مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر بر انواع مخاطرات اجتماعی زندگی جوانان شهر تهران

افسانه کمالی؛ مرضیه موسوی خامنه؛ زینب عباسی

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 9-32

چکیده
  تحقیق حاضر به انواع مخاطراتی که جوانان در عصرکنونی با آن مواجه هستند، پرداخته است. مخاطره به تصمیماتی که در لحظات ‏سرنوشت­ساز گرفته می­شود، اطلاق می­شود. مخاطرات اجتماعی از منظرهای مختلف مورد بررسی ‏قرار گرفت و از آن میان، دیدگاه آنتونی گیدنز و آلریش بک به­عنوان نظریه محوری انتخاب شد. مخاطره ‏اجتماعی، پیامد ناخواسته تصمیمات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بهداشت و سلامت جوانان؛ بررسی وضعیت و چالش‌ها

سیدمحسن بنی جمالی

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 33-54

چکیده
  مقالة حاضر با روش فراسنتز، مطالعات سلامت و بهداشت جوانان را مورد بررسی قرار داده و ضمن پرداختن به مشکلات مفهومی آن بیان می‌کند که چرا علیرغم اهمیتی که امور بهداشتی در جامعة مدرن یافته است، به سلامت و بهداشت جوانان چندان توجه نمی‌شود. این مقاله ضمن طرح تلاش‌های مفهومی که برای آوردن جوانان به متن سیاست‌های سلامت و بهداشت صورت پذیرفته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنخ‌شناسی اخلاق در گرایش دختران جوان به مدلینگ

سهیلا صادق فسایی؛ سمیه بلبلی قادیکلائی

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 55-74

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی  رابطه میان اخلاق و هنجار گریزی مدلینگ در میان دختران جوان و ارائه یک سنخ شناسی اخلاقی از آنان انجام شده است. روش به کار گرفته شده در پژوهش، روش کیفی است و جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 32 نفر از کنشگران فعال حوزه مدلینگ در مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته سایبری استان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل اجتماعی مرتبط با امید جوانان به آینده (مطالعه دانشجویان دانشگاه‌های شهر یزد)

حسین افراسیابی؛ فهیمه خوبیاری؛ شفیعه قدرتی؛ سعید دشتی زاد

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 75-88

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف مطالعه امید به آینده و عوامل مرتبط با آن در میان جوانان انجام شد. روش این تحقیق پیمایشی بود و برای گردآوری داده‌های آن از پرسشنامه محقق‌ساخته امید به آینده استفاده شد. در این تحقیق 450 نفر از اعضای جامعه آماری 41600 نفری دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه‌های شهر یزد (دانشگاه سراسری، دانشگاه آزاد، دانشگاه پیام نور و دانشگاه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم (در کانون اصلاح و تربیت کرج)

ذبیح‌اله صدفى؛ محمد ولیزاده‌کولیوند

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 89-112

چکیده
  هدف از این مقاله، تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نگرش‏‏ جوانان به جُرم برمبنای نظریه آیسک آیزن و مارتین فیشباین می‌باشد. برمبنای روش‌شناسی تحقیق با تکیه بر روش تحقیق پیمایشی و با استناد بر تکنیک مصاحبۀ کتبی (پرسشنامۀ محقق ساخته برمبنای طیف رنسیس لیکرت) سعی گردید با مراجعه به کانون اصلاح و تربیت استان البرز (به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نگرش نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ‌هراسی بر حسب نوع دین‌داری ( مطالعه موردی: دانشجویان 19-27 ساله دانشگاه خوارزمی)

