نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه غیرانتفاعی شمال، آمل، ایران (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، موسسه آموزش عالی غیر دولتی ادیب مازندران، ساری، ایران

چکیده

بازاریابی رسانه­های اجتماعی شامل تلاشی است که رسانه­های اجتماعی به منظور متقاعد کردن مصرف کنندگان برای استفاده از محصولات و یا خدمات ارزشمند از آن بهره می­گیرند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی بود. روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 200 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه­های کشور (51 نفر)، مدیران ورزشی (34 نفر)، کارشناسان (74 نفر)، اعضای هیئت رئیسه  فدراسیون های ورزشی و افراد خبره (9 نفر) و افراد آگاه به امور و بحث­های بازاریابی ورزشی(32 نفر) بود. روش نمونه­گیری به شیوه غیر تصادفی و در دسترس هدفمند یود. پژوهشگر ضمن بررسی کتب بازاریابی ورزشی  و مقالات علمی در زمینه صنعت ورزش و بازاریابی ورزشی و رسانه­های اجتماعی، اقدام به تهیه پرسشنامه­ای محقق ساخته نمود. عوامل پرسشنامه از مقاله علاء اله، نریپندرا و همکاران (2017) استخراج و روایی آن توسط ده تن از اساتید مدیریت ورزشی تایید گردید. پایایی پرسشنامه هم از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. روش آماری مورد استفاده تحقیق، مدل­یابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل عامل تاییدی( CFA) بود.
نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تبلیغات (546/10T=)، برند (372/ 10T=)، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (523/9T=)، مدیریت ارتباط با مشتری (313 /9T=) و رفتار مشتری و پیش بینی(678/9T=)  بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارند. سازمان ها و فدراسیون های ورزشی باید برای توسعه قابلیت بازاریابی­شان به بحث خودکفایی اقتصادی و درآمدزایی بیشتر از طریق فناوری های نوین توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying effective factors on sport marketing capability development through social medias

نویسندگان [English]

 • Rasoul Tarighi 1
 • maliheh salehi rostami 2

1 Ph.D., Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Shomal University, Amol, Iran

2 Master Degree in Sport Management, Adib Mazandaran Non-Governmental Higher Education Institute, Sari, Iran

چکیده [English]

Social media marketing involves an effort that social media use it in order to convince consumers for use the valuable products and/ or services. The research is to identify the effective factors on development of sport marketing capability through social Medias. The research method was correlation and practical purposely. The statistical population was 200 people, including faculty members of the country’s universities (51) and sport managers (34) and experts (74) and members of the board of directors of sports federations and experts (9) and people aware about sports marketing affairs and discussions (32). The sampling method is non-random and targeted accessible. Researcher while reviewing sports marketing books and scientific articles in the field of sport industry and sport marketing and social media prepared a researcher questionnaire. The questionnaire factors were extracted from the article of Alaa Allah, Nripendra etal. (2017). The validity was confirmed by ten sport management professors. The reliability was calculated by Cronbach’s alpha test. The statistical method was used in structural equations modeling research (SEM) and confirmatory factor analysis (CFA). The findings showed that advertising (T=10/546) agents, electronic word of mouth (e-WOM) (T=9/523), customer relationship management (T=9/313) and brand (T=10/372) and customer behavior and anticipation (T=9/678) in sports marketing through social media are of a positive and significant impact on the development of sports marketing capability. It seems sport organization and federations need to talk about self-sufficiency and more monetizing in order to development of their marketing capability by new technology.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sport Industry
 • Sports Marketing
 • Social Media and Confirmatory Factor Analysis

شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی

رسول طریقی[1]

ملیحه صالحی رستمی[2]

10.22034/SSYS.2022.1437.1992

 

تاریخ دریافت مقاله: 12/4/1399

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:14/8/1399

 

مقدمه

صنعت ورزش، با در دست داشتن عامل محرکی همچون برگزاری مسابقات بزرگ ورزشی، امکان بهره­گیری از فرصت­های تبلیغاتی و رسانه­ها را فراهم کرده است. این موضوع نیز بستر لازم را برای تعامل با صنعت، تجارت و ورزش ایجاد کرده است و پلی راهبردی در خدمت توسعه ورزش و رونق اقتصادی آن به شمار می­رود. در این میان رسانه­ها، به عنوان یکی از ابزارهای مهم تفریحی و ورزش می­توانند بر پخش برنامه­های ورزشی بر اوقات فراغت افراد تاثیرات تعیین کننده­ای داشته باشند. وسایل ارتباط جمعی به عنوان یک نهاد اجتماعی می­تواند رابطه متقابلی برا آحاد جامعه داشته باشد و در تغییرات اجتماعی و رشد اقتصادی و فرهنگ­سازی ورزش عامل مهمی تلقی می­شود(حمیدی،2014: 8-12). ورزش و تفریحات سالم در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک صنعت مهم و عامل تأثیرگذار در رشد اقتصاد ملی مورد توجه بوده است. همچنین یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می­رود (الهی،2010: 5-68). صنعت ورزش با توجه به گستره­ همه جانبه­ آن نیازمند بهره­گیری از اصول جدید بازاریابی است. تا از آن طریق وفاداری مشتریان در ورزش که حاصل استفاده خدمات است را به دست آورد. ورزش به عنوان خصیصه­ برجسته اجتماعی به دلیل پوشش گسترده­ی رسانه­ای رویدادهای ورزشی ورزشکاران و رهبران ورزشی در جهان مطرح شده است (مایکل ، چلادورای، پکیاناتان[3]، 2011: 24-35).

