نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران( نویسنده مسئول)

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استاد تمام، گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 شواهد حاکی از این است که در سال های اخیر فوتبال به عنوان رشته ای پر طرفدار شناخته شده است از این رو مدیران به دلیل دردست نداشتن طرحی جامع برای دوره حرفه­ای فوتبال و توسعه منابع انسانی در این حوزه با چالش هایی مواجه می­گردند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای در ایران است. این پژوهش از نوع پژوهش­های کاربردی است و به روش کـــــیفی با اسـتفاده از نظریه­پردازی داده بنیاد نجام پذیرفته است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی دوره حرفه­ای فوتبال بود. به این منظور برای شناسایی عوامل اصلی ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مطالعه مقالات مرتبط زوایای اصلی روشن شد، سپس با استفاده از مصاحبه عوامل اصلی شناسایی گردیدند. جامعه­ی آماری تحقیق متشکل از 7 مربی، 7داور و 16 بازیکن بود. شرکت­کنندگان به گونه­ای انتخاب شدند تا طیف وسیعی از اطلاعات مربوط به تجربه دوره حرفه­ای در فوتبال قابل شناسایی و استخراج باشد.  این افراد با استفاده از روش غیر تصادفی، گلوله برفی انتخاب شدند و به صورت تک تک در محل کار افراد مورد مصاحبه قرار گرفتند. تعداد افراد  انتخابی بر اساس اشباع نظری ادامه یافت  و از نفر 21 به بعد با موارد تکراری برخورد شد و مصاحبه تا نفر 30 به منظور اطمینان از یافته­های  مصاحبه ادامه پیدا کرد. سپس  داده­ها با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. در نهایت 7 مقوله (عوامل سازمانی، عوامل دولتی، عوامل فردی، عوامل رفتاری، عوامل انگیزشی، روابط میان منابع انسانی، پیامد)، 12 مفهوم (امکانات و تسهیلات، منابع انسانی، ساختار مالی، برنامه ریزی و مدیریت، نقش دولت­مردان، نقش خانواده، نقش فرد، رفتارهای اکتسابی در طول دوره، ایجاد انگیزه در طول دوره حرفه­ای، ارتباط افراد با یکدیگر، پیامدهای منفی، پیامدهای مثبت) 114 عامل مهم در ارائه الگوی جامع فوتبال حرفه­ای یافت گردید. پیشنهاد می شود که به منظور طراحی الگوی دوره حرفه­ای فوتبال عوامل یافت شده در نظر گرفته شوند و مسئولان در جهت بهبود و توسعه وضعیت منابع انسانی و شرایط دوره حرفه ای گام بردارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors influencing the design of a professional football model

نویسندگان [English]

 • ebrahim shakori shoreh del 1
 • reza nikbakhsh 2
 • farideh sharifi far 3
 • Farshad Tojari 4

4 Ph.D., Professor, Sport Management Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

        Evidence suggests that in recent years football has been recognized as a promising discipline, so managers face challenges due to the lack of a comprehensive plan for professional football and human resource development in this area. The purpose of this research is to identify the factors influencing the design of a comprehensive professional curriculum in Iran. This research is a applied research method and is based on qualitative method using grounded theory. The purpose of this study was to identify the factors influencing the design of a professional football model. In order to identify the main factors, first, using the library studies and studying related articles, the main points were clarified, then the main factors were identified using the interviews. The statistical population of the study consisted of 7 instructors, 7 referees and 16 players. Participants were selected to identify and extract a range of information about the professional experience in football. They were selected by non-randomized snowball method and interviewed individually at the workplace. The number of individuals selected was based on theoretical saturation, and the person 21 was treated with repetitive cases and interviews were conducted by 30 people in order to ensure that the interview findings were continued. Data were then analyzed using open coding, axial coding and selective coding. Finally, there are 7 categories (organizational factors, government factors, individual factors, behavioral factors, motivational factors, relationships among human resources, outcomes), 12 concepts (facilities and facilities, human resources, financial structure, planning and management, the role of government Role of the family, individual role, personality attitudes, course acquisition, motivation during the course, interpersonal relationships, negative outcomes, positive outcomes) were found to be important factors in providing a comprehensive professional football model. It is suggested that the factors selected should be considered in order to design the professional model of football, and the authorities should take steps to improve the status of human resources and career conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Career transition
 • sports retirement
 • professional football
 • development and improvement of human resources

شناسایی عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای فوتبال در ایران

ابراهیم شکوری شوره دلی[1]

 رضا نیک بخش[2]

 فریده شریفی فر[3]

فرشاد تجاری[4]

10.22034/SSYS.2022.775

 

تاریخ دریافت مقاله: 30/2/1398

                                                                                 تاریخ پذیرش مقاله:27/3/1398

 

مقدمه

در دهه اخیر حرفه­ای سازی فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش­های جهان، چالش بزرگ سازمان­ها و مدیران ورزش ایران بوده است. دوره حرفه­ای شامل مراحلی می گردد که فرد تصمیم به ورود در دوره حرفه­ای می گیرد  و مسیری را در طول دوره طی می کند و در نهایت از دوره خارج می گردد. اصطلاح ”دوره حرفه­ای“[5] برای اشاره به ”سرنوشت یک انسان که چرخه زندگی وی در یک دوره زمانی خاص در یک جامعه خاص رقم می­خورد“ به کار می­رود (هارل[6]، 1975: 463). فرآیندی که فرد به دوره حرفه­ای خاصی وارد می­شود و در آن پیشرفت می­کند، به وسیله ویژگی­های زمینه­ای و هنجارهای سنی و جنسی شکل می­گیرد (هاستینگ، کارت و میر[7]، 1989). رزنبرگ[8] (1980) و سلملا[9] (1994) معتقدند که دوره حرفه­ای در ورزش می­تواند به عنوان گونه فشرده­ای از تجربه یک شغل عادی در نظر گرفته شود.”دوره حرفه­ای ورزشی“[10] بعنوان توالی مراحل و گذارهایی که شامل شروع و ادامه مشارکت ورزشکاران در ورزش رقابتی سازمان­یافته[11] و پایان یافتن آن به صورت اختیاری یا اجباری است تعریف می­شود (ویلمن و لاواللی[12]، 2004). تفاوت عمده حرفه ورزشی با حرفه­های رسمی دیگر، عدم اطمینان[13] و ناامنی[14] آن است، بدین معنا که ورزشکار ممکن است در اثر آسیب دیدگی جدی یا عدم گزینش به صورت اجباری از دوره ورزشی خود برکنار شود و این ویژگی­ها، دوره حرفه­ای ورزشی را در مقایسه با سایر مشاغل منحصر به فرد می­سازد (مک­فرسون[15]، 52:1978). با این حال، برخی از ورزشکاران که در قبال حرفه ورزشی خود احساس ناامنی می­کنند، ممکن است ترجیح دهند تا ”دور­ه­های حرفه­ای دوگانه“[16] را تجربه نمایند. مفهوم دور­ه­های حرفه­ای دوگانه برای ورزشکاران، به چالش ترکیب حرفه ورزشی با تحصیل یا شغل غیرورزشی مانند ”ورزشکاران دانش­آموز/ دانشجو“[17] اشاره دارد و این چالش دغدغه اصلی بسیاری از ورزشکاران به شمار می­رود (ریبا و همکاران[18]، 125:2015). ناتوانی در ایجاد تعادل بهینه بین دوره حرفه­ای دوگانه و عدم سازگاری با این شرایط، احتمال عدم موفقیت در ورزش حرفه­ای یا به همان اندازه عدم موفقیت در تحصیل/کار را ایجاد خواهد نمود (استمبولووا و همکارن[19]، 2015). با این حال در فوتبال حرفه­ای جهان، به عنوان مثال در لیگ حرفه­ای آلمان (بوندسلیگا[20])، بازیکنان در ابتدای دوره حرفه­ای خود با موقعیت تصمیم­گیری در خصوص خروج از مدرسه و تمرکز روی فوتبال مواجه هستند و اغلب انتخاب گزینه خروج از تحصیل توسط مزایای بالقوه مورد انتظار از دوره حرفه­ای ورزشی و قضاوت درباره احتمال دستیابی به دوره حرفه­ای مورد دلخواه توجیح می­شود که ورزشکاران را در معرض خطر قرار می­دهد (اشمیت و همکاران[21]، 2017). اخیراً اتحادیه ورزش کمیسیون اروپا مسأله ارائه حمایت­های سازمان­یافته در قالب برنامه­ها و طرح­های حمایتی مختلف را مورد تأکید قرار گرفته و خط مشی­­هایی به سازمان­های ورزشی برای اتخاذ سیاست­های مناسب برای حمایت از ورزشکاران ارائه شده است، تا از این طریق، برنامه­های توسعه ورزش توسط سازمان­ها با مسئولیت­پذیری اجتماعی بیشتری در قبال منابع انسانی درگیر در ورزش قهرمانی و حرفه­ای اجرا شود (کمیسیون اروپا[22]، 2012). به عبارت دیگر، سازمان­های ورزشی نه تنها می­بایست برای توسعه و بهبود منابع انسانی خود در زمینه ورزش برنامه­های مدون و مشخصی داشته باشند، بلکه برای آمادگی آنان برای خروج از ورزش نیز می­بایست برنامه­های معین و حمایت­های سازمان­یافته­ای را فراهم نمایند تا آسیب­های ناشی از برکنار شدن از ورزش حرفه­ای را به حداقل رسانند. به عنوان مثال، از جمله اقدامات حمایتی در بخش مشاوره و آموزش، اجرای برنامه­های توسعه ورزشکاران از قبیل ”برنامه­های توسعه فردی“[23]، ”برنامه­های توسعه شغلی“[24] و ”برنامه­های توسعه زندگی“[25]می­باشند که به صورت نظامند در بسیاری از کشورهای توسعه­یافته با هدف توسعه و بهبود ورزشکاران برای ”برنامه­ریزی حرفه­ای“[26] مطلوب و تعیین ”مسیر حرفه­ای“[27] مناسب به ویژه در مقاطع گذار دوره ورزشی ارائه می­شود  و لازم است تا این برنامه­ها نیز در ایران مد نظر قرار گیرند. تحقق این مهم در گام اول نیازمند شناسایی الگوی دوره حرفه­ای در فوتبال و تعیین دوران گذار آنها است که پژوهش حاضر نیز بر این امر مهم تمرکزشده است (استمبولووا  و ریبا[28]، 2013؛ لاواللی و ویلمن[29]، 2000: 4 ). با توجه به اینکه در دهه اخیر حرفه­ای سازی فوتبال به عنوان یکی از پرطرفدارترین ورزش­های جهان، چالش بزرگ سازمان­ها و مدیران ورزش ایران بوده است، صرف نظر از میزان توفیق دست اندرکاران فوتبال ایران در مسیر حرفه­ای سازی این رشته ورزشی، نیروی انسانی عدیده­ای اعم از ورزشکاران، مربیان و داوران با انگیزه وارد شدن به فوتبال حرفه­ای در تلاش مستمر بوده­اند. در این بین این سوال مطرح است که چند درصد از نیروی انسانی درگیر در فوتبال موفق به حضور در فوتبال حرفه­ای ایران شده­اند؟ و چند درصد از این نیروی انسانی پس از صرف زمان و منابع مالی چشمگیر، بدون توفیق از فوتبال کناره­گیری کرده­اند؟ از یک سو کمبود نظام­های کارامد برای استعدادیابی، استعدادپروری و نخبه­پروری وتوجه به بازنشستگی فعالان در سه حوزه بازیکن، مربی و داور، از سوی دیگر دیدگاه مصرف­گرایانه سازمان­های ورزشی به نیروی انسانی ممکن است بستری را فراهم سازد که در آن نه تنها استعدادها قادر به کشف شدن نیستند، بلکه در آن، استعدادها به درستی پرورش نیافته و حتی پس از طی شدن دوران اوج، منابع انسانی بدون حمایت سازمانی لازم در جامعه رها می­شوند. اگرچه آمار رسمی یا پژوهش نظامندی در خصوص مشکلات نیروی انسانی برکنارشده یا بازنشسته در ایران وجود ندارد، اما نتایج مطالعات خارجی حاکی از آن است که با وجود نظام­های کارامد حرفه­ای، نزدیک به 28 درصد از ورزشکاران هنگام خروج از ورزش دچار مشکلات مختلفی بوده­اند. دلیل این امر آن است که اکثریت ورزشکاران برنامه­ای برای توسعه قابلیت­ها و جایگزین­های شغلی خارج از زمینه ورزش ندارند و یا آن را تا زمان کناره­گیری از ورزش به تعویق می­اندازند که این امر سبب می­شود تا ورزشکار هنگام کناره­گیری یا بازنشستگی فاقد آمادگی لازم برای ورود به دنیای غیرورزشی باشد و از این رو نسبت به مشکلات شغلی، مالی و روان­شناختی آسیب پذیر باشد (لالی و کر[30]، 2005: 275).  در حال حاضر مسیر کلی دوره حرفه­ای برای فردی که تصمیم به ورود به دوره حرفه­ای را دارد مشخص نیست و هیچ تضمینی هم برای موفقیت در این دوره و آینده مطلوب وجود ندارد به این منظور ارائه­ی الگوی جامع دوره حرفه­ای از اهمیتی دوچندان برخوردار است و به این منظور هدف از انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر در ورود به دوره حرفه­ای فوتبال، ویژگی های اصلی و برجسته ای که این دوره حرفه­ای باید دارا باشد و اثرات و پیامدهای ناشی از دوره حرفه­ای ، است.  

