مقاله پژوهشی
ارائه مدل تاثیر فعالیت های منابع انسانی متناسب با دورکاری بر عملکرد شغلی دورکاران سازمان های ورزشی منتخب

نعمت صادقپور؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.1370.1949

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل تاثیر فعالیت های منابع انسانی بر عملکرد شغلی دورکاران سازمان های ورزشی منتخب می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات فرا اثبات گرا، رویکرد کمی، راهبرد توصیفی-پیمایشی و شکل فرضیات به صورت علی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 1100 نفر از  کارکنانی بود که در وزارت ورزش و جوانان و  فدراسیون های ورزشی منتخب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه چارچوب جهت‌دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی

ابوالفضل عمویی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سید عباس بی نیاز

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 469-486

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1439.1990

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه چارچوب جهت‌دهی به عادات خرید کالای ورزشی ایرانی می­باشد. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل نظام مند یود. جامعه آماری شامل جامعه انسانی و اطلاعاتی بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس نمونه­گیری و نظرخواهی گردید (16 نفر و 23 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه­ای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران

علی ضمیری کامل؛ شهاب بهرامی؛ علیرضا مرادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 333-350

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1875.2334

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری مالیات در فوتبال حرفه ای ایران طراحی و اجرا گردید. این پژوهش در زمره تحقیقات آمیخته است که به صورت کیفی و کمی اجرا گردید.  جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی  شامل11 نفر از نخبگان حوزه مدیریت ورزشی کشور و حوزه اقتصاد و مالیات در ورزش می باشند. بر اساس انتخاب گلوله برفی تعدادی تا رسیدن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازشناسایی و بهینه‌سازی شاخص‌های موثر بر رفتار سازمانی در ورزش کشور بر مبنای اصول توسعه پایدار (مطالعه موردی: رشته ورزشی تنیس)

شراره نوروزی؛ سید مصطفی طیبی ثانی؛ علی فهیمی‌نژاد؛ باقر مرسل

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 169-184

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1930.2370

چکیده
  پیاد‌ه‌سازی اصول توسعه پایدار در ورزش، از سوی کمیته بین‌المللی المپیک تاکید شده است. پژوهش حاضر با هدف بازشناسایی و بهینه‌سازی شاخص‌ها و مولفه‌های موثر بر رفتار سازمانی در رشته ورزش تنیس کشور انجام شده است. این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده که با استفاده از طراحی مدل مفهومی اولیه و تعیین ابعاد سه‌گانه اصلی (مدیریتی / اجتماعی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران

لیلا کرم زاده؛ محمد نصیری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1991.2411

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه منابع چاپ شده در بازه زمانی یک دهه اخیر از سال1390 تا 1399 بود. از بین تحقیقات گزارش شده تعداد 15 منبع به شیوه تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای CMA2 و SPSS24 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی برنامه و نقشه استراتژی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM

عزیزاله ایروان جم؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 203-222

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1451.2001

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی برنامه و نقشه راهبرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM بود. روش تحقیق، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. گردآوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان و در بخش کمی، شامل مسئولان فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزش با رویکرد کیفی

بهروز منتقمی؛ فریده اشرف گنجویی؛ سید حمید سجادی هزاوه

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1651.2157

چکیده
  هدف از این تحقیق، طراحی الگوی جانشین­پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزشی بود که با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل صاحب­نظران و خبرگان حوزه مدیریت ورزشی بود که مصاحبه­های عمیق با روش نمونه­گیری هدفمند با آنها تا جایی تداوم یافت که محقق به اشباع نظری و کفایت رسید (16 مصاحبه). از انجا که این تحقیق با ماهیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

محمد مرادی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.1800.2281

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بود که با به کارگیری نظریه داده بنیاد به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران وزارت ورزش و جوانان بود که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد و داده ها بعد از اجرای 14 مصاحبه به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تماتیک بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال

زویا تباری؛ اکبر طالب پور؛ طیبه زرگر

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 241-268

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.1950.2383

چکیده
  امروزه عرصه پرهیجان تماشای مسابقات فوتبال در جامعه­ ای چندقومی همچون ایران، به عرصه نمایش و ابراز هویت­های قومی تبدیل شده است. بر همین اساس تحقیق حاضر با هدف بازنمایی ابعاد هویت قومی در میان تماشاگران فوتبال، به روش تحلیل تماتیک انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل هواداران سه تیم نساجی مازندران، فولاد خوزستان و تراکتور تبریز، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ایران- آذربایجان با تکیه بر سیستم‌های خودمدیریتی و سودآوری با رویکرد کیفی