همچنین بازاریابی ورزشی یکی از زیرشاخه­های بازاریابی است­که در آن هم به ترویج تیم­ها و رویدادهای ورزشی و هـم بـه ترویج محصولات و خدمات از طریق تیم­ها و رویدادهای ورزشی پرداخته می­شود. هدف از بازاریابی ورزشی تحقق ساختن نیازها و خواسته­های مشتری از طریق فرایند مبادله اسـت (لاولاک، رینوسو، دندرا، هئوته[4]،2004: 202). بحث درآمدزایی و لزوم خودکفایی مالی در ورزش حرفه­ای اهمیت بازی­ها را بیش از هر چیزی برجسته کرده است. همین امر سبب گشته است که در بسیاری از کشورها بازاریابی در ورزش به عنوان یک صنعت تعریف شود. این صنعت یکی از چند گروه بزرگ آن کشور­ها محسوب می­شود.کلیه رشته­های ورزشی، جذابیت و قابلیت لازم در هر دو جنبه بازاریابی ورزشی و بازاریابی از طریق ورزش را می­توانند داشته باشند. صنعت ورزش همانند صنایع دیگر دارای محصول و کالاست و رویداد­های ورزشی به عنوان مهمترین محصول آن به شمار می­آید. از جمله دستاورد­های رویدادهای ورزشی مانند نقل و انتقال بازیکنان، صدور مربی، فروش امتیاز پخش تلوزیونی بازی­ها، فروش بلیط، تبلیغات، ایجاد امکانات و تاسیسات ورزشی، جذب گردشگر و حامیان مالی بیان شده است (عسگریان،2004: 25-43). بازاریابی ورزشی، هنگامی روی می­دهد که سازمانی ورزشی درصدد ترویج محصولات و خدماتش باشد، مثل یک باشگاه که برای فروش بلیط مسابقه مربوط به تیمش در روزنامه آگهی می­دهد. مفهوم بازاریابی ورزشی، به کارگیری اختصاصی اصول و فرآیند­های بازاریابی برای محصولات ورزشی و برای محصولات غیر ورزشی در میان مرتبطین با ورزش است. برای حصول موفقیت در بازاریابی ورزشی فرد باید صنعت ورزش و به کارگیری ویژه­ قواعد و فرآیندهای بازاریابی در مفامیم ورزش را درک کند. رسانه اجتماعی یعنی خدمات آنلاینی که متن­های غیرمتمرکز ایجاد شده توسط کاربران را فراهم می­کند (شامل ویرایش یا برچسب زدن) تعامل اجتماعی، عضویت ازاد یا عمومی(موسوی، بهوروند،2014: 26-50).

رسانه­های اجتماعی نقش مهمی را در فعالیت های بازاریابی یک شرکت ایفا می­کنند و در ایجاد ارتباط فردی با مشتریان سازمان و ارائه فرصت­ها به مشتریان در جهت خرید آنها قدم برمی­دارد. رسانه­های اجتماعی دسترسی آسان به سازمان را نیز مقدور می­سازد که این، یک نکته مهم در دنیایی است که وقت بسیار باارزش است (کلی، کر، درنان، 2010[5]: 16-27). به علاوه، رسانه­های اجتماعی از تغییرات فناوری نوآورانه متولد شده­اند و اکنون نه تنها برای کاربران مختلف آنلاین، بلکه بین شرکت­ها و مشتریان به عنوان بسترهای ارتباطی اساسی شناخته شده­اند. بیشتر شرکت­ها متوجه قدرت تأثیرگذار رسانه­های اجتماعی شده­اند و هم اکنون از آن­ها در زمینه­های مختلفی مانند مدیریت ارتباط با مشتری و نوآوری محصول استفاده می­کنند. با این حال، استفاده از رسانه­های اجتماعی در یک فضای تجاری واقعی هنوز هم برای بسیاری از شرکت­ها یک چالش محسوب می­شود، زیرا این یک بستر ارتباطی جدید و بدون سابقه طولانی است. در حقیقت، به نظر می­رسد که بیشتر شرکت­ها فقط دنبال استفاده از رسانه­های اجتماعی در تجارت هستند. بدون درک اینکه چرا مشتریان از طریق رسانه­های اجتماعی آن­ها را دنبال می­کنند (سانو،سانو[6]،2016: 435-439).

از طرف دیگر، رسانه­های اجتماعی نقش مهمی در برقراری ارتباط با مشتری دارند. همچنین به عنوان یک عامل پیش­بینی­کننده در تقویت رفتار فروشندگان به منظور افزایش رضایتمند مشتریان عمل می­کنند. این امر مدیران را تشویق می­کند تا ارزیابی دقیقی از اهداف مرتبط با رسانه­های اجتماعی به منظور استفاده بهینه از نیروی­های فروششان داشته باشند (آگنیوتری، دینگوس، هو، کروش[7]،2016: 172-180). رسانه­های اجتماعی را می­توان اینگونه تعریف کرد: رسانه­های اجتماعی ابزاری جدید برای انقلابی سازی دوران جدید است که امکان برقراری ارتباط بین افراد، شرکت­ها، گروه­های مختلف از سراسر جهان را فراهم می­کند و اطلاعات و ایده­ها را به روشی تعاملی به اشتراک می­گذارد. سیستم عامل­های رسانه­های اجتماعی مانند فیس­بوک، اینستاگرام، توییتر، لینکدین این فرصت را برای مشتریان فراهم کرده اند تا در مورد نظرات آنلاین، توصیه­ها، موافقت یا مخالفت یا عدم رضایت در مورد جنبه­های مختلف مانند محصول بحث کنند. می­توان از رسانه­های اجتماعی به عنوان عامل اصلی در تصمیم­گیری برای خرید مشتری نام برد. رسانه­های اجتماعی در واقع یک دفتر خاطرات باز از ترجیحات و نارضایتی­ها، دوست داشتن و دوست نداشتن است. رسانه­های اجتماعی سریع و مداوم در حال رشد هستند. یک سازمان با یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری[8] اجتماعی روابط بهتری با مشتریان برقرار می­کند، رشد می­نماید و اعتماد و اطمینان به دست می­آورد. مشتریان در حال تبادل ایده در شبکه­های اجتماعی هستند و اطلاعات فاش شده باید توسط سازمان ها استفاده شود تا محصولات و خدماتی را تولید کند که نیازهای بهتر مشتری را برآورده کند و سود برای شرکت ایجاد نماید (النا[9]،2004 :785-790).

