از رؤسای هیئت­های استانی، افراد متخصص در کمیته­های تخصصی، مدرسان درجه 1 و ناجیان درجه 1 کشور بودند. نمونه پژوهش به تعداد 90 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعة ساختاری تفسیری تبلیغات الکترونیک در جهت توسعة کسب و کار در کارآفرینان جوان در شرایط پاندمی کرونا

مریم نظری منتظر؛ فرشید نمامیان؛ سید رضا حسنی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 87-106

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1963.2392

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه ساختاری تفسیری تبلیغات الکترونیک در جهت توسعه کسب‌وکار در شرایط پاندمی کرونا بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده­ها از نوع پژوهش­های میدانی بود. روش انجام پژوهش، آمیخته کیفی (روش تحلیل تم) و کمی(مدل­سازی) بود. جامعه آماری این پژوهش در هر دو بخش کیفی و کمی شامل خبرگان و کارشناسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران

مجتبی جودی1؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ وحید مقدم

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 533-548

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.652

چکیده
  هدف از این پژوهش، مدلسازی معادلات ساختاری برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت­های تولیدی ورزشی و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و صنعت ورزش تشکیل می دادند که از میان آنها نمونه آماری به‌صورت دردسترس انتخاب گردید (181 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران با رویکرد داده بنیاد

رضا گرجی مرغملکی؛ مهدی سلیمی؛ رسول نظری

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 239-258

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1470.2012

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل نهادینه سازی جو اخلاقی در فوتبال حرفه ای ایران بود. پژوهش با رویکرد کیفی، به روش داده بنیاد، بر اساس نمونه گیری هدفمند و با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند و تا اشباع نظری (23 مصاحبه) صورت پذیرفت. تحلیل داده ها بر اساس رویکرد اشتراوس و کوربین (کد گذاری های باز، محوری و انتخابی) انجام پذیرفت. مفاهیم شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی بازاریابی خیرخواهانه در تولیدکنندگان ورزشی با رویکرد نظریه داده بنیاد

ایدین حاجی بکلو؛ سید عماد حسینی؛ جمشید سیار نژاد

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 513-532

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1477.2018

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی بازاریابی خیرخواهانه در تولیدکنندگان ورزشی شکل گرفت. بر این اساس این پژوهش به روش کیفی و استفاده از نظریه داده بنیاد انجام شد.روش نمونه گیری به صورت هدفمند با تعداد 25 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، مدیران ورزشی و بازاریابان خبره و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با راهبرد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان

عبدلحمید زیتونلی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 563-583

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1531.2056

چکیده
  امروزه جهانی شدن، جهان را به یک بازار رقابتی تبدیل نموده است. در این دنیای پر از رقابت، توسعه گردشگری ورزشی یکی از عوامل مهم بر رقابت پذیری مقاصد گردشگری است. هدف این پژوهش، تحلیل رقابت پذیری گردشگری ورزشی مقاصد گردشگری استان گلستان در مقایسه با دیگر استان های کشور به خصوص استان های گیلان و مازندران است. روش این پژوهش، توصیفی پیمایشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران با رهیافت داده بنیاد

محمدرضا رجبی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ غلامعلی کارگر؛ حبیب هنری

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 355-378

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1495.2031

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل برنامه­ریزی، جذب و انتخاب مدیریت استعداد در ورزش هندبال ایران بود. این تحقیق، از دسته تحقیقات کیفی می­باشد که به­ صورت بنیادی انجام گرفته است. گردآوری داده­ها با استفاده از مطالعه اسناد و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان حوزه هندبال انجام گرفت که به روش نمونه­ گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و اولویت‌بندی عوامل ورزشی مؤثر بر موفقیت ورزشکاران استان تهران برای کسب سهمیه بازی‌های المپیک توکیو 2020

حسین زارعیان؛ الهام فسنقری؛ محمدصادق افروزه؛ سعید تابش

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 451-474

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1229.1850

چکیده
  بازی­های المپیک به عنوان بزرگترین رویداد ورزشی جهان مطرح است و کشورها از سال­ها قبل از برگزاری مسابقات، با برنامه­ریزی­های بلند، میان و کوتاه مدت سعی در به‎دست آوردن بهترین نتایج را دارند. به همین دلیل شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت ورزشکاران از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی و اولویت‌بندی عوامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای مدیران در سازمان های ورزشی ایران

علی رشیدی؛ سیروس احمدی؛ مجید سلیمانی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 121-138

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1627.2136

چکیده
  هدف از این پژوهش، تدوین الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای مدیران در سازمان های ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد اکتشافی نظام مند انتخاب شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو بخش منابع انسانی (مدیران و اساتید) و منابع اطلاعاتی (کتاب­ها، مقالات، اسناد و..) بود. نمونه­گیری به تعداد قابل کفایت و با روش قضاوتی بر مبنای رسیدن به اشباع نظری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر ترس از سرقت اینترنتی هویت مشتری بر قصد خرید آنلاین محصولات ورزشی

