مقاله پژوهشی
زمینه های جامعه شناختی شکل گیری و گسترش شهروند جهانی در بین جوانان

آذر رشتیانی؛ سیف اله سیف اللهی؛ غلامعباس توسلی؛ محمدرضا جوادی یگانه

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 9-28

چکیده
  مقاله حاضر برگرفته از تحقیقی است که به‌منظور بررسی جامعه شناختی زمینه های شکل گیری و گسترش شهروند جهانی در جوانان صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران می‌باشد که از آن میان، 280 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. در مبانی نظری از نظریه‌های مرتبط با این حوزه استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
خانواده دیجیتال، هویت دینی و ارزش های خانوادگی: پیمایشی در شهر اصفهان

علی قنبری برزیان؛ علی سیف زاده؛ اصغر محمدی

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 29-50

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مصرف رسانه بر دین‌داری و ارزش های خانواده در شهر اصفهان است. با توجه به پژوهش­های پیشین و بحث‌وجدل‌هایی که در سال­های اخیر پیرامون تأثیر فضای مجازی ازجمله ماهواره و اینترنت بر ارزش های خانواده ایرانی وجود داشته، این دو متغیر به‌عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر ارزش های خانواده انتخاب شدند. روش­ پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نسبت جهانی شدن و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر آبدانان)

جابر مولایی؛ یارمحمد قاسمی؛ مهری مرادخانی

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 51-70

چکیده
  جهانی شدن، پدیده­ای است که در چند دهه گذشته جامعه­ جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تأثیر  خود قرار داده است. تأثیر این فرآیند می تواند موجب دگرگونی در فرآیند تولید و بازتولید هویت اجتماعی جوانان شود. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد جهانی شدن بر هویت اجتماعی جوانان شهر آبدانان است. جهت تبیین این مسئله، نظریه گیدنز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
موانع و محدودیت های ساختاری تعهد به اخلاق شهروندی در بین جوانان 18 تا 29 سال

سمیرا وکیل ها؛ سید یعقوب موسوی؛ فرح ترکمان

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 71-92

چکیده
  این مقاله برگرفته از پژوهشی است که  موانع و محدودیت های تعهد به اخلاق شهروندی را با هدف شناخت موانع عمده ساختاری(عینی- ذهنی) در ابعاد (عملی- نگرشی و ارزشی) تعهد به اخلاق شهروندی در بین جوانان 18 تا 29 سال در شهر تهران مورد مطالعه قرار داده است؛ اینکه آیا محدودیت های ساختاری (عینی ذهنی) در ابعاد (عملی، نگرشی و ارزشی) تعهد به اخلاق شهروندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک و احساس امنیت فرهنگی و اجتماعی(مورد مطالعه: جوانان شهر تبریز)

صمد رسول‌زاده اقدم؛ حامد کبرپور

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 93-110

چکیده
  امنیت یکی از مهمترین نیازهای اساسی بشر است و نخستین شرط لازم برای پیشرفت و رسیدن به توسعه برای جوامع متمدن محسوب می‌شود. پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی همچون شبکه‌های اجتماعی مجازی از عوامل تاثیر‌گذار بر احساس امنیت فرهنگی و اجتماعی هستند. بر این اساس، سوال اصلی نوشتار حاضر این است که استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه رابطه حمایت اجتماعی با سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه خوارزمی)

امید مظلومی مقدم؛ سید علیرضا افشانی

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 111-130

چکیده
  انسان، موجودی اجتماعی است و از روی غریزه و فطرت خود به دنبال برقرار کردن ارتباط با سایر هم نوعان خود است تا از این طریق، خود را در زیر چتر حمایتی آن ها قرار دهد و از مزیت های با هم بودن بهره و نصیبی ببرد. افراد از طریق پیوند و اتصال به شبکه ها و گروه های مختلف در جامعه- اعم از رسمی و غیر رسمی- و ارتباط نزدیک با اعضای این شبکه ها می توانند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین برنامه استراتژیک وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2020