جعفر برقی مقدم؛ علی نعمتی خیاوی؛ محمد رحیم نجف زاده؛ حمید جنانی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 391-406

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.2005.2425

چکیده
  هدف از این تحقیق، شناسایی عوامل مؤثر بر بهره‌وری تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی ایران- آذربایجان با تکیه بر سیستم‌های خودمدیریتی و سودآوری بود. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه صاحب­نظران حوزه مدیریت ورزشی و بهروری بود که با روش نمونه­گیری هدفمند 12 صاحب نظر در تحقیق شرکت کردند. جهت تحلیل مصاحبه‌ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه‌های اجتماعی

رسول طریقی؛ ملیحه صالحی رستمی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 431-448

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1437.1992

چکیده
  بازاریابی رسانه­های اجتماعی شامل تلاشی است که رسانه­های اجتماعی به منظور متقاعد کردن مصرف کنندگان برای استفاده از محصولات و یا خدمات ارزشمند از آن بهره می­گیرند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی بود. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین و ارزیابی الگوی جانشین پروری در ادارات کل ورزش و جوانان با تأکید بر روش دلفی

امیر حسین لباف؛ مسعود نادریان جهرمی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 107-126

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1699.2193

چکیده
  تحولات جهانی در حوزه ورزش، افزایش آگاهی های جامعه و پیچیدگی های اجرای برنامه های متنوع ورزشی محیطی رقابتی، پویا و به شدت متغیر را در داخل سازمان های ورزشی ایجاد کرده است. نتایج تحقیقات در سازمان های ورزشی نشان از کمبود نیروهای شایسته دارد. لذا هدف کلی این تحقیق، تدوین و ارزیابی الگوی جانشین پروری در ادارات کل ورزش و جوانان با تأکید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی در چارچوب مقررات دیوان بین‌المللی داوری ورزش

افشین جعفری؛ هدایت‌الله درخشان

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 85-106

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1939.2375

چکیده
  مربیان ورزشی دارای نقش مهمی در مراقبت، حفاظت و آگاهی بخشی به ورزشکاران برای انجام مسابقات ورزشی و رعایت قواعد مناسب برای رقابت سالم میان ورزشکاران هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت حقوقی مربیان ورزشی با تکیه بر مقررات دیوان بین‌المللی داوری ورزش می‌باشد. این تحقیق از نوع مروری و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع کتابخانه‌ای است. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل موثر بر رقابت پذیری برند های پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی

ابوالفضل فراهانی؛ مریم کاظمی؛ علیمحمد صفانیا؛ حمید قاسمی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 487-508

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2002.2420

چکیده
  امروزه جهانی شدن، اهمیت رقابت پذیری در صنعت پوشاک ورزشی را دوچندان کرده است. در کشور ما برند های پوشاک ورزشی بسیاری وجود دارند که به علت عدم توانایی رقابت با برندهای خارجی، در عرصه تجارت بین المللی فعالیت ندارند؛ از این رو پژوهش حاضر در نظر دارد عوامل موثر بر رقابت پذیری برندهای پوشاک ورزشی ایرانی برای ورود به بازارهای بین المللی را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

روح الله عسگری گندمانی؛ صدیقه افلاطون؛ علی صابری؛ ابراهیم دلدار

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 317-332

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1164.1799

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای پایداری مالی در ورزش حرفه­ای ایران طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع، تحقیقات توصیفی تحلیل می­باشد که به صورت میدانی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان آگاه به حوزه مسائل اقتصادی و مالی در ورزش بود که سابقه علمی، شغلی و یا هر دو در زمینه اقتصاد در ورزش را دارا بودند. بر اساس انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازاریابی اجتماعی و توسعه ورزش همگانی: رویکرد داده بنیاد