تا کنون تحقیقات بیشماری در خصوص ارکان  دوره حرفه­ای در سراسر جهان صورت گرفته است زیرا دوره حرفه ای، بخش عمده ای زندگی افرادی را که وارد رشته ی حرفه­ای می شوند  ولی تحقیقی که به صورت کامل ارائه دهنده عوال مؤثر در طراحی دوره حرفه­ای در فوتبال باشد صورت نگرفته است. صوفی و همکاران(1396) در تحقیقی با عنوان " تحلیل محیط حرفه ای ورزش کشور" نتیجه گرفتند که وضعیت حرفه ای ورزش کشور در موقعیت راهبردی محافظه کارانه قرار دارد. با اهمیت ترین نقطه ­ی قوت حضور تماشاگران ورزشی و ضعف عمیق در فقدان برنامه  تیم های پایه­ای در باشگاه­ها وجود دارد. صالحی(1396) در تحقیق خود با عنوان" تجربیات دوران کناره گیری ورزشکاران بازنشسته­ی ایرانی" بیان کرد که اغلب شرکت کنندگان در دورانی که ورزش حرفه ای را کنار گذاشته اند مشکلات زیادی داشته ­اند ولی این مشکلات در افرادی که داوطلبانه کناره­گیری کرده و به اهداف خود دستیافته اند تا حدی کمتر و قابل کنترل تر بوده است. نقوی و همکاران (1396) در تحقیقی با عنوان ”شناسایی حوزه ها و عوامل مؤثر بر شکل­دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه­ای " هشت مقوله  اقتصادی،  سازمانی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، فنی، اجتماعی، قوانین و مقرران ورزشی و عوامل درونی شکل­دهی رفتار شناسایی شدند و بیان شد که این عوامل نقش به سزایی در موفقیت آمیز بودن دوره حرفه­ای افراد ایفا می کند. پورکیانی و همکاران (1396) در تحقیقی با عنوان" تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه‌ای و قهرمانی بر توسعه ورزش" نتیجه گرفتند که در ورزش حرفه‌ای، اولویت بیشتر از آن توسعه نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد در توسعه ورزش می‌باشد. بر‌این‌اساس، لزوم توجه ویژه به نظام آموزشی کشور به‌منظور پرورش استعدادها و ورزشکاران درجهت ایجاد زیرساخت‌های ورزشی مناسب ضروری به‌نظر می‌رسد.  هاشمی افوس و همکاران (1394) در تحقیق خود با عنوان" بازنشستگی ورزشی" چهار حوزه اصلی مشکلات بازنشستگی پس از خروج از دوره حرفه ای،  مرتبط با سلامتی، مرتبط با شغل، خودپنداره­ای و روحی و اجتماعی را شناسایی کردند و نتیجه گرفتن که تمامی عوامل بر بازنشستگی حرفه­ای فرد اثرگذارند و پیشنهاد کردند که سازمان های ورزشی برنامه­هایی را برای سلامت و مشاغل افراد پس از بازنشستگی در نظر بگیرند.  موسوی (1393) در تحقیقی با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه­­­ای نتیجه گرفتند که تنها 24 درصد از ورزشکاران پس از کناره­گیری در کسوت مربی ادامه کار دادند و بقیه کاملا کناره­گیری کرده اند.  باند بازی و بی عدالتی در رقابت های انتخابی و حرفه­ای؛ عدم وجود حمایت های مالی مستمر؛ به عنوان مهم­ترین عوامل شناسایی شدند. پارکر (1994)  در مقاله ای با عنوان"تجربه گذار بازیکنان سابق فوتبال دانشگاهی" گذار از دبیرستان به فوتبال دانشگاهی سطح نخبگی و تغییر در روابطی که بازیکنان با مربیان داشته اند، یادگیری رفتارهایی که به طور مثبت قابل انتقال به دنیای واقعی نیست، موضوعات قدرت و کنترل در حاشیه ساختار فوتبال دانشگاهی و رویه­ای که بازیکنان آن را درک کرده و به آن پاسخ داده و کنترل شده­اند را مورد بررسی قرار داد. فورچوناتو و مارچنت (1999) در مقاله­ای با عنوان"الگوسازی تجربه بازنشستگی اجباری از فوتبال حرفه­ای” به واکنش­های شخصی مانند شکست و اندوه دست یافت که انعکاس دهنده چهار محور 1) از دست دادن هویت، 2) کنترل ادراک شده، 3) مسائل مالی، و 4) حمایت اجتماعی بودند.  مصاحبه­شوندگان روایت­هایی را نقل کردند که آمیخته با شوک، پشیمانی، تلخی، استرس و از دست دادن موقعیت بود. جرینگ (1999) در تحقیق خود با عنوان"هویت روایتی در بازیکنان حرفه­ای فوتبال"  بیان­کرد تجربه­شغلی بازیکنان [31]نوع خاصی از هویت فردی را شکل می­دهد که می­تواند برای بهزیستی آتی آنان مشکل آفرین باشد. سازگاری با بازنشستگی از فوتبال حرفه­ای و ساختاردهی مجدد هویت فردی چالش قابل توجهی برای بازیکنان به شمار می­رود. فریک (2012)در تحقیق خود با عنوان "عمر دوره داوری در فوتبال حرفه­ای" دریافت که عمر دوره حرفه­ای داوران به طور عمده توسط عملکرد شغلی پیش­بینی می­شود. سن در زمان شروع دوره حرفه­ای داوران و فشار رقابتی ارتباط منفی با عمر دوره حرفه­ای داوران دارند؛ طوری که شروع دوره حرفه­ای در سنین پایین و تجربه فشار رقابتی پایین با عمر حرفه­ای طولانی­تر همراه است. کونس (2012) در تحقیق خود با عنوان"گذار نقش بازیکنان حرفه­ای فوتبال"اشاره کرد که هر فاز از دوره حرفه­ای به طور مستقیم بر کیفیت گذار به خارج از فوتبال، اثرگذار است. تجربه اشتغال غیرورزشی در فصل­های استراحت به بازیکنان این اعتماد به نفس را خواهد داد که قادرند خارج از ورزش نیز زندگی و نقش خود را بنا نمایند. اگرچه تحصیل یک مساله و انتخاب شخصی است، اما بازیکنانی که مهارت­های انظباطی و مدیریت زمان را از طریق تحصیل به دست می­آورند چالش کمتری در زندگی بعد از فوتبال حرفه­ای دارند. بر پایه یافته­های وسیع این پژوهش، برنامه­های حمایتی ذیل پیشنهاد شده است: طرح حقوق بازنشستگی،بیمه سلامت دراز مدت برای بازیکنان،طرح راهنمایی و مشاوره فازبندی شده، برنامه­های کارورزی، تسهیل حمایت مالی ورزشی، تشویق پیشرفت تحصیلی، حذف قراردادهای دو بخشی (حقوق زمان آسیب دیدگی کمتر لحاظ نشود). داکینگ و بولینگر (2014) در تحقیق خود با عنوان  "تأثیر دستمزد بر طول دوره حرفه­ای" دریافتند که پس از کنترل بهره­وری بازیکنان، افزایش حداقل دستمزد بازیکنان (که با افزایش سال­های بازی در لیگ ملی فوتبال افزایش می­یابد) باعث افزایش طول دوره حرفه­ای بازیکنان فوتبال در ایالات متحده می­شود. میشل (2015) در تحقیق خود با عنوان" هویت در فوتبال حرفه­ای جوانان"ابتدا نشان داد که جو فرهنگی باشگاه 30 درصد از واریانس هویت ورزشی بازیکنان جوان فوتبال را تبیین می کند. هویت اجتماعی در بازیکنان تازه وارد بالاتر از بازیکنان قدیمی­تر بود که بیانگر ماهیت هویت­زادیی جو فرهنگی باشگاه­های فوتبال است. در بخش دوم، مشاوران برنامه­های توسعه ورزشکار ویژگی­های ایده­آل برای گذار موفق را خودباوری، تعهد و خودآگاهی عنوان کردند (این سازه­ها مترادف با هویت فردی می­باشند) در حالی که توصیف مشخصی از شرایط کار، فرهنگ سازمانی باشگاه­ها و شرایط محیطی داشتند که همگی بر کیفیت گذار اثرگذار هستند. در بخش سوم، یافته­ها به صورت روایت­هایی از بازیکنان گزارش شد که براساس آن استنتاج گردید که داشتن هویت روشن با فراهم کردن انعطاف­پذیری و پشتکار در لحظه­های مهم گذار به بازیکنان کمک می­کند. براساس این مطالعه، پیشرفت دوره حرفه­ای و پایان دادن موفقیت­آمیز آن نیازمند توسعه استراتژی­های درون باشگاهی و سازمانی مناسب برای ایجاد هویت فردی روشن در بازیکنان جوان است. لوچر (2016) در تحقیق خود با عنوان"عوامل اثرگذار بر تجربه بازنشستگی بازیکنان فوتبال حرفه­ای" نشان داد که بر اساس مرور ادبیات عوامل اثر­گذار بر تجربه بازنشستگی شامل هویت فردی اولیه، وضعیت سلامت روانی و جسمانی، تصمیم بازنشستگی، معناداری فعالیت بعد از بازنشستگی، وضعیت مالی و منابع حمایتی در دسترس می­باشند. بازیکنان شرایط متفاوتی را در گذار به خارج از فوتبال حرفه­ای تجربه می­کنند. کاسیس و همکاران (2017) در تحقیقی با عنوان" ارتباط ویژگی­های شخصیتی و توانایی­های شناختی با موفقیت حرفه­ای در فوتبال" دریافتند که تمایل کم به بازیکن اصلی بودن به همراه سرعت بالا در پردازش شناختی اطلاعات به طور معناداری قادر به پیش­بینی موفقیت حرفه­ای در فوتبال می­باشند. مرکل و همکاران (2017) در تحقیقی با عنوان "تأثیر عدم اطمینان فردی بر ویژگی­های سرمایه انسانی در دوره حرفه­ای فوتبال" دریافت بازیکنان ارشد و قدیمی­تر به طور قابل مقایسه­ای مطمئن بودند که سرمایه اختصاصی فوتبال­شان برای رسیدن به دوره حرفه­ای سودآور کافی خواهد بود، انرژی کمتری روی سرمایه انسانی عمومی در مدرسه صرف می­کنند. عملکرد مورد انتظار فوتبال، بر خلاف معمول، اثر مثبتی بر سرمایه انسانی عمومی در مدرسه به همراه داشت. اشمیت و همکاران (2017) در تحقیقی با عنوان"مبادله دوره­های ورزشی و تحصیلی در بازیکنان حرفه­ای فوتبال"  عوامل پیش­بینی­کننده انتخاب گزینه­های شغلی پرخطر جوانان در محیط پررقابت ورزشی را مورد بررسی قرار دادند، جایی که بازیکنان در ابتدای دوره حرفه­ای خود باید در خصوص خروج از مدرسه و تمرکز روی فوتبال تصمیم­گیری کنند. انتخاب گزینه پرخطر خروج از تحصیل توسط مزایای بالقوه مورد انتظار از دوره حرفه­ای ورزشی و قضاوت درباره احتمال دستیابی به دوره حرفه­ای مورد دلخواه قابل تبیین بود. با توجه به این که در حال حاضر الگویی جامع برای دوره حرفه­ای فوتبال در ایران در دست نیست و مسیر دوره حرفه­­ای برای منابع انسانی( مربیان، بازیکنان و داوران) چندان روشن نیست، ضروری است که عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای در فوتبال شناسایی گردند. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی این عوامل با استفاده از افراد خبره و متخصص است.