در حال حاضر، رسانه­های اجتماعی بخشی جدایی ناپذیر از جامعه مدرن می­باشند و شبکه اجتماعی یک صنعت بزرگ است. بازاریابی رسانه­های اجتماعی شامل تلاشی برای استفاده از رسانه­های اجتماعی برای متقاعد کردن مصرف­کنندگان یک شرکت، برای استفاده از محصولات و یا خدمات ارزشمند می­باشد. هدف اصلی بازاریابی رسانه­های اجتماعی ایجاد یک کسب و کار بر پایه مشتری مداری و اعتبار یک شرکت به منظور توسعه و مدیریت کاری می­باشد (عقیلی، قاسم زاده، 2015: 22-36). عوامل کلیدی تجارت در رسانه­های اجتماعی به مصرف­کنندگان اجازه می­دهد محصولات را ارزیابی کنند، به دوستان یا افراد موجود در فهرست­شان توصیه کنند، و یا هر خریدی را از طریق رسانه­های اجتماعی به اشتراک بگذارند. ارتباطات از طریق رسانه­های اجتماعی بر رفتار تصمیم­گیری مصرف­کننده و راهبرد­های بازاریابی تاثیر دارد (سما[10]،2013 :7-20).

در پژوهشی ارمان و جاوید فر (1395) با عنوان «نقش فعالیت های بازاریابی رسانه­های اجتماعی در توسعه ارزش ویژه مشتری» به این نتایج رسیده­اند که انجام فعالیت های بازاریابی رسانه­های اجتماعی تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه مشتریان دارد و شرکت­ها می­توانند با این گونه فعالیت ها رابطه با مشتریان  خود را تحکیم بخشند(ارمان، جاویدفر،1395: 191-202). از طرف دیگر، دلاوری، قادری و مجدی (1393) در تحقیقی با عنوان «جایگاه رسانه­های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران» دریافتند که با افزایش استفاده از شبکه­های اجتماعی، اجتماع­های محتوایی و وبلاگ­ها، توانایی بازاریابی گردشگری الکترونیکی افزایش می­یابد (دلاوری،قادری،مجدی،1393: 1-16). از طرف دیگر، حسینی و کلاته سیفری (1394) در پژوهشی با عنوان «تأثیر بازاریابی رسانه­های اجتماعی بر وفاداری به نام تجاری» نشان دادند که عوامل مبارزات تبلیغاتی، مطالب مرتبط، به روزرسانی مطالب، مطالب محبوب در میان دوستان و برنامه­های کاربردی به طور مستقیم بر بازاریابی رسانه­های اجتماعی تأثیر دارند (حسینی،کلاته سیفری،1394: 169-174). منفرد برون، ورنا شونیمولو و دانیال بی شوبر[11] (2012) در تحقیقی با عنوان «آیا رسانه­های اجتماعی جایگزین رسانه­های سنتی از نظر ایجاد ارزش علامت تجاری هستند؟» دریافتند که هر دو ارتباطات سنتی و ارتباطات رسانه­های اجتماعی تاثیر قابل توجهی بر ارزش ویژه برند دارند، در حالی که رسانه­های سنتی تأثیر بیشتری بر آگاهی برند دارند. ارتباطات رسانه­های اجتماعی به شدت روی تصویر برند تاثیر می­گذارند. ارتباطات رسانه­های اجتماعی ایجاد شده توسط شرکت­ها نشان می­دهد که تأثیر مهمی بر روی تصویر برند عملکردی دارد، در حالی که ارتباطات رسانه­های اجتماعی ایجاد شده توسط کاربر باعث تأثیر عمده­ای بر تصویر برند هودینی می­شود (منفرد برون، ورنا شونیمولو و دانیال بی شوبر،2012: 770-790). علاوه بر این برونو و داریوز[12] (2014) در پژوهشی با عنوان «تأثیر ارتباطات رسانه­های اجتماعی بر ادراک مصرف­کنندگان برند» به این نتایج دست یافتند که ارتباطات رسانه­های اجتماعی ایجاد شده توسط کاربر تاثیر مثبتی بر ارزش­گذاری برند و نگرش برند دارد، در حالی که ارتباط رسانه­های اجتماعی ایجاد شده توسط شرکت­ها تنها نگرش به برند را تحت تاثیر قرار می­دهد و هر دو ارزش برند و نگرش برند تأثیر مثبتی روی قصد خرید می­گذارند (برونو و داریوز،2014: 189-214).

 بدیهی است که در عصر حاضر یکی از عناصر کلیدی مدیریت به منظور توفیق در اداره سازمان ها و فدراسیون های ورزشی بحث بازاریابی ورزشی است. از آنجا که توسعه ورزش گامی در راستای توسعه کشور است، به نظر می رسد باید استفاده از شیوه­ها و فنون نوین بازاریابی در ورزش مورد توجه بیستر مدیران و مسئولان سازمان ها و فدراسیون های ورزشی قرار گیرد. در این راستا بررسی­ها حاکی از آن است که صنعت ورزش در کشورمان هنوز نتوانسته است به اندازه کافی از حمایت سرمایه­گذاران بهره ببرد. در حقیقت ورزش حرفه­ای و صنعت پیشرفته ورزش بدون درآمدزایی قادر به ادامه حیات نیستند. به علاوه، بررسی­ها نشان می­دهند که در کشور ما متاسفانه فدراسیون های ورزشی وابسته به بودجه عمومی دولتی می­باشند که به نظر می رسد علت آن فقدان مهارت کافی مدیران در استفاده از فناوری های نوین در انجام فعالیت های بازاریابی است. همچنین محققان معتقد به پیوند رسانه­های اجتماعی با بازاریابی ورزشی هستند. از آنجا که تحقیقات اندکی در زمینه بازاریابی رسانه­های اجتماعی و تاثیر آن بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی در کشورمان انجام گرفته است، ضرورت توجه به بازاریابی رسانه­های اجتماعی و برنامه­ریزی بر روی آن در حوزه ورزش انکارناپذیر است. به علاوه، استفاده روز افزون از شبکه­های اجتماعی در فضای مجازی در بین نسل جدید افزایش یافته است. با توجه به موارد یاد شده و اهمیت جایگاه رسانه­های اجتماعی و فناوری های نوین الکترونیکی و با توجه به اهتمام کم فدراسیون ها و سازمان های ورزشی به این امر و با عنایت به اهمیت به کارگیری این فناوری های نوین در درامدزایی و جدایی سازمان ها و فدراسیون های ورزشی از بدنه بودجه عمومی دولت، محقق برآن شد تا در پژوهشی به شناسایی عوامل موثر رسانه­های اجتماعی بر توسعه قابلیت بازاریابی در صنعت ورزش بپردازد، اولویت بندی آن عوامل را تعیین کند و مدل مطلوب تاثیر رسانه های اجتماعی بر توسعه قابلیت بازاریابی صنعت ورزش را طراحی نماید.

