مقاله پژوهشی
رابطه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان با گرایش آنها به بزهکاری با تاکید بر فعالیت های ورزشی

فرشته کتبی؛ سید محمدحسین رضوی؛ حسن نقی زاده

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، صفحه 7-18

چکیده
  یکی از حوزه های مهم مرتبط با مسئله بزهکاری جوانان، حوزه اوقات فراغت و به طور خاص فعالیت بدنی است. بدین سبب، در مطالعه حاضر رابطه گذراندن اوقات فراغت با گرایش به بزهکاری در دانشجویان پسر دانشگاه یزد با تاکید بر فعالیت های ورزشی بررسی شد. روش این تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شکل میدانی انجام گرفت. از بین کل جامعه آماری تحقیق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش ازدیدگاه مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان

فروغ محمدی؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، صفحه 19-30

چکیده
  امروزه نگرش دانش- محوری و بهره گیری از تجربه و علم، نقش اصلی در توسعه و گسترش سازمان ها ایفا می نماید. بنابراین، برای ایجاد دانش و نوآوری و در نتیجه افزایش قابلیت های علمی،تکنولوژیکی، مدیریتی و اجرایی سازمان ها و تبدیل نمودن آنها به یک نظام دانش- مدار کارآمد، بررسی اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش اجتناب ناپذیر است .هدف این پژوهش، بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه مشخصات ارگونومیک دستگاه ‌بدنسازی گام‏زن پهلو با ویژگی‌های آنتروپومتریک کاربران دختر دانش‏آموز

فرشته نظری زاده؛ حیدر صادقی؛ عادل مظلومی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، صفحه 31-42

چکیده
  وجود فضاهای ورزشی در همه جای دنیا حق شهروندی محسوب می‌شود. در این راستا امکاناتی مهیا شده تا شهروندان با کمترین هزینه و امکانات، سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کنند. ورزش‏های همگانی مانند پیاده روی و ورزش‏های صبحگاهی در پارک‏ها و مدارس از جمله فعالیت‏هایی است که افراد با حداقل امکانات می‏توانند به آن بپردازند. لذا، به دلیل اهمیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تصویر سازی ذهنی فعال و غیر فعال بر اکتساب و یادگیری مهارت پرتاب دارت

زهرا روزبهانی؛ غلامرضا لطفی؛ فرشید طهماسبی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، صفحه 43-60

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر نوع تصویرسازی ذهنی بر اجرا و یادگیری پرتاب دارت دانشجویان پسرجوان مبتدی بود. بدین منظور از بین دانشجویان پسر راست دست و مبتدی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با دامنه سنی 20 تا 24 سال و توانایی تصویرسازی متوسط (پرسشنامه تجدید نظر شده هال و مارتین(1997 .نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه تصویر سازی حرکتی)[1]، 33 نفر به طور ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تمرین و رقابت بر عوامل جسمانی و فیزیولوژیکی بازیکنان نخبه والیبال

علیرضا سلیمی آوانسر؛ محمود افشار دوست؛ سعید نظری

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، صفحه 61-74

چکیده
  شناخت ویژگی­های فیزیولوژیکی و جسمانی در هر رشته ورزشی از عوامل تعیین کننده و موثر در اجرای ورزشکاران است. ارزیابی این ویژگی­ها، سال­هاست که در برنامه مربیان و ارزیابی تیم های ورزشی قرار گرفته است. این پژوهش بر آن است که تاثیر تمرین و رقابت را بر عوامل جسمانی و فیزیولوژیکی بازیکنان نخبه والیبال بسنجد. آزمودنی­های این تحقیق، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیلی بر کارآمدی آموزش عالی در مسئله اشتغال جوانان

عباسعلی اکبری؛ محمد جوادی پور؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، صفحه 75-94

چکیده
       توسعه‌ اقتصادی و اجتماعی از طریق توسعه انسانی محقق می‌گردد و منابع انسانی از مهم‏ترین عوامل توسعه  در هر جامعه‏‌ای محسوب می شوند. از آنجایی که نظام آموزش عالی به عنوان یک بخش زیربنایی جامعه، رابطه‌ی تنگاتنگی با بازار کار و برنامه‌های توسعه  اقتصادی- اجتماعی دارد، هر کشوری برای توسعه و تربیت نیروی انسانی متخصص ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش میزان دینداری در میان دانشجویان جوان

مژده قربانعلی زاده؛ مریم نجار نهاوندی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، صفحه 95-112

چکیده
  مطالعه حاضر درصدد شناخت توصیفی و تبیینی میزان دینداری دانشجویان جوان و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافیک آنهاست. بدین منظور جهت سنجش میزان دینداری افراد، از مدل شناخته شده­ گلاک و استارک استفاده شد. روش این پژوهش، کمی و از تکنیک پیمایش استفاده گردید. پس از طراحی پرسشنامه و سنجش اعتبار و روایی ابزار پژوهش، داده­ها از جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی کیفی روابط فرازناشویی

مریم عبدالمالکی؛ منصوره منصوره اعظم

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، صفحه 113-126

چکیده
  روابط فرازناشویی یکی از چالش های اساسی زندگی خانواده در عصر کنونی است. همچنین، در کشور ما آمار طلاق یک روند صعودی را در طی سالیان اخیر تجربه  کرده است؛ طبق نظر کارشناسان خانواده در اغلب موارد، زوجین بی وفایی همسر را به عنوان یکی از عوامل طلاق ذکر کرده اند. با توجه به پیامدهای ناگواری که روابط فرازناشویی برای خانواده و فرزندان آن ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت نشر الکترونیکی کتاب در ایران و چگونگی مصرف کتاب الکترونیکی در بین کاربران ایرانی

سید محسن بنی جمالی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، صفحه 127-140

چکیده
  نظر به جایگاه کتاب الکترونیکی در آیندة اوقات فراغت جوانان، بررسی وضعیت نشر الکترونیکی کتاب در ایران و نیز چگونگی مصرف کتاب‌های الکترونیک اهمیت می‌یابد. مطالعة حاضر با توجه به سؤالات مختلفی که در این عرصه دارد، ترکیبی از روش های مختلف از جمله بررسی اطلاعات موجود، مطالعة موردی، تحلیل ثانویه و پیمایش را مورد استفاده قرار می‌دهد؛ به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی جامعه شناختی آزار جنسی زنان جوان

کبری شکری؛ سید ضیاء هاشمی

دوره 13، شماره 24 ، شهریور 1393، صفحه 141-166

چکیده
  آزار جنسی یک مسئله جهانی است که مانعی پایدار در راه ارتقای زنان و برخورداری آنان از حقوق فردی و اجتماعی شان به شمار می آید. آزار جنسی را می توان هرگونه توجه نشان دادن به بدن زن بدون توافق صریح یا ضمنی، مشروط بر آنکه ماهیت جنسی داشته باشد، تعریف کرد. در این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی و پرسشنامه محقق ساخته، اقدام به جمع آوری اطلاعات ...  بیشتر