مهدی نادری نسب

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 131-154

چکیده
  این پژوهش با هدف تدوین برنامه جامع ورزش قهرمانی کشور در راستای کسب جایگاه مناسب در مسابقات المپیک انجام گرفته است. در این تحقیق چشم انداز، اهداف، حوزه های کلیدی عملکرد، نقاط قوت و ضعف، تهدید ها و فرصت ها و موقعیت استراتژیک وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در حوزه ورزش قهرمانی و کسب مدال در رقابت های المپیک 2020 بیان شده است.  برای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران

مریم منظمی؛ سید نصراله سجادی؛ حسین رجبی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 155-178

چکیده
  هدف از این پژوهش، مدل‌سازی عوامل مؤثر بر پیشرفت مدیریتی زنان در ورزش ایران بود. جامعه آماری این پژوهش از 506 صاحب نظر، شامل 253 مدیر و 253 خبره مدیریت ورزش جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده بود. در این تحقیق، کلیه اعضای جامعه تعیین شده به طور تمام شمار به عنوان نمونه انتخاب شدند. از 506 نفر جامعه مورد نظر، 407 نفر (183 مدیر و 223 خبره) پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت ورزشی جانبازان (مورد مطالعه: جانبازان ورزشکار استان تهران در سال 1395)

بهرام قدیمی؛ محمد رحیمی؛ آزاده اسدی

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 179-196

چکیده
  تحقیق حاضر بر آن است تا با دیدی جامعه‌شناختی که مشتمل بر دو بخش نظری و میدانی است، به تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت جانبازان در فعالیت‌های ورزشی بپردازد. برای تبیین متغیر مستقل که پایگاه اقتصادی- اجتماعی می‌باشد، از آرای پی‌یر بوردیو- یکی از نظریه‌پردازان معاصر- استفاده گردیده و در مورد متغیر وابسته که مشارکت ورزشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ضرورت تاسیس فدراسیون حقوق ورزشی و نقش آن در پیشگیری از جرایم ورزشی

حمید باقرنیا؛ مهدی ساقیان

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 197-210

چکیده
  وجود جرایم ورزشی در طول تاریخ ورزش مسئله ای است که ابعاد مختلف زندگی ورزشکاران و دست اندرکاران این حوزه را تحت تاثیر قرار داده و همواره به عنوان پدیده ای که نشانه‌ تخطی گروهی از افراد جامعه ورزشی نسبت به هنجارهای اجتماعی است، مورد توجه قرار گرفته است. علیرغم تلاش های متخصصان و کارشناسان علم حقوق ورزشی، متاسفانه روز به روز شاهد ظهور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه ویژگی شخصیتی، تصویر بدنی و میزان اضطراب در ورزشکاران ورزش‌های تیمی و انفرادی

حسن نوروزی؛ شهناز محمدی

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 211-224

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ویژگی شخصیتی، تصویر بدنی و میزان اضطراب در ورزشکاران ورزش‌های تیمی و انفرادی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ورزشکاران انفرادی و تیمی غرب تهران در سال 1393 بود که به علت محدودیت تعداد دقیق آن در دسترس نیست. بنابراین، برحسب نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، 140 ورزشکار (70 ورزشکار انفرادی و 70 ورزشکار تیمی) انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثر تمرینات استقامتی، قدرتی و موازی بر مقادیر اینترلوکین-6 و کورتیزول پلاسمای مردان تمرین نکرده

علی گُرزی؛ امید مهرابی؛ حمید آقاعلی‌نژاد؛ احمد رحمانی؛ آقاعلی قاسمنیان

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، صفحه 225-234

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر 10 هفته تمرین استقامتی، قدرتی و موازی بر میزان اینترلوکین-6 و کورتیزول پلاسمای مردان تمرین­ نکرده بود. به همین منظور، تعداد 38 آزمودنی مرد سالم (با میانگین سنی 21/1±89/24 سال و میانگین قد 52/6±87/175 سانتی­متر و وزن 33/9±98/71 کیلوگرم) به­صورت تصادفی در گروه های تمرین استقامتی(n=10)،  قدرتی(n=9)، موازی (n=10) ...  بیشتر