روش شناسی پژوهش

      پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از نظریه های داده بنیادانجام گرفته است و به لحاظ هدف کاربردی است. به منظور شناسایی عوامل مؤثر در الگوی دوره حرفه­ای فوتبال، ابتدا تجربه دوره حرفه­ای منابع انسانی در فوتبال اعم از بازیکنان، مربیان و داوران بر پایه استراتژی نظریه مفهوم­سازی بنیادی مفهوم­سازی  شد افراد شرکت کننده در تحقیق شامل 7 داور، 7 مربی و 16 بازیکن هستند. شرکت­کنندگان به گونه­ای انتخاب شدند تا طیف وسیعی از اطلاعات مربوط به تجربه دوره حرفه­ای در فوتبال با توجه به مربیان، بازیکنان و داوران  قابل شناسایی و استخراج باشد (بازیکنان، مربیان و داوران در چهار شرایط حرفه­ای تازه وارد، در حال پیشرفت، در آستانه بازنشستگی و بازنشسته در دو سطح از پیشرفت حرفه­ای موفق و ناموفق).  این افراد با روش غیر تصادفی گلوله برفی انتخاب شدند و به صورت تک تک در محل کار افراد مورد مصاحبه های نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. در روش گلوله برفی هریک از افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند نفرات بعدی را که برای ادامه روند پژوهش  مفید بودند را معرفی کردند تعداد افراد  انتخابی بر اساس اشباع نظری در کد گذاری باز داده ها ادامه یافت. همزمان با انجام مصاحبه ها کدگذاری باز به صورت همزمان صورت گرفت و کدهای مفهومی استخراج گشتند از نفر بیست و یکم به بعد با موارد تکراری برخورد شد و مصاحبه تا نفر سی ام  به منظور اطمینان از یافته­های  مصاحبه ادامه پیدا کرد. سپس داده­ها مجدد کدگذاری باز شدند و در ادامه با کدگذاری محوری  و کدگذاری انتخابی  تجزیه و تحلیل شدند. در کدگذاری محوری یافته ها در دسته های گوناگون جایگذاری گشتند و در کد گذاری انتخابی با استفاده از شکل ارائه گردید که نشان دهنده ارتباط عوامل و طبقه ها بود. در این پژوهش از رویکرد گلیزر و استراوس و کوربین  به صورت ترکیبی استفاده شد، در روش گلیزر داده ها تا حدی پالایش می گردند که تمامی جوانب پژوهش ظاهر گردد ولی رویکرد استراوس و کوربین رویکردی ساختارمند است. در این پژوهش با ترکیب این دو رویکرد عوامل از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گرفته و  در جداول ارائه شدند. در نهایت 7مقوله 12 مفهوم و 114 عامل مهم در ارائه الگوی جامع فوتبال حرفه­ای یافت گردید. لازم به توضیح است که نظریه مفهوم­سازی بنیادی از راهبردهای پژوهش کیفی است که از نوعی رویکرد استقرایی(حرکت از جزء به کل) بهره می­گیرد؛ در رویکرد استقرایی، محقق با شناسایی اجزای نظریه به شکل­دهی آن می­پردازد. نظریه حاصل از این راهبرد به واقعیت نزدیک­تر است. پژوهشگر با مسأله­ای رو به رو است که برای پاسخگویی به آن هیچ جواب و حدس قبلی ندارد. بنابراین، روابط بین متغیرها و مؤلفه­های تحقیق از قبل تعیین نمی­گردد، بلکه بر مبنای مشاهدات و داده­های گردآوری شده و با توجه به تفاوت­ها و تشابه­های آنها تبیین، و از این طریق، مقدمات لازم برای نظریه­سازی فراهم می­شود. در پژوهش های کیفی قابلیت اعتمادپذیری جایگزین روایی و پایایی می شود که دارای چهار عنصرباور پذیری، انتقال پذیری، اطمینان پذیری و تصدیق پذیری است.  به این منظور پس از انجام کدگذاری ها یافته ها توسط اعضا داوری، تفسیر و ارزیابی شده و از قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار بودند.

یافته­های پژوهش

    طبق مصاحباتی که با 30 نفر از خبرگان صورت گرفت، این خبرگان متشکل از 7 نفر داور(23 درصد) 7نفر مربی (23درصد) و 16 نفر بازیکن (54 درصد) بودند که میانگین سنی آن­ها  5 37 است و سابقه­ی فعالیت ورزشی آن­ها  5 17 است. سطح تحصیلات شرکت کنندگان در مصاحبه در نمودار1 در ادامه نمایان شده است.

نمودار1: سطح تحصیلات شرکت کنندگان در مصاحبه

در این تحقیق به شناسایی عوامل و ویژگی­های دوره حرفه­ای در فوتبال پرداخته شد .در جلسات مصاحبه ابتدا پیش زمینه­ای در مورد دوره حرفه­ای به افراد داده شد سپس اطلاعات مورد نظر پیرامون دوره حرفه­ای جــــمع­آوری گردید. پس از انجام مصاحبه، کدهای اولیه برای تمامی مصاحبه ها به صورت زیر استخراج شدند، یک نمونه برای مثال در جدول 1 ارائه شده است.