شکل1: شکل مفهومی تحقیق

روش شناسی پژوهش

 روش تحقیق همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق200 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه­های کشور، مدیران فدراسیون های ورزشی، کارشناسان وزارت ورزش و فدراسیون های ورزشی، افراد خبره و متخصص و افراد آگاه به امور و بحث­های بازاریابی و رسانه­های ورزشی بودند.

 روش نمونه­گیری به شیوه غیرتصادفی و در دسترس هدفمند بود. پژوهشگر ضمن بررسی کتب بازاریابی ورزشی  و مقالات علمی در زمینه صنعت ورزش و بازاریابی ورزشی و رسانه­های اجتماعی اقدام به تهیه پرسشنامه­ای محقق ساخته نمود که روایی آن توسط ده تن از اساتید خبره مدیریت ورزشی و پایایی آن به روش آزمون آلفای کرونباخ با ضریب (975/0)تایید گردید. گفتنی است که این پرسشنامه براساس طیف پاسخ­دهی پنج گزینه­ای لیکرت تنظیم گردید و روش آماری مورد استفاده تحقیق مدل یابی معادلات ساختاری[13]  و تحلیل عامل تاییدی[14] بود.

یافته های پژوهش

 با توجه به نتایج توصیفی پژوهش، بیشتر پاسخگویان در رده سنی31 تا40 سال (57 درصد)  و از نظر جنسیت 64 درصد مردان بودند. از نظر تحصیلات، 12 درصد دارای مدرک کارشناسی، 51 درصد کارشناسی ارشد و 37 درصد دکترا و از نظر رشته تحصیلی 58 درصد دانش آموخته رشته مدیریت ورزشی، 5/25 درصد رشته مدیریت بازاریابی و 5/16 درصد سایر رشته­ها بودند. از نظر پست سازمانی، 37 درصد کارشناس، درصد 17 مدیر و 5/25 درصد عضو هیئت علمی و 5/4 درصد خبره و16درصد غیره بودند.

جدول:1 تعداد و درصد فراوانی مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و پست سازمانی پاسخ دهندگان

 

 

مدرک تحصیلی

توضیحات

تعداد

درصد فراوانی

کارشناسی

24

12%

کارشناسی ارشد

102

51%

دکترا

74

37%

 

رشته تحصیلی

مدیریت ورزشی

116

58%

مدیریت بازاریابی

51

5/25%

سایر رشته ها

33

5/16%

 

پست سازمانی

مدیر

34

17%

کارشناس

74

37%

عضو هئیت علمی

51

5/25%

خبره

9

5/4%

غیره

32

16%

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2: مقادیر تی و بار عاملی گویه های تحقیق

عوامل

ردیف

گویه

ضریب بار عاملی

مقدار تی

مقدار همبستگی پیرسون

رتبه

وضعیت ضریب بار عاملی

 

 

 

 

 

 

تبلیغات

1

رسانه­ اجتماعی در به دست آوردن تجربه مشتری اثر دارد

77/0

52/12

1

1

تایید

2

رسانه­اجتماعی بر ادراک مشتریان اثر دارد

78/0

92/12

722/0

2

تایید

3

رسانه­ اجتماعی بر دانش مشتریان اثر دارد

80/0

34/13

656/0

4

تایید

4

رسانه ­اجتماعی بر اولویت انتخاب مشتریان اثر دارد

77/0

59/12

665/0

3

تایید

5

رسانه اجتماعی بر قصد خرید و خرید واقعی مشتریان ثر دارد

68/0

68/10

502/0

17

تایید

6

رسانه­ ­اجتماعی بر عادات خرید مشتریان اثر دارد

61/0

29/9

407/0

36

تایید

7

رسانه ­اجتماعی بر آگاهی مشتریان اثر دارد

74/0

11.89

0.611

5

تایید

8

رسانه ­اجتماعی بر تغییر رفتار خرید مشتریان اثر دارد

81/0

56/13

563/0

7

تایید

9

رسانه ­اجتماعی بر نگرش مشتریان اثر دارد

61/0

25/9

419/0

34

تایید

 

 

 

 

 

 

بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

10

رسانه ­اجتماعی بر اشتراک گذاری  تجارب مشتریان اثر دارد

70/0

00/11

451/0

27

تایید

11

رسانه ­اجتماعی بر اظهار نظر مثبت یا منفی درباره سازمان شرکت اثر دارد

82/0

88/13

547/0

9

تایید

12

رسانه ­اجتماعی بر نظرات درباره برند اثر دارد

56/0

25/8

342/0

41

تایید

13

رسانه اجتماعی بر نظرات درباره محصول اثر دارد

79/0

16/13

473/0

23

تایید

14

رسانه ­اجتماعی بر ارتباطِ مشتریان اثر دارد

64/0

79/9

383/0

39

تایید

15

رسانه ­اجتماعی بر پیام هایی که مشتریان به شرکت­ها می­دهند اثر دارد

77/0

48/12

0.513

14

تایید

16

رسانه ­اجتماعی بر محتوای خدمات اثر دارد

72/0

52/11

431/0

31

تایید

17

رسانه ­اجتماعی بر افزایش اعتماد مشتریان اثر دارد

68/0

58/10

462/0

26

تایید

18

رسانه اجتماعی بر عجین شدن مشتریان  با شرکت اثر دارد

78/0

71/12

501/0

18

تایید

 