مسعود زمانی مقدم؛ موسی افضلیان سلامی؛ سید حسین سراج زاده

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 113-127

چکیده
  امروزه جوانان  به‌ویژه دانشجویان ایرانی تحت تأثیر ویژگی‌ها و عناصر دنیای مدرن قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو، نگرش آن‌ها نسبت به خودکشی، اوتانازی و مرگ­هراسی نیز دستخوش تغییر شده است. این مقاله، نگرش آن‌ها پیرامون پدیده‌های مذکور را با توجه به وضعیت دین‌داری‌شان مطالعه می‌کند. مقاله حاضر در پارادایم تفسیرگرایی و با استراتژی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کاربرد مدل تحلیل مسیردرتبیین شاخص‌های مؤثربرموفقیت ورزشی تیم‌های ایران دررویدادهای بین‌المللی

غلامرضا شعبانی بهار؛ نصراله عرفانی؛ محمود گودرزی؛ علی منصف

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 129-146

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین شاخص­های مؤثر بر موفقیت ورزشی تیم­های ایران در رویدادهای بین­المللی بود. جامعۀ آماری پژوهش، شامل مربیان، ورزشکاران و مدیران اجرایی چهار فدراسیون­ منتخب و همچنین مدیران کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش وجوانان بود که به طور غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند. با استفاده از جدول مورگان 153 نفر به عنوان نمونه تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی موانع رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران

زهره موسوی؛ مهدی سلیمی

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 120-140

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی و اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در بازیکنان و مربیان لیگ برتر فوتبال ایران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران، مربیان و بازیکنان لیگ برتر فوتبال و مدیران ارشد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بود. بر همین اساس نمونه آماری پژوهش، تعداد 32 مدیر (19 مدیر عامل و معاونین در باشگاه های مذکور و 13 مدیر ارشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی کژکارکردهای سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش با استفاده از تکنیک دلفی

شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 150-151

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی کژکارکردهای سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش بود و از راهبرد پژوهش کیفی و تکنیک دلفی استفاده گردید. گردآوری داده‌ها در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول، فهرستی از گزاره‌های مربوط به کژکاردهای رسانه از طریق جست و جو در منابع کتابخانه‌ای و بررسی نظریه‌های بیان‌شده در حوزه ارتباطات جمعی استخراج شد؛ سپس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تشکیل نهاد داوری ملی ورزش در پرتو جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات ورزشی

امیرساعد وکیل؛ امیرارسلان اسکندری

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 193-205

چکیده
  جنبه های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی ذی مدخل در عرصه صنعت ورزش، از یک سو غیر قابل تردید است و زمینه های روزافزون سرمایه گذاری در این بخش، از سوی دیگر سیاستگذاران را بر این می دارد که نسبت به تأمین امنیت خاطر نقش آفرینان جامعه ورزش مشتمل بر دولت ها، ورزشکاران و تجار دغدغه بیشتری داشته باشند. همین امر موجب می گردد که ایده تأسیس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسه سلامت جسمانی و سلامت روان سالمندان کوه نورد و سالمندان فعال و غیرفعال شهر تهران

عسل رجاییان؛ هادی زاهدی؛ مهسا مرتضاییان؛ شهاب پروین پور

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 207-218

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه آمادگی جسمانی و سلامت روان کوه­نوردان سالمند و سالمندان فعال و غیرفعال مناطق مختلف شهر تهران بود. بدین منظور سالمندان در بوستان­ها و مناطق مرتفع شهر تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. آزمودنی­ها بر اساس فعال بودن و نوع فعالیت، در سه گروه کوه‌پیما (15n=)، فعال غیر کوه‌پیما(14n=) و غیر فعال (14n=)، قرار گرفتند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه‌ای به ورزش همگانی با توجه به فضاهای ورزشی

فاطمه عبدوی؛ اکرم مهدی زاده

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، صفحه 219-237

چکیده
  هدف این تحقیق، تبیین وضعیت نیازهای شهروندان ارومیه­ای به ورزش همگانی با توجه به فضاهای ورزشی بود. این پژوهش به صورت توصیفی- پیمایشی و میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان بالای 20 سال شهر ارومیه که حداقل دارای مدرک دیپلم بودند، تشکیل می دادند) 96141(N= و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 368 نفر انتخاب گردید. به منظور جمع ...  بیشتر