مقاله پژوهشی
تحلیل تماتیک عرصه های منشور ملی ورزش ایران

محمد جوادی پور؛ سمیه رهبری

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 9-26

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل تماتیک عرصه های «منشور ملی ورزش ایران» بود. این پژوهش از نوع پژوهش‌های اکتشافی و دارای ماهیت کیفی بود. گردآوری داده‌ها با استفاده از مطالعه کلان ملی و بالاسری، مطالعه تطبیقی منشور ورزش کشورهای منتخب و مصاحبه عمیق با خبرگان و متخصصان امر ورزش بود که با استفاده از تحلیل تماتیک و کدگذاری نتایج صورت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

فهیمه مومنی فر؛ حبیب هنری؛ امین راجی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 27-42

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص­های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور بود. این تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل نخبگان مدیریت ورزشی، از جمله اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان(450=N) بودند که بر مبنای جدول مورگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل ارزیابی عملکرد فنی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور

سیروس احمدی؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 67-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور می­باشد. نوع تحقیق توصیفی است و به روش میدانی انجام شده است. این مطالعه جز مطالعات ترکیبی است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان اجرایی و علمی و در بخش کمی کارشناسان دفاتر ارزیابی عملکرد (439 نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
چارچوب مدل ساخت و توسعه اماکن ورزشی با رویکرد طرح های ترکیبی

مجتبی وظیفه دان ملاشاهی؛ محسن منوچهری نژاد؛ مینا حکاک زاده

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 67-82

چکیده
  هدف این تحقیق، تدوین چارچوب مدل ساخت و توسعه اماکن ورزشی با رویکرد طرح های ترکیبی بود. روش پژوهش، ترکیبی اکتشافی دو مرحله ای از نوع ابزار سازی بود. روش پژوهش کیفی، مطالعه موردی کیفی و مشارکت کنندگان بالقوه شامل23 نفر از متخصصان عضو هیئت علمی و مدیران اماکن ورزشی بودند. رویکرد نمونه گیری، هدفمند و روش نمونه گیری صاحب نظران کلیدی بودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی علل گرایش ورزشکاران نخبه به دوپینگ

محسن بیرانوند؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 83-94

چکیده
  اهمیت و نقش ورزش در حوزه بین­المللی و به طور ویژه حضور ورزشکاران پاک و عاری از دوپینگ در رویدادهای ورزشی بر کسی پوشیده نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل گرایش ورزشکاران نخبه به دوپینگ است که با روش کیفی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش را هیئت رئیسه فدراسیون­ها، مربیان و ورزشکاران تیم­های ملی دوچرخه سواری، دومیدانی، وزنه برداری، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین رابطه انسجام اجتماعی مرتبط با توسعه پایدار در ورزش بدمینتون از دیدگاه نخبگان کشور

بهرام قدیمی؛ کاوه خبیری؛ محمدرضا پوریا

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 95-116

چکیده
  یکی از مهم­ترین چالش‌های کنونی جوامع در حال ­توسعه، رسیدن به توسعه­ پایدار درتمامی عرصه­هاست. این مهم در عرصه ورزش، از سویی بیانگر سطح انسجام اجتماعی و از سوی ‌دیگر، نشان­دهنده ظرفیت‌های انسانی جوامع است. رابطه بین سطح توسعه‌یافتگی و رفاه و رضایت اجتماعی با سلامت روانی و کاهش معضلات بیمارستانی نیز بر کسی پوشیده نیست. البته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنجش اثربخشی فرآیند مدیریت راهبردی و تاثیر آن بر پاسخگویی سازمانی

علی همتی عفیف؛ معصومه کلاهی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 117-130

چکیده
  هدف از این تحقیق، سنجش اثربخشی فرآیند مدیریت راهبردی و تاثیر آن بر پاسخگویی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق جزو تحقیق‌های توصیفی– همبستگی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان است که با توجه به استعلام از معاونت پشتیبانی و منابع انسانی تعداد کارکنان، درمجموع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تدوین مدل حکمرانی ورزش همگانی ایران

لقمان کشاورز

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 131-148

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین مدل حکمرانی ورزش همگانی ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشکده­های تربیت بدنی رشته مدیریت ورزشی، مدیران و کارکنان معاونت توسعه ورزش همگانی و فدراسیون­های ورزشی تحت مدیریت، معاونت توسعه ورزش همگانی، مدیران ورزش شهرداری­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی: مروری سیستماتیک

سجاد حاجی زاده؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ حمیدرضا میرصفیان؛ محمود رسولی هرزند؛ حمید جنانی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 149-172

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل نتایج پژوهش های مختلف پیرامون اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی با مرور سیستماتیک مدارک و مستندات انجام پذیرفت. در این مطالعه، کلیه مقالات منتشرشده داخلی و خارجی بعد از سال 2000 میلادی که مرتبط با اجتماعی شدن از طریق مشارکت ورزشی بود، بررسی و تحلیل شد. در جستجوی اولیه از مجموع 10938 مقاله تحقیقی در پایگاه­های داخلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و سرمایه روانشناختی به عنوان پیش‌بین موفقیت و شکست ورزشی ورزشکاران حرفه‌ای

محمدحسن فردوسی؛ امین کرایی؛ فاطمه سادات مرعشیان

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 173-188

چکیده
  ویژگی­های روانشناختی، از مهم ترین شاخص­های تعیین موفقیت ورزشی است. پژوهش­های متعددی به نقش متغیرهای روانشناختی از جمله تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و سرمایه روانشناختی در پیش­بینی موفیت ورزشی ورزشکاران پرداخته است. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش تعارض کار- خانواده، فشار روانی ادراک شده و ابعاد سرمایه روانشناختی (خودکارآمدی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش

مجتبی خزاعی اسفزار؛ ایمان صفایی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 189-204

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش­ بود. این پژوهش ازلحاظ ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان بیرجندی تشکیل می دادند که تعداد آن‌ها نامشخص بود و از طریق جدول مورگان، 384 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلسازی رابطه عملکرد و تعهد سازمانی با نقش میانجی تفکر راهبردی

گلرخ عیوضی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 205-220

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه علی ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی با میانجی‌‌گری تفکر راهبردی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر احساس گناه در رفتار مصرف کنندگان محصولات ورزشی بر رفتار خرید آتی آنها؛ بررسی نقش میانجی نگرش

آیدا آزادی؛ علی زارعی؛ فرشاد تجاری

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 221-238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین تاثیر احساس گناه مصرف کنندگان محصولات ورزشی بر رفتار خرید آتی آنها همراه با بررسی نقش میانجی گری متغیر نگرش بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه جوانان مصرف کننده کالاهای ورزشی (15-30 سال) شهر اصفهان تشکیل می دادند که تعداد 380 نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های «احساس گناه مصرف کننده» «نگرش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
کارآیی مهارت‌های مرتبط با بازی در میزان موفقیت عملکرد تیمی در لیگ برتر والیبال ایران(فصل 1395 -1396)

محمد هادی قاسمی؛ مهرداد مهران پور؛ نصور احمدی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 239-250

چکیده
  امروزه، مربیان فرایند آماده‌سازی و برنامه تمرینی جهت توسعه عملکرد انفرادی و تیم های ورزشی را با بهره‌گیری از روش‌های تحلیل آماری طراحی می‌کنند. هدف از این تحقیق، مطالعه کارآیی مهارت‌های عملکردی چهارگانه (سرویس، حمله، دریافت و دفاع روی تور) در جایگاه تیمی در قالب سه سطح در جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال ایران به عنوان شاخص میزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر آشنایی با میراث فرهنگی بر مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی جوانان شهر تهران

پیمانه عسگری؛ محمود گودرزی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 251-268

چکیده
  از آنجا که سرمایه فرهنگی یکی از عوامل توسعه پایدار شناخته شده است، شناخت و آشنایی با میراث فرهنگی که یکی از مولفه های توسعه سرمایه فرهنگی می باشد، می تواند به عنوان عاملی هویت ساز سطح فرهنگی جوانان را ارتقا بخشد و مسیر رسیدن به توسعه پایدار را تسهیل نماید. هدف این مقاله، مدیریت توسعه سرمایه فرهنگی در جوانان است که در پی تاثیر معنی دار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
طراحی الگوی تبیین مولفه‌های سبک ازدواج در ایران با روش فراترکیب

غلامرضا تاجبخش؛ امین گودرزی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، صفحه 269-286

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل جامع و نظام مند مؤلفه­های سبک ازدواج در کشور می­باشد. انتخاب همسر در هر جامعه­ای، بنابر فضا و موقعیت اجتماعی، هنجارها، معیارها و شرایط خاص آن جامعه صورت می­گیرد. روش پژوهش در این مطالعه، کیفی و نوعی از فرا مطالعه به نام «فراترکیب» است که برای گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای استفاده ...  بیشتر