19

رسانه ­اجتماعی بر افزایش وفاداری مشتریان اثر دارد

72/0

73/11

441/0

29

تایید

20

رسانه ­اجتماعی بر تغییر رفتار خرید مشتریان اثر دارد

74/0

15/12

503/0

16

تایید

 

 

 

 

 

 

مدیریت ارتباط با مشتری

21

رسانه ­اجتماعی بر افزایش تجارب مشتریان اثر دارد

82/0

06/14

511/0

15

تایید

22

رسانه ­اجتماعی بر افزایش اعتماد مشتریان اثر دارد

83/0

28/14

565/0

6

تایید

23

رسانه ­اجتماعی بر استحکام ارتباط مشتریان با سازمان اثر دارد

85/0

94/14

549/0

8

تایید

24

رسانه ­اجتماعی برمدیریت تجارب مشتریان اثر دارد

76/0

64/12

477/0

22

تایید

25

رسانه ­اجتماعی بر تقویت ارتباط با مشتریان اثر دارد

68/0

69/10

426/0

33

تایید

26

رسانه ­اجتماعی بر افزایش وابستگی و پیوستگی مشتریان با سازمان اثر دارد

0.79

26/13

535/0

12

تایید

27

رسانه ­اجتماعی برافزایش تعامل مشتریان با یکدیگر و سازمان اثر دارد

79/0

14/13

429/0

32

تایید

28

رسانه­ اجتماعی بر ارتباط پایدار با مشتریان هدف اثر دارد

78/0

91/12

540/0

10

تایید

29

رسانه ­اجتماعی بر شکل­دهی نحوه ارتباط با مشتریان اثر دارد

76/0

54/12

533/0

13

تایید

30

رسانه ­اجتماعی بر ایجاد ارتباط نزدیکتر با مشتریان اثر دارد

75/0

38/12

463/0

25

تایید

 

 

 

برند

31

رسانه ­اجتماعی بر تقویت پیوند مشتریان با  برند اثر دارد

71/0

19/11

465/0

24

تایید

32

رسانه ­اجتماعی بربهتر شناخته شدن برند اثر دارد

72/0

39/11

319/0

44

تایید

33

رسانه ­اجتماعی بر افزایش وفاداری مشتریان اثر دارد

73/0

76/12

407/0

35

تایید

34

رسانه ­اجتماعی بر افزایش اعتماد مشتریان اثر دارد

68/0

59/10

333/0

43

تایید

35

رسانه ­اجتماعی بر افزایش و تحکیم ارتباط با مشتریان اثر دارد

69/0

75/10

339/0

42

تایید

36

رسانه ­اجتماعی بر ابتکار و نواوری برند اثر دارد

77/0

49/12

433/0

30

تایید

37

رسانه ­اجتماعی بر قصد خرید مشتریان اثر دارد

58/0

64/8

384/0

38

تایید

 

 

 

 

رفتار مشتری و پیش بینی

38

رسانه ­اجتماعی به عنوان منبع اصلی اطلاعات بر مشتریانی که در حال گرفتن تصمیم برای خرید هستند اثر دارد

76/0

02/12

495/0

20

تایید

39

اطلاعات ارائه شده در پلتفرم­های رسانه ­اجتماعی موجب افزایش آگاهی و ادراک مشتریان می­شود

84/0

26/14

491/0

21

تایید

40

رسانه ­اجتماعی بر سهولت در جمع آوری اطلاعات برای مشتریان راجع به محصول اثر دارد

68/0

73/9

392/0

37

تایید

41

رسانه ­اجتماعی بر فراهم اوری امکان ارزیابی گزینه­ها توسط مشتریان اثر دارد

71/0

19/11

376/0

40

تایید

42

رسانه­اجتماعی بر نگرش مثبت نسبت به برند سازمان اثر دارد

78/0

96/12

537/0

11

تایید

 

43

رسانه اجتماعی بر افزایش مشارکت و درگیری ذهنی مشتریان با سازمان اثر دارد

80/0

41/13

495/0

19

تایید

44

رسانه ­اجتماعی بر افزایش عجین شدن مشتریان با سازمان اثر دارد

74/0

06/12

45/0

28

تایید

دربخش نتایج استنباطی، نتایج آزمون  همبستگی پیرسون نشان می­دهد بین تمامی متغیرها در ماتریس همبستگی رابطه معنی داری وجود دارد و جهت تمامی روابط به دست آمده مثبت است. یافته­ها نشان می­دهد متغیر برند با متغیر رفتار مشتری و پیش بینی رابطه قوی­تری دارد. طی بررسی شاخص­های برازش با توجه به تفسیر شاخص­ها مدل مورد نظر بسیار مطلوب و قابل­ پذیرش می­باشد و فرضیه مورد نظر تایید می گردد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان می­دهد که تبلیغات (546/10T=) برند (372/ 10T=)، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی (523/9T=)، مدیریت ارتباط با مشتری (313/9T=) و پیش بینی رفتار مشتری (678/9T=) بر روی توسعه قابلیت بازاریابی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.  

جدول 3: بررسی شاخص های برازش مدل تحقیق

شاخص

مقدار

تفسیر

RMSEA

039/0

مطلوب

NFI

97/0

بسیار مطلوب

NNFI

99/0

بسیار مطلوب

GFI

79/0~80/0

متوسط

CFI

99/0

بسیار مطلوب

متغییر

تعداد گویه

ضریب آلفای کرونباخ

تبلیغات

9

917/0

بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی

9

910/0

مدیریت ارتباط با مشتری

12

947/0

برند

7

882/0

رفتار مشتری و پیش بینی

7

902/0

آلفای کرونباخ کل پرسشنامه

44

975/0

 

شکل 2: مقادیر بارعاملی و تی همه متغییرها و گویه­های تحقیق

بحث و نتیجه گیری

تحقیق حاضر به منظور شناسایی عوامل اثرگذار بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی صورت پذیرفت. یافته­های این تحقیق نشان داد که عوامل تبلیغات، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی، مدیریت ارتباط با مشتری و برند و رفتار مشتری و پیش بینی بر بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی دارند.

