مقاله پژوهشی
تدوین مدل ارتباطی سرمایه‌ اجتماعی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، صفحه 9-22

چکیده
     هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل ارتباطی هوش سازمانی و سرمایه‌ اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی، توصیفی و  تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق، کلیه مدیران و کارکنان شاغل در وزارت ورزش و جوانان بود (850= N) که 265 نفر به طور تصادفی طبقه‌ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه­ها‌ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، صفحه 23-40

چکیده
     مدیران با وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند می توانند نقش بی بدیلی در هدایت و راهبری سازمان ها بر عهده گیرند که در علم مدیریت به وظایف، نقش ها و شایستگی­های مدیران اشاره شده است. هدف از این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط عوامل سازمانی با استقرار مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران

فاطمه فاضلی دینان؛ علی محمد صفانیا

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، صفحه 41-62

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه عوامل موثر بر استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان های ورزشی منتخب کشور ایران است. پژوهش حاضر، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. به دلیل محدودیت در تعداد جامعه آماری تحقیق، نمونه برابر با کل جامعه آماری و شامل مدیران تا رده معاونین سازمان های ورزشی منتخب کشور می باشد(103 نفر). ابزار گردآوری داده‏ها، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش نگرش مدیران ورزشی و غیر ورزشی در پیش بینی افزایش وفاق اجتماعی با محوریت ورزش قهرمانی

محمدرضا نیک نژاد؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سید قاسم قربانزاده زعفرانی

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، صفحه 63-76

چکیده
     وفاق اجتماعی، یکی از موضوعات اساسی است که از گذشته طولانی مورد توجه صاحب‌نظران در حوزه مطالعات اجتماعی و فرهنگی بوده است. با گذشت زمان این مسئله نه تنها اهمیت خود را از دست نداده، بلکه به جهت تحولات روزافزون در صحنه بین‌الملل و جهانی از اهمیت بیش از پیشی برخوردار شده است. وفاق اجتماعی به عنوان یکی از مولفه­های اساسی و بنیادین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر 6 هفته تمرین پیشرونده هوازی برعملکرد ریوی ورابطه آن با BMI در دانشجویان غیر فعال پسر

احمد خراطها؛ علی حسنی

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، صفحه 77-84

چکیده
  هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر 6 هفته تمرین فزاینده هوازی بر عملکرد ریوی با توجه به شاخص BMI بالا و پایین در دانشجویان غیرفعال است که از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، نیمه تجربی می باشد. برای این منظور، 33 دانشجوی پسر سالم با دامنه سنی 5±25 سال به عنوان نمونه آماری انتخاب و به دو گروه  BMI پایین (25 BMI <) و BMI بالا (25<BMI) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعۀ رابطۀ بین شادی و سرمایه اجتماعی در بین جوانان

شراره مهدی زاده؛ محمد گنجی؛ فاطمه زارع غیاث آبادی

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، صفحه 85-108

چکیده
     شادی حالتی از ذهن است که نمی­توان تنها  آن را توسط نگرش ذهنی و بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی افراد، مورد ملاحظه قرار داد. درواقع، شادی ریشه در اجتماع دارد؛ به‌طوری‌که افزایش شادی مردم، شاخص­ یک جامعه­ خوب است. بر این مبنا، در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن استفاده از نظریات اندیشمندانی از قبیل گیدنز، چلبی، آرگایل گیدنز، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی مهاجرت نخبگان علمی در ایران

علی اصغر اسماعیل زاده؛ غلامرضا ذاکر صالحی

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، صفحه 109-130

چکیده
  مقاله حاضر، تلاشی است برای تحلیل مجدد مجموعه­ای از پژوهش­های مربوط به مسئله مهاجرت نخبگان و نقدی بر آنچه تا کنون در این زمینه در ایران انجام شده است. استفاده از برآیند یافته‏های پژوهش­های مختلف، جمع‏آوری یافته‏های پژوهشی از مطالعات منفرد و پراکنده به منظور ترکیب و یکپارچه‏سازی یافته‏های آن جهت استفاده علمی و کاربردی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سبک‌های دلبستگی، تنظیم هیجان و ملاک‌های انتخاب همسر در دانشجویان مجرد دانشگاه خوارزمی

فرانک غفوری اصل؛ محمدحسین عبدالهی؛ محسن امیری

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، صفحه 131-150

چکیده
  یکی از دغدغه های مهم زندگی هر فرد، انتخاب همسر است. انتخاب همسر و معیارهای مربوط به آن، به عنوان عوامل بنیادی در ایجاد یک فضای گرم و صمیمی که زمینه ساز رشد و پیشرفت جامعه است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش بررسی رابطه بین   سبک­های دلبستگی و تنظیم ­هیجان با ملاک­های انتخاب همسر در دانشجویان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانشجویان به رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی(با رویکرد مقایسه ای بین خوابگاه های خودگردان و دولتی)

ستار پروین؛ عبدالحسین کلانتری؛ مریم داودی

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، صفحه 151-170

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر در بین دانشجویان خوابگاه های خودگردان و دولتی و عوامل اجتماعی موثر بر آن(احساس فشاراجتماعی و احساس سازگاری اجتماعی) می‌پردازد. چارچوب نظری تحقیق، ترکیبی از نظریه های فشار اجتماعی و سازگاری اجتماعی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه های خودگردان در شهر تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: جوانان 15 تا 29 سال استان بوشهر )

جعفر نجات؛ حمید عبادالهی چنذانق؛ حبیب اله زحمت کش

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، صفحه 171-183

چکیده
  پژوهش حاضر، به بررسی و تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را جوانان 15 تا 29 ساله ساکن در استان بوشهر تشکیل می دهند که بر اساس آمار، تعداد آنان 214849 گزارش شده و 475 نفر از آنان به شیوه تصادفی به عنوان نمونه ...  بیشتر