مقاله پژوهشی
مطالعه‌ای تطبیقی پیرامون مفهوم جوان و جوانی

جعفر سطوتی

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 9-28

چکیده
  این مقاله که تمرکز خود را بر مفهوم جوان و جوانی گذاشته است، تلاش دارد تا با استفاده از روش تحقیق اسنادی و از خلال بحث پیرامون تعاریف ملی و بین‌المللی ارائه شده در خصوص مفهوم جوان و جوانی به مقایسه این تعاریف بپردازد. هدف از چنین مقایسه­ای نیز رسیدن به مناسب­ترین تعریف برای مفهوم جوانان در جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد آن به نهاد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطۀ مالکیت سرمایه اجتماعی و الگوهای گذران اوقات فراغت مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز

محمدتقی ایمان؛ علی روحانی

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 29-48

چکیده
  امروزه در درون جوامع جدید، فرایند تمایز گزاری و «تمیز» سبک‌های زندگی متفاوت بین افراد و گروه‌ها، دیگر نه به وسیله پایگاه موروثی اجتماعی/اقتصادی/سیاسی، بلکه بیشتر بر اساس قدرت انتخاب در مصرف انواع کالاهای مادی و معنوی، صورت می‌گیرد. در این میان یکی از عواملی که موجب این قدرت انتخاب در مصرف می‌شود، مالکیت سرمایه‌های متفاوت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طرد اجتماعی جوانان؛ ابعاد و شاخص‎ها (مطالعه ای در شهر تهران و حاشیه)

مریم قاضی نژاد

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 49-80

چکیده
  مقاله حاضر برگرفته از پیمایشی میدانی در زمینه طرد اجتماعی جوانان در ایران است که با هدف برررسی ادبیات نظری و نیز سنجش تجربی میزان و ابعاد طرد اجتماعی و شرایط و عوامل زمینه ساز آن در جمعیت جوان شهری تهران و حاشیه با نمونه ای به حجم 1200 نفر به اجرا درآمده است . رهیافت و مفهوم نوین طرد اجتماعی، چارچوب پژوهشی در عرصه تحقیقات نابرابری ، فقر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هویت مذهبی و سبک زندگی مورد مطالعه: جوانان شهر شیراز

بیژن خواجه نوری؛ زهرا ریاحی؛ سیدابراهیم مساوات

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 81-100

چکیده
  چکیده مطالعه­ی حاضر رابطه­ی بین  هویت مذهبی و سبک زندگی جوانان شهر شیراز را مورد بررسی قرار داده است. در ابتدا مطالعه­های انجام شده در این حوزه مرور گردیدند، سپس بر اساس نظریه­یی مبتنی بر آراء گیدنز هفت فرضیه ارائه شد. جهت آزمون فرضیه‌ها 560 جوان بین سنین 15 تا 29 شهر شیراز به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تجددگرایی و روابط پیش از ازدواج ;تحقیقی مقایسه ای در بین زنان مناطق 1و11 شهر تهران

باقر ساروخانی؛ مریم مقربیان

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 101-120

چکیده
  در این تحقیق، که با موضوع ،تجددگرایی وروابط قبل از ازدواج ;تحقیقی مقایسه ای دربین زنان مناطق 1و11 شهر تهران در سال1388 انجام شده است. چارچوب نظری با استفاده از نظریه  بی هنجاری تشکیل گردیده است. این پژوهش با اهدف شناسایی تجددگرایی ومیزان آن در جمعیت نمونه وهمچنین شناخت روابط قبل از ازدواج در جمعیت نمونه در تهران انجام شده است. برای این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
هویت‌یابی جوانان و بسترهای فراسنتی اوقات فراغت: ارائه‌ی طرح‌واره نظری

داریوش بوستانی؛ روح اله خواجه دولت آباد

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 121-142

چکیده
  چکیده مقاله حاضر در تلاش است تا با رویکردی کیفی به هویت‌یابی جوانان (دانش آموزان کلاس سوم دبیرستان شهر شیراز) بپردازد. روش‌شتاسی مورد استفاده نظریه زمینه‌ای است. داده‌ها به کمک مصاحبه عمیق و ساختارنیافته جمع آوری شد. پس از  تجزیه و تحلیل داده‌ها  هفت مقوله بدست آمد که عبارتند از: 1- فضای مجازی در حال چیره شدن، 2- فراغت خطرساز 3- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگو و استراتژی های توسعه ورزش همگانی در ایران