در مورد عامل تبلیغات نتایج نشان داد که تبلیغات بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی اثر دارد. در همین راستا دوفت[15](2015) در پژوهشی با عنوان «تاثیر تبلیغات فیسبوک در قصد خرید»  به این نتیجه رسیده است که عامل تبلیغات بر قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی اثرگذار است (دوفت،2015: 498-526). همچنین چانگ[16](2015) در پژوهشی با عنوان «پیام­های قانع کننده، انسجام محبوبیت و انتشار پیام در بازاریابی رسانه­های اجتماعی» به نتایج مشابه دست پیدا کرده است(چانگ،2015: 777-782). لذا می­توان گفت با توجه به اهمیت تبلیغات و تاثیر رسانه­های اجتماعی در ایجاد تجربه مثبت برای مشتریان، افزایش ادراک و دانش و آگاهی مشتریان از محصولات و خدمات، تغییر رفتار خرید مشتریان، و تغییردر نگرش مشتریان، پیشنهاد می­شود سازمان ها و فدراسیون های ورزشی اهتمام لازم را به فعالیت های مورد اشاره داشته باشند.

علاوه بر این، یافته­ها نشان داد که بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. هادسون و همکاران[17](2015) درتحقیقی با عنوان «تاثیر فعل و انفعالات رسانه­های اجتماعی بر روابط تجاری با مصرف کننده: مطالعه سه کشور از ادراک برند و رفتارهای بازاریابی»، به این نتیجه رسیده­اند که عامل بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی اثرگذار است (هادسون و همکاران،2015: 27-41). در این زمینه کولتر و راگون[18](2012) نیز در تحقیقی با عنوان «دوست دارید یا نه؛ پاسخ­های مصرف­کننده به ارتباطات دهان به دهان در شبکه­های اجتماعی آنلاین»، به این نتیجه رسیده اند که عامل بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی بر قابلیت بازاریابی از طریق رسانه­های اجتماعی اثرگذار است (کولتر،راگون،2012: 878-899). چئو و کیم[19] (2011) در پژوهش دیگری با عنوان «تعیین میزان اشتغال مصرف­کنندگان به بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی شبکه­های اجتماعی» به نتایج مشابهی دست یافتند (چئو،کیم،2011: 47-75). ضرورت توجه به بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی نشان می­دهد که رسانه­های اجتماعی در عواملی همچون اشتراک­گذاری تجارب مشتریان، اظهار نظر مثبت و منفی درباره شرکت یا سازمان، برند و محصول و همچنین افزایش اعتماد مشتریان و عجین شدن مشتریان با شرکت یا سازمان تاثیرگذار می­باشد. لذا پیشنهاد می­شود مدیران سازمان ها و فدراسیون های ورزشی امکان ارتباط دو سویه بین مشتریان و سازمان را ایجاد نمایند.

نتایج پژوهش نشان می­دهد که عامل مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه قابلیت­ بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی  تاثیر مثبت ومعنادار دارد. در این راستا موور و هاپکین و رایموند[20](2013) در تحقیقی با عنوان «استفاده از رسانه­های اجتماعی رابطه محور در فرایند فروش: مقایسه مصرف کننده(B2C) و فروشندگان صنعتی(B2B)» در مورد مدیریت ارتباط با مشتری به نتایجی همسویی دست پیدا کردند (موور، هاپکین، رایموند،2013: 48-75). همچنین جومیرز و همکاران[21](2012) در تحقیقی با عنوان «جذب مشتری در یک انجمن برند فیسبوک» دریافتند که عامل مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه قابلیت­ بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی  تاثیر مثبت و معنادار دارد (جومیرز و همکاران،2012: 857-877). به علاوه کیم، سونگ وکانگ[22] (2014) در تحقیقی دیگر با عنوان «رفتار­های باز توییت شده پیروان برند در توییتر: چگونه در روابط تجاری به نام تاثیر می­گذارد؟» هم به نتایج مشابه رسیدند (کیم، سونگ وکانگ،2014: 18-2518). لذا ضرورت توجه هر چه بیشتر نهادهای متولی ورزش در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری، مدیران سازمان ها و فدراسیون های ورزشی را بر آن می­دارد تا در حوزه ورزش جهت بازاریابی ورزشی به عواملی نظیر افزایش وفاداری، تغییر رفتار خرید مشتریان و نحوه شکل­دهی ارتباط با مشتریان و ایجاد ارتباط نزدیکتر و استحکام و ارتباط پایدار مشتریان و افزایش وابستگی و پیوستگی مشتریان با سازمان اهمیت بیشتری قائل شوند تا بتوانند عملکرد مطلوب­تری داشته باشند.

نتایج نشان از این دارد که عامل برند بر توسعه قابلیت­ بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی اثرگذار بوده است. کریستو[23] (2015) در تحقیقی با عنوان «برندسازی رسانه­های اجتماعی در صنعت گردشگری» دریافت که عامل برند بر توسعه قابلیت­ بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی اثرگذار بوده است (کریستو،2015: 607-614).  همینطور میک و چانگ[24](2014) در تحقیقی با عنوان «هدایت مصرف­کنندگان به طرفداران صفحات برند: یک چارچوب نظری» به این نتایج رسیده­اند که برند بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی تاثیرگذار است (میک،چانگ،2014: 1-10). به علاوه درریس و همکاران[25](2012) در تحقیقی  با عنوان «محبوبیت پست­های برند در صفحات فن برند: بررسی تاثیر بازاریابی رسانه­های اجتماعی»، به نتایج مشابهی دست یافتند (دریس و همکاران،2012: 83-91). در راستای نتایج به دست آمده پیشنهاد می­شود مدیران سازمان ها و شرکت­ها با توجه به اهمیت برند بر بازاریابی ورزشی در حوزه رسانه­های اجتماعی اقدامات موثری در جهت تقویت و پیوند مشتریان با برند، بهتر شناخته شدن برند به مشتریان، نشان دادن ابتکار و نوآوری در برند برای مشتریان و افزایش وفاداری و اعتماد مشتریان نسبت به برند به انجام رسانند.