جدول1: استخراج کدهای اولیه  در مصاحبه با فرد اول

بخشی از مصاحبه با فرد اول

استخراج کدهای اولیه

جذابیت رشته­ی فوتبال اولین گام برای ورود به دوره­ی حرفه­ای است، همچنین پخش مسابقات از شبکه های تلوزیونی و بازیکنان و رویه ی عملکردی آن ها نیز موجب ورود نوجوانان و جوانان به عرصه­ی ورزش حرفه­ای می گردد. برخی از ویژگی­های دوره حرفه ای نیز موجب جذب افراد می­گردد مانند جذابیت مالی برای فرد، ایجاد شخصیت اجتماعی و مشهورشدن فرد. دوره حرفه­ای محدودیت هایی برای فرد ایجاد می کند که در زندگی فرد اثر زیادی دارد. مشهور شدن و الگو بودن برای افراد جامعه در زندگی عادی فرد محدودیت ایجاد می­کند ولی از بعد دیگر کسب رفتار حرفه­ای و پشتوانه ی حرفه­ای داشتن باعث پیشرفت در زندگی فرد می­گردد. شانس عاملی برای ورود افراد به دوره ی حرفه ای است. پس از داشتن شانس فرد باید دانش مرتبط را کسب کند و آمادگی جسمانی لازم را نیز دارا باشد. شرایط فعلی ورزش ایران با توجه به ده سال گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است ولی خلاء هایی مثل نبودن پزشک و روانشناسان حرفه­ای در کنار تیم حس می شود همچنین تمامی کادر ورزشی باید از دو دانش کامپیوتر و زبان بهره کافی ببرند. در حال حاضر امنیت شغلی در حوزه­ی فوتبال وجود ندارد، برنامه ها اجرا نمی گردند، و بهتر است سرمایه­گذاری اصلی روی گروه سنی زیر 23 سال صورت بگیرد و زمینه­ای فراهم گردد که افراد در کنار فعالیت حرفه­ای تحصیلات تخصص خود را هم دنبال کنند. منابع انسانی درون گروه های خود به شدت با هم رقابت می کنند و گاهی این رقابت رنگ ناسالمی به خود می گیرد زیرا فرهنگ روابط برای آن ها مشخص نیست. افراد در محیط بیرونی باید تلاش کنند تا خود را نجات دهند و به هدف اصلی خود دستیابند. همچنین حسادت در محیط بیرونی دو چندان است و برای افرادی که فعالیت حرفه­ای دارند مشکلاتی را به وجود می آورند." " در مسیر دوره­ حرفه­ای افراد با  شکست روحی، شکست شغلی، اختلاف در زندگی شخصی، آسیب­های شدید و آینده ی نامشخص دست و پنجه نرم می کنند از این رو باید شخصیتی قوی و خودساخته برای حضور در دوره حرفه ای داشته باشند".

1.      جذابیت رشته فوتبال

2.      پخش مسابقات از شبکه های تلوزیونی

3.      عملکرد بازیکنان

4.      جذابیت مالی

5.      ایجاد شخصیت اجتماعی

6.       مشهور شدن

7.      ایجاد محدودیت

8.      پیشرفت در زندگی

9.      شانس

10.  آمادگی جسمانی

11.  کسب دانش مرتبط

12.  شرایط فعلی پیشرفت کرده است

13.  وجود پزشک و روانشناسان حرفه ای در کنار تیم

14.  بهره بردن از دانش کامپیوتر و زبان

15.   عدم اجرای برنامه ها

16.  امنیت شغلی وجود ندارد

17.  سرمایه گذاری روی گروه سنی زیر 23 سال

18.  تحصیلات مرتبط

19.   رقابت ناسالم

20.  الگوی فرهنگ روابط

21.  شکست روحی

22.  شکست شغلی

23.  آینده نامشخص

24.  اختلاف در زندگی شخصی

 

پس از استخراج کدها برای تمامی مصاحبه ها، کدهایی که بیشترین تکرار را داشتند به تعداد 114 کد برگزیده شناسایی شدند و از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. ابتدا 114 عامل یافت شده در 7 گروه اصلی بر اساس کد گذاری باز و محوری  دسته بندی شدند. در این دسته بندی با توجه به نظر محقق 114 عامل در هفت گروه اصلی جای گرفتند و این عوامل در طراحی دوره حرفه­ای مؤثر هستند.

 

جدول 2: کدگذاری باز و محوری

کدها

عوامل فردی

عوامل سازمانی

عوامل اقتصادی

عوامل فرهنگی

عوامل آموزشی

عوامل انگیزشی

عوامل دولتی

جذابیت رشته

 

 

 

 

 

*

 

نقش رسانه

 

*

 

 

 

 

*

جذابیت بازیکنان برای فرد

 

 

 

 

 

*

 

تماشاچی بودن در فوتبال

*

 

 

 

 

 

 

حمایت و پشتیبانی خانواده

*

 

 

 

 

 

 

سرمایه گذاری مناسب

 

*

 

 

 

 

 

علاقه مندی فرد

*

 

 

 

 

 

 

توان مالی فرد

 

 

*

 

 

 

 

حمایت های سازمانی

 

*

 

 

 

 

 

سن افراد

*

 

 

 

 

 

 

الگو قرار دادن بازیکن ها

 

 

 

 

 

*

 

انگیزه ورزشی

 

 

 

 

 

*

 

تشویق اطرافیان

 

 

 

 

 

*

 

داوطلب بودن فرد

*

 

 

 

 

 

 

کسب منافع مالی

 

 

*

 

 

 

 

وجود اسپانسر

 

 

*

 

 

 

 

عوامل محیطی و جغرافیایی

 

*

 

 

 

 

 

دیدگاه خانواده

 

 

 

*

 

 

 

استعدادیابی صحیح

 

*

 

 

 

 

 

امکانات صحیح

 

*

 

 

 

 

*

تفکرات و هدف فرد

*

 

 

 

 

 

 

وجود مربیان و کادر متخصص

 

*

 

 

 

 

 

عنوان شغل

 

 

 

 

 

*

 

تلاش و پشتکار فرد

*

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی شخصی

*

 

 

 

 

 

 

نظم و انضباط فرد

*

 

 

 

 

 

 

شرایط و ویژگی­های محیطی

 

*

 

 

 

 

*

خصوصیات اجتماعی و فرهنگی

*

 

 

 

 

 

 

شناخت فرد از خود

*

 

 

 

 

 

 

شانس برای ورود به دوره حرفه ای

 

*

 

 

 

 

*

تمایل به کسب شهرت

*

 

 

 

 

 

 

داشتن برنامه ی مدون

 

*

 

 

 

 

 

روشن بودن مسیر

 

*

 

 

 

 

 

کسب دانش در حوزه ی زبان و کامپیوتر

 

 

 

 

*

 

 

آموزش دهنده بودن دوره حرفه ای

 

 

 

 

*

 

 

بالا بردن ظرفیت و گنجایش فرد

 

 

 

 

*

 

 

آموزش درباره دوره حرفه ای به خانواده ها

 

 

 

 

*

 

 

فرهنگ دوره حرفه ای

 

 

 

*

 

 

 

تحصیلات مرتبط

 

 

 

 

*

 

 

وجود روانشناس در کنار افراد

 

*

 

 

 

 

 

تبدیل دوره حرفه ای به اولویت زندگی فرد

 

 

 

*

 

 

 

بالابردن کیفیت زندگی فرد

*

 

 

 

 

 

 

درآمدزایی باشگاه

 

 

*

 

 

 

 

حرفه ای بودن زیرساخت ها

 

*

 

 

 

 

*

امکانات مخصوص برای هر یک از باشگاه ها

 

*

 

 

 

 

 

نظارت بر برنامه زندگی فرد

 

*

 

 

 

 

 

حرفه ای بودن سبک زندگی

 

 

 

*

 

 

 

آموزش رفتار حرفه ای

 

 

 

 

*

 

 

راغب سازی بنگاه های اقتصادی

 

 

*

 

 

 

 

آمادگی ذهنی و جسمی فرد

*

 

 

 

 

 

 

پوشش نیازهای فرد

 

*

 

 

 

 

*

ایجاد اعتماد به نفس در فرد

 

*

 

 

 

 

 

آکادمیک بودن دوره حرفه­ای

 

 

 

 

*

 

 

مسئولیت پذیری فرد

*

 

 

 

 

 

 

آموزش از سنین کودکی

 

 

 

 

*

 

 

ایجاد مدارس فوتبال

 

*

 

 

 

 

 

درنظر گرفتن ورزش به عنوان یک شغل

 

*

 

 

 

 

*

زیر پا گذاشتن احساسات

*

 

 

 

 

 

 

ایجاد امنیت شغلی

 

*

 

 

 

 

*

حمایت در دوره بازنشستگی

 

*

 

 

 

 

*

بیمه­ی بازنشستگی

 

*

 

 

 

 

*

توجه به اوقات فراغت افراد

 

*

 

 

 

 

 

تصور و ایجاد برنامه شخصی

*

 

 

 

 

 

 

توجه به تغذیه و خواب

*

 

 

 

 

 

 

تبعیض شخصیتی و جنسیتی

 

*

 

 

 

 

*

حفظ منابع توسط گردانندگان

 

*

 

 

 

 

 

محدودیت های شهرت

*

 

 

 

 

 

 

ارزش آفرینی توسط تسهیل کنندگان

 

*

 

 

 

 

 

شرایط فیزیولوژیک فرد

*

 

 

 

 

 

 

مدیریت صحیح

 

*

 

 

 

 

 

تعیین چرخه­ی مالی میان تمام افراد و کاراکترها

 

*

*

 

 

 

 

روابط میان افراد

 

*

 

 

 

 

 

بازاریابی صحیح

 

*

 

 

 

 

 

تصمیم گیری

 

*

 

 

 

 

 

پایبند بودن به قوانین

*

*

 

 

 

 

 

دوره از حواشی

*

 

 

 

 

 

 

مصدومیت فرد

*

 

 

 

 

 

 

سلیقه­ی مربیان و عاملان اصلی

 

*

 

 

 

 

 

به روز بودن اطلاعات

*

*

 

 

 

 

 

تغییر نگرش درباره شکست

*

 

 

 

 

 

 

کسب تجربه

*

 

 

 

 

 

 

مشکلات زندگی حرفه ای

*

 

 

 

 

 

 

تلاش برای دستیابی به هدف

*

 

 

 

 

 

 

سؤاستفاده از محبوبیت

*

 

 

 

 

 

 

وارد شرط بندی شدن

*

*

 

 

 

 

 

افزایش غرور فرد

*

 