کاوه میرانی؛ زهراحاجی انزهایی؛ وحید ربیعی؛ شاهو زمانی دادانه

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 549-562

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.666

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ترس از سرقت اینترنتی هویت مشتری بر قصد خرید آنلاین محصولات ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان فروشگاه­های ورزشی آنلاین تشکیل می دادند. به منظور برآورد حجم نمونه از نرم­افزار تعیین حجم نمونه اس.پی.اس.اس. سمپل­پاور استفاده شد و بر همین مبنا حجم نمونه به تعداد 330 نفر برآورد گردید. این پژوهش، توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

محمد مهدی سلاطین اسلامیه؛ نعمت اله نعمتی؛ طاهره باقرپور

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 173-191

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1667.2170

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی به روش ساختاری تفسیری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه اساتید مدیریت ورزشی و اساتید حقوق ورزشی و حقوق آشنا با ورزش و ساختار حقوقی ورزش تشکیل می دادند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع با بیست نفر مصاحبه شد. ابتدا از طریق تحقیقات کتابخانه ای و مراجعه به سایر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان

مهدی مستجاب الدعوه؛ حبیب هنری؛ علیمحمد صفانیا؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 379-394

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1714.2208

چکیده
  هدف این تحقیق، طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. در این تحقیق از روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظام­مند استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان ورزشی بود که با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند و رسیدن به اشباع نظری 14 نفر از آن­ها انتخاب شدند. در این تکنیک یک گروه اولیه جهت مصاحبه انتخاب و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساخت، روایی و پایایی‌سنجی پرسشنامۀ عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت ورزشی در پارک‌ها

سردار محمدی؛ محمد سلطان حسینی؛ مجتبی قاسمی سیانی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 493-512

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1744.2235

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش افراد به فعالیت ورزشی در پارک­ها بود. جامعه آماری پژوهش کلیه استفاده­کنندگان از پارک­های شهر اصفهان بودند که به طور معمول از پارک­ها برای فعالیت­های ورزشی استفاده می­کردند. حجم نمونه 450 نفر و روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شد. پرسشنامه حاضر محقق ساخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارایه الگوی پارادایمی توسعه پایدار در ورزش همگانی براساس رویکرد تعاملی فرهنگی اجتماعی

افشین اخگر؛ مژگان خدامرادپور؛ مظفر یکتایار؛ هیرش سلطان پناه

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 287-308

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1749.2247

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی پارادایمی توسعه پایدار ورزش همگانی با رویکرد فرهنگی- اجتماعی به شیوه داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه متخصصان، صاحب نظران، سیاست گذاران، مشاوران و فعالان حوزه ورزش همگانی تشکیل می دادند و روش نمونه­گیری به صورت غیر احتمالی- هدفمند بود. اندازه نمونه در این پژوهش بر مبنای شاخص اشباع نظری برابر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیرات شیوع کووید-19 بر ورزش همگانی در ایران

شمس الدین رضایی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 395-412

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1782.2266

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات شیوع کووید-19 بر ورزش همگانی در ایران انجام شد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نوع میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد شرکت‌کننده در ورزش همگانی در ایران قبل از شیوع بیماری کووید-19 می‌باشد. برای گردآوری داده‌ها از «پرسشنامه استاندارد گروه بین‌المللی پژوهشگران کووید-19 و ورزش» استفاده شد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شیوع مصرف مواد نیروزا در ورزشکاران ایران

علی کاشی؛ زهرا سرلک

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 413-430

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1784.2268

چکیده
  هدف اصلی از اجرای این طرح تحقیقی بررسی شیوع مصرف مکمل‌ها و دارو‌های نیروزا در باشگاه‌های ورزشی کشور بود. جامعه آماری این پیمایش ملی کلیه ورزشکاران سازمان یافته کشور در سال 1389 بودند که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای ورزشکاران در 17 استان کشور انتخاب و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای سعی شد تا با استفاده از فرم آنلاین، پرسشنامه سنجش شیوع مصرف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل سازی اعتماد به مدیر، عدالت توزیعی و محصورشدگی شغلی در قصد جا به جایی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران

مرجان همتی‌نژاد؛ رضا نیک بخش؛ اکبر آفرینش خاکی؛ فریده شریفی فر

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، صفحه 107-120

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2289.2645

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی نقش اعتماد به مدیر، عدالت توزیعی و محصورشدگی شغلی در قصد جا به جایی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر تهران بود. پژوهش حاضر توصیفی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه معلمان زن و مرد تربیت بدنی شهر تهران در سال تحصیلی 98- 1397(2152 نفر) تشکیل می دادند. حداقل حجم نمونه براساس فرمول کوکران ...  بیشتر