یافته­ها بیانگر این است که عامل رفتار مشتری و پیش بینی نیز بر توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری دارد. در همین راستا همیلتون[26] و همکاران(2016) در تحقیقی با عنوان «رسانه­های اجتماعی و ارزش افرینی: نقش رضایت از تعامل و اثر متقابل» دریافتند که عامل رفتار مشتری و پیش بینی بر قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی تاثیرگذار است (همیلتون و همکاران،2016: 121-133). همچنین پاتینو و همکاران[27](2012) در تحقیقی با عنوان «اهمیت رسانه­های اجتماعی در تحقیقات بازار» به نتایج مشابهی دست یافتند (پاتینو و همکاران،2012: 233-237). در این راستا ران و والس[28](2013) در تحقیقی با عنوان «نسل زنان آنلاین: بینشی از روایت­های نام تجاری» نیز به نتایجی همسو دست یافتند (ران ،والس،2013: 315-335). با توجه به اهمیت رفتار مشتری و پیش­بینی در رسانه­های اجتماعی پیشنهاد می­شود مدیران سازمان ها و فدراسیون های ورزشی در زمینه بازاریابی از طریق رسانه­های اجتماعی در جهت افزایش آگاهی و ادراک مشتریان، فراهم آوری و امکان ارزیابی گزینه­ها برای مشتریان و ایجاد نگرش مثبت در مشتریان گام بردارند.

 نتایج این پژوهش می­تواند در بهبود نقش بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی سهم مهمی داشته باشد. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر می­توان چنین نتیجه­گیری کرد که سازمان ها و فدراسیون های ورزشی با ایجاد تجربه مثبت در مشتریان و افزایش درک و آگاهی در آن­ها از طریق تبلیغات و همچنین به اشتراک­گذاری این تجربیات و اظهار نظرهای مثبت و منفی درباره سازمان­ و محصولات و خدمات از طریق بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی می­توانند امکان ارتباط دوسویه بین سازمان­ و مشتریان را برقرار نمایند. در این راستا نحوه شکل­دهی ارتباط با مشتریان و ایجاد ارتباط نزدیک­تر و مستحکم­تر در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری می­تواند در وفاداری آن­ها و افزایش وابستگی مشتریان به سازمان نقش مهمی ایفا کند. علاوه بر این، ابتکار و نوآوری در برندسازی و شناخت بهتر مشتریان از سازمان و در جهت تقویت ارتباط با مشتریان و ایجاد اعتماد و وفاداری مشتریان سهم بسزایی دارد. در نهایت رفتار مشتری و پیش بینی در ایجاد آگاهی و ادراک و به وجود آوردن شرایط برای ارزیابی گزینه­ها برای مشتریان با ایجاد نگرش مثبت در آن­ها نسبت به برند و سازمان ها و محصولات می­تواند در پیشبرد اهداف سازمان موثر باشد. به لحاظ علمی نتایج این پژوهش نشان می­دهد که همه متغییرها شامل تبلیغات، بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی، مدیریت رفتار مشتری، برند، رفتار مشتری و پیش بینی در توسعه قابلیت بازاریابی ورزشی از طریق رسانه­های اجتماعی نقش بسزایی دارند. با توجه به اینکه عوامل تحقیق حاضر از مقالات خارجی که در حوزه بازاریابی رسانه­های اجتماعی به انجام رسیده استخراج شده اند و تاثیر این عوامل بر قابلیت بازاریابی شناسایی شده بود، پاسخ­دهندگان به پرسشنامه پژوهش حاضر نیز به سوالات پرسشنامه محقق ساخته نظر مثبت داشته و همه عوامل و گویه­های آ­نها را تایید نموده­اند. در حقیقت نتایج حاضر کاملا منطبق با نتایج تحقیقات خارجی بوده است که عوامل این تحقیق از آن­ها استخراج گردیده است. نکته دیگر آن­ که در این زمینه تحقیقی در صنعت ورزش کشور صورت نپذیرفته و هیچ تحقیقی به نقش رسانه­های اجتماعی بر توسعه قابلیت بازاریابی سازمان ها و فدراسیون های ورزشی کشور ایران نپرداخته است. لذا محقق با استخراج عوامل تحقیق حاضر از مقالات پیشین خارجی که در صنایعی غیر از حوزه ورزش صورت پذیرفته بود، سعی در بومی سازی آن عوامل در صنعت ورزش نموده­ است و با تایید خبرگان و اساتید مدیریت ورزشی کشور و ایجاد پرسشنامه محقق ساخته و توزیع آن در بین خبرگان و کارشناسان و اعضای هیئت علمی و مدیران سازمان ها و فدراسیون های ورزشی کشور، عوامل پرسشنامه محقق ساخته را مورد آزمون قرار داد. نتایج این پژوهش پیشنهادات مفیدی را برای مدیران فدراسیون ها و سازمان های ورزشی در به کارگیری فناوری های نوین و رسانه های اجتماعی و توسعه قابلیت­های بازاریابی شان فراهم می­سازد که لازم است مدیران توجه بیشتری به این عوامل نشان دهند.

پیشنهاد می­شود سازمان های ورزشی با ارتقا بخشیدن به زیر ساخت­های فناوری سازمانی و اختصاص بودجه لازم مختص بخش رسانه­های اجتماعی و استفاده از منابع انسانی ماهر و آگاه به امور فناوری های نوین و استفاده از مدیران آگاه و به روز در سازمان،  قابلیت رسانه­های اجتماعی سازمانی را گسترش دهند تا بتوانند توانمندی های سازمان متبوع شان را با ایجاد زیر ساخت­های لازم در زمینه فعالیت های بازاریابی و جذب منابع مالی و درآمدزایی بیشتر فراهم آورند.

 • منابع

  • آرمان، مانی و جاویدفر، محبت. (2016). «نقش فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی در توسعه ارزش ویژه مشتری». بوشهر: مجله مدیریت توسعه و نامه ویژه تحول، دوره 8 ، شماره: 27 ، ص. 191_202
  • الهی، علیرضا. (1389). «موانع و راهبردهای توسعه اقتصادی صنعت فوتبال ایران». رساله دکتری، دانشگاه تهران، صص 5 -68.
  • حسینی، الهه و کلاته سیفری، معصومه. (2015). «تأثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری به برند». مازندران: مدیریت ورزشی ، دوره. 1 ، صص169_174
  • دلاور، علی؛ قادری، اسماعیل و مجدی، نیما. ( 2014). «موقعیت رسانه های اجتماعی در توسعه مجله بازاریابی گردشگری ایرانی». مطالعات مدیریت گردشگری. سال 9 ، شماره 28 ، صص 1_16.
  • عسگریان، فریبا. (2004). «وضعیت اقتصادی صنعت ورزش در سال های 1377 و 1380». پایان نامه دکتری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران. شماره: 24،صص25_43.
  • عقیلی، سید وحید و قاسم زاده عراقی، مرتضی. (2015). «رسانه های اجتماعی، چه کارکردها و چالش ها». مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران.و سال 8، شماره 1 ، صص 22_36.
  • موسوی، سیدرضا و بهوروند، مریم. (2014). «تأثیر رسانه های اجتماعی بر ویژگی های انجمن های تجاری ، ایجاد ارزش و وفاداری به برند». مجله مدیریت بازاریابی. ش. 25، صص 26_50.
  • Agnihotri, R., Dingus, R., Hu, M.Y., Krush, M.T. (2016). “Social media: influencing customer satisfaction in B2B sales”. Mark. Manage. 53, pp172–180.
  • Bruhn, M., Schoenmueller, V. and Schäfer, D. (2012). “Are social media replacing traditional media in terms of brand equity creation?” Management Research Review, Vol. 35 No. 9, pp. 770-790.
  • Bruno, schivinski; Dariusz, dabrowski. (2014). “The effect of social media communication on consumer perceptions of brands”. Journal of Marketing Communications, Publisher: Routledge, VO: 22, Issue 2, PP: 189-214.
  • Chang, Y. T.,Yu.H., Lu,H.P. (2015). “Persuasive message, popularity cohesion and message diffusion in social media marketing”. .J.Business.Res.68 (4), 777_782.
  • Christou, E. (2015). “Branding social media in the travel industry”. soc. Behav.sci.175, PP: 607-614.
  • Chu, S. C., Kim, Y. (2011). “Determinants of consumer engagement in electronic word of_ mouth (e_WOM) in social networking sites”.J.Adv.30 (1).PP:47_75.
  • Coulter, K. and Roggeveen, A. (2012). “Like it or not”: Consumer responses to word‐of‐mouth communication in on‐line social networks”. Management Research Review, Vol. 35 No. 9, PP: 878-899.
  • Devries, L., Gensler, S., Leeflang, P. S. (2012). “Popularity of brand post on brand fan pages:an investigation of the effects of social media marketing”.Interact.Market.Vo:26, Issue: 2, PP: 83_91.
  • Duffett, R. G.  (2015). “Facebook advertisings influence on intention_to_purchase and purchase amongst millennial”. Internet /res.25 (4), 498_526.
  • Elena, C.A. (2016). “Social media–a strategy in developing customer relationship management”. Econ. Finance 39, pp 785–790.
  • Gummerus, J. j., Liljander, v., Weman, E., pihlstrom, M. (2012). “Custmer engagement in a Facbook brand community”. Res.Rev.Vo:35, Issue: 9, PP: 857_877.
  • Hamilton, M., Kaltcheva, V. D., Rohm, A. J. (2016). “Social media and value creation: the vole of interaction satisfaction and interaction”. ,J. Interact.Market.36,PP:121_133.
  • Hudson, S., Huang. L., Roth, M, S., Madden, T. J. (2015). “The influence of social media interactions on consumer _brand relationships:a three_country study of brand perceptions and marketing behaviors”. J.Res.Mrk,in press. VO: 33, Issue 1, March 2016, PP: 27-41.
  • Kelly, L., Kerr, G., & Drennan, J. (2010). “Avoidance of advertising in social networking sites: The teenage perspective”. Journal of interactive advertising, VO: 10, Issue: 2, PP: 16-27.
  • Kim, E., sung, Y., Kang, H. (2014). “Brand follower's retweeting behavior on twitter: How brand relationships influence brand electronic word_of_moth comput”.Behav.37 PP: 18_25.
  • Lovelock, C., Reynoso. J., D'andrea, G & Huete, L. (2004). “Administracion de Servicios: Estrategias de Marketing, Operaciones y Recursos Humanos (in Spanish)”. Pearson Educación Times Edición; 2, p 1962... 202.
  • Michael, M., Chelladurai, Packianathan. (2011). “Gross domestic sport product: the size of the sport industry in the United States”. Journal of sport management, 25:24-35.
  • Moore, J.N., Hopkins, C, D., Raymond, M. A, (2013). “Utilization of relationship _oriented social media in the selling process:a comparison of consumer(B2C)and in dustriaal(B2B) espeople”.Internt commerce12 (1), PP: 48_75.
  • Muk, A., Chung, C. (2014). “Driving consumers to become fans of brand pages:a theoretical framework”. J, Interact. Advertising, VO: 14, Issue: 1, pp 1_10.
  • Patino, A., pitta, Dm, A., Quinones, R. (2012). “Social media's emerging importance in market research”. consumer market.29 (3), PP: 233_237.
  • Ruane, L., Wallace, E. (2013). “Generation Y females online: insights from brand narratives”. Market Res. 16 (3), PP: 315–335.
  • Sano, K., and Sano, H. (2016). “The Effect of Social Media on Customer Satisfaction and Relationship Strength in a Service with High Perceived Risk in Japan”. In Celebrating America’s Pastimes: Baseball, Hot Dogs, Apple Pie and Marketing? , Springer International Publishing, pp.: 435–439.
  • Sema, patarawadee. (2013). “Does social media Affect consumer Decision – marketing?” MBA student scholar ship.paper2.pp.7_20.