علی همتی عفیف؛ مرتضی انوشه

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 449-468

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1168.1808

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای توسعه ورزش همگانی مبتنی بر اساس رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. برای طراحی مدل مذکور از روش‌شناسی «نظریه داده بنیاد» استفاده شد. برای این منظور از بین مدیران ارشد، مسئولان امر و خبرگان بر اساس نمونه گیری نظری و انجام 14 مصاحبه و بررسی 11 سند، اطلاعات مورد نیاز جمع­آوری و همزمان از طریق مراحل سه گانه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین تحصیلات و ازدواج دختران در ایران در دوره 1395-1385: تحلیل ثانویه

فاطمه تنها؛ رسول صادقی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 509-528

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2070.2476

چکیده
  در چند دهه گذشته، سطح تحصیلات دختران در ایران به طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ به طوری­که امروزه بیش از 60 درصد دانشجویان را دختران تشکیل می­دهند. هدف این مقاله، بررسی اثر سطح تحصیلات بر احتمال ازدواج دختران ایرانی 25 تا 40 ساله می‌باشد. روش تحقیق، تحلیل ثانویه داده‌های خام دو درصد سرشماری کل کشور سال­های 1385، 1390 و 1395 است. یافته­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه مولفه های موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر شهر تهران

زهرا سادات مشیر مشیر استخاره؛ مهرداد نوابخش؛ مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 549-550

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2187.2561

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه مولفه های موثر بر توانمندسازی خانوادگی زنان جوان آسیب پذیر  شهر تهران در سال 1396 تدوین گردید. پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر رهیافت نظریه زمینه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان آسیب پذیر شهر تهران بوده است که به طور داوطلبانه در  طرح های اصلی شهرداری تهران در راستای بهبود شریط زندگی و ارتقای توانمندی افراد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره مندی از استعداد های جوانان نخبه برای سازمان-های دولتی ایران

شیرین عبدلی؛ حامد رحمانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 551-572

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2060.2469

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل مدیریت منابع انسانی تنوع محور در جهت بهره‌مندی از استعدادهای جوانان نخبه برای سازمان­های دولتی ایران است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش تحلیل محتوا و رویکرد گلیزری به‌عنوان روش تحقیق استفاده‌شده است. روش گردآوری داده­ها، مطالعه مبانی نظری و مصاحبه­های عمیق و باز با 20 نفر شامل تمامی خبرگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی پیشایندهای فردی و محیطی مصرف مواد مخدّر در بین دانشجویان شهر تهران

رقیه علائی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 573-596

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2087.2491

چکیده
  یکی از مسائل جوانان در جامعه ایران، اعتیاد و مصرف مواد است. مصرف مواد مخدر تحت‌تأثیر عوامل مختلف (محیطی و فردی) شکل می‌گیرد. در نظریه یادگیری شناختی- اجتماعی بندورا، بر فرایند به‌هم‌پیوسته تأثیر عوامل فردی و اجتماعی بر یکدیگر تأکید شده است. هدف این مقاله، تدوین مدل مصرف مواد مخدر سبک و سنگین براساس پیشایندهای فردی و محیطی (منبع کنترل، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی علل گرایش به مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان شهر کرمان در سال 1399

محسن کیانی؛ سوده مقصودی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 597-623

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2088.2501

چکیده
  ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻣﺼﺮفﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاد مخدر در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮند. امروزه مصرف مشروبات الکلی و گرایش به آنها در جوامع مختلف به خصوص در ایران به یک معضل تبدیل شده و شاهد کاهش سن مصرف آن در بین قشرهای مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان هستیم. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف بررسی علل گرایش مصرف مشروبات الکلی در میان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر ویژگی های نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی (مطالعه موردی: اداره های ورزش و جوانان خراسان جنوبی)

سمیه تربتیان مشهدی؛ حمدالله منظری توکلی؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 351-367

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1819.2293

چکیده
  امروزه اقتصاد مقاومتی به مسئله­ای مهم در کشور تبدیل شده است که نقش بهره­وری نیروی انسانی در تحقق آن غیرقابل انکار است. بهره­وری نیروی انسانی نیز خود تحت تأثیر عوامل بسیاری است که یکی از آن‌ها، ویژگی های نگرشی است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی های نگرشی کارکنان بهره ور بر میزان اجرای اقتصاد مقاومتی در ادارات ورزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید برتوسعه پایدار

