مقاله پژوهشی
بررسی تفاوت‌های سه نسل انقلاب اسلامی نسبت به ارزش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی

اسفندیار آزاده؛ مهرداد نوابخش؛ منصور حقیقتیان

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 9-32

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.454

چکیده
  جامعه جدید همواره در حال تغییر است و تغییرات پرشتاب از ویژگی‌‌‌‌های این جامعه است. این تغییرات لزوم دگرگونی در سیاست‌گذاری­ها و بهنگام‌سازی آن‌ها را خاطرنشان می‌کند، چرا که زمینه اجتماعی و فرهنگی در دوران جدید با سرعت بالایی تغییر می­کند. از این رو لازم است تا سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نسبت به این تغییرات، انطباق‌‌پذیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سمن‌ها، سرمایه اجتماعی و مدارا (مورد مطالعه: سمن‌های فعال جوانان سطح شهر شیراز 1397-1398 )

علی عربی؛ فرانک دالوند

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 32-48

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.455

چکیده
  گذار به جامعه ارگانیکی، ضرورتی غیر قابل اجتناب برای جوامع امروزی است که سمن‌ها می‌توانند با ایجاد بستر مناسب نهادی و تراکم تعاملات اجتماعی داوطلبانه در این فرایند نقش قابل توجه‌ای را ایفا نمایند. نظریه‌های موجود سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) را در مقام توانمندساز جامعه با برجسته نمودن مفهوم سرمایه اجتماعی یکی از مهمترین مسیرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ساخت اجتماعی واقعیت تصمیم به ازدواج در بین جوانان شهر تهران

احمد غیاثوند؛ علی جنادله؛ سیدمهدی اصغری

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 49-76

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.456

چکیده
  نهاد خانواده، سنگ بنای اصلی یک جامعه محسوب می شود و تصمیم به ازدواج، یکی از سرنوشت سازترین تصمیماتی است که انسان در جریان زندگی با آن رو به رو می گردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی ساخت اجتماعی واقعیت تصمیم به ازدواج است و اینکه دختران و پسران عقد کردۀ شهر تهران چگونه تصمیم به ازدواج می گیرند، شرایط علی، زمینه ای و ساختاری موثر بر تصمیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران با رویکرد نظریه داده- بنیاد

آزاده ناصریان؛ سیدحمید سجادی هزاوه؛ علی زارعی؛ زینت نیک آیین

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.457

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگوی بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران با رویکرد نظریه داده- بنیاد بود. روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را مجموعه ای از متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعالان حوزه ورزش و رسانه، متخصصان ترویج ورزش در رسانه و آشنا با آن، صاحب نظران و صاحب منصبان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل عوامل موثر بر نیات رفتاری هواداران لیگ برتر فوتبال با استفاده از نظریه داده- بنیاد

احمد اسماعیلی؛ نصراله محمدی؛ فرشاد امامی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 93-112

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.458

چکیده
  این تحقیق با هدف تدوین مدل عوامل موثر بر نیات رفتاری هواداران لیگ برتر فوتبال به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده- بنیاد شکل گرفته است. نمونه گیری پژوهش به صورت هدفمند با تعداد 20 نفر(12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و 8 نفر از کارشناسان بازاریابی و ورزشکاران و صاحبنظران عرصه ورزش و مدیریت ورزشی کشور) تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل خودکارآمدی مدیران عالی ورزش

داود عزیزی؛ پروانه گلرد؛ مهدی سلیمی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.459

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل خودکارآمدی مدیران عالی ورزش بود. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد چارمز گراندد تئوری انجام پذیرفت. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید برجسته و مسئولان ورزش کشور (وزیر، معاونان وزیر و سایر سیاست­گذاران ورزش کشور) بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار و روش گردآوری داده ها، مصاحبه از نوع نیمه ساختاریافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل راهبردی توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی کشور

علی جمالی قراخانلو؛ سیدمحمد کاشف؛ فاطمه عبدوی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 133-158

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.460

چکیده
  هدف از این تحقیق، تدوین مدل راهبردی توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان 31 پایگاه ورزش قهرمانی موجود در کشور و اساتید دانشگاه و خبرگان ورزشی حدود به تعداد 154 نفر تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه پژوهش در بخش کیفی،20 نفر به صورت هدفمند و در بخش کمی، 134 نفر به صورت کل شمار انتخاب شدند. روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران

فاطمه آجورلو؛ بهرام قدیمی؛ رضا محمد کاظمی؛ شیوا آزادفدا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 159-174

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.461

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران بود که رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت‌های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه مدیریت ورزشی و کارشناسان حوزه ورزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ یک تحلیل تماتیک

یعقوب بدری آذرین؛ شبنم صدقی؛ محمدرسول خدادادی؛ رضا شجیع

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 175-192

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.462

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران با استفاده از تحلیل تماتیک انجام شده است. به منظور انجام این پژوهش کیفی، از بین جامعه تحقیق که مطلعین کلیدی ورزش و محیط زیست را شامل می­شد، از طریق نمونه­گیری غیراحتمالی هدفمند، با 18 نفر از متخصصان و مسئولان مدیریت ورزشی و محیط زیست کشور مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران با رویکرد طرح های ترکیبی