محمد جوادی پور؛ مونا سمیع نیا

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 143-164

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی توسعه ورزش همگانی در ایران و همچنین ارائه مدل می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران فدراسیون­ ورزش همگانی، اعضای شورای راهبردی فدراسیون، انجمن­های ورزشی تحت پوشش فدراسیون و هیئت­های ورزش همگانی استانها تشکیل می­دهند. به ­منظور بهره­برداری مناسب از دیدگاه­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روشهای کار آمد مدیریت تمرین در ورزش قهرمانی

علیرضا سلیبمی آوانسر

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 165-176

چکیده
  تمام تلاش های مربیان و ورزشکاران در جهت فراهم آوردن کانونی است که به رشد و پیشرفت جسمانی، روانی، فنی و اجرای بهینه ورزشی منجر شود ولی بدون شناخت و آگاهی از عوامل موثر بر مدیریت تمرین این امر غیر ممکن است. مروری بر علم تمرین نشانگر آن است که دانش، تجربه و توانایی مربیان از یک سو ونحوه بکارگیری این عوامل از طرف دیگر نتایج کاملاَ متفاوتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی سطح مشارکت و عوامل بازدارنده سالمندان در فعالیت های ورزشی

اسماعیل شریفیان؛ سلمان سلطانی نژاد

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 177-190

چکیده
   انقلاب ساکت پدیده ای است که به نرخ رشد جمعیت سالمندان در دنیا اشاره دارد و برخی ازکشورها را با چالشهای جدی اجتماعی و جمعیت شناختی روبه روکرده است. بنابراین توجه همه جانبه به این قشر از ضرورت های هزاره سوم محسوب می شود. بر همین اساس مطالعه حاضر با هدف ارزیابی سطح مشارکت سالمندان در فعالیت های ورزشی و بررسی عوامل بازدارنده آن اجرا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر توانمندسازی و تعهد سازمانی بر تمایل به ادامه‌ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی، مطالعه موردی: دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

معصومه کلاته سیفری؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ سیدیعقوب حسینی

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 191-204

چکیده
  هدف از این تحقیق تعیین اثر دو متغیر سازمانی توانمندسازی و تعهد سازمانی بر تمایل به ادامه‌ی همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی شهر تهران بود که با روش تحقیق توصیفی- زمینه‌یابی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه تحقیق، کلیه دانشجویانی بودند که با ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های شهر تهران به عنوان داوطلب همکاری می‌کردند(338n=). به منظور نمونهگیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رتبه‌بندی استان‌های کشور از نظر توسعه‌ی ورزش قهرمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی

فریبا عسکریان؛ افشار جعفری؛ فرناز فخری

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 205-220

چکیده
  چکیده: مقدمه و هدف. با توجه به نفوذ ابعاد مختلف ورزش، بالاخص ورزش قهرمانی در جامعه،‌ به عنوان یکی از شاخص­های توسعه­ی اقتصادی و اجتماعی، تحقیق حاضر درصدد است تا با شناسایی مناطق کم توسعه­یافته و توسعه­نیافته، منجر به برنامه­ریزی­های صحیح، جهت کاهش نابرابری­های منطقه­ای گردد. روش­شناسی. این تحقیق، از نوع توصیفی- تحلیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رابطه بین سبک رهبری و توانایی مدیریت تغییر مربیان منتخبی از لیگ های برتر ایران

زین العابدین فلاح

دوره 12، شماره 19 ، اردیبهشت 1392، صفحه 221-228

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک رهبری(تحول آفرین و تعاملگرا) و توانایی مدیریت تغییر مربیان منتخبی از لیگ های برتر ایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بازیکنان تیمهای منتخب لیگهای برتر کشور (والیبال، بسکتبال، بدمینتون، کشتی، کاراته) در سال 1388بود (390 = N ). حجم نمونه بر اساس جدول انتخاب حجم نمونه مورگان به طور تصادفی به تفکیک برای ...  بیشتر