 

 

 

 

 

سرعت اندک پیشرفت در شرایط فعلی

 

*

 

 

 

 

 

استفاده اندک از تکنولوژی

 

*

 

 

 

 

 

بهره نبردن از پیشکسوتان

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دردست نبودن الگوی مشخص برای هر رده سنی

 

*

 

 

 

 

 

ضعف سخت افزاری و نرم افزاری

 

*

 

 

 

 

 

فاصله با الگوی جهانی

 

 

*

 

 

 

 

 

عدم توجه به داوری

 

 

*

 

 

 

 

 

حرفه ای نبودن هزینه های صورت گرفته

 

 

*

 

 

 

 

 

عدم حمایت دولت­مردان

 

 

 

 

 

 

*

عدم دریافت حق فدراسیون از رسانه

 

*

 

 

 

 

 

عدم پرداخت به موقع حق افراد

 

*

 

 

 

 

 

ورشکستگی باشگاه ها

 

*

 

 

 

 

 

فرار بازیکن ها، مربیان و داوران از کشور

 

*

 

 

 

 

 

نیاز به شغل دوم بعد از بازنشستگی

 

*

 

 

 

 

 

کمبود بودجه

 

*

 

 

 

 

*

اداره ی دولتی در حوزه ورزش

 

 

 

 

 

 

*

عدم شناسایی استعدادها

 

*

 

 

 

 

 

شایسته سالاری کاذب

 

*

 

 

 

 

 

نبود مشاورین کنار تیم

 

*

 

 

 

 

 

فراموش شدن افراد بعد از دوره حرفه­ای

 

*

 

 

 

 

 

عدم برگزاری دوره های مناسب

 

*

 

 

 

 

 

قراردادهای سوری

 

*

 

 

 

 

 

حسادت میان افراد

*

*

 

 

 

 

 

متحد شدن برعلیه اهداف

*

*

 

 

 

 

 

رقابت ناسالم

*

 

 

 

 

 

 

شکست روحی

*

 

 

 

 

 

 

آینده ی نامشخص

*

*

 

 

 

 

 

سیستم پاداش و تنبیه به موقع

 

*

 

 

 

 

 

عوامل یافت شده در هفت گروه دسته بندی شدند و بر اساس نظر محقق برخی از عوامل در دو یا سه گروه همپوشانی دارند.

در مرحله بعد  عوامل یافت شده مجدداً  با توجه به چهار حوزه اصلی مربوط به عوامل زمینه­ای در دوره حرفه­ای فوتبال دسته بندی شدند.

جدول3: کدگذاری باز و محوری با توجه به عوامل زمینه ای در دوره حرفه­ای در فوتبال

کدها

عوامل مؤثردر ورود به دوره

اثرپذیری از دوره

ویژگی­های دوره

پیامدهای دوره

جذابیت رشته

*

 

 

 

نقش رسانه

*

 

 

 

جذابیت بازیکنان برای فرد

*

 

 

 

تماشاچی بودن در فوتبال

*

 

 

 

حمایت و پشتیبانی خانواده

*

 

 

 

سرمایه گذاری مناسب

*

 

 

 

علاقه مندی فرد

*

 

 

 

توان مالی فرد

*

 

 

 

حمایت های سازمانی

*

 

 

 

سن افراد

*

 

 

 

الگو قرار دادن بازیکن ها

*

 

 

 

انگیزه ورزشی

*

 

 

 

تشویق اطرافیان

*

 

 

 

داوطلب بودن فرد

*

 

 

 

کسب منافع مالی

*

 

 

 

وجود اسپانسر

*

 

 

 

عوامل محیطی و جغرافیایی

*

 

 

 

دیدگاه خانواده

*

 

 

 

استعدادیابی صحیح

*

 

 

 

امکانات صحیح

*

 

 

 

تفکرات و هدف فرد

*

 

 

 

وجود مربیان و کادر متخصص

 

 

*

 

عنوان شغل

*

 

 

 

تلاش و پشتکار فرد

*

 

 

 

برنامه

ریزی شخصی

*

*

 

 

نظم و انضباط فرد

*

*

 

 

شرایط و ویژگی­های محیطی

*

 

 

 

خصوصیات اجتماعی و فرهنگی

 

*

 

 

 

شناخت فرد از خود

*

 

 

 

شانس برای ورود به دوره حرفه ای

*

 

 

 

تمایل به کسب شهرت

*

 

 

 

داشتن برنامه ی مدون

 

 

*

 

روشن بودن مسیر

 

 

*

 

کسب دانش در حوزه ی زبان و کامپیوتر

 

 

*

 

آموزش دهنده بودن دوره حرفه ای

 

 

*

 

بالا بردن ظرفیت و گنجایش فرد

 

 

*

 

آموزش درباره دوره حرفه ای به خانواده ها

 

 

*

 

فرهنگ دوره حرفه ای

 

 

*

 

تحصیلات مرتبط

 

*

*

 

وجود روانشناس در کنار افراد

 

 

*

 

تبدیل دوره حرفه ای به اولویت زندگی فرد

 

 

*

 

بالابردن کیفیت زندگی فرد

 

 

*

 

درآمدزایی باشگاه

 

 

*

 

حرفه ای بودن زیرساخت ها

 

 

*

 

امکانات مخصوص برای هر یک از باشگاه ها

 

 

*

 

نظارت بر برنامه زندگی فرد

 

 

*

 

حرفه ای بودن سبک زندگی

 

*

 

 

آموزش رفتار حرفه ای

 

*

 

 

راغب سازی بنگاه های اقتصادی

 

 

*

 

آمادگی ذهنی و جسمی فرد

*

 

 

 

پوشش نیازهای فرد

 

 

*

 

ایجاد اعتماد به نفس در فرد

 

*

 

 

آکادمیک بودن دوره حرفه­ای

 

 

*

 

مسئولیت پذیری فرد

 

*

 

 

آموزش از سنین کودکی

 

 

*

 

ایجاد مدارس فوتبال

*

 

 

 

درنظر گرفتن ورزش به عنوان یک شغل

 

 

*

 

زیر پا گذاشتن احساسات

 

*

 

 

ایجاد امنیت شغلی

 

 

*

 

حمایت در دوره بازنشستگی

 

 

*

 

بیمه­ی بازنشستگی

 

 

*

 

توجه به اوقات فراغت افراد

 

 

 

*

 

تصور و ایجاد برنامه شخصی

 

*

 

 

توجه به تغذیه و خواب

 

*

 

 

تبعیض شخصیتی و جنسیتی

 

*

 

 

حفظ منابع توسط گردانندگان

 

 

*

 

محدودیت های شهرت

 

*

 

 

ارزش آفرینی توسط تسهیل کنندگان

 

 

*

 

شرایط فیزیولوژیک فرد

 

*

 

 

 

مدیریت صحیح

 

 

*

 

تعیین چرخه­ی مالی میان تمام افراد و کاراکترها

 

 

*

 

روابط میان افراد

 

 

*

 

بازاریابی صحیح

 

 

*

 

تصمیم گیری

 

 

*

 

پایبند بودن به قوانین

 

 

*

 

دوره از حواشی

 

 

*

 

مصدومیت فرد

 

 

 

*

سلیقه­ی مربیان و عاملان اصلی

*

 

 

 

به روز بودن اطلاعات

 

 

*

 

تغییر نگرش درباره شکست

 

*

 

 

کسب تجربه

 

*

 

 

مشکلات زندگی حرفه ای

 

 

 

*

تلاش برای دستیابی به هدف

 

*

 

 

سؤاستفاده از محبوبیت

 

 

 

*

وارد شرط بندی شدن

 

 

 

*

افزایش غرور فرد

 

 

 

*

سرعت اندک پیشرفت در شرایط فعلی

 

 

 

*

استفاده اندک از تکنولوژی

 

 

 

 

*

بهره نبردن از پیشکسوتان

 

 

 

*

دردست نبودن الگوی مشخص برای هر رده سنی

 

 

 

*

ضعف سخت افزاری و نرم افزاری

 

 

 

*

فاصله با الگوی جهانی

 

 

 

*

عدم توجه به داوری

 

 

 

*

حرفه ای نبودن هزینه های صورت گرفته

 

 

 

*

عدم حمایت دولت­مردان

 

 

 

*

عدم دریافت حق فدراسیون از رسانه

 

 

 

*

عدم پرداخت به موقع حق افراد

 

 

 

*

ورشکستگی باشگاه ها

 

 

 

*

فرار بازیکن ها، مربیان و داوران از کشور

 

 

 

*

نیاز به شغل دوم بعد از بازنشستگی

 

 

 

*

کمبود بودجه

 

 

 

*

اداره ی دولتی در حوزه ورزش

 

 

 

*

عدم شناسایی استعدادها

 

 

 

*

شایسته سالاری کاذب

 

 

 

*

نبود

مشاورین کنار تیم

 

 

 

*

فراموش شدن افراد بعد از دوره حرفه­ای

 

 

 

*

عدم برگزاری دوره های مناسب

 

 

 

*

قراردادهای سوری

 

 

 

*

حسادت میان افراد

 

 

 

*

متحد شدن برعلیه اهداف

 

 

 

*

رقابت ناسالم

 

 

 

*

شکست روحی

 

 

 

*

آینده ی نامشخص

 

 

 

*

سیستم پاداش و تنبیه مناسب

 

 

*

 

در این جدول محقق بر اساس مواردی مانند ورود به دوره حرفه­ای، ویژگی های دوره حرفه­ای، عواملی که افراد در طول حرفه­ای از  آن ها تأثیر می پذیرند و پیامد های دوره، یافته های تحقیق را دسته بندی کرده است تا نمود این یافته ها در طرح کلی مشخص گردد. به این منظور هر یک از عوامل در دسته مربوطه مانند عوامل ورود به دوره حرفه­ای، ویژگی هایی که دوره حرفه­ای باید دارا باشد، اثراتی که فعالان در طول دوره کســــب می کنند و پیامد های دوره حرفه­ای قرار گرفته اند.