امید فتح الهی پروانه؛ میرحسن سیدعامری؛ سید نصرالله سجادی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 289-316

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1790.2272

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی الگوی مدیریت سبز اماکن ورزشی با تاکید بر توسعه پایدار بود. روش پژوهش حاضر کیفی و براساس نظریه داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید متخصص و صاحب نظر در زمینه اماکن ورزشی، مهندسی و محیط زیست بودند. نمونه‌گیری به شکل هدفمند و به روش گلوله برفی انجام گردید. ابزار مورد استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در اوقات‌فراغت در مراحل مختلف زندگی

آمنه اسدالهی؛ سید حمید سجادی؛ زینت نیک آئین؛ علی زارعی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1999.2416

چکیده
  هدف این تحقیق نظریه ‌پردازی و ارائه‌ مدل‌ برای فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در اوقات فراغت در مراحل مختلف زندگی بود. روش ‌تحقیق نظریه ‌داده‌ بنیاد، رویکرد نظام‌مند بود. همچنین نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری ‌نظری بود. تحلیل‌ داده‌ها به روش «پرسش» و «مقایسه» مستمر انجام شد. به‌منظور رسیدن به اشباع‌نظری ضمن بررسی حدود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور

حمید ناصری؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 367-390

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1806.2284

چکیده
  این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریة داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبة باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه وسابقه صعودهای بلند، مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی)

محبوبه نقوی؛ مهدی آرمندنیا؛ برانوش نیک بین

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 269-288

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1815.2289

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر بر ارتقای فرهنگ عمومی اماکن ورزشی استان تهران (با رویکرد حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی) بود. پژوهش با توجه به نحوة گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در مرحله کیفی، مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 23 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسان ورزشی صاحب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه‌ای فوتبال ایران

علی محمدی؛ معصومه کلاته سیفری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 223-240

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1824.2294

چکیده
  هدف این تحقیق، طراحی مدل توسعه فرهنگی در باشگاه های حرفه­ ای فوتبال ایران است. این تحقیق از نوع تحقیقات گراندد تئوری و نیز از قسم کاربردی است. از نظر مکانی، وسعت تحقیق شامل کلیه باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه­ ای در سراسر کشور می شود و طی آن مصاحبه شوندگان به صورت داوطلبانه مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. نمونه گیری به صورت هدفمند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

حسین صفری نسرانی؛ مهدی کهندل؛ مهوش نور بخش؛ پریوش نوربخش

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 127-144

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1766.2251

چکیده
  منابع انسانی و پتانسیل بالقوه آن­ها عامل اصلی موفقیت یک سازمان است. با در نظر گرفتن این اصل مهم، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر حکمرانی نظارتی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی رفتار سیاسی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش حاضر توصیفی– همبستگی از نوع معادلات ساختاری، براساس زمان حال نگر، از نظر هدف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربست شیوه‌های تبلیغات سبز مبتنی بر‌ارزش‌های بومی در مدیریت اماکن ورزشی (مطالعه موردی: یزد)

فاطمه دانشگر؛ غلامعلی کارگر؛ جواد شهلایی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 407-430

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1839.2303

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان مطلوبیت استفاده از تبلیغات سبز مبتنی بر ارزش های بومی در مدیریت اماکن ورزشی و همچنین تعیین شیوه های استفاده از این تبلیغات بود. این پژوهش از دسته تحقیقات کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها در زمره پژوهش های پیمایشی- توصیفی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران اماکن ورزشی سرپوشیده یزد بود (600 نفر). ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل سازی عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی در استان اصفهان

علیرضا کمالیان؛ شهرام علم؛ شهرام عروف زاد

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، صفحه 185-202

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.204.1139

چکیده
  یکی از دغدغه های هر جامعه ورزشی ارائه مدلی جامع برای همگانی شدن ورزش است. لذا هدف از تحقیق حاضر، ارائه مدلی جامع برای همگانی شدن ورزش اصفهان بود. برای این منظور به 15نفر از خبرگان حوزه ورزش همگانی استان مراجعه شد و از طریق مصاحبه عمیق اطلاعات لازم جمع آوری گردید. سپس داده‌های حاصل از مصاحبه به روش تئوری سازی داده بنیاد کدگذاری و تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر