مقاله پژوهشی
الگوی سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه مشارکتی (شبکه ای) برای سازماندهی امور جوانان در ایران

علی اکبر تاج مزینانی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 9-30

چکیده
  نظام سیاستگذاری و برنامه­ریزی کشور در حوزه جوانان با چالش­ها و مشکلات متعددی روبروست که علی­رغم تلاش های صورت گرفته، مانع از کارآمدی کامل آن شده است. این چالش­ها دارای ماهیت و ابعاد متنوعی است، اما بسیاری از آنها ریشه در ابعاد ساختاری سازماندهی امور جوانان دارند. مقاله حاضر در پی پرداختن به این چالش­ها با تأکید بر مسائل ساختاری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت اشتغال‌پذیری جوانان ایران

زهره توحیدی؛ علی اکبر سروش؛ سیدحسن الحسینی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 31-48

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف «شناخت عوامل مؤثر بر اشتغال­پذیری» و «بررسی وضعیت اشتغال­پذیری جوانان» انجام شده است. سؤالات اصلی­ای که تلاش شده به آن پاسخ داده شود، عبارت اند از: «وضعیت اشتغال­پذیری جوانان ساکن استان­های تهران، مازندران، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و لرستان چگونه است؟» و «چه ویژگی­ها یا شاخص­هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طرد عینی و ذهنی جوانان در ایران

مریم قاضی نژاد؛ فاطمه رهنما؛ کیانا کلهر

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 49-76

چکیده
  گشوده شدن پنجره جمعیتی  جوان متولدان دهه های  1360و1370 (نسل پرزائی) به روی جامعه ایران، در شرایط گذار اقتصادی- اجتماعی و در بستر تحولات فرهنگی و سیاسی چند دهه اخیر، به منزله فرصتی طلایی  برای استفاده از پتانسیل رشد موجود درجمعیت جوان برای تحقق اهداف توسعه ملی محسوب  می شود. متاسفانه، فقدان  یا ضعف سیاست اجتماعی  هدفمند، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش تشکل های غیر دولتی جوانان « YNGOs» در کسب منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

روح اله مدبر؛ مهدی ذاکریان

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 77-96

چکیده
  سازمان های غیردولتی، یکی از مصادیق جامعه مدنی در ارتباط با حاکمیت ارزش های مردمی هستند که زمینه مشارکت بیشتر مردم را در اداره امور مختلف اجتماعی فراهم می کنند و می توانند با کمک در اموری چون: سیاستگذاری، اجرا و پیگیری فعالیت ها در اداره امور عمومی نقش داشته باشند .در این مقاله  به بررسی وضعیت  YNGOs(سازمان های غیر دولتی جوانان) در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
پیش بینی ازدواج موفق: نقش عوامل زناشویی موثر مبتنی بر بافت فرهنگی- اجتماعی

جواد خدادادی سنگده؛ علی محمد نظری؛ خدابخش احمدی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 97-108

چکیده
  با توجه به ضرورت شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر سلامت ازدواج، در این مطالعه به پیش­بینی نقش عوامل زناشویی موثر بر ازدواج موفق در زوج­های جوان پرداخته شده است. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود که در آن 853 نفر از زوج­های شهر تهران که حداقل 1 فرزند داشتند، به شیوه نمونه‌گیری چندمرحله­ای انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
دیدگاه دانش‌آموزان دبیرستانى پیرامون منابع تأثیر‌گذار بر هویت دینی‌شان (مطالعه موردى شهرستان کرج)

فاطمه عابدی؛ مرتضی منادی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 109-127

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری هویت دینی دانش‌آموزان شهرستان کرج بود. جامعه آماری، عبارت بودند از دبیرستان‌های دختران شهرستان کرج که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از سه منطقه‌ بالای‌شهر، مرکز‌شهر و پایین‌شهر، سه مدرسه‌ انتخاب شدند. روش این پژوهش، ترکیبی از نوع کمی و کیفی و ابزار پژوهش، پرسش‌نامه و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
راهکارهای توسعه فرهنگ زیست محیطی در ورزش

سارا بوژمهرانی؛ سید محمدحسین رضوی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 129-142

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی راهکارهای موثر بر توسعه فرهنگ زیست محیطی و افزایش جلب مشارکت ورزشکاران در فعالیت های حفاظت از محیط زیست انجام گرفت. با توجه به تاثیرگذاری متقابل دو حیطه ورزش و محیط زیست بر یکدیگر، نیاز به آگاهی بیشتر در حیطه محیط زیست در جامعه ورزش به چشم می خورد که در این تحقیق سعی بر آن بوده راهکارهای ارائه شده بتواند مورد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر دیپلماسی ورزشی بر قدرت نرم در نظام بین‌الملل
دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 143-159

چکیده
  امروزه، کاربرد  قدرت نرم و بومی سازی آن در تحولات نظام اقتصادی- سیاسی جهانی ضرورتی انکارناپذیر است که آن را در سه بعد  فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می توان مورد بررسی قرار داد. یکی از متغیرهای فرعی در بخش فرهنگی، ورزش می باشد. این پژوهش که به روش تحلیلی- توصیفی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته، به دنبال تحلیل ماهیت قدرت نرم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین راهبردها و تعیین موقعیت راهبردی کسب میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

علی سیف زاده؛ علی قنبری؛ اصغر محمدی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 160-182

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین راهبردها وتعیین موقعیت راهبردی کسب میزبانی و برگزاری رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران بود. روش پژوهش از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش کیفی و کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل 230  تن از اساتید مدیریت ورزشی، مدیران و کارشناسان اجرایی ورزش کشور بود که از دانش و تجربه لازم در زمینه میزبانی رویدادهای ورزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه کیفیت خواب و وضعیت شناختی سالمندان زن و مرد با سطوح فعالیت بدنی متفاوت

مهدی کهندل؛ افسانه صنعت کاران؛ آرزو علی کرم

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 185-199

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، مقایسه کیفیت خواب و وضعیت شناختی سالمندان با سطوح فعالیت بدنی متفاوت بود. روش این تحقیق علی-مقایسه­ای، جامعه آماری آن سالمندان زن و مرد  تهرانی و حجم نمونه آن 200 سالمند زن و مرد با دامنه سنی 60 تا 80 سال بودند. ابزارهای اندازه­گیری این تحقیق شامل پرسشنامه­های سطح فعالیت بدنی چامپس با ضریب پایایی 76/0 و اعتبار 81/0، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چالش ها و فرصت های فراروی ورزش بانوان استان بوشهر و راهکارهای توسعه آن

حمیدرضا صادقی پور؛ محبوبه جهانیان؛ سید راضیه موسوی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 201-214

چکیده
  عدم تحرک جسمانی بانوان به معنای محروم شدن بخش مهمی از جامعه از سلامتی و بهداشت جسمانی و روانی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی موانع و فرصت های ورزش  بانوان استان بوشهر و راهکارهای توسعه آن می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه ورشکاران و مربیان فعال حاضر در تیم های ثبت شده بوشهر تشکیل می دادند که بصورت تصادفی تعداد 375 نفر از آن ها به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین الگوی ساختاری مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و هیئت های کشتی ایران

سید فریده هادوی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید سیفی

دوره 14، شماره 29 ، آذر 1394، صفحه 215-229

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر،‌ بررسی الگوی ساختاری شاخصه های مدیریت کیفیت جامع در فدراسیون و هیئت های کشتی  کشور بود. مدیریت کیفیت جامع شامل سازماندهی کلیۀ ارکان و منابع سازمان برای نیل به کیفیت و برآورده کردن نیازهای مشتریان و منافع کارکنان است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع  کمی و  از حیث اجرا از نوع پژوهش­های کاربردی بود. برای ...  بیشتر