 در مرحله بعدی مفاهیم و مقوله ها بر اساس کدهای یافت شده جدول بندی شدند و در 7 مقوله و 12 مفهوم طبقه بندی شدند. عوامل یافت شده نشان دهنده­ی عوملی هستند که برای ورود به دوره حرفه ای گذار دوره حرفه­ای و در نهایت بازنشستگی از دوره حرفه­ای حائز اهمیت هستند. با در دست داشتن این عوامل می­توان الگوی مناسب برای دوره حرفه ای را ارائه کرد.

جدول 4: کدگذاری و شناسایی مفاهیم و مقوله­ها

نشان

مفهوم

مقوله

·        امکانات مخصوص برای هر یک از باشگاه ها

·        درنظر گرفتن ورزش به عنوان یک شغل

·        امکانات حرفه­ای برای زندگی افراد

·        آکادمیک بودن دوره حرفه­ای

·        حرفه ای بودن زیرساخت ها

·        حمایت در دوره بازنشستگی

·        توجه به اوقات فراغت افراد

·        حمایت های سازمانی

·        ایجاد مدارس فوتبال

·        ایجاد امنیت شغلی

·        بیمه­ی بازنشستگی

 

 

 

 

 

 

امکانات و تسهیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عوامل سازمانی

·        وجود روانشناس و تیم پزشکی در کنار افراد

·        ارزش آفرینی توسط تسهیل کنندگان

·        سلیقه­ی مربیان و عاملان اصلی

·        حفظ منابع توسط گردانندگان

·        وجود مربیان و کادر متخصص

·        نظارت بر زندگی حرفه­ای افراد

·        پایبند بودن به قوانین

 

 

منابع انسانی

·        تعیین چرخه ی مالی میان تمام افراد و کاراکترها

·        حرفه ای نبودن هزینه های صورت گرفته

·        عدم دریافت حق فدراسیون از رسانه

·        راغب سازی بنگاه های اقتصادی

·        اداره ی دولتی در حوزه ورزش

·        عدم پرداخت به موقع حق افراد

·        ورشکستگی باشگاه ها

·        سرمایه گذاری مناسب

·        درآمدزایی باشگاه

·        رانت خواری

·        کمبود بودجه

·        وجود اسپانسر

ساختار مالی

·        دردست نبودن الگوی مشخص برای هر رده سنی

·        آموزش درباره دوره حرفه ای به خانواده ها

·        آموزش دهنده بودن دوره حرفه ای

·        ترویج فرهنگ دوره حرفه ای

·        استفاده اندک از تکنولوژی

·        نظارت بر برنامه زندگی فرد

·        آموزش از سنین کودکی

·        عدم شناسایی استعدادها

·         به روز بودن اطلاعات

·        داشتن برنامه ی مدون

·        آموزش رفتار حرفه ای

·        فاصله با الگوی جهانی

·        روشن بودن مسیر

·        مدیریت صحیح

·        بازاریابی صحیح

·        تصمیم گیری

 

 

 

 

 

برنامه ریزی و مدیریت

 

·        عدم حمایت دولت­مردان

·        حمایت از ورزشکاران پس از بازنشستگی

·        در نظر گرفتن بیمه بازنشستگی برای ورزشکاران

·        ارائه تسهیلات و امکانات به ورزشکاران

 

 

نقش دولت­مردان

 

 

عوامل دولتی

·        دیدگاه خانواده

·        استعدادیابی صحیح فرزند در کودکی

·        حمایت خانواده

 

نقش خانواده

 

 

عوامل فردی

·        تبدیل دوره حرفه ای به اولویت زندگی فرد

·        شانس برای ورود به دوره حرفه ای

·        خصوصیات اجتماعی و فرهنگی

·        بالابردن کیفیت زندگی فرد

·        آمادگی ذهنی و جسمی فرد

·        تصور و ایجاد برنامه شخصی

·        شرایط فیزیولوژیک فرد

·        برنامه ریزی شخصی

·        شناخت فرد از خود

·         داوطلب بودن فرد

·        تفکرات و هدف فرد

·        تلاش و پشتکار فرد

·        نظم و انضباط فرد

·        علاقه مندی فرد

·        توان مالی فرد

·        سن افراد

 

 

 

 

 

نقش فرد

·        حرفه ای شدن سبک و رفتار زندگی

·        بالا بردن ظرفیت و گنجایش فرد

·        ایجاد اعتماد به نفس در فرد

·        تلاش برای دستیابی به هدف

·         تغییر نگرش درباره شکست

·        زیر پا گذاشتن احساسات

·         سؤاستفاده از محبوبیت

·        مسئولیت پذیری فرد

·        افزایش غرور فرد

·        شکست روحی

·        کسب تجربه

 

 

 

 

 

رفتارهای اکتسابی در طول دوره

 

 

 

 

عوامل رفتاری

·        جذابیت بازیکنان برای فرد

·        تماشاچی بودن در فوتبال

·         الگو قرار دادن بازیکن ها

·        تمایل به کسب شهرت

·        کسب منافع مالی

·        تشویق اطرافیان

·        جذابیت رشته

·        عنوان شغل

·        نقش رسانه

 

 

 

 

 

ایجاد انگیزه در طول دوره حرفه­ای

 

 

 

 

 

عوامل انگیزشی

 

 

 

 

 

 

·        عوامل محیطی و جغرافیایی

·        شرایط و ویژگی­های محیطی

·        تبعیض شخصیتی و جنسیتی

·        روابط میان افراد

·        حسادت میان افراد

·        رقابت ناسالم

 

 

ارتباط افراد با یکدیگر

 

 

روابط میان منابع انسانی

·        حواشی­های ایجاد شده توسط هواداران و رسانه

·        فراموش شدن افراد بعد از دوره حرفه­ای

·        فرار بازیکن ها، مربیان و داوران از کشور

·        سرعت اندک پیشرفت در شرایط فعلی

·        نیاز به شغل دوم بعد از بازنشستگی

·        ضعف سخت افزاری و نرم افزاری

·        عدم برگزاری دوره های مناسب

·        بهره نبردن از پیشکسوتان

·         متحد شدن برعلیه اهداف

·        مشکلات زندگی حرفه ای

·         محدودیت های شهرت

·         شایسته سالاری کاذب

·        وارد شرط بندی شدن

·        نبود مشاورین کنار تیم

·        عدم توجه به داوری

·        آینده ی نامشخص

·        قراردادهای سوری

·         مصدومیت فرد

 

 

 

 

 

 

 

 

پیامدهای منفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

·        کسب دانش در حوزه ی زبان و کامپیوتر

·        ایجاد اعتماد به نفس در فرد

·        ایجاد شهرت برای فرد

·        پوشش نیازهای فرد

·        تحصیلات مرتبط

 

 

پیامدهای مثبت

 

جدول فوق یافته های تحقیق را به صورت طبقه بندی شده ارائه می دهد، در این طبقه بندی مفاهیم اصلی و مقوله ها به صورت کامل شناسایی و عوامل مؤثر در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای ارائه شده اند. به منظور اطمینان از روایی و پایایی این پژوهش یافته ها توسط اعضا، داوری و ارزیابی شدند و  از قابلیت اعتمادپذیری مناسبی برخوردار بودند.

 

 

 

 

عوامل سازمانی

امکانات و تسهیلات

منابع انسانی

ساختار مالی

برنامه ریزی و مدیریت

عوامل دولتی

نقش دولت مردان

عوامل فردی

نقش فرد

نقش خانواده

عوامل رفتاری

عوامل انگیزشی

روابط میان منابع انسانی

رفتارهای اکتسابی در طول دوره

ایجاد انگیزه در طول دوره

پیامد ها

ارتباطات

پیامد های مثبت

پیامد های منفی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل1: طبقه بندی مفاهیم و مقوله ها، کدگذاری انتخابی

در شکل فوق طبقه بندی مفاهیم و مقوله ها، با استفاده از کدگذاری انتخابی ارائه گردیدو نشان دهنده طبقات اصلی و ارتباط هریک با زیرمعیارهای خود می باشد.

یافته­های جداول ارائه شده نشان می دهند که عواملی که در نهایت یافت شده­اند بیشترین تأثیر را در توسعه و بهبود شرایط دوره حرفه­ای فوتبال دارند و به منظور ارائه­ی الگوی جامع دوره حرفه­ای فوتبال این عوامل باید در نظر گرفته شوند.

بحث و نتیجه­گیری

با توجه به اهمیت حرفه­ای سازی فوتبال در ایران و جذابیت این رشته ورزشی برای علاقه مندان ضروری است که مسیر دوره حرفه­ای برای فعالان روشن باشد و افراد از آینده دوره حرفه­ای خود مطمئن باشند به این منظور در این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر در طراحی دوره حرفه­ای فوتبال پرداخته شد و با استفاده از نظر خبرگان، که با استفاده از روش گلوله برفی شناسایی و مورد مصاحبه قرار گرفتند، این عوامل کدگذاری شده و ارائه گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق 7مقوله (عوامل سازمانی، عوامل دولتی، عوامل فردی، عوامل رفتاری، عوامل انگیزشی، روابط میان منابع انسانی، پیامد) و 12 مفهوم (امکانات و تسهیلات، منابع انسانی، ساختار مالی، برنامه ریزی و مدیریت، نقش دولت­مردان، نقش خانواده، نقش فرد، رفتارهای اکتسابی در طول دوره، ایجاد انگیزه در طول دوره حرفه­ای، ارتباط افراد با یکدیگر، پیامدهای منفی، پیامدهای مثبت) و 114 نشان اصلی شناسایی شدند که در ارائه­ی الگوی دوره حرفه­ای فوتبال اثرگذارند. شرایط فعلی دوره حرفه­ای فوتبال از نظر مشارکت کنندگان مثبت ارزیابی نمی گردد بنابراین استفاده­ی مناسب از عوامل یافت شده و ارائه­ی الگوی مناسب برای توسعه دوره حرفه­ای از اهمیت زیادی برخوردار است.