نسرین افشاری پور؛ مینا حکاک زاده؛ محمد ابراهیم رزاقی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 193-212

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.463

چکیده
  کارآفرینی و استفاده از ظرفیت­های کارآفرینی است که نیازهای اقتصادی را با ایجاد هزاران کسب و کار جدید مرتفع می­کند. هدف این تحقیق، تدوین ارائه مدل ظرفیت کارآفرینی در صنعت ورزش ایران با رویکرد طرح های ترکیبی است.روش پژوهش، ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزار سازی بود. روش پژوهش در بخش کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه  ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران (رویکرد کیفی)

نسرین حق شناس؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محمد سنایی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 211-230

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.464

چکیده
  برنامة استعدادیابی و پرورش این استعدادها، برای شناسایی و توسعة ورزشکاران با استعداد برای رسیدن به بالاترین سطح ورزش در جهان صورت می گیرد. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه استعداد در والیبال ایران بود. این تحقیق کیفی با ماهیت اکتشافی و از نوع تحقیقات کاربردی محسوب           می گردد. جامعه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 231-246

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.465

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی نظام جامع باشگاه داری در فوتبال کشور شکل گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده- بنیاد انجام شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند با تعداد 25 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، کارشناسان و ورزشکاران و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با راهبرد تحقیق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آزمون مدل ویژگی‌های شغلی و تضاد کار- اوقات فراغت با نگرش به فعالیت بدنی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

محمد میرزاکریمی؛ محمدرضا اسمعیلی شازندی؛ زهرا حاجیانزهایی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 247-264

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.466

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، آزمون مدل ویژگی­های شغلی و تضاد کار- اوقات فراغت با نگرش به اوقات فراغت با تاکید بر فعالیت بدنی بود. این پژوهش، تحقیقی همبستگی از نوع مدلسازی معادلات ساختاری بود و از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی محسوب می­شود که گرد آوری داده های آن به صورت میدانی انجام پذیرفت. جامعۀ آماری این تحقیق را تمام کارکنان وزارت ورزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر نوآوری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

فریده ایزدی شهنانی؛ جواد شهلائی باقری؛ حبیب هنری

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 265-284

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.467

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر نوآوری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان در وضـعیت موجـود و وضعیت مطلـوب می­باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی-توسعه­ای و از نظر ماهیت روش، در دسته تحقیقات توصیفی قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کل ستادی وزارت ورزش و جوانان، معاونان آن­ها و مدیران کل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی راهبردهای توسعه اماکن ورزشی سبز و زیر ساخت های آن

سمانه کبودانی؛ شیوا آزادفدا؛ حسین زارعیان

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 285-308

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.468

چکیده
  طراحی اماکن ورزشی سبز، یک اقدام منحصر به فرد برای حفاظت از محیط زیست است. هدف از این مطالعه، شناسایی راهبرد های توسعه اماکن ورزشی سبز و زیرساخت های آنها بود. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع، از رویکرد تحقیق کیفی و روش کلاسیک نظریه داده- بنیاد استفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند بود. پس از جمع آوری داده ها از 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی

سید احمد هاشمی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 309-324

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.469

چکیده
  اهمیت و جایگاه منابع انسانی شایسته در توسعه و پیشرفت سازمانی، ضرورت پرداختن به مقوله جانشین پروری را برای هر سازمان شفاف نموده است. لذا مطالعه حاضر به دنبال طراحی مدل جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد مبتنی بر شایستگی است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده، از نوع تحقیقات آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه وضعیت ایمنی و استاندارد اماکن ورزشی تیراندازی با کمان شهر تهران با استانداردهای بین المللی

محمدصادق کبودانی؛ علی اصغر درودیان؛ شیوا آزادفدا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 325-342

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.470

چکیده
  تیر اندازی با کمان، ورزش ملی و مذهبی ایرانیان با تاریخچه ای کهن می باشد. الزام انجام این ورزش وجود و رعایت ایمنی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت ایمنی و استاندارد اماکن ورزشی تیراندازی با کمان شهر تهران با استانداردهای بین المللی است. این تحقیق توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه اماکن ورزشی تیراندازی با کمان شهر تهران بود که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی مدل بازاریابی عصبی در ورزش ایران

معصومه السادات منانی؛ سید محمد حسین رضوی؛ سید عماد حسینی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، صفحه 343-362

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.471

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی عصبی در ورزش ایران می باشد که از نظر ماهیت پژوهش، کاربردی، به لحاظ روش پژوهش، کیفی و از نظر استراتژی پژوهش، نظریه داده‌- بنیاد بوده است. تعداد 21مصاحبه‌ نیمه‌ساختار‌ یافته تا رسیدن به اشباع‌نظری انجام شد. از مقبولیّت، انتقال‌پذیری و تأیید‌پذیری جهت ‌برآورد روایی و از روش بازآزمون برای سنجش ...  بیشتر