مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش جوانان تهرانی به مهاجرت خارج از کشور

علی افشاری؛ سید رضا معینی؛ حمید انصاری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 9-30

چکیده
  مهاجرت به عنوان یکی از پدیده­های اجتماعی، ذهن بسیاری از صاحب نظران را به خود معطوف نموده است. مهاجرت جوانان، یکی از مسائل عمده­ای است که بر آهنگ توسعه در ایران تاثیر منفی می­گذارد. هدف این تحقیق، بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش جوانان تهرانی به مهاجرت  خارج از کشور و همچنین بررسی سایر عوامل تاثیر گذار بر این پدیده است. روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مطالعه‌ کیفی در ذهنیت جوانان از آینده با استفاده از روش تحلیل لایه‌ای علّی

محسن طاهری دمنه؛ علی ذاکری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 31-52

چکیده
  آینده قابل پیش بینی نیست، اما مطالعه­ ذهنیت افراد نسبت به آینده امکان پذیر است. ذهنیت فرد نسبت به آینده­ خودش و آینده­ جامعه، مبنای تصمیم گیری اوست و از این جهت بررسی نظام­مند تصاویر ذهنی از آینده به خصوص در میان جوانان که مالکان اصلی آینده هستند، موضوع مهمی است. در این راستا، پژوهش حاضر به عنوان یک پژوهش بنیادی که در سنت پژوهش­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی مولفه های کنترل پرخاشگری و خشونت و تأثیر آموزش این مهارت ها بر اساس مولفه های شناسایی شده در بین جوانان

مریم حافظیان؛ ملیحه شیردل؛ دردانه اصغری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 53-78

چکیده
  پژوهش حاضر به شناسایی مولفه های کنترل پرخاشگری و خشونت و تاثیر آموزش مهارت های آن در بین جوانان استان خراسان شمالی می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان استان خراسان شمالی بود. برای نمونه گیری بخش اول، در مطالعۀ کیفی از نمونه گیری در دسترس و در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. در بخش کیفی، تعداد 29 نفر در فرآیند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی وضعیت احساس امنیت و احساس ترس از جرم در زنان جوان (مطالعه موردی: زنان جوان شهر تنکابن استان مازندران)

علی‌اصغر عباسی اسفجیر؛ علیرضا جهانی بهنمیری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 79-104

چکیده
  این تحقیق با هدف بررسی احساس ترس از جرم در زنان جوان و احساس ترس از جرم در فضاهای شهری در شهر تنکابن انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی می­باشد. جامعه آماری تحقیق شامل زنان جوان شهر تنکابن می­باشد که بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش گردآوری داده­ها، اسنادی­ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل یابی رفتار های اخلاقی مبتنی بر نقش های مدیران وزارت ورزش و جوانان

روح الله اسدی؛ سنجر سلاجقه؛ حمداله منظری توکلی؛ نوید فاتحی راد

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 105-132

چکیده
  رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی‌های زیادی را در بخش‌های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا عوامل موثر بر رفتارهای اخلاقی را بیشتر مورد توجه قرار دهند. به نظر می رسد یکی از عوامل تعیین کننده در رفتارهای اخلاقی کارکنان، نقش های مدیریتی است که مدیران ایفا می کنند. بنابراین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی با تعدیل‌کنندگی سلامت اجتماعی

علی اکبر مجدی؛ سیداحمد میرمحمدتبار

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 133-147

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر مشارکت ورزشی بر نشاط اجتماعی با تعدیل­کنندگی سلامت اجتماعی می­باشد. پژوهش حاضر به ‌صورت پیمایشی و با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی و بهره‌گیری از پرسش‌‌نامه محقق‌ساخته صورت گرفته است. جامعه­ آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (23000 نفر) تشکیل می‌دادند. حجم نمونه با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران

علی پورعروجی؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی؛ رسول نوروزی سید حسینی

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 147-164

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی بهره­وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری را گروه متخصصان،کارشناسان، مدرسان و مدیران حوزه پژوهش تشکیل می دادند. (200=N) نمونه آماری برابر جامعه آماری و به روش کل شمار بود. (200=n) برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­ای محقق ساخته استفاده گردید. برای ساخت پرسشنامه، ابتدا از طریق مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
جایگاه ورزش در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله ایران

ندا اسدی؛ فرشاد تجار ی؛ زینت نیک‌آیین

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 165-188

چکیده
  قوانین برنامه‌های پنج‌ساله ایران در جهت هموارسازی توسعه کشور در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تدوین می‌شوند. این قوانین بیانگر و منعکس‌کننده‌ دغدغه‌های قانون‌گذار در امر توسعه کلان ایران می‌باشد؛ به‌این معنا که موضوعاتی که در این قوانین طرح شده‌اند، هم فراگیر و هم از درجه بالایی از اهمیت برخوردار هستند. هدف از این پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش مهارت های ارتباطی بر سبک های رهبری تحول گرا و ساختار گرا و اثربخشی سازمانی سازمان های ورزشی

طیبه زرگر؛ رسول نظری

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 189-202

چکیده
  شناخت و ­آگاهی ­از مهارت های ارتباطی، سبک های رهبری مدیران و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها، هدف عمده­ این تحقیق بود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید. تعداد 245 نفر از بین حدود 700 مدیر ورزشی فدراسیون های ورزشی به عنوان نمونه­ آماری به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی و تبیین الگوی نظام پاسخگویی در ‌‌سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی: وزارت ورزش وجوانان)

امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 203-222

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی نظام پاسخگویی در ‌‌سازمان‌های ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) و جامعه آماری شامل دو جامعه آماری از اساتید و خبرگان حوزه ورزش و کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. در بخش کیفی از 25 نفر از اساتید و خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند نظرخواهی شد. در بخش کمی نیز 211 نفر از مدیران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل اثر نقش شبکه‌های ارتباطی مجازی بر نگرش و مشارکت ورزشی شهروندان تهرانی

سعیده رضوی؛ نیما ماجدی؛ فریبا محمدیات

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 223-246

چکیده
  هدف از این پژوهش، تحلیل اثر نقش شبکه­های ارتباطی مجازی بر نگرش و مشارکت ورزشی شهروندان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شهروندان تهرانی شرکت کننده در رویدادهای ورزش همگانی سال 1396 بود. نمونه آماری براساس جدول مورگان 384 نفر برآورد گردید که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل توسعه برند پوشاک ورزشی ایرانی

علی قبادی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 247-265

چکیده
  هدف از این تحقیق، ارائه مدلی برای توسعه برند پوشاک ورزشی ایرانی بر اساس نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران بازاریابی‌، تولیدکنندگان پوشاک ورزشی داخلی و اساتید حوزه بازاریابی دانشگاه بودند. بدین منظور پس از مطالعه پیشینه تحقیق، مصاحبه‌های کیفی نیمه ساختارمند و عمیق با روش نمونه‌گیری هدفمند نظری انجام شد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آینده‌پژوهی مشارکت‌دهی زنان در نقش‌های تصمیم‌گیری و مدیریت ورزش کشور

الهام جعفری؛ فریده شریفی فر؛ شهرام علم

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 265-284

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای آینده‌پژوهی حضور زنان در سطوح مدیریت ورزش کشور بود. روش تحقیق از نظر سطح راهبردی، از نظر نوع کیفی، از نظر استراتژی فرایندی، از نظر هدف کاربردی و از نظر زمان آینده‌نگر می­باشد. جامعه آماری شامل دو بخش جامعه انسانی (18 نفر) و جامعه اطلاعاتی (39 نسخه) و ابزار پژوهش شامل سه روش مطالعه کتابخانه‌ای، مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارتباط هویت و سکوت سازمانی با جو سازمانی در کارکنان هیئت‌های بدنسازی و پرورش اندام استان‌های منتخب

زهره مرزوقی؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ رضا نیک بخش

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 285-300

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر، تعیین ارتباط هویت و سکوت سازمانی با جو سازمانی در کارکنان هیئت­های بدنسازی و پرورش اندام استان­های منتخب بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی بود. جامعۀ آماری این تحقیق، 340 نفر از کارکنان هیئت­های استان­های منتخب (گلستان، خوزستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، اصفهان، قم، تهران و استان مرکزی) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه مدل تأثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

شهریار خرازیان؛ فریده اشرف گنجوی؛ علی زارعیان

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 301-322

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، تبیین مدل تأثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان (900 نفر) بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و بر اساس جدول مورگان، 270 نفر از آن­ها به صورت تصادفی ساده گزینش و موردآزمون قرار گرفتند. نحوه گردآوری اطلاعات، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش وجوانان خراسان رضوی

محمدرضا اسماعیلزاده قندهاری؛ عذرا آقاجانی

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، صفحه 323-335

چکیده
  امروزه، سازمان ها به طور چشمگیری بر دانش و سرمایه های فکری تاکید دارند و توجه مدیران بیشتر به دارایی های نامشهود جلب شده است. سرمایه فکری، از متغیرهای بسیار تاثیرگذار در سازمان ها ی ورزشی به شمار می رود. لذا هدف از این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل و ادارات شهرستان های تابعه ورزش و جوانان خراسان رضوی ...  بیشتر