مقاله پژوهشی
نیاز به تغییر پارادایم در سیاست گذاری های مربوط به جوانان: نگاه از زاویه اشتغال مولد

فرشاد مومنی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 9-19

چکیده
  گزارش های بین المللی حکایت از آن دارد که متوسط اشتغال جوانان ایران (15 ـ 24 ساله) در زمره پایین ترین سطوح در میان کشورهای جهان است (22 درصد) و در مقایسه با میانگین جهانی این نسبت (41 درصد) فاصله معنی داری را به نمایش می گذارد. در این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه بر چارچوب نظری نهادگرایی جدید نشان داده شده است که سازه ذهنی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نسبت هویت قومی و ملی در نزد جوانان استان البرز

برزو مروت

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 21-41

چکیده
  بنیادی ترین  تغییر وتحولات انسانی در دوره نوجوانی و جوانی اتفاق می افتد؛ دورانی که طی آن  فرد همواره در تلاش و جستجو برای معنا و ماهیت خویش است و این کاوش و جستجوگری را در محیط و اجتماع پیرامون خویش و در ارتباط با دیگران نمودار می سازد. فرد جوان می داند این اجتماع- اعم از خانواده، طایفه، قوم و ملت- بخشی از وجود و ماهیت وی را شکل داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر گرایش به رفتارهای پرخطر (مورد مطالعه: جوانان شهر سنندج)

ستار پروین؛ اسماعیل عباسی زاغه

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 43-60

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر رفتار پرخطر بوده است. به همین منظور از یک چارچوب نظری مبتنی بر نظریات اگنیو، ساترلند، هیرشی و گادفرسون استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه جوانان 15 تا 29 سال شهر سنندج تشکیل می‌دهد که یک نمونه 383 نفری از آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله با استفاده از روش تحقیق پیمایش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان

سیدمحسن حجت خواه؛ سلیمان احمد بوکانی؛ سعید عباسی؛ محمد رستمی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 61-72

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین نقش شفقت به خود در رفتارهای پرخطر دانشجویان می‌باشد. در یک بررسی توصیفی از نوع همبستگی، 273 (170 دختر و 103 پسر) دانشجو به شیوه­ نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله‌ای در پژوهش شرکت نمودند و به پرسشنامه‌های شفقت به خود (نف، 2009) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر بررسی ملی رفتارهای پرخطر دانشجویان آمریکا(NCHRBS) نسخه 2007 پاسخ دادند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در تعاملات اجتماعی همسران (مورد مطالعه:همسران جوان شهر تهران)

یاسمن فرشادفر؛ علی باصری؛ نوروز هاشم زهی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 73-94

چکیده
  شبکه های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که با اینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانسته اند در زندگی مردم جا باز کنند. این شبکه ها در کنار مزایای خود، معایبی نیز دارند که مهمترین آنها سست شدن بنیاد خانواده ها، طلاق عاطفی زوجین و کمرنگ شدن صمیمیت میان همسران می باشد.این مقاله با توجه به اهمیت موضوع، به بررسی نقش شبکه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه رفتارهای پرخطر دانشجویان و ارتباط آن با پایبندی به ارزش‌های جمعی و مصرف رسانه‌ای (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)

صمد رسول‌زاده اقدم؛ حامد اکبرپور

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 95-112

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه پایبندی به ارزش‌های جمعی (خانوادگی، دینی، فرهنگی- اجتماعی) و استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی (تلویزیون، شبکه‌های ماهواره‌ای، اینترنت، شبکه‌های اجتماعی مجازی) با رفتارهای پرخطر است.روش تحقیق این مطالعه، پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه شهید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی روابط میان حوزه‌های صنعت ورزش ایران

ملیحه سادات آقائی شهری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 113-128

چکیده
   بررسی­ها نشان می­دهند که محققان زیادی در حال مطالعه بر روی بخش­های مختلف صنعت ورزش و ارائۀ پیشنهاداتی برای رشد و توسعه ورزش به عنوان یک صنعت در حوزه سرگرمی می­باشند. نتایج تحقیقات نشان داده اشتغال­زایی و توسعه اقتصادی، از حداقل دستاوردهای توجه به این حوزه است. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی روابط میان حوزه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل توسعه ورزش برای همه در فدراسیون‌های ورزشی فعال در ورزش قهرمانی

لقمان کشاورز

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 129-146

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل توسعه ورزش برای همه در فدراسیون­های ورزشی فعال در ورزش قهرمانی بود. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیات علمی فعال در حوزه ورزش همگانی و مدیران فدراسیون­های ورزشی بود (850=N) که بر مبنای جدول مورگان 250 نفر به طور تصادفی ساده برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست­یابی به اهداف پژوهش، از پرسشنامه محقق ساخته 64 سؤالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران

زهرا ناطقی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ حسین پور سلطانی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 147-156

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تاثیر گذار بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش شناسی ترکیبی (کیفی- کمی) می­باشد که ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی به اجرا گذاشته شد. جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی، شامل 15 نفر از صاحب نظران و اساتید مدیریت ورزشی بودند. جامعه آماری در مرحله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مرور نظام مند و فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه سوء مصرف مواد نیروزا در جوامع غیر ورزشکار نوجوانان و جوانان ایرانی

علی کاشی؛ محمد رضا کردی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 157-178

چکیده
  امروزه، مصرف مواد نیروزا به عنوان یک مسئله اجتماعی نه تنها در بین ورزشکاران، بلکه در بین غیر ورزشکاران نیز شایع شده است. با وجود تحقیقات متعدد در این حوزه در کشور، تاکنون مطالعه ای به مرور سیستماتیک و فراتحلیل این تحقیقات نپرداخته است. در این مطالعه مروری و فراتحلیل، تعداد 11 تحقیق واجد شرایط برای ورود به این مطالعه انتخاب شدند. در مجموع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل وضعیت رقابتی تولیدات پوشاک ورزشی بانوان در کشور ایران با استفاده از مدل رقابتی پورتر

مهدی نادری نسب

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 179-194

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل وضعیت رقابتی تولید پوشاک ورزشی بانوان با استفاده از مدل رقابتی پورتر     می­باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده­ها، از نوع توصیفی-  تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تولیدکنندگان اقلام ورزشی بانوان در کشور می­باشد که پرسشنامه­های پژوهش پس از تایید ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی متغیرهای تبیین‌کننده آموزش و توانمندسازی کارکنان در هیئت های ورزشی استان گلستان

بهمن طیبی؛ امین دهقان قهفرخی؛ محمد هاشمی سیاوشانی

دوره 16، شماره 37 ، آذر 1396، صفحه 195-203

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی متغیرهای تبیین کننده آموزش و توانمندسازی کارکنان در هیئت های ورزشی استان گلستان بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان هیئت­های ورزشی استان گلستان بود و حجم نمونه آماری با استتفاده از روش تمام شمار 215 نفر برآورد شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه­های استاندارد گوناریس (2008) و توانمندسازی میشرا (2010) ...  بیشتر