صوفی و همکاران(1396) در تحقیقی فقدان برنامه­ی تیم های پایه­ در باشگاه­ها را ضعف اصلی محیط حرفه ای بیان کردند که در این تحقیق هم به عدم وجود برنامه­ی مناسب برای تمامی گروه­های سنی اشاره شد و بیــان می شود که برای داشتن یک دوره حرفه­ای موفق الگو و برنامه­ای مدون به منظور تسهیل دوره حرفه­ای ضروری است. صالحی(1396) در تحقیق خود بیان کرد که اغلب شرکت کنندگان در دورانی که ورزش حرفه ای را کنار گذاشته اند،  مشکلات زیادی داشته ­اند ولی این مشکلات در افرادی که داوطلبانه کناره گیری کرده و به اهداف خود دستیافته اند، تا حدی کمتر و قابل کنترل تر بوده است. از این رو تعبیه­ی برنامه ای صحیح برای دوره بازنشستگی ورزشکاران، حمایت دولتمردان از ورزشکاران و عدم فراموشی پیشکسوتان اهمیت فراوانی دارد. در تحقیق نقوی و همکاران (1396) هشت مقوله  اقتصادی،  سازمانی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی، فنی، اجتماعی، قوانین و مقررات ورزشی و عوامل درونی شکل­دهی رفتار شناسایی شدند که در مقوله­های سازمانی، مالی و عوامل فردی با تحقیق حاضر همراستا بوده­اند، در این تحقیق نیز بیان شد که عوامل سازمانی و دولتی هر دو در بهبود شرایط دوره حرفه­ای به یک اندازه تأثیرگذار هستند. در تحقیق پورکیانی و همکاران (1396) اولویت بیشتر از آن توسعه نظام استعدادیابی و پرورش ورزشکاران مستعد در توسعه ورزش می‌باشد و همانند یافته های این پژوهش نیاز به سیستم جامع استعدادیابی برای ورود افراد شایسته به حوزه ورزش را یادآور می گردد. هاشمی افوس و همکاران (1394) در تحقیق خودچهار حوزه اصلی مشکلات بازنشستگی پس از خروج از دوره حرفه ای،  مرتبط با سلامتی، مرتبط با شغل، خودپنداره­ای و روحی و اجتماعی را شناسایی کردند و نتیجه گرفتن که تمامی عوامل بر بازنشستگی حرفه­ای فرد اثرگذارند و پیشنهاد کردند که سازمان های ورزشی برنامه هایی را برای سلامت و مشاغل افراد پس از بازنشستگی در نظر بگیرند که با یافته­های تحقیق حاضر همراستا است، در این تحقیق یکی از عوامل که در بخش پیامد های دوره حرفه­ای قرار گرفت مصدومیت افراد بود و این که پس از بازنشستگی افراد به صورت اجباری با مشکلات فراوانی در زندگی شخصی خود مواجه می شوند وبه گونه­ای برای همیشه فرامـــــــوش می گردند از این رو، توجه به دوره بازنشستگی فرد که به صورت اجباری و یا اختیاری دوره حرفه­ای را ترک کرده است، بسیار مهم است. همچنین لوچر (2016) در تحقیق خود  نشان داد که بعد از بازنشستگی، بازیکنان شرایط متفاوتی را در گذار به خارج از فوتبال حرفه­ای تجربه می­کنند.  موسوی (1393) در تحقیقی نتیجه گرفت که تنها 24 درصد از ورزشکاران پس از کناره­گیری در کسوت مربی ادامه کار دادند و بقیه کاملا کناره­گیری کرده اند، با توجه به یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده اهمیت طراحی برنامه­ای برای دوران بازنشستگی افراد ورزشکار است و همچنین برخی از افراد فعال نیاز به شغل دوم دارند. در ادامه بیان کردند که باند بازی و بی عدالتی در رقابت های انتخابی، عدم وجود حمایت های مالی مستمر، به عنوان مهم­ترین عوامل شناسایی شده اند.  با توجه به یافته های این تحقیق نیز رانت خواری، وارد شرط بندی شدن و قراردادهای سوری جزء موارد یافت شده است. پارکر (1994) در مقاله­ی خود گذار از دبیرستان به فوتبال دانشگاهی سطح نخبگی و تغییر در روابطی که بازیکنان با مربیان داشته اند، یادگیری رفتارهایی که به طور مثبت قابل انتقال به دنیای واقعی نیست، موضوعات قدرت و کنترل در حاشیه ساختار فوتبال دانشگاهی و رویه­ای که بازیکنان آن را درک کرده و به آن پاسخ داده و کنترل شده­اند را مورد بررسی قرار داد، در این تحقیق نیز به اهمیت آموزشی بودن دوره حرفه­ای، یافتن رابطه­ی میان مربی و ورزشکار اشاره شده است و بسیاری از مشارکت کنندگان بیان می کردندکه اگر دوره حرفه­ای آکادمیک و آموزش دهنده باشد می تواند به توانمندی های فرد در دوره حرفه­ای بیافزاید. فورچوناتو و مارچنت (1999) در مقاله­ی خود به واکنش­های شخصی مانند شکست و اندوه، دست یافت که انعکاس دهنده چهار محور 1) از دست دادن هویت، 2) کنترل ادراک شده، 3) مسائل مالی، و 4) حمایت اجتماعی بودند، که در دو عامل مالی و حمایت اجتماعی با تحقیق حاضر همپوشانی داشتند به عامل توان مالی فرد هم در ورود به دوره حرفه­ای اشاره گردید است و هم در انتخاب رشته فوتبال به علت کسب منافع مالی، مورد توجه قرار گرفته است، واژه حمایت در این تحقیق در سه بخش حمایت های سازمانی، دولتی و خانواده بیان شده اند، و همچنین کسب شهرت که یکی از عوامل مؤثر در ورود به دوره حرفه­ای به شمار می آید.  فریک (2012) در تحقیق خود به عامل سن در زمان شروع دوره حرفه­ای و فشار رقابتی اشاره کرد. در تحقیق حاضر نیز سن یکی از عوامل مهم جهت ورود به دوره حرفه­ای به حساب می­آید و در مصاحبه ها به تکرار بیان گردید. کونس (2012) در تحقیق خود اشاره کرد که هر فاز از دوره حرفه­ای به طور مستقیم بر کیفیت گذار به خارج از فوتبال، اثرگذار است. تجربه اشتغال غیرورزشی در فصل­های استراحت به بازیکنان این اعتماد به نفس را خواهد داد که قادرند خارج از ورزش نیز زندگی و نقش خود را بنا نمایند. در این تحقیق نیز تحصیلات مرتبط می تواند عاملی برای ارتقاء زندگی حرفه­ای فرد و اعتماد به نفس برای پیدا کردن مشاغل مرتبط  باشد. اگرچه تحصیل یک مساله و انتخاب شخصی است، اما بازیکنانی که مهارت­های انضباطی و مدیریت زمان را از طریق تحصیل به دست می­آورند، چالش کمتری در زندگی بعد از فوتبال حرفه­ای دارند. بر پایه یافته­های وسیع این پژوهش، برنامه­های حمایتی ذیل پیشنهاد شده است: طرح حقوق بازنشستگی،بیمه سلامت دراز مدت برای بازیکنان، طرح راهنمایی و مشاوره فازبندی شده، برنامه­های کارورزی، تسهیل حمایت مالی ورزشی، تشویق پیشرفت تحصیلی، حذف قراردادهای دو بخشی (حقوق زمان آسیب دیدگی کمتر لحاظ نشود)که موارد بیان شده با عوامل یافت شده همراستا هستند و در این تحقیق نیز بیان می گردد که داشتن برنامه جامع برای بازنشستگی افراد فعال بسیار مهم است. داکینگ و بولینگر (2014)در  تحقیقی دریافتند که پس از کنترل بهره­وری بازیکنان، افزایش حداقل دستمزد بازیکنان (که با افزایش سال­های بازی در لیگ ملی فوتبال افزایش می­یابد) باعث افزایش طول دوره حرفه­ای بازیکنان فوتبال در ایالات متحده می­شود، در تحقیق حاضر نیز در مصاحبه ها بیان شد که هم اکنون امور مالی میان تمامی کاراکترها گردش ندارد و با ایجاد گردش مالی مناسب می توان منابع انسانی را راضی نگاه داشت و به بحث کسب منفعت مالی در هر سه حوزه مطرحه ( بازیکن، مربی و داور) توجه گردد. میشل (2015) در تحقیق خود نشان داد که مشاوران برنامه­های توسعه ورزشکار ویژگی­های ایده­آل برای گذار موفق را خودباوری، تعهد و خودآگاهی، عنوان کردند (این سازه­ها مترادف با هویــت فردی می­باشند)، در حالی که توصیف مشخصی از شرایط کار، فرهنگ سازمانی باشگاه­ها و شرایط محیطی داشتند که همگی بر کیفیت گذار اثرگذار هستند. در این پژوهش نیز شناخت از خود در ورزشکار یک عامل مهم در تغییر نگرش او پیرامون دوره حرفه­ای و کسب موفقیت در دوره به حساب می آید. در بخش بعدی نیز، یافته­ها به صورت روایت­هایی از بازیکنان گزارش شد که  براساس آن استنتاج گردید که داشتن هویت روشن با فراهم کردن انعطاف­پذیری و پشتکار در لحظه­های مهم گذار، به بازیکنان کمک می­کند. براساس این مطالعه، پیشرفت دوره حرفه­ای و پایان دادن موفقیت­آمیز آن نیازمند توسعه استراتژی­های درون باشگاهی و سازمانی مناسب برای ایجاد هویت فردی روشن در بازیکنان جوان است و در این تحقیق نیز به اهمیت عامل روشن بودن مسیر دوره حرفه­ای اشاره گردید. کاسیس و همکاران (2017) در تحقیقی دریافتند که سرعت بالا در پردازش شناختی اطلاعات به طور معناداری در موفقیت حرفه­ای فوتبال اثرگذار می­باشددر این تحقیق نیز به روز بودن فعالان و استفاده مناسب از تکنولوژی روز از عواملی است که باید در طراحی الگوی جامع دوره حرفه­ای مورد بررسی قرار بگیرد. اشمیت و همکاران (2017) در تحقیقی عوامل پیش­بینی­کننده انتخاب گزینه­های شغلی پرخطر جوانان در محیط پررقابت ورزشی را مورد بررسی قرار دادند، جایی که بازیکنان در ابتدای دوره حرفه­ای خود باید در خصوص خروج از مدرسه و تمرکز روی فوتبال تصمیم­گیری کنند. انتخاب گزینه پرخطر خروج از تحصیل توسط مزایای بالقوه مورد انتظار از دوره حرفه­ای ورزشی و قضاوت درباره احتمال دستیابی به دوره حرفه­ای مورد دلخواه قابل تبیین بود. متأسفانه در داخل کشور افراد با کناره­گیری از تحصیلات به علت مشخص نبودن مسیر دوره و آینده نامشخص، فرد پس از کناره­گیری از دوره با شرایطی نامشخص روبه رو می شود و دچار ضربه های روحی  جبران ناپذیری می گردد. از این رو با توجه یافته های تحقیق و همپوشانی آن با تحقیقات دیگر پیشنهاد می­گردد عواملی که در این تحقیق یافت شده­اند به منظور بهبود شرایط فعلی دوره حرفه­ای در برنامه ریزی­ها به منظور توسعه منابع انسانی حرفه­ای در فوتبال ایران مورد استفاده قرار بگیرند. با توجه به در دست نبودن الگویی جامع برای سطوح فوتبال حرفه در تمامی رده بندی های سنی پیشنهاد می گردد برنامه ای جامع ارائه گردد. سیستمی جامع به منظور شناسایی صحیح استعدادها ساخته شود و افراد بر اساس صلاحیت و استعداد خود در هریک از زمینه های مربیگری، بازیکن و داور رشد پیدا کنند و مسیر دوره حرفه­ای برای آن ها کاملا مشخص باشد تا در گذار حرفه­ای با سردرگمی مواجه نشوند و نگرانی آینده برای ادامه زندگی شخصی خود را نداشته باشند. پیشنهاد می گردد که افراد فعال، تحصیلاتی مرتبط با رشته ورزشی فوتبال و تربیت بدنی را دنبال کنند تا قادر به برداشتن گام های  مثبتی در توانمندسازی خود و دیگران در دوره حرفه­ای داشته باشند. به این منظور، محقق برای انجام این تحقیق با محدودیت هایی از قبیل عدم دسترسی آسان به افراد و کم بودن وقت مشارکت کنندگان برای مصاحبه مواجه بود و برای جلوگیری از منحرف شدن موضوع اصلی نیازمند مدیریت زمان و هدایت دقیق گفتگو در موضوع مطرحه بود. در نهایت پیشنهاد می گردد به منظور انجام تحقیقات آتی پژوهشگران الگوهایی را با استفاده از عوامل یافت شده برای هریک از رده بندی های سنی ارائه دهند و بر روی سیستم های صحیح استعدادیابی نیز تحقیقات جامعی صورت بگیرد. همچنین در ادامه پیشنهاد می گردد که برنامه­ای جامع برای بازنشستگی ورزشکاران دوره حرفه­ای فوتبال مورد بررسی قرار بگیرد.

 

 • منابع

   

  • پورکیانی، محمد؛ حمیدی، مهرزاد؛ گودرزی، محمود وخبیری، محمد. (1396). «تحلیل اثرگذاری ورزش حرفه‌ای و قهرمانی بر توسعه ورزش». مطالعات مدیریت ورزشی. 9(42)، صص 55-72.
  • رضایی صوفی، مرتضی؛ فراهانی، ابوالفضل و شعبانی، عباس. (1396). «تحلیل محیطی ورزش حرفه ای ایران». پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.1(21)، صص 107-118.
  • صالحی، حمید. (1396). «تجربیات کناره­گیری ورزشکاران بازنشسته ایرانی». مدیریت ورزشی.9 (2)، صص 398-410.
  • موسوی، جعفر. (1393). «بررسی عوامل مؤثر بر پایان دوره قهرمانی ورزشکاران حرفه­ای». پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. صص 143-154.
  • نقوی، محبوبه؛ حسینی، سید عماد؛ رمضانی نژاد، رحیم و کشکر، سارا. (1396). «شناسایی حوزه ها و عوامل مؤثر بر شکل دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه ای ایران». مطالعات مدیریت رفتار سازمانی . 4(3)، صص 37-53.
  • هاشمی افوسی، محمود؛ همتی نژاد، مهر علی؛ بنار، نوشین؛ مومنی پیری، سجاد و نوروزی، سعید. (1394). «بازنشستگی ورزشی». دو فصلنامه پژوهش مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.
  • Ducking, J., & Bollinger, C. R. (2014). “The Effects of Minimum Salaries on Career Length: Evidence from the National Football League (NFL)”. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2466056 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2466056.
  • European Commission. (2012). “EU guidelines on dual careers of athletes: Recommended policy actions in support of dual careers in high-performance sport”. (Approved by the EU Expert Group "Education & Training in Sport" at its meeting in Poznań on 28 September 2012, forwarded for approval by the Council of Ministers and published on the ENGSO web site). Brussels: Sport Unit, European Commission.
  • European Federation of Sport Psychology. (1997). “Position statement – sports career transitions” [Internet]. Available at www.fepsac.org [Accessed on: July 3, 2018].
  • Fortunato, V., & Marchant, D. (1999). “Forced retirement from elite football in Australia”. Journal of Personal and Interpersonal Loss: International Perspectives on Stress and Coping, 4, 269-280.
  • Frick, B. (2012). “Career duration in professional football: The case of German soccer referees”. In Kahane, L. H. and S. Shmanske (Eds.), The oxford handbook of sports economics: The economics of sports (Vol. 1, pp. 487-500). England: Oxford University Press.
  • Gearing, B. (1999). “Narratives of identity among former professional footballers in the United Kingdom”. Journal of Aging Studies, 13(1), 43-58.
  • Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago: Aldine.
  • Haerle, R. (1975). “Career patterns and career contingencies of professional baseball players: an occupational analysis”. In: D. W. Ball & J. W. Loy, (Eds.), Sport and the social order (pp. 461-519). Reading, MA: Addison-Wesley.
  • Hastings, D. W., Kurth, S. B., & Meyer, J. (1989). “Competitive swimming careers through the life course”. Sociology of Sport Journal, 6, 278-284.
  • Kassis, M., Schmidt, S. L., Schreyer, D., & Torgler, B. (2017). “Who gets promoted? Personality factors leading to promotion in highly structured work environments: Evidence from a German professional football club”. Applied Economics Letters, 24(17), 1222-1227.
  • Koonce, Jr., G. E. (2012). “Role Transition of National Football League Retired Athletes: A Grounded Theory Approach (doctoral dissertation)”. Marquette University, Milwaukee, Wisconsin‎, United States.
  • Lally, P., & Kerr, G. (2005). “The career planning, athletic identity, and student role identity of intercollegiate student athletes”. Research Quarterly for Exercise and Sport, 76(3), 275-290.
  • Lavallee, D., & Robinson, H. K. (2007). “In pursuit of an identity: A qualitative exploration of retirement from women’s artistic gymnastics”. Psychology of Sport and Exercise, 8, 119–141.
  • Lavallee, D., & Wylleman, P. (2000). “Career transitions in sport: International perspectives”. Morgantown, WV: Fitness Information Technology.
  • Locher, J. M. (2016). “Factors impacting the retirement experience of professional football players”. Master’s thesis. Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, United States.
  • McPherson, B. D. (1978). “Former professional athletes' adjustment to retirement”. The Physician and Sportsmedicine, 6(8), 52-59.
  • Merkel, S., Schmidt, S. L., & Torgler, B. (2017). “The effect of individual uncertainty on the specificity of human capital: Empirical evidence from career developments in professional soccer”. Applied Economics, 49(21), 2083-2095.
  • Mitchell, T. (2015). “Identity in elite youth professional football”. Doctoral dissertation. Liverpool John Moores University, Liverpool, United Kingdom.
  • Parker, K. B. (1994). “Has-Beens" and "Wanna-Bes: Transition experiences of former major college football players”. The Sport Psychologist, 8, 287-304.
  • Pearson, R. E., & Petitpas, A. (1990). “Transitions of athletes: Developmental and preventive perspectives”. Journal of counseling and Development, 69, 7-10.
  • Petitpas, A. J., Champagne, D. E., Chartrand, J. M., Danish, S. J., & Murphy, S. (1997). Athlete's guide to career planning: Keys to success from the playing field to professional life. Champaign, IL: Human Kinetics.
  • Rosenberg, E. (1980). “Social disorganization aspects of professional sports careers”. Journal of Sport and Social Issues, 4(4), 14-25.
  • Ryba, T. V., Stambulova, N. B., Ronkainen, N. J., Bundgaard, J., & Selanne, H. (2015). “Dual career pathways of transnational athletes”. Psychology of Sport and Exercise, 21, 125-134.
  • Salmela, J. H. (1994). “Phases and transitions across sport careers”. In D. Hackfort (Ed.), Psycho-Social Issues and Interventions in Elite Sports (pp. 11-28). Frankfurt, Germany: Lang.
  • Schlossberg, N. K. (1981). “A model for analyzing human adaptation”. The Counseling Psychologist, 9(2), 2-18.
  • Schmidt, S. L., Torgler, B., & Jung, V. (2017). “Perceived tradeoff between education and sports career: Evidence from professional football”. Applied Economics, 49(29), 2829-2850.
  • Stambulova, N. (2003). “Symptoms of a crisis-transition: A grounded theory study”. In N. Hassmen (Ed.), SIPF yearbook 2003 (pp. 97–109). Orebro: Orebro University Press.
  • Stambulova, N. B. (1997). “Transitional period of Russian athletes following sports career termination”. In R. Lidor & M. Bar-Eli (Eds.), Proceedings of the 9th World Congress of Sport Psychology (pp. 658-660). Netanya, Israel: International Society of Sport Psychology.
  • Stambulova, N. B., & Ryba, T. V. (2013). Athletes' careers across cultures. Abingdon, UK: Routledge.
  • Stambulova, N. B., Engström, C., Franck, A., Linnér, L., & Lindahl, K. (2015). “Searching for an optimal balance: Dual career experiences of Swedish adolescent athletes”. Psychology of Sport and Exercise, 21, 4-14.
  • Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Newbury Park, CA: Sage
  • Taylor, J., & Ogilvie, B. C. (1994). “A conceptual model of adaptation to retirement among athletes”. Journal of Applied Sport Psychology, 6, 1-20.
  • Wylleman, P., & Lavallee, D. (2004). “A developmental perspective on transitions faced by athletes”. In M. Weiss (Ed.), In Developmental sport and exercise psychology: A life span perspective (pp. 507-527). Morgantown, WV: Fitness Information Technology.